Sunteți pe pagina 1din 142

Rqmane de (Impostt\e care nu le vefi" uitn ni

scrise deautori cunosculi.»' jv

Pentru o duzina de burlaci iv« UM<>S» .iion.


Men Kincaid juca rolul unei so|ii IVur^i c m . i i ,
cumparaturi, spala rufe totul, in .il.u.i I > . M ( H
romantice. Ceea ce-i lasa prea pu^in <ini|) \x
ea. §i a aparut domnul cu norocosul
treisprezece... Omul de afaceri Clwi ,lrn/>r»M
s-a indragostit de veChea casa a lui IMcii. D.u
deindata ce i-a gustat dulceata bu/elor, a shul < .1
dorea de fapt tot ce putea oferi Mori... si <-hi.u
mai mult.
Va putea el oare sa tranforme o novasla „<!<
profesi^" intr-una care sa-i fie pe dcplin
devotati, numai lui?
1600 lei
32 lei T.L.
1632 lei Total
Too Many Husbands
by Charlotte Hughes
© copyright 1986 by
Charlotte Hughes
Toate drepturile asupra acestui titlu
apartin editurii MIRON.
© copyright grafica Editura MIRON.

LOVESWEPT and the wave design are


O muCtime de sopi
registered trademarks of Bantam Books, a
Division of Bantam Doubieday Dell
Publishing Group Inc.

Registered in U.S. Patent and Trademark


Traducere de Gabriela Nedelea
Office and elsewhere.

All rights reserved


.fc I <0

Romanian language published in


cooperation with
Permissions & Rights Int. Ltd.
© copyright 1995 by Editura MIRON
o mult line de sol

- Ce-ai facut? o Tntreba rastit Meri Kincaid p»


fiica sa, pe un ton care le surprinse pe amlndo-
ua, lasind-o pe copila, un moment, aproape fara
grai.
Bette - o adolescenta de saisprezece ani - o
privi TnspaimTntata.
- Pai... ti-arn spus: am dus eu ciinele domnu-
lui Hanson, ca sa-ti fac un serviciu, repeta fata. A
.^.iinat de la aeroport si-a zis ca s-a inters. Mi-a
cerut s-o scot pe Gretchen din cusca.
- Bine, bine! Dar unde-ai dus catelul? La ce
adresa? se interesa Meri, pocnind zgomotos din
degete, ?n timp ce vorbea, nerabdatoare sa auda
mai repede raspunsul fetei.

ISBN 973-95056-3-9
Charlotte Hugh? Q multlme s i,
- In cartierui Woodbridge. . [si azvTrli^picioarele peste unu! din bratele po-
- Vai de mine! nosite ale scaunuful, uitTndu-se la mama ei cum
- Mama, cu ce-am gresit? intreba Bette, cu o chinuia zadarnic sa deschida. Men tragea si
expresie derutata pe chip. rasucea mmerul sferic de la usa veche de lemn,
Fara sa mai piarda o cfipa, Meri Tsi deschise care se Tntepenise la fel ca acum cinci ani, cTnd
peseta ponosita si piina de pe scaun si scotoci mutasera aici. H venea sa o sparga cu picio-
dupa cheiie masinii. Pe dusumea, se Tmprastiara rul!
<<J
tot felul de hjrtii. - O sa mearga, pTna la urma, draga mea, o
- Draga mea, Tom Hanson nu locuieste Tn .jura ea pe Bette, tragTnd speranta ca vorbele
Woodbridge, rosti ea, lastndu-se In genunchi sa iveau sa se adevereasca. Suna-l tu pe Bob
strsnga biieteiele, listeie si celelalte Tnsemnari din partea mea si exp!ica-i ca s-a facut o Tncur-
sense de mlna, care Ti scapasera din peseta. c;ilura.
Daca fe pierdea, nu-i raminea dectt sa renun- - Crezi c-o sa se supere?
te pentru totdeauna la afacere, g?ndi ea; desi - Po|i sa stii?
"jumatate din aceste hjrtii nu mai erau de actuali- Meri scn^ni din dinti si Impinse brusc. Usa sa-
tate. Pur si simplu, nu avusese timp sa faca or- ri in laturi, iar ea se dadu Tnapoi, clatinTndu-se.
dine In harababura din geanta. - Nu uita sa dai telefon, zise Meri recapatTn-
- Domnui Hanson locuieste Tn cartierui Ridge du-si echilibrul.
Brook, continua Meri, ridiclndu-se din genunchi. Trase usa TnchizTnd-o Tn urma ei si se rasuci
- Atunci, cine naiba sta Tn Woodbridge? olece, dar se izbi de soacra ei. Pungile.de hTr-
-Bob Clay. lio, gentile si portmoneeie se rasturnara si ca-
- Deci eu... /ura pe jos. Rujurile si pixurile sarira pe alee.
- Tu ai dus clinele unde nu trebuia! Aggie Kincaid se uita la Meri, cu mTinile ei gra-
Meri Tsi Tnchise geanta Tntesata si. alerga spre Mi|e Tn solduri. Fata Ti era rosie si patata din
iesirea din fata. <;; iiiza caldurii sfTrsitulus de iulie.
Bette ofta si se trmti pe un scaun tapitat. - Arde undeva? Tntreba ea cu voce hTriita.
- O, mama, stii bine ca nu sTnt Tn stare sa tin - Vai, ce rau Tmi pare! striga Meri aruncm-
socoteaia tuturor barbatilor acelora! Doamnei dii se dupa'lucrurile Tmprastiate.
:

Lua de jos o pompa de desfundat instalatia de in.iinte.


laJDaie. Nebunule! tipa ea, agitTndu-si sacosa. Sa te
- Asta pentru ce mai e? duci la un doctor de ochi, m-auzi?!
- Aaa, iar s-a rnfundat instalatia, mormai Ag- Barbatul din ceaialta masinS continua sa cla-
gie, luTndu-i-o din mina. N-ai observat? xoneze. NeTnduplecata, Aggie se Tndrepta spre
- N-am avut timp. ol, amenin|Tndu-l cu pompa de desfundat, de
- Si, cum n-am mai gasit-o pe cea veche, am parca ar fi fost cine stie ce arma periculoasa.
iesit si-am cumparat una nou-nouta, explica ea, - Ce-ai zice sa ti-o pun pe spinare, domnule?
cTntarind cu privirea mmerul de lemn din mma ei inlreba ea cu tonul ce! mai strident si mai ame-
carnoasa. Ai idee cTt costa acum asa ceva? ninfator cu putinta.
- N-am timp de discutii, Aggie, o Tntrerupse VazTnd ca nu o mai baga nimeni Tn seama, eel
Meri, TnmTnTndu-i .geanta si punga Tn care puse- pulin pentru moment, Meri porni motorul, Tnainte
se toate lucrurile ia !oc. • .1 asiste la cine stie ce scena smgeroasa. Se
- Avem probleme. cnspa la acest gTnd.
CoborT spre iesire, cu propria-i geanta sub - Femeia asta o sa faca Tn curTnd un atac de
brat. cord, murmura ea, mdreptmdu-si ventilatorul
- Bette a dus, din greseala, catelul lui Tom :.pro fata.
Hanson, la locuinta lui Bob Clay, Isi slabi putin esarfa rosie din jurul gTtului,
- Nu se poate! injurind Tn gTnd canicula din Kansas City. Nici nu
- Trebuie sa ma due acolo imediat. Am sa ma «'i,i de mirare ca toata lumea era prost dispusa.
ocup de instalatie cind ma Tntorc. Nu mai plouase de cTteva saptamini bune, iar
Mi-ajunge o criza, te rog, scuteste-ma de co- i(;inperatura crescuse Tntruna. Si, uitmdu-se pe
mentarii, se gmdi ea, urcmdu-se Tn automobilul geam la cerul azuriu fara nici un nor, Tsi dadu
sau Datsun. Dadu din cap, Tn semn de-,,la reve- •.<;ama ca va mai trece multa vreme, pTna sa
dere", ambreie si accelera, tTsnind Tn strada cu viiia ploaia aceea dorita cu disperare, care sa
spatele. Ingheta cTnd cineva frina brusc si cla- potoleasca setea pajistilor de culoarea ambrei si
xona. CoborT repede geamul si se apleca, vnnd •l i amelioreze dispozitia proasta a oamenilor.
sa cada la Tnvoiala cu soferul. Dar Aggie i-o lua Revenind brusc pe partea ei de drum, Meri
•0 multime de- so.ti
tr'ecu razant pe ilnga un camion al salubritatii.
Nici nu apuca bine sa parcurga cltiva kilometri, olo doua ar putea sa se descurce, totusi, cu
-..iicina aceasta de a se ocupa de menajul bar- [
ca Tsi aminti, Tntr-o strafulgerare, de Intllnirea pe
it.ililor? Suspina, amintindu-si de perioada de |
care o fixase cu domnul Ambrose. Ofta si strlnse
volanal In mlna, plna cmd Incheieturile degetelor dii|)a moartea iui Martin, clnd, la doisprezece ani j
< ! < » la nunta, fusese obligate sa gaseasca o caie
I se albira. O cuprinsese panica. Arunca o privire
pentru a se intretine pe ea si pe fiica ei. Desi
la ceas. $ase fix. Intlinirea trebuia sa aiba loc la
primise banii pe asigurare, fusese cuprinsa de
sase-si jumatate. Daca se grabea, putea sa se
,I',iima, daca nu chiar de teroare.
Intoarca acasa pe la sapte fara un sfert. Bietul
vdomn Ambrose! II mai amlnase deja de doua ori. Clnd Aggie venise la Inmormlntarea fiului ei, j
B6 oferise sa stea cu Meri, plna clnd avea sa i
Isi ridica paru! de culoarea mierii de pe ceafa,
cu mTna ei subfire. Era ud de transpiratie. Toata Hccida ce sa faca. Nora ei refuzase oferta pa-
rin|ilor sai de a se muta Inapoi, la ei. La vlrsta de
ziua li mersese rau, asa ca nu avea sa se astep-
te la'nimiG bun nici de acum Inainte. Toata viata i ii<M/eci de ani, asta li mai lipsea: sa se Intoarca
in orasul natal, Polk City, din loWa, si sa traiasca
se Intorsese cu susul In jos, Inca din momentu!
In care se apucase de afacerea aceasta, cu din mi!a parintilor. Trebuia sa Isi gaseasca o
Tngrijirea barbatilor. Acum, dupa cinci ani, lucru- slujba, sa mceapa sa traiasca pe-propri.ile ei i
plcioare.
riie nu.se imbunatatisera cu nimic. Ba, dimpo-
triva! Ziua nu avea destule ore pentru ca ea sa-si - Pur si sifnplu, nu stiu sa fac .nimic! se plln- |
e ea soacrei sale, la nici o luna dupa moar-
poata rezolva toate problemele. Trebuia sa ga-
lui Martin.
teasca, sa faca curatenie, sa spele rufe, sa
In mod destul de ciudat, atunci Tsi jelea mai
umble dupa cumparaturi si cite si mai cite! Isi
11 n ill propria-i soarta, declt pe raposatul ei sot.
dadu ochii peste cap neputincioasa. Oare clnd
se vor sfirsi toate acestea? Desi Isi angaja'se Aggie, care se uita la televizor, la niste intervi- |
:u rnembrii echipei de baseball Kansas City j
niste ajutoare, ea si Aggie nu mai aveau acum
Royals, paruse ca nu o asculta declt pe juma-
nici o clipa iibera.
Meri frlna la semafor. Dadu din cap, minu-
- Prostii! raspunsese ea, pe un ton nonsalant,
nlndu-se. Cine si-ar fi putut imagina vreodata ca
Esti in stare sa faci orice, numai sa vrej.
,

Ochii lui Meri se umplusera de lacrirni. Cautase cu privirea prin Tncapere.


- Sigur ca da, zisese ea furioasa, Tntr-un ex- - Unde e cartea de telefon?
ces de autocompatimire. Tot ce-am facut in ulti- In bucatarie. Ce-ai de gmd sa faci?
mii doisprezece ani n-a fost decit sa gatesc si sa Afjgie sarise de pe scaun si se Tndreptase re-
deretic prin casa! ; spre usa.
De ce trebuise sa se marite atlt de tlnara se Am sa-l sun pe atacantul acela... Tom Di-
Tntrebase ea a nu stiu cTta oara. Obrazul Ti fu XOD... $i-am sa-i spun ca i-am gasit o nevasta.
brazdat de o lacrima mare. Aqgie gasise cartea pe o masa si Tncepuse sa
- Si ce-i rau m asta? zisese soacra ei, cu ochii < on.-,iilte listele de nume. Meri se oprise Tn spa-
Tnc§ lipiti de ecranul teievizorului. lolo oi.
Meri smiorcai si Tsi sterse nasu! cu un ser- Ai Tnnebunit?
vetel. S-ar putea ca, Tn felul acesta, sa-ti rezolvi
- Mda! Pai nu vad nici un anunt Tn ziar prin liioblomele.
care cineva sa caute nevasta! spusese ea iritata Ji-ai pierdut mintile de tot, Aggie! Cum sa
de faptul ca Aggie parea mai interesata de stirile rni'i marit cu un barbat complet necunoscut? Nici
de seara, decTt de problemele ei. mi^car sa nu te gTndesti la asa ceva!
- Sssst! facuse Aggie. Ai auzit ce-a zis bar- Nu va trebui sa te casatoresti cu el, spuse
batul ace!a? Ai i< |io. Vei avea doar grija lui, la fel ca o nevasta.
Meri clipi. Vai de mine, Aggie! zisese ea, punmdu-si
- Care barbat? mina la gura. Doar nu te-astepti ca eu sa... sa...
- Uite, acela, spusese Aggie, aratTnd cu dege- Nu, nu ma astept sa te culci cu omul asta,
tul spre un t?nar de pe micul ecran. E atacant Tn .o ea nerabdatoare. Pur si simplu, TI vei Tngri-
echtpa de baseball si sepllnge de greutatile N ai auzit niciodata de femeile acelea care fac
buriaciei. La fel si prietenul lui de-acolo, adauga ii pontru altele?
ea, indicind un ait ttnar, de ITnga primul. Mori se Tncruntase.
- Si ce legatura are asta cu problemele mele? Te referi la... Tnlocuitoarele de mama?
- Nu-ti dai seama? spusese Aggie suresci- - Exact, lar tu ai putea deverii o Tnlocuitoare
tata. Au nevoie de o sotie! so|ie, rostise Aggie, satisfacuta de ideea ei.
Charlotte Hughes O multifile, de
Ai putea chiar, sa ai grija de mai muiti barbati.
I >i' .11 fi stiut, Martin s-ar fi rasueit Tri groapa
- Sa am grija de ei? In ce sens? Tntreba ea
. iihi id ca ea se descurcase fara indicatiile lui.
j suspicioasa, pe un ton ciudat.
•i.i spre cartierul lui Bob Clay. In rnomentui
- Pal, sa faci treaba in casa, sa gatesti si sa
•l,t isi aminti de problema pe care o avea si-i
speli.
in.ii scazu din entuziasm. Desi, ?n mod normal,
- Asa ceva n-o sa mearga niciodata,
l"-ntru a parcurge drumul pma aici avea nevoie
Aggie mcepu sa formeze numarui.
11- douazeci de minute, acum reusise sa ajunga
- Asteapta, doar, sa-l sun pe asta... cum nai-
nlit un sfert de ora, ?n ciuda circulatiei intense de
ba-.l cheama? Pe Tom Dixon,.Si sa vedem ce
(Inpa-amiaza*. In suflet ?i Tncolti o speranta. Poate
parere are de ideea mea,
hoi i nu se Tntorsese, Tnca, de la lucru. Daca a-
- Iti spun, Aggie. N-o sa mearga.
Dar mersese] Nu numai in eazu! lui Tom Di- i noroc, nu trebuia declt sa Tnsface clinele si
•.,i liirja, Tnainte ca Bob sa Tsi dea seama.
xon, atacant la Kansas City Royals, cl si In a! al-
to r barbati. Ceilalfi venisera sa o caute pe Meri Dar Meri nu avu sansa aceasta. D*e cum par-
it i fa|a blocului lui Bob, vazu automobilul lui
primind referinte despre ea si, desi pierduse vreo
j doi pentru ca se casatorisera, gasise in locu! lor iicciru, Lincoln Continental. Se uita, suspinmd, ?n
• >i|hnda retrovizoare. Nu arata bine deloc. Ochii
| altii, mult mai nu merest Ajunsese acum sa aiba
i', expresivi, erau coplesiti de oboseala.
o clientela formata din doisprezece barbati,
aicatuind impreuna cu Aggie un parteneriat plin fTinil tuns ,,paj", plna la umeri, Ti atTrna In late si
•,.i i\/i|ele Ti intrau Tn ochi, de cite ori Tntorcea ca-
de succes, cunoscut sub numele de societatea
I it il Fa|a Ti era rosie si umeda, iar buzele Tsi pier-
Sofia.
- Doisprezece soti! rosti Meri cu voce tare, culoarea. Scotoci repede Tn geanta dupa
nevenindu-i sa creada nici acum, dupa atTta mi Se farda cu o miscare sigura, urmare a unei
:tici Tndelungate. fsi sterse excesul de ruj cu
timp.
nn •,,()! vote! folosit si Tsi zTmbi Tn oglinda, repetTnd
Cine s-ar fi gindit ca asa ceva era posibil? Mai
mult, ca micuta Merideth Ann Kincaid din Polk in niinto scena cu scuzele pe care avea sa si le
Mia curind. Isi dadu toata silinta sa TsT Tntinda
City, Iowa, avea sa ajunga, la treizeci si cinci de
'i I ii, i sifonata, Tn timp ce traversa Tn fuga par-
ani, o femese de afaceri plina de succes. Zimbi.
irofi spre apartamentul lui Bob. Ajunse Tn holul
CJiarlotte Hughes
O multime de soti
din fata usii !ui si batu.
- Am sa-ti explic imediat totul, ciripi ea, plina Case nimic de la micul dejun. Era TnfierbTntata,
de bunavointa, clnd barbatul scoase- capui prin (i|»osii ( i ^j Tnsetata, iar mTinile Ti miroseau a... Se
crapatura usii. • niiomura, alungmdu-si gmdul.
Se auzi din spate un latrat. l',-i parca masina $i o lua pe aleea patata eu
- Sper, zise Bob, mTngTindu-si mustata rosie. i ill -i Nu trebuia, din capui locului, sa admita sa
Javra asta a,nu stiu cui mi-a folosit mocheta alba M' inlilneasca cu omul acesta. Fusese numai
drept toaleta. in- i.iium lui Aggie, pentru ca Ti placuse vocea lui,
Peste mai bine de o ora, dupa ce*o dusese pe l.i lolofon. Numai gmdindu-se la asta, Meri se
Gretchen stapmului ei recunoscator, Meri se f«!iii|i iritata. li erau de ajuns cei doisprezece
simtea moale ca o cTrpa si secatuita. CTineie la- < lim|i care o solicitau tot timput. Nu mai avea
trase tot timpul cTt condusese, miscmdu-se de <>ie de Tnca unul. Pur si simplu, i se paru ca
colo-colo, pe bancheta din spate. Din cauza as: • I.iiima casa Tn fata ei. Isi dadu seama ?i mai
ta, Ti zvicnea capui, Parul i se lipise de craniu, iar I MIII' do situatie, Tn momentu! Tn care-Tncerca sa
iii-.ciiio usa din fata.
rochia ?i atTrna ca un buchet de fiori ofilite.
Cu toate ca Bob Clay Tntelesese Tncurcatura, Fir-ar a naibii de usa! bombani ea, Tnciu-
Meri se simtise foarte rusinata. Frecase carpeta
cu o gramada de servetele de hirtie si, din feri- N Mvea timp pentru Tnca un client. O ea-i spu-
cire, reusise £a scoata.pata. Cu toate acestea, Ti i domnului Ambrose sa se duca naibii!
promise ca va duce covorul la curatatorie, pe Nici nu apuca bine sa intre, cTnd Bette se na-
pusli, literalmente, pe scari.
cheltuiala ei, chiar a doua zi.
Meri se Tncrunta cmd vazu BMW-ul argintiu Hai sa-ti spun una buna! zise ea cu Tnfla-
parcat Tn fata casei ei, amintindu-si din npu de • M.iro, cu pletele dansTndu-i pe umeri, Tn vreme
TntTlnirea ei cu domnui Ambrose - de fapt, de Tn- - vorbea. A venit domnu! Ambrose si o ajuta pe
' 'i ii ifca sa desfunde WC-ul.
tirzierea cu care venea. Se aranja putin si se uita
la ceasul de mTna. Apoi Tsi strinse buzele supa- Asta-i biina!s exclama Meri, Tnchizmd usa si
.prijinindu-se deea.
rata din cauza acestei situatii. Era vineri, sfTrsituI
unei saptamini lungi si obositoare, iar ea nu mm- Da! Iar bunica nici nu se sinchiseste. Acum
me bancuri.
•Charlotte () m ill time • de soli
\ In care baie stnt?
111". 11,1 do jena, adauga ea.
'epede sandalele si aler'gaspre scara J
-Inceade laetaj.
Meri privi m susul scarilor si dadu din cap i.miiiii'.ata cu iemn de stejar, sarind cite doua
prea obosita, in momentui acela, pentru a mai in-pic doodata. Inca de jos, din hoi, auzi hohote
putea sa simta tngrijorarea. Renunta sa se mai' puii MI IK -.(•• de rts. Se tnfiora. Cu siguranta, alta \ ill ii 11, * (luocheata de-a soacrei
gtndeasca la aceasta chestiune si se trtnti pe un
ir,,n do la. baie sa-si traga sufletu! si sa se j
scaun, arurictndu-si geanta pe podea.
- Nu-i asa ca nu e dectt un vis urtt? tntreba diiinji /( putin. Poate reusea sa dreaga situatia,
i convinga pe domnul Ambrose ca nu stnt toti
Meri si gemu. n.-in ii ii in casa asta.
Bette tngenunche si-i scoase sandalele cu toe
< uzati-ma! zise ea cmtator, battnd timid tn
tnalt din picioare. li masa talpile pe rtnd.
- Biata mea mama! zise ea dulce, culctndu-si I 'ol sa intru?
capul pe genunchiu! ei. Ai sa vezi c-o sa fie bine. l )in partea cealalta i se raspunse cu un chi™
-^Ooo, nu te opri! se ruga Meri. Stiam eu de • "hi '.cnzual. Isi fnaita o sprinceana. Oricine arfi
.icost domn Ambrose, avea un rts al naibii
ce te tin pe Itnga mine, puiule! ••xy!
Se sprijini de speteaza scaunului, tnchise
ochii si, pentru prima oara tn ziua aceea, se're- I \r,,i in baie si se uita la el. Era cu totul altfe!
ii '.o asteptase. Domnul Ambrose o privi,_la
laxa. Dupa alergatura aceea nebuna de o sap-
tamtna, avea nevoie de asa ceva. Muschii i se in Hin j, si, dupa expresia lui uluita, tsi dadu sea-
detensionara, iar apasarea din ceafa tncepu sa-i MI i c§ si el tsi facuse o imagine cu totu! diferita
M. ,pi<.' ea. Dadu din cap ztmbind tn colfu! gurii,
dispara. Deodata, deschise ochii speriata.
- Aggie i-a spus cumva domnului Ambrose si . ip( >i isi continua treaba.
Dcsi era greu sa ti citeasca vtrsta pe chip,
bancul cu marinarul? sopti ea.
Mi M i ostima ca are spre patruzeci de ani. In vre-
Bette tsi ridica privirile si ztmbi.
• ' • lucra, tsi ridica din ctnd tn ctnd privirea.
-iht. I >upa fa|a lui bronzata, ridata de capriciile vremii,
- O, nu se poate! exclama ea si sari de pe
scaun, cu muschii la fel de tncordati ca tnainte. Mi M i imse concluzia ca domnul Ambrose traia
I1 ii ill in aer liber. Continua sa ti arunce o juma-
Trebuie sa urc, tnainte ca domnul Ambrose sa
i at! btte:. li e s O. multlme de soi

tate de zimbet usor afectat, vrind parca sa spu- Fir-a$ a naibii! exclama Aggie, scuturind din
na ca gasea situatia de fata extrem de amu- <uip. Ai reusit!
zanta. Nasul lui subtire era strajuit de doi ochi ill plesni cu palma pe spate.
albastri, stralucitori. Avea paru! des si grizonat Mori Tsi dadu mTinile Tncet la o parte, desco-
care se armoniza perfect cu sprincenele stu- iKlu-si fata. Observa ca el o privea zTmbind.
foase, dind Tnfatisarii sale impecabile un aer de- l.ipl, abia se abtinea sa nu izbucneasca Tn
zinvolt. li« •hole. O scruta cu ochii lui albastri, fara nici un
- As da mma cu dumneavoastra, doamna l HI do stingacie. Isi TnfrTnse timiditatea, ridicTn-
Kincaid, zise el Tntr-un ttrziu, ridicTndu-si din nou iln vi oapul cu mmdrie, si Tsi aduna toate re-
privirile spre ea. Dar, dupa cum vedeti... Mi i-.Ho. Intinse mmasase prezinte.
ZTmbi, fara sa-si termine fraza, si lua pompa (:hol Ambrose, zise el, drept raspuns,
din mTinile lui Aggie, care statea alaturi tinind Inointata sa va cunosc, rosti ea, aruncTndu-i
sculele, ca o sora medicala devotata, Tn sala de mi /imbet profesional perfect.
operatie. Dovoni serioasa, Tn vreme ce lua Tn mma mT-
Meri ramasese cu privirea la mlinile lui, ad- iii-i nl do lemn al pompei.
minndu-i-le. Erau barbatesti, dar ingrijite, cu
degete lungi si paroase. Dupa cum tineau pom-
pa de desfundat, Tsi dadu seama ca erau puter-
nice, deprinse cu munca. In ciuda acestui lucru,
aveau o tandrete surprinzatoare, care o Tnfiora. > te-a apucat sa-l pui pe omul acesta sa
?si suflecase mTneciie camasii albe si scrobite n«' n'i»are instalatia, Aggie? zise Meri Tn soapta,
pina mai sus de cot, desigur ca sa nu se mur- i h i|'. M :e ie^ira din baie, unde T! lasasera pe Chet
dareasca. Meri se Tnfiora auzind zgomotele si ',,i so '.pole.
plescaitul pompei, la gura toaletei. r,ii, a reusit, nu-i asa? rosti Aggie, ridicmd
Aggie se uita peste umerii lui bombanind si iiiueri, Tn vreme ce cobora scariie. l-am pro-
blestemTnd WC-ul: Inainte ca Meri sa poata rosti < . i, daca ne-o repara, Tl invitam la masa.
un cuvTnt, domnul Ambrose trase de mmer, por- Nu se poate, Aggie!
nind apa. Ea Tsi acoperi ochii cu mTinile. Ba, da! Am pregatit astazi niste sos pentru
Charlotte Hughes O mil.: , soti

spaghete! exclama ea uitindu-se peste umar la


nora ei. Vreo sapte litri, de fapt, Nu trebuie declt 1 I landy-Andy, zise Aggie satisfacuta.
sa Tncalzesc putin din el.
Aggie se repezf ?n bucatarie, iar Meri o urma n l)ine ce vreau sa spun. E patronu! tuturor
ca un ,catelus. molor acelora de vopseie, tapete si lam-
- Ce-ar fi sa-i torn! lui Chet un pahar cu vin? In niii. < :hostii de-astea! zise ea, Tndrepiindu-se
sugera ea. Mai avem sticla aceea nedesfacuta iprm lniiveta.
de la Craciun. Am pus-o In frigider acum doua- Mi M i <?ra sincer impresionata.
zeci de minute, sa se racoreasca. Si scoate si Adina, el e patronul magazineior Han-
saSata aceea verde de acolo. \ii<iyHardweatf §opti ea, emotionata.
Meri facu ce i se spusese, misclndu-se ca m lln!
transa. Ai |i in > Tncepu sa desfaca frunzele de salata.
- Ce se Intimpia, Aggie? Intreba ea, ?ntr-un Si I ai pus sa se tTrasca prin baia noastra?
ttrziu, revenindu-si din stupoare. Mai Tntii, l-ai Meri TnspaimTntata. Nemaipomenit! Data
invitat pe omul acesta la cina, apoi ma pui sa Tl o sa-l punem sa ne goleasca putu! de
servesc cu vin... rgore!
Strlnse In mlini salata, hotarita sa astepte un nloarse din nou la frigider si deschise !arg
raspuns, Tnainte de a i-o Intinde soacrei sale. oiujelatorului.
- Bine, zjse Aggie., vrind'sa para nepasatoare. I ,i urma urrnei, nu-mi pasa cine e, mormai
Dar cind ai sa afii cine e, ai sa-ti dai seama ca Nu mai avem timp sa ne ocupam de Inca un
nu poti sa-! servesti cu apa de la robinet Intr-un •I Nu-mi dau seama de ce m-am lasat con-
borcan de mustar! mca de la Tnceput, sa accept aceasta
Lua salata din mliniie nurorii sale, care ra- , dar...
masese nemiscata. lolul e perfect, le anunta Chet din cadrui
-. Mda, ma gindeam eu ca asta o sa te impre- inlrorupmd. pur si simplu Jraza lui Meri la
sioneze... Nu cred ca veti mai avea vreodata: ne-
Meri se trase mai aproap.e, Hi cu instalatia, continua el, trag?ndu-si mT-
~ Pentru numele lui Dumnezeu, spune-mi cine .irnasii pTiia la incheietura miinilor. Dar
Iharlotte Hugf
daca se mai TntTmpla, anuntati-ma, ca sa co-
mergeti Tn camera de zi si sa va faceti comod, Ti
mand niste piese noi.
sugera Meri, TncercTnd sa TI scoata din bucatarie.
Apoi i se adresa lui Men, zTmbind, pe un ton
senin: Se simtea stmjenita ca el Ti urmarea fiecare
rniscare. isi recapatase luciditatea.
- Ar fi bine sa Tnchizi usa aceea de la conge-
- Am sa va aduc imediat un pahar cu vin.
lator, altfel va iesi tot aeru! rece.
El aproba din cap si iesi. Meri rasufla usurata
Meri se Tnrosi si Inchise repede usa. N arunca
si Tncepu sa scotoceasca Tn sertar, dupa tirbu-
o privire, iar el Ti zTmbi pe loc, stralucitor, ara- son.
tTndu-si dintii frumosi si sanatosi.
- Aggie, te super! daca Tmi dai paharele de
- Doriti cumva un pahar cu vin? Tntreba ea cristal? zise ea, Tn vreme ce cauta.
nesigura, coplesita o clipa de farmecui lui. Aggie Tsi ridica privirea.
Ridica sticla cu lichid de ciiloarea mierii de - Cristal? Nu stiam ca avem asa ceva.
salcTm.
- Acelea din cufarul din sufragerie, zise Meri.
- Nu e de cea mai buna calitate, dar e rece, VazTnd privirea goala a soacrei sale, adauga:
adauga ea, uimita ca Tncerca sa Tsi ceara scuze, - Cele.pe care le fofosim de Craciun.
Tn legatura cu vinul.
- Aaa, de ce nu spui asa? exciama Aggie,
- Bei si dumneata? intreba el.
stergmdu-se pe mTini cu sortul, Tn timp ce iesea.
Desi nu spusese nimic ofensatbr, Meri reac-
Se Tntoarse dupa cTteva minute, aducTnd trei
tio.na ca si cum ar fi Tntrebat-o ,,Vrei sa te cuici cu pahare cu picior iung.
mine?" Irnma Tncepu sa Ti bata cu putere. Ras-
- Ce-i cu tine? Tntreba ea, aruncmdu-i o_ pri-
punse, Tn sfTrsit, cu glas gTtuit:
vire -amuzata. Parca esti un leu Tn cusca. Nu fo-
- Ooo, da. Cred ca da.
losim niciodata paharele acestea. Si ce te tot
- Cred si eu ca e nevoie sa bei ceva, mormai chinuiesti sa gasesti tirbusonul ala, pentru o sti-
Aggie. cla de vin de trei dolari?
Meri nu Ti lua yorbele Tn seama.
Meri Tmpinse brusc sertarul si Tsi acoperi
- Domnule Ambrose...
ochii, ca si cum ar fi don't sa se faca dintr-o data
- Spune-mi Chet. Tntuneric.
- Chet... rosti ea, Tnghitind Tn sec. Ar fi bine sa
- Din cauza barbatului asta, sopti ea. Ma face
multime de soli
sa ma simt ca o epava nelinistita.
Inspira admc si destupa sticla. - Mi-ar placea sa o vad pe toata, Tnainte de
-- Ce te uiti la mine ca la felu1 trei? se rasti ea masa, zise el.
!a Aggie. , Ea TI privi, surprinsa de maniera lui ofensiva.
- Te-a tulburat, nu-i asa? rlnji soacra-sa. Se uita Tn jur, sa se convinga ca erau singuri.
- Vezi-ti de.treburile tale! Aggie era ocupata cu pregatirea cinei, iar Bette
Meri turna vinuS si Ti Tntinse un pahar lui Aggie. vorbea, ca de obicei, la telefon. Era clar: el
- Si nu mai rinji atlta! astepta ca ea sa Ti conduca prin casa.
Lua celeialte doua pahare si iesi, TncercTnd sa - BineTnteles, daca nu ai nimic Tmpotriva, ada-
nu bage in seama chicotitul soacrei sale. uga el, ca si cum i-ar fi citit gmduriie.
Chet se simtea ca acasa In scaunul tapitat - Nu e hnare lucru de vazut, zise ea, TncercTnd
uzat, de !Tnga semineu. Jacheta lui kaki, care se sa Tsi dezlipeasca privirea din ochii lui insistenti.
potrivea foarte bine cu pantalonii bine croiti - Inteieg ca sTnt trei nivele,
zacea Tntinsa pe canapea. Se ridica Tndata ce - Patru, daca luam Tn considerare si subso!ul.
intra ea. Meri Tncerca sa nu se uite. prea atent la La al treilea, se afla un-apartament. Acolo ga-
camasa-1ui albar mulata pe pieptul larg. Isi I teste Aggie mmcare pentru clientii nostri.
desfacuse doi nasturi de la git, iasindu-si gulerul | Meri se uita din nou Tn ochii lui, mirindu-se ca
rasfnnt si pe imga materialul bine apretat iesi- Ti evitase mai Tnainte,
sera senzua! clteva fire de par negru. Camasa - Pare frumos.
parea ca lumineaza, In contrast cu pieleajui - Mai sTnt multe de facut. De fapt,,. se opri si
bronzata. Meri Ti oferi unul din paharele cu vin. zTmbi. Ar trebui sa renovam Tntreaga cladire. De
*• Tocmai ma glndeam sa-ti spun c?t de mult aceea ne-am si permis sa o cumparam.
Tmi p!ace casa voastra, rosti el, lumd bolul din | Se Tncrunta. Acum se scuza si pentru casa!
mlrra ei. - Reaimente mi-ar placea-s-o vad pe toata,
O atinse In treacat cu degetele, iar ea Tsi simti zise el, ridicmd paharu! ia buze.
stomacul zbat?ndu-i-se, de parca ar fi lost piin cu Sorbi o Tnghititura de vin, iar ea se uita fasci-
fluturi. Privi repede In alta parte, jenata de reac- nata cum i se misca marul lui Adam, In vreme ce
tia ei. Oricum, e! paru ca nu observase nimic. Tnghitea, GTtuI lui nu era gros, ca ai unora din c!i-
entii ei de vTrsta mijlocie, ci zvelt si musculos.
-'•- '
;:;.<pt;- . to -Tlu;. multime :

- Te intereseaza casele vechi? se auzi ea ros- Meri se*Tntoarse si astepta afara.


tind. - Imi place chiuveta si cada, rosti el zTmbind,
- Da, In ultima vreme am facut din asta o ade- uit?ndu-se la piedestalu! vechi care sustinea
varata pasiune. chiuveta si la cele patru picioruse cu gheare. Am
li zTmbi din nOu, In felul acela special. Pulsul i ceva la magazin, cu care le poti freca, sa le faci
se accelera. Cum sa refuze un astfel de suns? noi si stralucitoare. Sa nu uit sa-ti aduc si tie,
Ea, una, nu se simtea Tn stare de asa ceva. cind mai tree pe aici.
- Bine, urmeaza-ma! zise ea,.zTmbind la rin- Meri Tl cerceta atent, ?n timp ce el se uita prin
du-i. Ai vazut mare parte din parter. Am sa te las casa. Spre surprinderea ei, era sincer interesat.
sa arunci o privire si Tn dormitoare, daca Tmi Se opri de mai multe ori pentru a se uita la cor-
promiti ca nu te uiti la dezordinea de-acolo. nise, pentru a cmtari peretii cu privirea sau dis-
Vru sa lase paharul de vin pe masa, dar se pozitivele de iluminat. Zimbi, amintindu-si clt de
razgindi. Avea nevoie sa se sprijine de ceva, incmtata fusese ea Tnsasi, la Tnceput, de casa
chiar daca nu era declt un bol delicat si diafan de aceasta, pTna cind realizase cTte erau de facut.
cristal. ll conduse spre scara, tin'md strins pa- Avea sa munceasca, probabil, o viata, pTna sa o
harul in mma, ca si cum astfel s-ar fi simtit la puna la punct.
adapost. - Ma bucur ca mai sint si altii care apreciaza
Incepu sa urce, privind cu coada ochiului pes- lucrurile vechi, zise ea.
te umar, simtind ca el o urmeaza Tndeaproape. Chet terminase de studiat o aplica veche din
Poate chiar prea aproape, remarca ea, iutind hoi. Nu functionase niciodata. Va chema ea,
pasul. Tntr-o zi, un electrician sa p repare. Cmd va avea
Ajunsi la eta], deschise usile, permittndu-i sa timp... si bani, bineinteles.
cerceteze fiecare camera. I se paruse, sau chiar - Aggie nu poate suferi casa asta, continua
se aratase Interesat mai ales de dormitorul ei? ea, sperTnd ca Chet nu observase crapaturile din
- Baia ai vazut-o deja, zise ea, trecind pe ITn- :ornisele scorojite si nici petele si gaurile din
ga usa, fara sa se opreasca. ;ovor.
- Atunci, nu m-am uitat cu atentie, spuse el, Dar era sigura ca le vazuse. Ochilor acelora
deschizTnd si intrmd acolo. albastri nu le scapa nimic.
.;.-v
' :: *
- Mie mi se pare minunata, spuse el. N-am
vazut niciodata asa ceva, dindu-se la o parte, pentru a-i permite sa intre Tn
~ Da, recunosc: e iesita din comun, fu ea de camera de zi mobilata sumar.
acord, TndreptTndu-se spre scari. Mi se pare ca - E foarte cald aici, sus, Tn momentul acesta
In actele agentului de vmzari imobiiiare era tre- al zilei, zise ea, intrind Tn Tncapere dupa el. Ag-
cuta sub numele de Visul vinatorului- de anti- gie nu da drumul aerului conditionat decTt di-
chitati. Rise usor. mineata, cTnd gateste.
- Aggie i-a zis ,,cosmarui". Se opri iritata ca el statea atTt de aproape de
El rise la rindu-i si o Tntreba: ea cmd Ti vorbea.
- Ce te-a determinat sa o cumperi? - Daca vrei, am sa-ti arat bucataria, se oferi
- Vrei sa spui, ce, m afara de faptul ca era ea, grabindu-se sa intre Tn Tncaperea alaturata.
ieftina, nu'-i asa? Trebuia sa mareasca distanta dintre ei. -
Rise din nou. Se simtea tot mai mult In largul CTnd intrara Tn bucatarie, iui Chet Ti scapa un
ei aiaturi de e!. fluierat usor. Era cea mai spatioasa Tncapere a
- Avearn nevoie de mai mult spatiu, dupa ce apartamentului. Un perete Tntreg era acoperit de
s-a mutat Aggie la noi. Mai ales cmd am Tnceput eel putin patruzeci de oale si de tigai, multe din-
sa ne ocupam de afacerea aceasta, zise ea zim- tre ele de dimensiuni exagerat de mari, pentru o
bind timid. E greu sa gasesti o casa cu doua gospodarie normala. Pe un altul, se aflau rafturi
bucatarii. cu platouri ca de patiserie, cratite, tavi metalice
- Pot sa vad si apartamentul de deasupra? pentru placinta, pentru pTine si multe alte usten-
Tntreba el, TndreptTndu-se spre scariie care du- sile pentru copt. Aranjate frumos Tntr-o parte a
ceau la a! treilea nivel. Tncaperii erau tot felul de conserve de fasol.e
- Nu are decTt trei Tncaperi. verde, de porumb, de mazare, de piersici si de
El surlse. alte fructe Tn compot.
- Hai, fa-mi pe plac! - Parca ar fi un restaurant, zise Chet scutu-
Din nou, zlmbetul acela, se gmdi ea, cu inima nnd din cap Tn fata atTtor bunatati. Pe cine hra-
batmdu-i salbatic Tn piept. II conduse pe sirul niti? Pe uriasul FlamTnzila?
scurt de scari si deschise usa de la apartament, Meri Tncepu sa rida.
- Asa si trebuie sa arate, ca un restaurant,
Charlotte Hughes

zise ea, mcrucisTndu-si bratele si sprijinindu-se - Si asa ati ajuns, tu si Aggie, sa locuiti Tmpre-
de bufet. Noi comandam toate acestea prin una?
agentia unui restaurant. Cind gatesti pentru doi- Meri aproba absenta, observind cum patrun-
sprezece oameni e ca si cum ai avea de hranit o deau pe fereastra razele soarelui de dupa-amia-
za, scaldmdu-i chipul bronzat Tn lumina. Fara
mica armata.
El clatina din cap. Tndoiala, ochii lui aveau nuanta de albastru cea
- Cum de te-ai lansat intr-o astfel de afacere, mai curata pe care o vazuse vreodata si erau
K/leri? Nu te supara ca te Tntreb. Tncadrati de gene dese si lungi. Din colturile
Observa ca Ti spunea pentru prima oara pe pleoapelor pornea o retea fina de riduri care se
nume. Privi Tn jos, spre podeaua acoperita cu pierdeau Tn parul grizonat de pe tTmple. Gasi ca
linoleum, miscTndu-se de pe un picior pe altul cu efectul acestei combinatii era socant, daca nu
chiar extrem de frumos. El se misca putin, iar ea
nervozitate.
- BineTnteles ca nu ma supar, spuse ea. Tsi dadu seama ca Tl privea prea insistent. Isi
De jos nu se auzea nici un zgomot. Linistea drese glasul:
era perfecta. Avu sentimentul ca se rupsesera - Dupa cum vezi, zise ea, TntorcTndu-se si Tn-
dreptTndu-se spre usa, mai sTnt aici si o camera
de lume.
- Am intrat Tn aceasta afacere dupa ce a murit de zi si un dormitor.
sotul meu, zise ea Tntr-un tlrziu, far& sa-si per- Auzi un chicot Tn spatele ei si se Tntoarse sur-
mita sa se uite Tn ochii aceia pe care Ti simtea prinsa de felu! Tn care o privea.
- Sa stii ca nu vreau sa rid, zise el Tndrep-
privind-o.
- Asta s-a mtlmplat de multa vrerne? tmdu-se spre ea. Dar smt amuzat sau, mai de-
- Acum cinci ani. graba, uimit, pentru ca n-am mai vazut niciodata
Se forta sa ?si ridice ochii. Nu se simtea bine un cuplu ea tine si Aggie. STnteti complet diferite,
sa converseze cu podeaua! stii, ea e atTtde...
- El... Martin a murit Intr-un accident de auto- Se opri ca si cum si-ar fi cautat cuvintele.
- AtTt de directa, rosti el, dTnd din cap si izbuc-
mobil.
Chet dadu rar din cap, ca si cum ar fi vrut sa nind Tn ris. Dar tu esti cu t'otul altfel. AtTt de rezer-
rumege fiecare informatie pe care i-o dadea ea. vata! Spune-mi, asa esti cu toata lumea sau nu-
O multime de soli

mai cu mine? ca abi! si ?si lipi gura de a ei, cuprinz?ndu-i buzeie


Meri se felicita ca luase paharul de vin cu ea intr-un sarut cald, delicios, cu aroma de vin. Fu
si se agata de el, ca si cum Thsasi viata i-ar fi oarecum socata, de aceea tresarl si aproape ca
"depins de el. scapa paharul din mlna. Chet o linisli, spriji-
- Nu Tnteleg ce vrei sa spui, zise ea, maturind nind-o cu palma lui puternica. Apoi, aceeasi
din nou podeaua cu privirea. mina Tncepu sa o mmgfie diavolesc pe sira
- Ti-e teama de mine, Meri? spinarii, fn vreme ce sarutul se adfncea Tntr-o
Se uita la el asteptTndu-se sa-TI vada zfmbind. nebuloasa, Meri nu misca..Nici nu putea, de alt-
Dar nu fu asa. Parea gmdifor si- sincer. Venise fel. Parea nu mai avea creier sau i se sleise cu
aproape, teribil de aproape, atit de aproape, TncTt totul; far Tn mpmentul ?n care Tsi reveni si Tsi im-
blocase usa care ducea spre cealalta Tncapere. puse sa actioneze, Chet ?si ridicase deja capul,
Oricum, Tsi spuse, nu avea intentia sa o zbu- punlnd capat acestui sarut la fel de repede curn
gheasca'afara sau sa faca cine stie ce aita mis- | il Tncepuse. Ochii ei se marisera de uimire. Nu
care de felul acesta. ; stia ce sa spuna. De fapt, ce-ar fi putut sa mai
- De ce sa ma tem de tine? rosti ea pe un ton zica?
care voia sa arate ca ideea aceasta i se' parea - larta-ma, sopti ei, respirindu~i cald si placut
ridicola. Abia te-am cunoscut. tn fata. Pur si simplu nu m-am putut abtine. Vo-
Ridica paharul la gura si sorbi, privindu-i. Pe iam sa te sarut din momentul Tn care te-am va-
buza de jos, i se prelinse o picatura de vin si ea zut. Cred ca ar trebui sa ne Tntoarcem jos, nu?
o linse cu limba. Chet o privea. Ea facu un sernn cu capul, revenindu-si tot
- Ai dreptate, zise el, intr-un tirziu. Nu ma mai mult. Reusi sa gaseasca drumul spre iesirea
cunosti, nu-i asa? din apartament. Chet o urma Tndeaproape. Se
Isi puse paharul cu vin pe masa cu atentie, uita o data cu coada ochiului la el, peste urnar si
zTmbindu-i indraznet. i se paru ca nu era deloc rusinat de ceea ce
- Inseamna ca n-ai sa ma refuzi. facuse.
Se uita la el cum inainta, observTnd cum cla-
tina usor din cap. S-ar fi asteptat la orice, numai
sa o sarute nu! Dar el tocmai asta facu. Se apie-
Charlotte ( ' ' : ' ) -,

l < ? l si cu Chet? Si de ce se simtea atit de


••lingherita Tn prezenta lui? Se obisnuise sa aiba
de-a face cu barbatii numai Tn timpul zilei. Cu tot
lolul de barbati,
Se foi Tn seaun si Tsi reprosa Tn gmd ca facea
atita caz pe tema aceasta. Oamenii se saruta tot
lirnpul si nu neaparat cu vreun motiv anume. Da,
numai ca dupa aceea nu amuteau si nici nu
rammeau cu ochii holbati, asa cum facuse ea.
Nu sarutul o deranjase atTt de mult, cTt reactia ei.
li placuse. Si Tnca foarte mult. Asta o nelinistea,
<:u adevarat. De fapt, TntTmplarea Ti alungase
toata seninatatea din suflet.
La sfTrsituI unei cine placute, cu spaghete, - Mi-ar placea sa am o casa ca aceasta, zise
Chet Ambrose reusise sa le captiveze atit pe Chet, TntrerupTndu-i sirul gmdurilor.
Aggie, clt si pe Bette. Tl ascuitau fermecate cum - CTt dai pe ea? zise Aggie.
ie spunea anecdote Tn legatura cu primii sai ani Isi ridicase paharu! sa i se mai toarne vin, fara
ia Handy-Andy, delect?ndu-ie mai bine de doua sa bage Tn seama privirile semnificative ale lui
ore. Meri se uita atenta la el, Tn timp ce vorbea. Meri.
Nu dadea nici un semn Tn legatura cu sarutul lor. Chet rise. I se citea clar amuzamentui Tn ochii
Dar cum puteau, oare, sa se comporte ca doi lui albastri.
strains, dupa toate care se TntTmplasera? La a- - Iti spun eu, Aggie, daca ai fi stat maear o lu-
ceasta Tntrebare nu putea raspunde. Nu fusese na la hotel, ai fi apreciat casa asta cu adevarat.
niciodata adepta giugiulelilor ocazionale, iar - Te-ai gmdit sa te muti pe aici? Tntreba Meri.
daca vreunul din ciientii ei ar fi indraznit sa faca Din anumite motive, ideea aceasta nu i se mai
una ca asta, l-ar fi pus ia punct In asa fel TncTt sa parea neplacuta. Avea sa supravietuiasca ea
nu uite niciodata. Atunci de ce nu procedase ia cumva emotiei care o cuprinsese. Chet Tsi
Ilia >tte Hughes O i de . soM

Indrepta din nou atentia spre ea si Ti scruta chi- Totusi, spune-n.e! T! ruga Bette entuzias-
pul Indelung. Parca Tsi mai pierduse din staplni- rnata.
rea de sine care ?i revenise clnd se dusese sa se Era limpede ca o cucerise cu totul.
aranjeze. Se fardase si Isi aranjase paru!, EI continua sa se pace cu paharur, clatinTnd
- Mai curind sau mai tirziu, cred ca da, ras- lichidul Tntr-o parte si-n alta. Apoi, TI aseza pe
punse el. Mi-am vlndut deja toate proprietatiie masa.
din Texas si Oklahoma. Nu mai am nici un motiv - Ca sa fiu. sincer, mi-ar placea mai mult sa
sa ma Tntorc acolo. renovez case vechi, decTt sa ma mai implic atit
- Te gindesti sa-ti vinzi si magazinele- de aid? Tn afacerea cu magazinele. O casa earn ca
El ridica din umeri. aceasta, zise el zTmbind. Am renovat vreo doua
- Daca Tmi ofera cineva un pret bun, da. Tn ultimii ani, dar nici una asemanatoare cu a-
Se sprijini TR cot, aptecmdu-se Inainte. ceasta binemteles!
- Nu prea-ma mai intereseaza afaceriie cu Se uita Tn jurul iui, prin Tncapere.
materiale. - Casa asta chiar ca ar fi o provocare pentru
- Dar atunci.ce te intereseaza? Tntreba ea pe mine.
un ton provocator. - N-o sa te opreasca nimeni, zise Aggie cu
Dar Tsi regreta imediat atitudinea, pentru ca nonsalanta. Nu refuzam nici un ajutor, din partea
vorbele ei ie facura atente^ pe Aggie si pe, Bette. nimanui.
O secunda, care i se paru eterna, toti trei se ui- Chet parea sa cintareasca aceasta idee.
tara la ea. - Va dati seama ca ar fi o reciama nemaipo-
•- Probabi! c-o sa-ti vina sa rizi, c?nd am sa-ti menita pentru magazinele mele?
spun, zise el, alungTnd tensiunea din Tncapere Meri puse un cot pe masa si Tsi sprijini barbia.
cu zTmbetu! lui. - Ce vrei sa spui?
Tsi ridica paharul, dar ochil Ti ramasera tintuiti - Stii, lucrurile pe care Ie fac creatorii de re-
Tntr-ai ei, ca si curn ar fi vrut sa Ti strapuriga si sa clame cu metodele de slabire, zise el surTzTnd.
patrunda Tn gmdurHe ei. Incepu sa rasuceasca Adica, sa Ie arat oamenilor fotografii cu casa
piciorui paharului Tntre degete. Tnainte si dupa renovare, ca sa vada ce schim- ;
bari se pot face cu materialele din magazinele necesar. Oricum, nu avea intentia sa TI inte-
mele. As scoate si o brosura cu poze. Poate au rogheze. De ce sa dea prea mare importanta
sa-mi creasca vTnzarile si astfel voi putea Tndraz- modului Tn care Tsi organiza el viata?
ni sa ofer si eu un pret pentru casa aceasta. - Da; vad o multime de posibilitati Tn ceea ce
- Chiar vrei sa vinzi magazinele? Tntreba priveste casa aceasta, zise el, schimbmd subiec-
Meri. De ce nu te bucuri, pur si simplu, de succe- tul.
sele pe care le obtii? - Nu e chiar asa destept cum credeam, co-
El rosti, dupa un moment de tacere: menta Aggie.
- Cred ca nu mai sTnt marele om de afaceri Chet accepta remarca, fara sa se supere.
care eram. Prea multa munca te epuizeaza, zTm- - Voi, doamnelor, stati aici, Tntr-un palat, si nici
bi el. Mi-am mai schimbat punctul de vedere Tn macar nu va dati seama de asta.
ultima vreme. Aggie pufni. Bette chicoti. Meri se apleca Tn
- Asta te-a facut sa le vinzi pe cele din Okla- fata sa TI asculte mai bine.
homa si din Texas? Tntreba ea. Noul tau punct - La ce te referi? Tntreba ea.
de vedere? - la uitati-va Tn jur, spuse el Tntinzmd mTinile.
Tsi dadea seama ca Tsi baga nasul unde nu Ti Toate cele trei femei privira prin Tncapere,
fierbe oala, dar nu se putu abtine. TncercTnd sa descopere sursa entuziasmului
Pe Chet, Tnsa, nu TI deranja curiozitatea ei. sau. Intorcmdu-si ochii spre Chet, nici una nu
- Hai sa zicem ca mi-am schimbat sistemul paru impresionata. Cu toate acestea el ramase
de valori. pe pozitii.
Privirea lui concentrate parea ca Ti spune ca el - Primul lucru pe care l-as face, ar fi sa dez-
stia ca farima asta de informatie nu era decTt o lipesc toate mochetele, zise el profesional.
momeala. - $tiu ca avem nevoie de covoare noi, spuse
Meri nu TI grabi. Daca s-ar fi priceput sa ci- Meri. Dar nici eu, nici Aggie nu am avut timp sa
teasca felul de a fi al oamenilor, si-ar fi dat mergem sa cumparam si nu cred ca ne-am pu-
seama ca Chet Ambrose era tipul de om care tea permite sa mochetam toata casa.
dezvaluia despre sine numai atTt cTt considera - Nici nu m-as gmdi sa pun covoare pe po-
:
i. .?;,[] me . ;• :
delete acestea, rosti el, ca si cum numai gTndul
acesta i s-ar fi parut nebunesc. Aveti idee ce umplTndu-si paharu! cu vin si oferindu-i si lui.
zace sub mochetele acestea? Chet, Tnsa, refuza. Atunci, ea Tsi puse sticla
- Niei nu vrem sa ne gindim! exclama Meri nproape de pahar.
sec. - Ceea ce ar trebui sa facern noi, aici, e sa
- Podele de lemn, doamnelor, ie anunta el. Si facem schimb de tatente.
imi place sa cred ca se afla Tn forma buna\u Meri tresari, auzind tonul taraganat a! vocii
numai atTt, adauga el aratmd c,u degetui Tn sus. soacrei sate, temindu-se ca o cam iuase valul.
Cornisele acelea, va dati seama eTt sTnt de - Doreste cineva o cafea? rosti ea repede,
vechi? dorind sa puna eapat acestei conversatii.
Femeile Tsi ridicara privirile spre grinzile de Devenise dintr-o data nesigura, Tn fegatura cu
lemn sculptat care Tmpodobeau partea supe- turnura pe care o va da Aggie conversafiei.
ripara a pereteiui. - Eu as dori o ceasca, spuse Chet.
-STnt sigur ca sTnt vechi de clnd fumea. - Pentru mine, nu, zise Aggie, fara sa ia In
- Dar suit crapate si truncate de carii, riposta seama prlvirea crunta pe care i-o aruncase nora
Meri. sa. x \a pleca Tn bucatarie pentru a pre
- Pot fi usor restaurate, o IntrerUpse ei. Totui,
Tn casa aceasta, poate fi restaurat sau reparat, cafeaua, TncercTnd sa ascuite si conversatia care
adauga Chet 5u un suns. Chiar si instaiatia. continue Tn camera de alaturi. Din pacate Tnsa,
- Mda, cu o gramada de bani, zise Aggie, Bette se apucase sa stnnga masa si nu mai auzi
sorbind o Tnghititura de vin. Nici macar guvernul nimic, din cauza zgomotului. Intra Tn sufragerie,
nu are atTtia. cu o tava pe.care se afiau cestite cu cafea. Chet
- Toate astea suna foarte^ frumos, Chet, Tn- si Aggie pareau ca aveau ceva de Tmpartit.
cepu Meri pe un ton contrariat. Dar Aggie si cu - Am pierdut vreo informatie importanta?
mine nu ne putem permite o lucrare de proportii, Tntreba Meri Tngrijorata. .
Tn legatura cu casa aceasta. Chet li arunca o privire, cu o expresie uimita.
- Stii ce-ar trebui sa facem? Tntreba Aggie La vederea tavii, se ridica repede, -i-o lua din
rnTini si o puse pe masa. Apoi se scarpina Tn cap
- gest care o facii pe Meri sa traga concluzia ca masa, facindu-i pe Chet si pe Meri sa tresara.
fie se simtea stingherit, fie era derutat, fie avea - Ar putea locui aici, cTta vreme se ocupa de
dubii Tn legatura cu ceva. reparatii, zise ea tare, ca la piata. Ne-ar fi si
-.Aggie tocmai mi-a facut o propunere, zise el noua mai usor sa avem grija de el.
?n sfTrsit, asezTndu-se din nou pe scaun. Meri se uita la soacra ei, neTncrezatoare. Glu-
- Daaa? facu Meri, TncepTnd sa Tmparta cafe- mea, desigur. Nu, dupa expresia fetei ei, vorbea
lele si aruncTndu-i priviri nelinistite. foarte serios.
Puse o ceasca de cafea si ITnga Aggie, spe- - Sa locuiasca aici? zise ea cu iritare cres-
rind ca se va razglndi si o va bea. Soacra ei pa- cinda. Si unde propui sa stea?
rea foarte multumita de ea Tnsasi in momentul - La ultimul nivel.
acela. Meri dadu din cap, apoi Ie zTmbi celor doi
- Ei? Tntreba Meri, uitmdu-se cmd la unui, t.onspiratori, ca si cum se avmtasera Tntr-o
cind la altul. Aveti de gind sa-mi spuneti si mie? poveste copiiareasca,
- Aggie mi-a propus un tlrg, zise Chet spri- - Suna minunat, spuse ea cu un zimbet fals.
jinindu-se de speteaza scaunului. D;ir noi avem nevoie de spatiul acesta pentru
Isi lasa capul Tntr-o parte, asteptind reactia ei. l.icutu! mmcarii. Iti aduci aminte? Acesta a fost
- !mi ofer serviciile rnele Tn schimbul serviciilor molivul eel mai important pentru care am cum-
voastre. pnrat aceasta casa.
Meri puse o lingurita cu zahar Tn ceasca ei si] Cuvintele erau adresate direct soacrei sale.
mesteca. - Asta nu m-qr deranja deioc, zise Chet. Ag-
- Nu Tnteleg. i in • poate sa foloseasca bucataria Tn continuare.
- Eu voi face reparatiile necesare Tn casa - Oricum el va mTnca Tmpreuna cu noi, ada-
aceasta, iar voi... sa va Tngrijiti de treburile rnele Uga Aggie. Nu vatrebui sa livrezi mai multe portii
domestice. on acum.
Chet se uita la ceasca lui de cafea, fara nici a Meri nu spuse nimic, dar nu Tndrazni sa se
expresie pe chip. Ullo Tn directia lui Chet. Bette se opri din spalatul
Aggie sorbi tot vinul din pahar si Tl trinti pe Veselor si aparu Tn cadru! usii. fntreaga atmosfe-
Charlotte Hughes O

ra din rncapere parea ca expiodeaza. intrebaea.


- Sper ca sugestia lui Aggie nu te-a suparat, Chet ridica din umeri.
spuse Chet vazTnd ca Meri nu mai scoate nid un - CTteva luni.
cuvlnt. , Nici rnacar nu Ti dadea o data limita clara.
EaT! privi. - $i pe noi, clt ne va costa? Tntreba ea foin-
- Binelnteies ca nu, minti Meri. du-se pe scaun.
Cum sa fie ea Tn stare sa manlnce, sa doar- El dadu din cap.
ma si sa faca baie In aceeasi casa cu barbatul - Nici un ban. Asta face parte din tlrgul nos-
acesta? Iru. Voi face totul pe cheltuiala mea sau, mai
- Cladirea este a amlndurora, •adauga ea. bine zis, pe cheltuiala firmei, cu conditia sa ma
Aggie are tot dreptul sa ia decizii. lasati sa fac fotografii de-a lungui renovarii. Asta
Facu o pauza, Tncerclnd sa-si gaseasca cele pontru brosura aceea a mea, adauga eK
mai potrivite cuvinte, Meri ofta, uitlndu-se la Bette cum topaia ne-
~ Numai ca... Ma tern ca ti.se va parea cam mbdatoare Tn cadrul usii. Fata parea gata sa
incomod, cu trei femei locuind dedesubtui tau, In oxplodeze de bucurie.
jurultau... . - Pal...
- Dimpotriva, zise el si li aparu din nou pe Facu o pauza, constienta fiind ca era pe cale
chip zlmbetu! acela ferrnecator. Cred ca ar fi j.;i faca o mare greseala.
minunat. Dar, bineTnteies, decizia va aparfine. - Odata ce ai de glnd sa transform! casa asta
Spre jena ei, se simti tintuita de trei perechi de Intr-un dire, nu vad de ce n-am avea fiecare
ochi. Isi dadu seama'ca asteptau cu totii raspun- arena lui.
sui ei. Na-era posibi! sa traiasca In aceeasi casa Inchise ochii, simtindu-se frustrata.
cu el, i-o spunea si instinctu!. §i, totusi, nu vola -Bine, aproba ea In final. Putem Tncerca.
sa fie pe post de ^omul negru". Pe de alta parte, Daca, Tnsa, lucrurile n-au sa mearga bine...
era nevoie de reparatii. Daca el statea In aparta- - Am sa ma mut imediat.
mentui lui... fara sa se ciocneasca mereu
% de el... - Fara ranchiuna?
- Ai vreo idee Tn legatura cu durata renovarii? - Fara ranchiuna, fu el de'acord.
.47
Charlotte Hughes

Se uita la Aggie si-i facu cu ochiu!, apoi ridica qura lui calda, dulce §i ferma. La asta se glndea
ceasca de cafea, ca pentru un toast. in fiecare seara, Tnainte de a adormi. Chet luase
- Ai vazut? Ti-am spus eu c-am s-o fac sa logatura cu Aggie o data, pentru a discuta
accepte? sopti el, destul de tare ca sa auda toa- despre mutarea pe care o aminase, p?na spre
ta lumea. slirsitul lunii, din cauza afacerilor. Meri presu-
Meri nu zlmbi. |)iinea ca incerca, ?n felul acesta, sa se retraga.
- Sper ca nu vei fi dezamagit, zise ea pe un Pentru asta Ti era aproape recunoscatoare. Dar
ton rece. Noi nu-ti oferim ceva care sa fie la ni- se simtea si putin dezamagita.
velu! a ceea ce vei face tu. Era Tmbracata Tntr-o pijama subtire de bum-
- Nu fi atTt de sigura, zise el. Barbatilor le bac, Tncretita usor prin partile unde transpirase
place ca cineva sa aiba nevoie de ei, uneori. Tu din cauza caldurii. Vechea instaiatie de aer con-
cred ca ai nevoie de un sot, la fel cum si eu am ditional nu mai facea fata, desi functiona perma-
nevoie de o sotie. nent. Epuizata dupa o saptamTna infernala, ea
isi ridica un picior pe scaun si Tsi sprijini barbia
pe genunchi, uitTndu-se Tn jurul salonasului. Nu
putea suferi aceasta Tncapere. Pentru ca nu se
pricepuse niciodata la decoratiuni interioare,
- De ce un om ca acesta vrea sa locuiasca consultase zile Tntregi revista Cum sa ne mfru-
Tntr-o astfel de casa? se Tntreba Meri cu glas musetam casa $i gradina, Tnca de cTnd se muta-
tare, pe cmd Tsi sorbea prima ceasca de cafea sera aici. O uluisera culorile Tndraznete pe care
Tmpreuna cu Aggie, Tn salonasul pentru micul le foloseau decoratorii profesionisti si alesese
dejun, adiacent bucatariei. pentru aceasta camera rosu, alb si albastru. Ara-
Trecuse mai bine de o saptarnTna de cTnd ta groaznic. Si ea $i Aggie erau constiente de
Chet luase masa cu ele si discutasera despre acest lucru. Dar fara sa stie una de alta, asa ca
planurile cu mutarea in casa lor, iar Meri nu re- nu faceau nici o remarca rautacioasa cu glas
usise sa si-l alunge din minte. Mai simtea gustul ':are despre salonasul care fusese prima ei Tn-
sarutului a.celuia pe buze. Isi amintea inca de ;ercare de a decora un coltisor al acestei case,
O raultime de soti

vechi de secole. Isi Tntinse picioarele lungi si Tncepu sa-si miste


- Pun pariu ca-si permite sa stea la cele mai degetele, pentru a alunga orice urma de lene din
bune hoteiuri din oras, zise ea, gTndind cu voce Irup.
tare. Asa ca nu vad de ce sa vrea sa se mute - Oricum, n-am TntTlnit nici unul care sa ma in-
Tntr-un amarit de apartament de trei carnere. loreseze.
Aggie, care era totdeauna m dispozitie Se uita la ceasu! de pe perete si constata ca
proasta dimineata, mormai ceva despre atitudi- ,ivea destul timp sa se pregateasca de plecare.
nea pe care ar trebui sa o aiba orice femeie nor- O astepta o dimineata mcarcata. Sorbi ultima
mala, sanatoasa si cu singe cald fata de Chet picatura de cafea din ceasca.
Ambrose. - Daca Tti faci griji din cauza lui Chet Am-
- Nu e genu! meu, Ti raspunse Meri. brose, las-o balta! zise ea. A avut destu! timp sa
Aggie se uita intens la ea, pe deasupra cestii se razgmdeasca si, daca e pe jumatate atTt de
de cafea. destept cTt cred eu, o sa se eschiveze. Ma Indo-
- Adica, de ce? lesc ca-l vom mai vedeayreotJata.
- Pai, gmdeste-t©,, zise Meri cu indiferenta Meri Tsi trase o pereche de blugi si un tricou
simulata. Are atTtia bani, plus magazinele, iar el de bumbac alb, trecTnd Tnca o data Tn revista ce
ce vrea sa faea? Sa vmda totui si sa se lafaie .jvea de facut Tn dimineata aceea. Rind sTmbata,
Tntr-o casa veche. Asta da, ambitie! Pun pariu ca trebuia sa treaca pe la clientii ei, sa stringa pro-
n-a lucrat o zi in viata lui. Probabil ca a mostenit gramele pentru saptamTna care urma, ca sa stie
magazinele de la tatal lui. ce avea de facut. Isi pierdea, Tn felul acesta,
Aggie Tsi trase capotul de bumbac peste sTnii aproape toata dimineata, dar, dupa ce termina,
ei imensi si zise glfiind: era libera. Liberal Sa faca ce? se gTndi ea, pu-
- $i de unde stii tu asa de multe despre bar- nTndu-si adidasii. Nu era obisnuita sa se Tntrebe
bati, madam? CTnd te-ai TntTlnit ultima oara cu prea des acest lucru. Cum Tsi va petrece timpul?
unul? Bette plecase pentru doua saptammi cu familia
- $tii raspunsul la fel de bine ca mine, Ti re- unor prieteni, asa ca trebuia sa-si ia gTndul de
plica Men. N~am timp de intTlniri. weekend mama-fiica.
multim.e....de soti
Inca se mai gindea la asta, cind cobori, dupa - Lucrez pe cont propriu. Mi s-a spus sa fac
citeva minute. Nici nu ajunse bine jos, ca se fotografii pentru nu stiu ce catalog sau brosura.
porni soneria de la intrare. Lumdu-si inima In Ceva in genul asta. CTt e de veche aceasta ca-
dinti, rasuci cu putere mlnerul sferic si reusi sa sa? Tntreba el, uitTndu-se Tn jur.
deschida usa. Dadu nas In nas cu un ttnar Tnar- - E preistorica. De unde vrei sa Tncepi?
mat cu un aparat de fotografiat.. Bill arunca o privire spre nisa din camera de
- Am fost trimis de Chet Ambrose, anunta el. zi, la tavan si la pereti.
Mi-a spus sa fac fotografii. - Voi avea nevoie de niste reflectoare, mur-
- Ce fotografii? Tntreba ea, TngustTndu-si ochii mura el, ca pentru sine. Peste tot e la fel de rau?
suspicioasa. Meri se uita la ceafa lui.
Se uita la biletelul din rmna lui. - Nu, zise ea, cu o voce mieroasa. De fapt,
- Vopsea cojita, cornise crapate, pereti scoro- .iceasta este una din cele mai frumoase Tncaperi
jiti... zise ef si se opri ridicTndu-si privirea. Am din casa.
nimerit gresit? - Mmm! Inseamna ca-mi va lua mai mult timp
Meri facu sernn ca nu, tuguindu-si buzele iri- decit ma gmdeam, O sa am nevoie, probabil, si
tata. GTndul ca un strain avea sa Ti fotografieze de mai multe filme.
casa o facea sa vada negru Tnaintea ochiior. Dar Trecu o ora si el tot mai facea fotografii. Meri
Tncheiase deja un aranjament cu Chet Ambrose lierbea Tn bucatarie.
$i, asa cum Ti tot spiinea Aggie, afacerile sTnt - Ifi dai seama ce tupeu are tipul? exclama
afaceri, Se dadu la o parte sa Ti faca loc fotogra- oa. M-a Tntrebat ce betiv ne-a zugravit salonasul!
fului. - Cel putin'e cinstit. Nu stiu cum ai reusit sa
- Domnul Ambrose unde e? Tntreba ea. ma convingi sa cumparam casa asta! Ti raspun-
Ei ridica din umeri. se Aggie.
- Nici nu-l cunosc. Am fost angajat prin tele- - lar Tncepi! .
fon. Asta~i tot. Ma cheama Bill. - Daca ai fi cu capul pe umeri, l-ai lasa pe
Lasa jos, pe podea, trepiedul si geanta cu Chet sa o aranjeze, ca s-o putem vinde.
aparatu! de fotografiat. - S-o vindem! tipa Meri.
[lies .de soli

- Chiar asa, Poate luam ceva doiari buni pe lace fotografii cu baia si WC-ui meu ruginit!
ea si scapam de orice bataie de cap. - Nu-ti face griji, ?n ceea ce ma priveste,
- Si pe urma? Ce facem'? spuse Aggie, de parca urma sa fie aruncata Tn
Aggie ridica din umeri. (jroapa cu lei. Oricum, pot sa mor si muncind.
- Nu stiu tu, ce ai de glnd. In ceea ce ma Am sa dau ochii peste cap,"In fata masinii de
priveste, am sa-mi cumpar, probabil, o vilisoara (jatit, Intr-o zi...
retrasa, In partea cealalta a ora?uiui. Am auzit O, Doamne, Aggie! ofta Meri de parca se.
ca aco!o se joaca poker intens, slmbata noap- afla Tn dureri. $tii bine ca nu ti-as putea supra-
tea. vietui. Nu mai Tnrautati si tu situatia.
- Si cu afacerea, cum ramlne? Tntreba-Meri, ?si masa tlmplele cu degetele. Capul Incepuse
nelncrezatoare. i zvlcneasca.
- Poti sa angajezi un bucatar adevarat, cu - Te super! daca vom continua aceasta dis-
jumatate din clt Irni dai mie. Oricum, am cam Tm- cutie mai tlrziu? li spuse ea soacrei sale, saru-
batrinit si nu mai fac fata. tfnd-o repede pe obraz. Trebuie sa p!ec!
Meri Isi azvlrli bratele Tn sus, disperata; De Q|nd se apucase de afacerea aceasta cu
- Excelent! Am o femeie de serviciu gravida'ln ingrijirea barbatilor, Meri avusese dureri de cap
ultima iuna care nu mai poate face curafenie, o infernale. Desi fiecare client a! sau era multumit
fiica prea ienesa ca sa ma ajute si o soacra care de serviciiie pe care Ie facea ea, Meri auzi cTteva
pretinde ca e prea batrlna ca sa mai munceas- blrfe def !a Stella - fata care lucra cu ea Tnca de
ca. iar, ca sa-i punem capac, continua ea pe un 'a Tnceputul afacerii. Aceasta femeie de serviciu
ton ceva mai malt, un strain oarecare vrea sa se ora cu atlt mai rnofturoasa, cu clt depindea mai
mute In casa mea. Si... adauga uitlndu-se Tndea- mult de ea. Acurn intrase In Iuna a opta §i nu mai
proape la soacra ei, sper ca n-ai sa Indraznesti putea nici sa mearga, daramite sa mai spele
sa te muti, clta vreme Chet Ambrose vasta aid! cazi, WC-uri^si dusuri. Desi Stella avea o ajutoa-
Se opri sa-si traga sufletul., re, aceasta Tntlrzia sau lipsea pur si simplu de la
- Da, si ca si cum astea n-ar fi fost de ajuns, lucru. Ar fi fost mai simplu sa angajeze temporar
mai am si maniacui acela de la etaj pe cap, care pe cineva. Dar Meri o cunostea pe Stella si stia
;: - . .

clta nevoie avea barbatul ei de bani. Ofta. Deci In cealalta mma avea niste umerase cu niste
trebuia sa se descurce de acum Tncolo singura si costume elegante pe care le tinea cu degetui,
cu facutui curateniei. Si asta, In afara de cumpa- iigatate pe spate. Meri observa pe chipul lui un
raturi, de programari, de planificari de petreceri, ;irnestec ciudat de nonsalanta si de siguranta
de luat lucrurile de la curatatorie, de livrarea domna. Blugii se mulau perfect pe coapsele lui,
rnmcarii... Si lista putea sa continue. care erau subtiri si jnusculoase.
Unde va gasi ajutor? se Tntreba ea. Bette era - Vad ca n-ai dat Tnapoi, pma la urma, zise
prea ocupata cu baietii si cu mersul la strand, ca OB, smulg?ndu-si privirea de pe pieptul lui larg.
sa accepte o slujba cu o jumatate de norma. lar Purta un tricou Tn V, prin care i se vedea parul
Aggie... Meri ofta si zTmbi. Da, Aggie trebuia sa ;ispru si cret de pe bust.
se retraga Tn curmd, slava Domnului. Dar nu azi, - Ai crezut ca am sa ma razglndesc? Intreba
pentru numele lui Dumnezeu! Nu era momentul! ol moale.
- Ghiceste, cine se muta astazi la noi? o Tn- Ea hotarl sa nu-i ia ?n seama vorbele.
treba Aggie, de Tndata ce intra pe usa. - Nu mai era nevoie sa suni acum ca... locu-
Inima Ti tresari. Nu era nevoie sa ghieejisca. losti aici.
- Nu rnai spune! Inca Ti mai era greu sa creada ca vor sta cu
Aggie Ti arunca o privire semnificativa: ,,Nu lofii sub acelasi acoperis.
ti-am spus eu?" - Primul lucru pe care am sa 1\c luni va fi sa
- S-a dus mapoi, la hotel, sa mai ia din baga- lomand o cheie pentru tine.
je. A zis ca se Tntoarce imediat. - Daca vrei, pot sa folosesc intrarea separata,
lin spate.
- Fa cum crezi, zise ea iritata de tonul lui con-
ciliant. Nu stiu, ?nsa, cTt de sigure s?nt scarile.
Uitase cTt erau de albastri ochii lui. Se dadu la
Chet Ambrose arata bine In blugi. Aceasta fi > parte.
prima remarca a lui Meri, Tn momentul in care i - O, apropo, zise ea mtorcmdu-se spre el.
deschise usa. Purta un teanc de carti sub brat Aggie a facut curat Tn apartament si a pus aster-
multime soil
huturi proaspete pe pat. Ai sa gasesti prosoape'
curate In bale, iar daca ai nevoie de ceva, ape- CoborT privirile Tn pammt.
- Aud?
leaza ia noi. De obicei eu sTnt plecata aproape
toata ziua. Dar Aggie a aici tot timpul. - $tii... am mTncat deja.
- Altceva, doamna profesoara? Tntreba el, rin- El se uita la ceas.
Pai nu e decTt ora doua.
jind.
Era greu sa fii series Tn preajma lui. - Am mTncat tlrziu de prinz.
- Cina o fuam In jurul orei sapte, continua ea. Atunci, o sa luam si cina mai tTrziu.
Daca vii la masa de prlnz, va trebui sa te ser- Isi ridica privirile spre el.
vesti singur, pentru ca Aggie are alte treburi de - De ce faci asta? Tntreba ea. Vreau sa zic, de
facut. N-avem timp de tratamente preferentiale. cf? ma inviti la cina?
Lui Chet Ti disparu zlmbetul de pe buze. li raspunse fara ezitare:
- Ai o zi proasta, Men? Tntreba e! poiiticos. - Unu: pentru ca-vreau sa iau cina cu tine.
Ea ciipi. Doi: pentru ca sTnt sigur ca Tti va face piacere. Si
- O, nu. Vreau numai sa.fiu sincera. iroi: cred ca si Aggie se va bucura sa scape de
- Aaa, atunci e bine, dadu el din cap, astep- oorvoada asta.
tlnd ca ea sa continue. - Isi Tncrunta sprincenele gTnditor.
- Lenjeria se spala de trei ori pe saptamlna: - Nu m~ai gasesc alte motive. Oricum, n-ai
luni, miercuri si vineri. Daca ai de spalat si Tn ce- .specificat cTte sa-ti dau!
ielalte zile, va trebui sa te descurci singur. Fu tentata sa accepte. Motivele lui pareau Tn-
Asta TI facu din nou sa zimbeasca. • lomeiate si-ar fi mintit spunTnd ca nu i-ar fi facut
- Ai vreo Tntrebare? piacere sa manmce cu el. Nu mai iesise de iuni
~ Vrei sa luam cina Tmpreuna? de zile. Ciudat, se gmdea cu bucurie la o aseme-
- Poftim? nea posibilitate! Cu toate ca, Tsi zise ea, nu era
Intrebarea iui o gasi nepregatita. Se uita cer- decTt un client. Ei, si ce? Mai iuase masa si cu
cetator Tn ochii lui sa vada daca nu-si batea joe alti clientf. Da, dar de data aceasta era altceva.
cumva. Dar nu era asa. Vorbea foarte series. Isi - Meri, zise el aptecTndu-se sa Ti vada fata mai
bine. Vrei sa rnergi?
Ea aproba din cap.
- Atunci, spune ,,da". Nu Ingreuna situatia.
-Mmm, da.
El zTmbi si ochii i se incretira la colturi.
- La opt. E bine?
- Foarte.
Se Intoarse ametita, Tntreb?ndu-se daca nu ar
fi bine sa se razgTndeasca, plna mai era timp.
-O, Meri...
- Da? zise ea TntorcTndu~si privirile.
- Vrei sa te jmbraci cu rochia aceea rosu cuj
albastru? Aceea cu esarfa. Ea aproba automat,
apoi Tsi continua drumul spre bucatarie. Acolo o
gasi pe Aggie care ascultase dupa usa. Parea
foarte multumita de sine, ca si cum ar fi tras car- Cina cu Chet Ambrose nu era un lucru oare-
tea cea mare. care, se gTndi Meri, cind §eful de sala li conduse
printre mese albe si curate ca lacrima si caru-
cioare Tncarcate cu servicii de vase din arama,
pontru gatit. Isi dorise Tntdtdeauna sa mantnce la
Aladin, un restaurant de trei stele, despre care
scria Tn toate revistele culinare, ca fiind unul din-
lio ceie mai rafinate din Vestul Mijlociu.
Chet ?i statea alaturi, conduclhd-o cu m?na pe
spate. Arunca o privire la femeile si barbap ?m-
bracati elegant care stateau pe scaune cu spe-
teaza, plusate. Perefii erau acoperiti cu brocart
In culori discrete, iar Tncaperea era iuminata cu
lumTnari.
. \ ;••:;
( :

- Va convine masa aceasta, domnule Am-


brose? Intreba sefu! de sala si giasul iui apasat Ea Tsi aranja gulerul surprinsa, dar TncTntata
io compliment.
se amesteca armonios cu clinchetu! paharelor si
al tactmurilor de la mese. Nici tu nu arati rau deloc, zise ea sincer.
- E perfects, zise Chet. Purta.o haina de muselina colorata care se
Se asezara amTp,doi si, Inainte de a putea sa lotrivea bine cu pantalonii maro si cu camasa
mai rosteasca ceva, aparura o multime de cheS- ioj mchis. Si toate culorile se regaseau pe ,o cra-
neri, fiecare avlnd sarcina sa precisa. Fura um~ ata scumpa: Chet Ti mul|umi, iar ei i se paru ca
plute paharele de apa, asezate farfuriiie de ape- facuse placere complimentul.
ritiv si cosurile cu piine. In spatele lor statea tea- - Vii'deseori arci? Intreba ea, ca sa nu llnce-
izeasca conversatia.
pan maestrul de ceremonii, gata sa observe
orice imperfectiune. fntre timp constatase ca ti statea la fel de bine
•In blugi, ca si Tn costum de gala.
- Ati dori sa va uitati pe lista cu vinuri, dom-
nule Ambrose? Intreba el, |inlnd Tn mTna o carte - Nu atit cTt mi-as dori, raspunse el sprijinin-
du-se Tnca pe coate si privind-o Tndraznet.
neagra. Ea se foi nelinistita.
Chet se sprijinea cu ammdoua coatele pe
masa, uit?ndu~se ia Meri, cu un zlmbet curios,, -.Am auzit ca mlncarea e minunata Tn acest
abia schitat. Raspunse, fara sa~si ridice privirile: restaurant, spuse ea Tncercmd sa se relaxeze.
— Nu. Adu-ne o sticla din eel rnai bun Caber- Mi-au povestit niste clienti de-ai mei care au
mTncat aici.
net. .
Dupa ce Tsi terminara treaba, chelnerii dispa- Aparu barmanul cu vinui, iar ea Ti*fu recunos-
rura !a fel de repede cum venisera. catoare ca Tntrerupse situatia aceasta jenanta.
- Uluitor! exclama Meri, observlndu-!e efi- Omul desfacu sticla mdemmatic si-i Tntinse dopul
Iui Chet sa TI verifice.
cienta cu care lucrau.
- Tu esti uluitoare, zise Chet. $i foarte draguta ^ Hai, toarna, zise Chet, facmdu-i semn sa
pe deasupra. Iti multumesc ca te-ai Tmbracat cu treaca'peste ceremonia aceasta preliminara.
STnt sigurca e foarte bun.
rochia aceasta.
Dupa ce umplu paharele si puse sticla pe
I :

masa, barmanul Ti lasa. Chet Tsi ridica paharul, ylndurile.


In semn de toast, dar astepta ca ea sa soarba Lucrul acesta era, Tnsa, greu de realizat cTnd
dintr-al ei. Abia apoi II duse si pe-al lui la buze. o privea cu atTta atentie din partea cealalta a
- Te bucuri ca ai venit? o Tntreba el, punmd lesei. Parca i se topeau toate gmdurile Tn aer.
paharul pe masa. - Fiecare vrea sa Ti rezolvi probiemele Tn felul
- Da, raspunse ea uitindu-se In jur. Nu prea I, Tncepu ea. Fiecare are preferintele si fobiile
ies des. lie. E destul de greu'sa tii minte toate detaliile.
- Numai cTnd muncesti, nu-i asa? Oare, cTnd nu va mai fi Tn fata mea, Ti voi re-
- Da, numai cTnd muncesc. trasaturile? se Tntreba ea.
- Povesteste-mi! Ti sugera el. Si tocmai aceste lucruri marunte conteaza
- Despre munca rnea? Tntreba ea surprinsa (ntru clientii mei foarte mult, continua Meri cu
de faptul ca TI interesa slujba ei anosta. ;e tare. Vor sa simta ca Ii se da atentie. Une-
- E adevarat ca ai doisprezece asa-zisi soti? I, lucru! acesta devine Tmpovarator.
Era clar, statuse de vorba cu Aggie. ZTmbi. Te-ai Tndragostit vreodata de unul din ei?
- Treisprezece, daca te pun la socoteala si pe' - BineTnteles, Ti iubesc pe toti! zise ea zTm-
tine. Ind.
El paru placut surprins. El Tsi dadu capui Tntr-o parte si o studie, sa
- Asa e. Acum smt si eu unul din ei, nu-i asa? 1 Ida daca vorbeste serios sau glumeste. Cum
- Termenul de ,,baietei" cred ca ar fi mai po-1 itea asa, lui Meri i se paru si mai atragator. Se
trivit, uneori, zise ea. Persoanele de fata se ifi, oarecum, vuinerabila.
exclud. -Chiar?
El dadu din cap. - Nu e vorba de dragostea care exista Tntre o
- De ce-i numesti ^baiefei"? )\\e si-un sot, desigur! zise ea repede. Cred ca
Cel mai mult Ti placeau ochii lui, se gTndi ea] o afectiune protectoare fata de ei.
.visatoare, Erau calzi, buni, dar, Tn acelasi timpj Ea ridica din umeri. PTna acum, nu se mai
aveau o forta launtrica deosebita. Itrebase ce simte fafa de clientii ei. Mereu avea
- Pal... zise ea, facTnd o pauza ca sa-si aduna ia multa munca de facut, Tn prea putin timp.
mom H0

- Vreau sa le iasa totul foarte bine, zise eas lid cine are grija?
rar. In cariera, Tn dragoste, In camin,ele lor. Bi- Chiar Meri Kincaid, raspunse ea simplu.
ne?n|eies, atTt c?t am eu acces In vietile for. Nu simti niciodata nevoia s-o mai faca si
incerc sa-i fac sa se simta cTt mai confortabil cu i< meva? Intreba e :
putinta. I a Tsi cobow ochii.
In timp ce vorbea, se uita la Chet si se Tntreba Am cunoscut si aceasta experienta. Cu
daca nu cumva si fata de e! avea acelasi senti- m.prezece ani Tn urma. am IHsat pe cineva sa
ment protector. Se Tndoia, Tnsa. Era ceva mai »,i grija de mine.
muit, care nu putea fi exprimat in cuvinte. Atrac- Si?
fie? La gtndul acesta se nelinisti. Si cmd a murit, am fost distrusa. Dar, mai
- Cred ca, Tntr-un fel, sTnt ca un membru aa 'ngrozitor de speriata, adauga ea, Tntre-
familiei, zise ea, TncercTnd sa reia conversatia din idu-se de ce Ti povesteste lui toate acestea si
punctul Tn care o lasase. Chiar daca nu am i ce Ti permitea sa intre Tn sufletul ei.
Tnsemnat niciodata atTt de mult pentru ei, clt o, • Nu eram Tn stare nici sa am grija de mine
sotie adevarata. Smi, zTmbi ea, TncercTnd sa mai Tnduiceasca
Rise cu timiditate. )iectul. In zilele acelea nu stiam nici macar sa
-Intelegi ce vreau sa spun? ipletez un cec. /
- Cu alte ciivinte, le esti ca o sora, zise el ri- hei o studie un moment.
dictnd sceptic'o sprinceana. Imi pare rau Meri," Nu rni te pot imagina TnspaimTntata de ceva,
dar mi-e greu sa cred asa ceva. Eu, unul, nu| M<-ii. Pari atTt de capabila si de puternica!
m-as putea gindi niciodata la tine ca la sora M-am schimbat mult, Tn ultimii cinci ani.
rnea. l|i place munca ta, nu-i asa? Tntreba el,
Ea zlmbi. |VtiMu sa spun ca pare foarte importanta pentru
- Atunci gtndeste-te ca la o prietena. I III!

Se sprijini de speteaza si Tsi incrucisa bratele,] Asta a fost viata mea, de cmd a murit Mar-
privind-o oarecum ciudat si amuzat. lin, raspunse ea. Am Tnvatat sa fac lucruri de
- N-ai obosit sa tot ai grija de altii? De Meri! •ire nu ma credeam niciodata Tn stare.
ii: \
[ptte

Chet zTmbi. d( g?nd sa se grabeasca cu comanda. Meri da-


- Cum ar fi, sa completezi un cec. dii din cap si Tsi puse si ea lista deoparte.
- Printre altele, si asta, zise ea TntorcTndu-i - Dupa un an, s-a nascut si Bette, iar eu
zTmbetul. mi-am consacrat tot timpul ei si casniciei mele.
El voi sa-i raspunda, dar nu mai apuca, pentru Ridica din umeri si continua:
ca sosi chelnerul care le TnmTna cite o lista de In zilele noastre, putine femei fac cariera.
meniu. Chet astepta ca acesta sa se departeze ()i icum, Martin nu era de acord sa lucrez. Mama
si o Tntreba: lui muncise toata viata din greu si nu voia sa o
- A fost o casnicie fericita? si pe sotia lui facmd acelasi lucru, zise Meri
Uluita, se uita Tn ochii lui mult prea iscoditori. .Imbind. $tiu, el credea ca procedeaza bine asa,
fntrebarea i se parea indiscreta, mai ales ca] ma protejeaza si maapara de necazuri, dar.,.
venea de la unul din clientii ei, pe care abia Tl stia Am ITncezit atTta Tn anii aceia! Uneori, mi se pare
de o saptamma. Dar ceva Ti spunea ca poate ,i as avea nevoie de doisprezece ani ca sa
avea Tncredere Tn el. ijung la zi!
- Cred ca da, zise ea Tntr-un tirziu. Eram prea^ fsi pleca ochii.
tTnara cTnd m-am casatorit. Aveam doar optspre-i - larta-ma! spuse ea. N-am vrut sa t6 plicti-
zece ani. Martin era cu doisprezece ani mail c cu tot felul de amanunte din viata mea.
mare decTt mine. Era comis voiajor, Tn Kansas] - N-ai sa ma plictisesti niciodata, Meri, zise el,
City. Abia terminasem liceul si credeam ca tot ce 8tringmdu-i mma usor. Esti una din cele mai inte-
zboara se manmca. GTndul ca aveam sa-mi fesante femei pe care !e-am TntTlnit. $i nu-ti spun
petrec toata viata lucrmd Tn cine stie ce du- |ista doar din complezenta.
gheana din Polk City, Iowa, ma deprima. CTnd I MTna lui era mare, calda si linistitoare, dar, Tn
m-a cerut Martin de nevasta, am acceptat fara: icelasi timp o tulbura. Ea si~o trase usor pe a ei,
ezitare. el neimpotrivindu-se.
- Deci, te-ai marital cu el si te-ai mutat la - $i-acum? Tntreba el, ca si cum nu ar fi simtit
oras, nu? spuse Chet. momentul acela de tulburare. CUm e cTnd ai in-
Pusese iista pe masa, ca si cum nu ar fi avutl Tn lumea afacerilor?
Ea rise. Meri i se paru ca nu se mai sflrsesc. In timp ce
- Eu n-a$ Indrazni sa zic atit de rnult, ridica ed rnincau un aperitiv italian cu smlntina, Chet li pq,-
din umeri. Nu m-ar deranja sa-mi maresc cfienn vostea despre cuhi 'concepe ei renovarea casei,
tela, dar asta ar Insemna un plus de personal. 1,11 c?nd chelnerui veni sa pregateasca saiatele
nu slnt sigura ca ar fi benefic pentru firma noas-j araiaturi de masa lor, ammdoi pareau entu-
tra. Nu vreau sa devin rnare si impersonalaJ /iasmati de pianurile acestea. Intre feiurile de
Pentru asta, clientii mei si-ar putea, pur si sirrH rnincare existau pauze lungi, asa ca aveau des-
plu, angaja o menajera. Eu a§ dori sa am succssj tul timp sa discute. Cind li se aduse felul princi-
asa cum lucrez acum. pal, vitel Marsala, Meri simti ca nu mai e Tn stare
- $i ce crezi tu despre succes? sa manmce nimic. Dar carnea era atlt de fra-
Pentru a-i raspunde, nu avea nevoie de timd geda, pregatita cu sos de vin, Tnclt, spre sur-
de glndire, , prinderea ei, ptna la urma nu mai ramase aproa-
- Dupa parerea rnea, succesul Tnseamna sa pe nimic Tn farfurie.
nu te temi sa stai pe propriiie-fi picioare, zise ea.j - Gata, te rog. Nu mai vreau sa mamnc nimic!
Nici nu vreau sa ma gTndesc cum eram Tnainte. ii spuse ea chelnerului, clnd acesta veni cu lista
Ztmbi, ?ncerc?nd sa dea un aer iejer conver-j de desert la masa lor.
satiei. Erau acolo trecute tot felui de bunatati: pra-
- Ei, acum stii ce-i cu mine! jitura cu brinza Amaretto, tort de ciocolata, ecle-
Pe masa aparu o umbra si ea vazu cu surl ruri, spuma de fructe $i alteie. Nici Chet nu mai
prindere ca se si Intorsese chelnerul. Nici unul>, dori nimic, asa ca Ti spuse chelnerului sa !e adu-
din ei nu se uitase ia lista. ca doua cafele,
- Banuiesc ca ai venit sa ne iei comanda, zisea - Cred c-am sa ma Ingras cu trei kilograrne,
Chet TntinzTnd mlna dupa lista, cu ochii la Meri. se plmse Meri cmd parasira restaurantul acela
Vrei tu sa comanzi pentru amindoi? impresionant,
Ea aproba. - Nu te Tngrijora, zise el ajutmd-o sa urce Tn
- Slnt sigur ca stii ce e bun. BMW-ul sau. Mergem acum undeva sa le dai
Incepura sa soseasca feiurile de mlncare. Luij Jos.
- Poftim? Tntreba Meri. si, fara sa se gTndeasca prea mult, Ti desfacu
- Ma gTndeam sa facem o piimbare prin Pla nasturele de la gTt.
za, zise el facTnd niste ochi mari si nevinovati. Ti El se uita ia ea, zTmbind. DTndu-si seama de
ce-ai Tnteles? indrazneala ei, Meri tresari si Tsi retrase mTinile
In timp ce conducea spre Country Club Plaza, ca arsa.
Chet vorbi tot timpul ca s-o faca sa se simta - Ma gTndeam c-ai sa te simti mai bine asa.
bine. Trecura pe bulevardul larg, Ward Parkway. Chet surise si Tsi sufieca mmecile.
Meri fusese totdeauna impresionata de vilele - Nu-i nimic, Meri. Poti sa ma dezbraci cmd
vechi care TI strajuiau. Bulevardui era strabatut vrei tu.
pe mijloc de un spatiu plin de fTntTni si de flori In timp ce se plimbau pe ITnga siru! de maga-
colorate, mai ales galbeneie. zine, uitmdu-se prin vitrine, Ti racori o briza usoa-
Country Club Plaza era o zona rezervata ex- ra. Chet Tsi petrecuse bratu! pe sub al ei. Meri Ti
clusiv magazinelor, restaurantelor si hotelurilor, cauta ochii refiectati Tn geamurile vitrinelor.
frecventata atTt de turisti, cTt si-de locainici. - Irni place mult aici, zise el. Cred ca din ca-
Tot spatiul eja Tn stil spaniol, Tmpodobit cu uza asta am vTndut magazineie din Texas. Ca sa
tigle si cu grilaje danteiate, avTnd si vreo cincizeci pot sa ma mut aici. Nu seamana deloc cu ceea
de opere de arta printre care douasprezece fm- ce-i acolo.
ttni. - Ai vazut vreodata Plaza Tn sarbatoare?
Chet parca Tn fata unui magazin de antichitati. ,- Vrei sa spui daca am vazut jocurile de lu-
- Te superi daca Tmi scot haina? Tntreba el. E mini de aici? zise el si nega dmd din cap. Dar
mult prea cald. mi-au cazut Tn mma niste vederi facute Tn timpul
- Deloc, spuse Meri, careia Ti venea sa-si dea sarbatorilor. E tare frumos atunci, nu-i asa?
si ea jos ceva din hainele ei. - Pare o tara din poveste, zise ea zTmbind.
ll ajuta sa se dezbrace si Ti aranja sacoul pe STnt instalate peste o suta cincizeci de mii de
speteaza scaunului din masina, Tn vreme ce el becuri colorate.
Tsi scoase cravata. El paru interesat.
Ar trebui sa-ti sufleci mmecile, Ti sugera ea - $i cmd le aprind?
r ; -.me"
- De Ziua" Recunostintei, rise ea. De fiecarej s-a aflat atunci sub apa, zise ea, facmd un semn
data, ne urcam toate trei ?n masina si venirn aici,,. larg cu mina. Au tost pagube de miiioane. Plna
sa prindem spectacolu!. Circulatia e atunci infer-f si subsolu! meu a lost inundat, adauga ea tu-
na!a. Anul trecut au asistat !a sarbatoare vreo guindu-si buzele.
suta de mil de oameni. Iti dai seama ce vaica- El se uita In liniste Sa pMu.
reala pe Aggie!
- Asa cum arata, n-ai zice ca a putut fi cauza
El surTse.
itltor nenorocirs.
- Da, tmi imaginez.
Ea ridica din umeri,
- Isi jura rnereu ca n-o sa mai calce pe-aici. ~ Asa cum se spune, iucrurile nu slnt Tntot-
Dar cind vine vremea, e prima care sare Tn ma- deauna ce par a fi.
sina.
O conduse tinmd-o de mlna plna la terenui de
Isi dadu capu! pe spate si rise. joaca, unde toboganele, leaganele si scrlncio-
- Ei, anul acesta am sa vin si eu cu voi, zise burile straluceau feeric In lumina becurilor,
el. E o experienfa pe care n-as vrea s-o pierd. - Nici oamenii nu slnt ce par a fi, zise ei. Tu ce
ZTmbetuI ei se mai estompa.
crezi despre tine, In acest sens?
- Esti binevenit, zise Meri. ,,Daca mai esti Ea se gTndi, In vreme ce se uita la un batnne! I
pe-aici!", se glndi ea.
care stringea hlrtiile de pe Jos.
- Hai sa mergem In pare, sugera el. - Nu stiu, Chet. raspunse ea Tntr-un tirziu. Jie
isi scoase braful de sub a! ei si o lua de m?na. cum Iti par?
De§i Tncerca sa para nonsaianta, inima ?i batea El li arunca o privire si ztmbi.
cu putere. Chet o trecu strada, spre un izvoras
'- Hartuita.
din centrul parcului, numit Brush Creek.
Meri rise.
— E adevarat ca firicelul acesta de apa a inun- ~ Ei, din punctui acesta de vedere, ai drepta-
dat toata Plaza, cu citiva ani In urma? Tntreba el te. Poate de aceea nu stiu prea multe despre
apropiindu-se de pTriias.
mine Insami. N-am avut timp sa aflu.
Meri aproba solemn,
- Muncesti prea mult, Meri, zise el simplu.
-•{pi a tnecat treizeci de oameni. Toata zona Ea ridica din umeri.
^- — ^ (Jl
I .

- S-ar putea. Dar mi-am facut din asta un fel


de a trai. iinunturile mortuare?
,,. Se Tndreptara spre o banca de lemn de la El rise.
umbra unui stejar urias, ascunsa partial de un - Am vrut doar sa Iti atrag atentia.
gard viu. El se aseza si o trase alaturi, Apoi Tn- - In sensul ca nu esti de acord cu stilul meu
tinse bratul si o cuprinse pe dupa umeri. de viata, nu-i asa?
- Ce-ai face daca ai afla ca nu mai ai decTt Vru sa adauge ca sTnt chit, ca nici ea nu apro-
sase luni de trait? spuse Chet. ba felul lui de a trai, dar se gmdi ca ar fi pacat sa
Intrebarea o lua pe neasteptate. strice seara aceasta, asa ca se sprijini de banca
- $ase luni? rosti ea scuturTnd din cap. Habar; si tacu. Ce conta ca aveau idei diferite? Fiecare
n-am ! Cred ca nu mi-as mai vedea capul de tre- ] cu viata lui! $i chiar daca Tsi vor petrece citeva
buri. As cauta pe cineva care sa-mi cumpere luni Tmpreuna, sub acelasi acoperis, nu insemna
afacerea ca sa le pot lasa bani lui Bette si lui ca trebuia sa fie de acord Tn orice situatie. Nu
Aggie, sa aiba din ce trai. Nici nu vreau sa ma aveau decTt sa Tsi Tndeplineasca fiecare datoria
gTndesc !a asta! unul fatade altul.
- Am auzit o poveste despre un grup de can- Taceau, gindindu-se la ale lor, ascultmd su-
cerosi care au fost Tntrebati cum vor sa-si pe-' notele care se Tncrucisau in aer. Se auzeau voci
treaca putinele zile pe care le mai aveau de trait, ^i pocnetul ritmic al mingii lovite de racheta de
zTmbi el. Nici unul n-a raspuns ca si-ar dori sa 110 terenul de tenis din apropiere. Din capatul
munceasca. Tofi au zis ca vor sa fie alaturi de cei parcului, ttsni un automobil, care sperie niste
pe care ?i iubesc si sa faca ceea ce si-au dorit adolescente ce tocmai traversau. Intepenisera,
Tntotdeauna si n-au putut. In nici un caz hu si-au d,ir vazmd ca nu era nici un pericol, chicotira.
exprimat preferinta pentru a-si continua serviciul Chet si Meri Tncepura amtndoi sa rida. Cind Tsi
sau pentru a-si Tndeplini cine stie ce obligatii. ridica privirea, chipul lui se contura Tn lumina
Meri se Tnfiora. lunii ca o statuie de bronz. Mirosul lotiunii sale de
- Chet, asta-i cea mai sumbra poveste pe dupa barbierit era discret si se amesteca atTtator
care am auzit-o vreodata. Ai obiceiul sa citesti cu parfumul lui barbatesc natural, ii simti mma
stringTnd-o de umeri. ZTmbetuI lui pierise. Isi
• ...
i

dadu seama ca are de g?nd sa o sarute, va- aluneca usor din talie spre coaste, oprindu-se
zlndu-i ca ?si apropie fata de a ei. Presupunerea plin de respect sub unu! din sini. Nu Indrazni sa
ei se adeveri. treaca de acest punct, desi Meri Ti dorea mtn-
Fu un sarut deficat o atingere usoara a buze- giierea cu disperare. O trecu o unda de caidura
for; care nu dura mai mult de doua secunde. prin tot trupui. Chet nu forta nota cu ea, ca sa
Men se simti dezamagita vazfnd ca el Tsi ridica n-o socheze, stiind ca asta o va face mai mcre-
fata,'dar Tsi reveniclnd Chet o aseza mai bine pe zatoare. Nu avea de gmd sa forteze lucrurile.
banca si o Tmbratisa caid, cu o expresie glndi- Lasa totul la alegerea ei.
toare pe chip. O apleca tinfnd-q strfns. Atunci o Nici nu-si putu da seama cTt durasera saru-
saruta cu adevarat tarile acelea dulci. Nu mai avea notiunea timpu-
Gura lui era fierbinte. ?i simti rasuflarea curata lui. Se tntreba ce-ar zice Aggie si Bette daca nu
si piacuta, c?nd Tsi iipi buzele de ale ei. Parca era s-ar mai Tntoarce niciodata acasa, daca si-ar
un sarut prietenesc, afectuos si sincer, Nu avea petrece t6t restul viefii pe banca aceasta din
nimic fals sau fortat fn e! si nici nu urmarea sa o pare alaturi de el. Se rasucea usor In bra|e!e lui
dea gata. Era ceva cu totul special, fmbrafisarea si gemea de piacere. Respiratia lui deveni saca-
iui era piacuta $i protectoare. Meri se simfi cu data, iar buzele mai insistente. Limba Ti patrunse
adevarat feminina, lipindu-si trupui de a! iui, cu mai adlnc In gura. Simti rrninile lui ca pe o arsura
dragoste, Barbatul nu se grabea. La Tnceput, Tsi piacuta.
deschise putin gura si ?i mTngTie buzele cu Jimba, Chet Tsi smulse buzele de pe ale ei si gernu
mai TntTi pe cea de Jos, pTna c?nd ea si le des- din adTncui sufletului.
facu, lasTndu-1 sa-i patrunda fn adTncul moaie si - Nu prea se potriveste cu vTrsta mea/rise el
umed. Odata.ajunsa acolo, limba lui Tncepu sa li si Tsi Tngropa fata Tn parul ei moale.
exploreze fiecare particica a gurii. Meri ?! lua du- PTna Tn momentul acela, Meri nu-si daduse
pa g?t, traglndu-l mai aproape, seama cTt de mult se controla. Dar TI auzi oftmd
Felul de a se comporta fn dragoste al lui Chet si-i vazu degetele tremuratoare, cmd Ti atinse
era minunat, lipsit de agresivitate, asa ca Meri obrazul. Trezise Tn ea simtaminte pe care le cre-
reusi sa se relaxeze total in bratele lui. M?na lui zuse moarte de multa vreme. Coplesita de tan-
ultlirii
Tsi simti ochii arzTnd de atttea lacrimi
neTmpartasite. li venea, Tn acelasi timp, sa-i mul-
tumeasca, dar si sa o ia la fuga. Dar, Tnainte sa
poata zice ceva, el o saruta din nou, salbatic, cu
disperare.
- Duicea mea Meri, zise ei tandru. Cred ea e
timpul sa te conduc acasa.

- Pot sa te Tntreb ceva personal, Meri? i se


adresa Chet, Tn drum spre casa.
Ametita Tnca de sarutarile acelea, Meri dadu
din cap, privind pe fereastra iaterala a automo-
bilului.
- Ce^/rei sa ma Tntrebi? zise ea vazmd ca
TntTrzie sa vorbeasca.
- Ai mai avut pe cineva dupa sotul tau?
Ea smuci capul, surprinsa. lar Ti patrundea Tn
viata ei personala.
- Pai... am mai avut cTte o TntTlnire... zise ea,
deliberat ambiguu.
- Nu la asta ma refeream, zTmb,i el usor ironic,
vrind sa-i arate ca nu se lasase dus de raspun-
O

stjl ei neclar. Te-am intrebat daca ai mai facut N-am vrut declt sa te Tnteieg mai bine. Asta-i tot!
dragoste cu cineva de la moartea sotului tau. Nu Parea atit de sincer, tnctt 1! ierta pe ioc.
trebuie sa-mi raspunzi, daca nu vrei. - In ce sens?
Tacu si Ti arunca o privire. El nu-i raspunse imediat.
- Mi-ar placea, Tnsa, sa stiu. - Cred ca am vrut sa aflu, zise e! Tntr-un tirziu,
- Nu, zise ea si Tsi Tntoarse din nou privirea pe de ce ai tot timpui privirea asta... precauta. Ti-am
fereastra. remarcat-o si atunci clnd te sarutam, adauga el
- Nu ce? Nu, Tn sensul ca n-ai de gmd sa-rni ridicTnd din umeri. $i de ce devii atit de circum-
raspunzi, sau ca n-ai mai facut dragoste de specta cmd Tti pun Tntrebari despre tine, despre
atunci? viatata...
Se bucura ca era Tntuneric si ca el nu vedea Intoarse ochii spre ea.
cum Ti ard obrajji. - §i am vrut sa-mi explic gestu! tau de a in-
- N-am mai facut..., zise ea Tnghitind Tn sec, ;ista sa-ti platesti masa la restaurant.
cu nimeni. -Chet...
Isi simti fata si mai fierbinte. Observa ca lui Ti - Uite ce e, Meri. Nu sTnt de la poiitie ca sa-|i
era mai greu sa se concentreze acum la condus. fac portretul-robot sau ceva de genui asta. Nu
- Desigur, m-am gmdit s-o fac, zise ea, ceva vreau decTt sa te cunosc mai bine. Ti-am spus
mai dur decTt intentionase. ca sint interesat, Tn ceea ce te priveste. Imi placi.
-Atunci, dece... Vreau sa fim prieteni.
Ea se Tntoarse brusc. - Imi platesc Tntotdeauna masa cTnd merg la
- Pentru ca n-am TntTlnit pe nimeni cu care sa restaurant cu un client, zise ea, constienta ca lui
vreau... sa ramm. Intelegi? spuse ea vadit iritata | n-avea sa Ti placa raspunsul.
de Tntrebarile lui. $tii, nu prea am timp sa ma In momentul acela, faptu! ca Tsi platise singura
gTndesc la asa ceva, avTnd Tn vedere programul I consumatia parea foarte important. Se simtea
meu. I ridicola. Tn felul ei, TI lasa sa Tnteleaga ca seara
- larta-ma daca te-am facut sa te simti prost, I aceasta nu fusese decTt o iesire oarecare, cu
Meri, zise el batTnd-o usor pe mma cu dragoste. I unul din client!, cu scopul de a discuta despre
:

serviciile pe care i le va face. Oricum, asta se tine, cu casa? N-as fi.permis asa ceva decTt unui
TntTmpla extrem de rar. prieten.
- Speram ca Tntre noi sa fie ceva mai mult Isi dadu seama ca vorbele ei nu aveau darul
de-at?t, zise Chet. sa TI linisteasca, dar nu gasi ceva mai bun. N-ar fi
ZTmbi, dar surisul lui era fortat si ochii Ti rama- trebuit sa TI lase sa o sarute. Fusese greseala ei.
sera tristi. El o luase drept Tncurajare. Din partea ei, nu fu-
- Nu cred ca-mi place sa ma consideri doar sese decTt un moment de slabiciune, cTnd uitase
un client oarecare. de sine si... Asta era! se gTndi ea. Ce-a fost, a
Ce putea sa mai zica? Meri Tsi dadu capul pe fost! Avea sa TI descurajeze cumva, insistTnd
spate si ofta. Cum sa-i spuna ca si ea simtea Hsupra notiunii de prietenie, pTna cTnd TI va face
acelasi lucru si ca Ti era frica? Nu se gTndise sa Tnteleaga.
niciodata sa se Tncurce cu unul din clientii ei, mai Chet coti pe alee si Tsi parca automobilul ITnga
ales cu el, care va sta sub acelasi acoperis cu elei.
ea cTteva luni de-acum Tnainte. Nu avea timp sa - Bine, zise el, arbormd vechiul lui zTmbet
se implice sau sa faca tratamente preferentiale l.irniliar, pe buze. Te iert, cu o singura conditie:
vreunui client sau altuia. $i era hotarita sa nu urci la mine, sa bem o cafea si sa ne luam
devina doar o sclava a omului pe care TI iubea. Hi -.ertul. Am acolo o prajitura cu morcovi conge-
Nu mai avea naivitatea de la optsprezece ani si lata. Cred ca s-a dezghetat pma acum.
vedea altfel fericirea acum. Dar... Arunca o pri- La ora asta? Tntreba ea surprinsa, TncercTnd
vire spre Ghet si observa ca el se uita drept tK\e uite la ceas. .
fnainte. Linistea care se lasase o deranja. Erau Nu era decTt un gest semnificativ, teatral. De
aproape de casa si ea hotarT sa schimbe nota fnpt, nu-i pasa cTt era ceasul.
aceea de raceala dintre ei. Nu e chiar asa tTrziu, zise el. Pe ITnga asta,
- Chet, iarta-ma ca am insistat atTta sa-mi fnlino eduminicasi...
platesc masa. Tu Tnsemni mai mult pentru mine li arunca o privire neTncrezatoare.
decTt un client oarecare, rosti ea, cu un zTmbet - Doar n-ai sa-mi spui ca lucrezi si duminica!
insinuant. N-ai vazut ca am avut Tncredere Tn Nu, dar...
_ ~—T-^- - —' —-— "---X

Sa accepte sau nu? Oare n-o va lua ca pe o - De obicei e morocanoasa, dar nu vad de
noua Incurajare? Poate avea sa-i convinga ca tot ce... •
ce se petrecuse plna atunci Tntre ei nu fusese Chet o !ua de mlna si se Indrepta spre scari.
declt Inceputui unei prietenii, dupa moda veche. - Prefer s-o iau pe aid, dectt s-o trezesc pe
S-ar putea oferi sa-i faca cuno^tinta cu una din Aggie.
prietenele ei. Meri rise.
- Cred c-a§ putea urea vreo clteva minute, - Ceea ce spui tu e Tngrozitor!
zise ea si arunca o privire 'spre casa. El se uita In susul scarilor.
Cu siguranta ca Aggie ddrmea deja. Ei, Insa, - Lasa-ma pe mine primul, zise Chet, Incer-
nu Ti era Inca somn. Adevarul era ca se simtea clnd soliditatea balustrade!. Sa speram ca sca-
prea bine ca sa-si ia ramas-bun acum de ia el. rile au rezistat mai bine declt instalatia.
Chet surlse si iesi din automobil <>i, Inainte ca Meri II privi cum Incearca primele trepte, care
Meri sa Isi stringa lucruriie, el Ti deschise usa. O sclrtliau si gemeau sub pasii lui, pe masura ce
ajuta sa coboare. se apropia de mijlocul distantei. Incerca sa Isi
- Has sa Tncercam sa intram pe usa cealalta. aminteasca de clnd nu mai fusesera foiosite, dar
Vreau sa vad daca merge cheia pe care mi-a | nu reusi. Deodata, scarile zburara departlndu-se
dat-o Aggie. de casa. Se auzi un huruit puternic, urmat de
Meri II urma In spateie casei unde se vedea mjuratura soptita a lui Chet. Ea tipa ascutit. El
un $ir de scari Inclinate care duceau spre apar- Incerca sa coboare apuclndu-se de balustrada,
tamentui de Sa etaju! a! treilea. I se parura, deo- | dar aceasta ceda si fu trlntit la pamlnt. Se simti
data, extrem de periculoase. cuprinsa de spaima. Intepeni. ll vazu pe Chet
- Nu stiu ctt sint de sigure scarile acestea, prabusit la picioarele ei.
zise ea nelinistita, mu§clndu-si buza de jos. Sa Murise, se glndi ea Ingrozita, Cazu In ge-
intram, mai bine, pe usa cealalta. nunchi llnga el, scuturlndu-l si chemlndu-l pe nu-
- Cum se comporta Aggie, de obicei, daca e me. Glnd deschise ochir, simti ca moare de bu-
trezita din somn? curie. Insa, cu siguranta, patise ceva. Incerca sa
Meri ridica din umeri. respire, dar nu putea. Nu facuse nici un curs de
prim-ajutor. Daca murea, era vina ei. Trebuia sa Tntreba Aggie traversTnd gradina, buimaca si Tn
?l tina de nas si sa ii sufle aer pe gura, asta stia. picioarele goale. $i ce s-a TntTmplat cu scara?
li rupse nasturii de la camasa - vazuse ea pe - Poti sa te sprijini pe piciorul acesta? TI Tntre-
cineva procedmd astfel, Tntr-o situatie asema- ba Clyde Wiisort ajutmdu-l sa se ridice.
natoare - si se apleca asupra lui, pregatindu-se Geamatul lui Chet fu un raspuns concludent.
sa Ti faca respiratie gura-!a-gura. Deodata, Tnsa, - Ajutati-ma sa-l urc Tn masina! zise Meri,
ei scoase un sunet ciudat, ca un geamat sau ca sprijinindu-l.
o tuse. Tncepu sa respire. - Ce faci, Meri? o Tntreba Chet, vazTnd-o ca
— Te simti bine? Tntreba ea, cu inima battndu-i Tncearca sa T! conduca spre iesirea din curte.
salbatic Tn piept. Poate totusi nu va muri. Unde vrei sa rna duci cu masina?
- A iesit tot... aerul... din... mine, zise el, Tn- - La ,,Urgenta", la spital, zise ea gTfTind de
cercTnd sa ridice capui. Cred ca... mi-am rupt... efort.
laba piciorului. Clyde o ajuta sa Ti transporte.
Deodata fura scaldati In lumina. Usa din spate - Trebuie sa-ti facem o radiografie.
se deschise brusc si Tn cadrul ei aparu Aggie cu - Nu, zise Chet oprindu-se. Nu vreau la nici
un ciomag Tn mTna. un spital, adauga el sec. Nu e decTt scrTntit. Mai
-Pentru numele lui Dumnezeu, ce. se Tntimpla bine ajuta-ma sa intru Tn casa.
aici? Tntreba ea, TncercTnd sa vada ceva. Incerca sa puna piciorul Tn pammt, dar si-l
Se aprinsera si luminile de la casa vecina si Tn ridica imediat, gemTnd de durere.
pridvor aparu Clyde Wilson Tntr-un halat cadrilat. - Cred ca trebuie sa te vada un medic, zise
- S-a TntTmplat ceva, acolo? striga el de pe Clyde. Uite, a Tnceput sa se umfle.
scarile lui din spate. - Ai sa mergi la spital! spuse Aggie. Fara
- Ajutati-ma! tipa Meri facmdu-le semne dis- comentarii!
perate. Cred ca Chet si-a rupt piciorul. Alerga Tn fata lor si-i deschise portile lui Meri,
li trase pantoful si ciorapul, Tn ciuda protes- pentru a putea iesi cu masina. Apoi se Tntoarse
telor lui jenate. spre nora ei.
- Jjji cum naiba a reusit sa faca asa ceva? - Vrei sa ma Tmbrac si sa vin cu tine?
I
Meri dadu din cap. pentru ajutor, adauga Meri Inainte de a se de-
- Nu te deranja. Daca reusim sa-i bagam Tn parta pe alee.
masina, ma descurc eu mai departe. Sint sigura - Imi spunea mie ceva ca scarile acelea din
c-au sa~mi dea un carucior !a spital. spate nu sTnt bune, zise Chet, dupa ce iesira Tn
- Nu pot sa sufar spitaleie, mormai Chet. strada.
Dar nu-i asculta nimeni. Incerca sa Tsi aranjeze pieiojut in locul acela
- Poti sa ridici piciorul? 11 Tntreba Clyde, In- strimt din masina.
cercmd sa Tl aseze pe scaunul din fata al masinii - Tmi pare tare rau.
lui Meri. Ridica-l putin si rasuceste-l. Da, asa. - Miejml pare rau,.zise ea apasTnd pe acce-
- Chet, simti nevoia sa-ti sprijini piciorul? Tl leratie.
Tntreba Meri, cu o voce ceva mai calma. Automobilul tTsni Tn fata.
li parea bine ca-i trecuse criza aceea de - Trebuia sa fi reparat demult scarile acelea.
isterie. Ea trecu Tn viteza pe llnga un semn de oprire,
- E perfect, zise Chet cu maxilarul crispat. fara macar sa mcetineasca, Chet se prinse
Aggie o urma pe Meri, pe partea cealalta a stnfns de bratu! scaunului din masina.
masinii. - Nu-ti fie teama, n-am sa te dau Tn judecata.
- Sa ma suni daca e nevoie de ceva. Am sa Am alte lucruri mai bune de facut, Tn ceea ce te
stau ITnga telefon. priveste, rosti el si tresari la o hurducatura. Nu
- Nu, Tntoarce-te Tn pat, li spuse Meri, rasu- cred ca e cazul sa te grabestt asa. Nu cred ca
cind cheia de contact. STnt sigura ca Chet o sa sint Tn pericol de moarte.
fie bine. Ea se Tntoarse si-i arunca o privire inocenta.
Vazu cum se aprind luminile si la casa celor- - Nu ma grabesc. Stai cuminte, ca ajungem
lalti vecini, Tn timp ce sotii Black aparura la fe- imediat.
reastra dormitorului, treziti si ei de zgomot. Clyde VazTnd aglomeratia de la ,,Urgenta", Meri se
statea Tnca ITnga masina, ca si cum ar fi vrut sa Thcrunta. Pacienti de tot felul asteptau pe scaune
se asigure catotul era Tn regula. colorate de plastic, aranjate pe ITnga pere|i.
- Ooo, multumeste-i te rog, domnului Wilson Linoleumul alb cu negru de pe jos stralucea de
( "yx
curatenie si mirosea a dezinfectant. Vazu un
- Esti sigura?
scaun cu rotile go! si iesi cu el.
- Absolut.
- Chiar consider! ca trebuie sa-I folosim? Se sprijini usurat de speteaza scaunului.
Tntreba el, de parca l-ar fi dus la galere. - Daca tot o sa-mi petrec toata noaptea Tn
- Categoric, zise ea. Incearca sa nu te lasi pe
spital, nici nu stiu cu cine mi-ar placea sa fiu,
piciorul acela, adauga ea, In timp ce el topaia
zise el ztmbind.
spre scaunul cu rotile. lesira dupa vreo doua ore. Piciorul lui Chet
Glezna si laba piciorului i se umflasera fa- fusese bandajat si ii se dadusera toate indicatiile
cmdu-se cam de doua ori mai mari, si capa- necesare pentru tratament. Trecuse de ora do-
taserS o culoare urita, vinetie. Odata asezat In
ua, cmd intrara pe aleea de acasa.
scaun, ea Tnlatura piedica, apuca cele doua - Se pare cawa trebui sa ai grija de mine,
mlnere si Tl Tmpinse prin usile automate, In ca- pma ma Tnsanatosesc, zise Chet, topaind spre
mera de asteptare. Dupa ce intrara, Tncepura sa
intrare, sprijinindu-se de umarul lui Meri.
completeze tot felul de formulare.
— Ba, pardon! Aggie te va Tngriji, nu eu!
- Cine stie cTt va trebui sa asteptam! Ti spuse
Meri descuie usa si TI ajuta sa intre.
Meri lui Chet, dupa ce se asezara pe scaune.
- Lasati once speranta! zise el.
Se uita nelinistit Tn jurul lui la ceilalti pacienti. - Crezi ca poti urea pe scari? Tntreba ea, ui-
Un barbat mai In vtrsta Ti ridicase piciorul si ii
tindu-se neajutorata la sirul lung de trepte.
pusese o punga cu gheata pe glezna, ca sa nu - Ce-ar fi sa urc Tn fund, treapta cu treapta?
se umfle mai tare.
sugera el.
- Te previn, Meri, daca se apropie cineva de - Ar dura o vesnicie, dar hai sa Tncercam,
mine cu un ac, plec imediat!
spuse ea, dmd din cap.
Ea se uita surprinsa la el. Se vedea clar ca e Ce noapte! Intrase Tn sufragerie si o gasise pe
agitat. Aggie dormind pe canapea, cu telefonul ITnga
- N-o sa-ti faca nimeni nici o injectie, il asigura
ea, pe podea.
Meri. Au sa te puna doar la raze si-apoi te vor Dupa ce Chet reusi sa urce cTteva trepte, Meri
pansa.
fu ITnga el.
"0: Hi ' 8 .;

- Nu vrei sa. dormi la mine Tn pat In noaptea Doar nu ti-e greu sa-ti desfaci cureaua si fermoa-
asta? I! Tntreba ea. rul, nu-i asa?
- E o idee minunata, zise el surizTnd -Dacatrebuie...
- far eu am sa dorm Tn patul lui Bette, conti- Meri astepta pTna cTnd el Tsi scoase cureaua
nua Meri. N-are nici un rost sa urci la tine Tn si Tsi descheie capsa de la pantaloni. Evita sa se
apartament. N-ai sa mai fii in stare sa cobori. uite la fata iui Chet.
Pots sa stai In camera mea, plna te Insanato- - Daca-i tragi pTna peste solduri, de restui ma
sesti. ocup eu.
Odata ajunsi ia al doiiea nivei, Meri Ti ajuta sa - N-ar trebui sa stingem lumina si sa punem
intre Tn dormitorui ei. niste muzica Tn surdina? Tntreba el cu un zTmbet
- Ce sa-ti aduc? Ti Tntreba ea, dupa ce Ti puse Tn coltul gurii.
Tn pat. Niste apa? Pijamaua? Ea TI fulgera cu privirea.
- Nu port asa ceva niciodata, - Te rog sa fii series. Daca vrei sa te-ajut,
- Ooo! atunci te rog sa cooperezi.
Incerca sa nu-si dea friu liber imacjinatiei, la - Altfel?
aceasta remarca, - Altfel o chem pe Aggie sa te dezbrace.
- Sa ma strigi, daca ai nevoie de ceva, spuse - Ce vrei sa fac? zise el repede.
ea, departTndu-se meet de pat. - Sa-ti tragi pantalonii pTna mai jos de solduri.
- Vrei sa ma ajuti sa ma dezbrac? Meri eontinua sa-si plimbe privirea pe deasu-
- Poftim? Tntreba Meri pe un ton pitigaiat. pra lui, pTna pe tavan, apoi din nou spre podea,
- Nu cred ca-rni voi putea scoate pantafonii, ca sa-i evite ochii.
peste bandajele acestea. Chet Tsi desfacu fermoarul, reusi sa-si ridice
Se uita lung Sa el vreo cTteva momente. soldurile de pe pat si Tsi trase pantalonii Tn jos.
- Chiar? , - Gata! Acum erindultau.
- Pe cuvTnt N-avea cum sa Ti mai evite privirea. Statu ne-
Ea ofta, miscat Tn timp ce ea Ti trase pantalonii pTna la
- Bine. Trage-ti pantalonii, pTna unde poti tu. genunchi. Meri Tncerca sa nu bage Tn seama
coapsele lui zvelte si musculoase, Murea de
dorinta de a le atinge, sa vada daca smt atit de - Mai ai nevoie de ceva? mtrebaTea, Indrep-
tari pe eft pareau. ji trase pantalonii dincolo de tindu-se din nou spre usa.
genunchi si se chinui sa treaca de bandajul gros. - Nu-mi vine acum nimic In minte, zise el. Dar
PTna la urma reusi. Totul ar fi mers mult mai Tmi pare tare rau ca ti-am luat patui. Am putea sa
usor, daca nu i-ar fi tremurat mTiniie atit de tare. dormim ammdoi, adauga Chet, battnd usor cu
Se ridica repede si aseza pantalonii pe un paima pe locul de llnga el.
scaun. Ea Ti zlmbi cu bunavointa.
Chet descheie nasturii camasii ?i o arunca - Vai, Chet, esti tare grijuliu. Poate alta data.
alaturi. Cu exceptia bandajului si a slipului, nu In timp ce Inchidea usa, II auzi pufnind Tn ris.
mai avea nirnic pe el. !si tinu respiratia la've- CTnd ajunse Tn camera lui Bette, Tsi smulse hai-
derea protuberantei barbatesti ce se contura prin nele de pe ea si le lasa gramada pe podea,
material si Tsi simti obrajii arzTnd de jena. Tmpreuna cu pantofii. Nu-si mai dorea decTt sa
- Ma ajuti sa intru sub patura? Tntreba el cu o se bage Tn pat si sa adoarma. Trase cuvertura si
sclipire de amuzament Tn ochi. se arunca Tn asternut, TncercTnd sa-si gaseasca
Meri trase patura si cearceaful si Tl acoperi, Tn o pozitie cTt mai comoda.
timp ce se Tntindea pe pat. Nu se putu abtine sa Dar somnul o ocolea. De cTte ori Tnchidea
nu se uite la pieptui si la abdomenul lui acoperite ochii, Tl vedea pe Chet alaturi de ea, Tntins pe
de par negru, sTrmos. li veni deodata sa-si culce pat, bronzat si suplu. Incerca sa numere Tnapoi
capul pe bustul lui, sa traga In nari parfumul lui de la o suta, pentru a-si alunga gmdurile, dar nu
barbatesc, care o Tnvaluise toata seara. reusi. Mereu Ti veneau Tn minte glumele lui din
- Au pastrat mirosul tau, zise el cuibarindu-se. timpul mesei, felui Tn care lumina lunii i se reflec-
Ea clipi. ta Tn par sau trupul lui gol... Meri Tsi trase o
- Poftim? perna peste cap. Cum de nu putea scapa de
- Cearceafurile. imaginea lui?
-Aaa...
Facu o pauza lunga, Tnainte de a vorbi din
j I |1 i
gura cascata.
- Eram prea obosita sa-1 mai pot ajuta sa urce
nca un nnd de trepte, zise Meri somnoroasa.
- Ce-are la picior?
- E timpul sa te trezesti, striga Aggie din - Doctoru! a spus ca si-a scrlntit rau giezna. A
salonas.
vrut sa i-o puna Tn ghips, dar Chet a refuzat. Tre-
Pe masa stateau Tmprastiate ziarele de du- buie sa stea la pat eel putin o saptamlna. Poate
minica dimineata, iar ei Ti cazusera ochelarii pTna
pe vlrful nasului. mai mult.
- O, nemaipomenit! De-asta aveam noi ne-
- De ce nu m-ai trezit cmd v-ati Tntors de la
spital? $i de ce doarme Chet Tn patui tau? voie: de un invalid! Are dureri?
Meri se Tndrepta spre bucatarie, tTrsTindu-si Meri dadu din umeri.
- l-a dat doctorul ceva, Tn caz ca-i doare.
papucii pe linoleum. ?si turna o ceasca de cafea
si veni Tn salonas. - Vrei sa-mi povestesti?
- Ce sa-ti povestesc? Tntreba Meri, ridicmd
- Ne-am Tntors de la spital dupa ora doua,
zise ea, cascTnd si lasmdu-se pe un scaun. l-am ceasca de cafea la gura si avTnd grija sa nu se
spus lui Chet ca poate sa stea Tn camera mea, arda.
pTna se face bine. - Cum se face ca Chet a vrut sa urce la ei pe
Ridica din umeri. scarile din spate? zise Aggie, Tmpaturind ziarul si
- Oricum, Bette nu se Tntoarce jdecTt peste punTndu-1 alaturi.
doua saptamTni. Meri ridica ochii spre ea.
- El mai doarme Tnca? Tntfeba.Aggie, arun- - Nu Tnteleg ce vrei sa insinuezi.
cTndu-si privirea pe pagina sportiva. Soacra ei continua sa o priveasca si Meri pri-
- Mda. Tocmai m-am uitat Tn camera. cepu.
Din fericire, era acoperit, se gTndi ea. - Aggie! zise ea ro§ind. Crezi ca... Vreau sa
Aggie se uita la nora ei, pe deasupra ziarului. zic, crezi ca am urcat pe-acolo ca sa.... sa...
- Nici nu-ti poti imagina cTt am fost de sur- Se uita peste umar sa se asigure ca nu ma
prinsa cmd l-am vazut Tn patui tau. Am ramas cu era nimeni Tn jur.
inultime de^

Meri rise. , Qp~


- Nty exe crezi tu, sopti ea cu o expresie so- - In dimineata asta ma simt ca o idioata. bca-
cata pe chip. rile din spate zac Tmprastiate prin toata curtea.
- O, la ce crezi ca m-am glndit? Mi-am petrecut o jumatate dm noapte la Ur-
- Stiu exact la ce te-ai gmdit! l|i cunosc eu genta", lucru care, apropo, m-a costat saptezece
ochii aia ca margeaua! CTnd privesti asa, insi- si doi de dolari. Si, ca sa-i punem capacjn patul
nuezi tot ce e roai rail. Voiam sa urc pTna la el sa meu zace un barbat ranit! Cum crezi ca pot sa
manmc o prajitura.
ma simt? .
-Aha! - N-ai sa te mai TntTlnesti cu el t
- Da, prajitura de morcovi si cafea, insista Me- - Sa nu ma TntTlnesc cu' el? Cum sa nu ma
ri Juguindu-si buzele. Poti sa crezi ce vrei!
TntTlnesc cu el, cTnd starn sub *^*c°Ve"^n
- Te cred, spuse Aggie Tn sila. Dupa cite te - Stii bine ce vreau sa zic, spuse Aggie. Te n-
cunosc eu... treb daca te vei mai TntTIni cu el asa, Tn int.mitate.
- Ce vrei sa spui cu asta? - Nu stiu, zise ea ridicmdu-si privirea spre
-Vreau sa spun ca esti o mironosita. Aaaie Ce-ar trebui sa fac? • „
- Nu-i adevarat deloc! protesta ea ofensata. - Eu una nu m-a? mai Tntreba atTta ce e rau s.
S-ar putea sa nu fiu asa sofisticata ca altele, dar ce e bine sau daca am sau nu timp. As face nu-
nu smt mironosita. Uiti ca am o fiica de crescut?
mai ce-as simti.
Un moment, cele doua femei tacura. Meri Tsi
termina cafeaua reusind, pma la urma, sa-si -ErarrTsigura ca vei spune ceva de genul
TnfrTnga mahmureala.
acesta. .
- N-ar fi trebuit sa ies sa iau masa cu Chet
aseara, zise ea, gTndind cu voce tare. Trebuia sa
ma conduc dupa instinct, adica sa refuz. Cred ca mi-ar face curte.'.. spuse ea §i se opri pu|in n-as
am acceptat numai pentru ca voiam sa mai uit sta prea mult pe ginduri si m-as v.r. m asternut
de problemele mele o vreme. $i am reusit. M-am
simtit altfel... tmara, vie si fericita. cu el.
- Aggie! zise Meri socata.
~ §i, Tn dimineafa asta, cum te simti?

„_,_,_.
- Chiar asa! Si daca ai fi desteapta, ai face la
fel. Doar nu intineresti, zise ea facTndu-i cu de-
getul
Se sprijini de speteaza scaunului si se uita o
clipa la nora ei.
- Da, da! As iesi cu ei oriunde-ar vrea si apoi
m-as opri !a ei, sa-mi iau desertul si cafeaua.
Se apieca spre ea si sopti:
- As accepta sa fac dragoste cu omul asta si
in pare, pe banca, daca ar vrea el.

- Bocanitul asta continuu ma mnebuneste!


zise Aggie Tn sTmbata care urma, pe cind discu-
tau despre programul lor, la masuta pentru micul
dejun. Oare tipul ala n-o fi putind sa faca si altce-
va, mai putin zgomotos?
Meri ?si ridica privirea obosita din hlrtii, dm-
du-si o suvita de par blond pe dupa ureche. Lu-
na august nu fusese nicicmd atTt de calduroasa.
Din fericire, Chet reparase ambele instalatii de
aer conditionat, dar abia faceau fata Tmpotriva
caniculei de afara.
- Ai dreptate, ofta Meri din admcul sufletului.
Dar gmdeste-te ce frumos o sa fie dupa ce e
gata.
larlotte Hughes

- Daca mai trebuia sa am grija de el, cu pi- - Asculta, spuse ea, dregmdu-si vocea, Tn
ciorul, Tnca o zi, cred ca-mi luam cTmpii. De cite timp ce Tncerca sa faca lumina si Tn mintea ei.
ori avea nevoie de ceva, pe cine crezi ca striga? l-am promis lui Chet ca am sa-l due la unul din
,,Aggie, adu-mi cuiele m camera de-alaturi!", magazinele lui, Tn dupa-amiaza aceasta, pentru
,,Aggie, vrei sa-mi cauti surubelnita?" Nu mai ra- ca tot am de facut niste comisioane. O sa iesim
masese decit sa-i aduc papucii Tn gura, ca un pentru doua-trei ore, probabil. Ce-ar fi sa tragi un
catelus! pui de somn Tn timpul asta? Ti sugera ea, stiind
- Nu mai are aproape nimic la glezna, Ti rea- ca dispozitia lui Aggie se va schimba, daca se va
minti Meri. A renuntat si la cTrje. Intr-o zi-doua, odihni putin. I mi pare rau ca n-am putut sta mai
nici n-o sa se mai cunoasca lovitura. Si-apoi, as- mult acasa saptamTna aceasta, ca sa te pot aju-
tazi si-a adus un ajutor tfnar. Nu uita ca tu ai fost ta. Stii bine ca a trebuit sa muncesc cu Stella.
cu ideea, din primu! moment. Biata fata abia mai poate sa mearga, daramite
- Asta a fost Tnainte de a-si lovi glezna si de a sa mai si faca treaba!
face din mine servitoarea lui personala! argu- - Are de gmd sa munceasca pTna Tn ziua Tn
menta Aggie. „ care naste?
- Stiu, stiu! zise Meri. - N-are Tncotro. Luna trecuta, Herb si-a pier-
Doar nu avea sa i se confeseze cTt de bine se dut slujba. Restaurantul la care lucra a dat fali-
simtise Tn ultima saptamTna alaturi de Chet, in ment.
ciuda gieznei lui scrTntite. PlanUrile pe care i le Aggie se lumina.
prezentase o facusera sa se entuziasmeze, con- - Asa e! Nu cumva are meseria de bucatar?
vinglndu-se ca e un expert Tn materie. Era o pla- Meri dadu din cap.
cere sa constate, cmd se Tntorcea de la lucru, ca - Stiu la ce te gindesti. Mi-a trecut si mie prin
el reusise sa cojeasca si apoi sa vopseasca toa- minte sa-l angajez In locul tau. Dar unde sa faca
ta lemnaria de la ferestrele unei camere, sau ca mTncarea? Nu are cum sa foloseasca bucataria
asezase toata gresia Tntr-o sala de baie. 9i, cTnd de la nivelul al treilea, cTta vreme Chet locuieste
se gTndea cTt de bine Ti statea cu pantalonii aceia acolo; nici aici la nofnu e bine. O sa ne ciocnim
strimti de lucru, Tsi simtea obrajii arzmd. mereu unii de altii. lar apartamentul lor e prea
Ac-

mic pentru asa ceva. Va trebui sa ma lasi putin Eaezita.


sa ma glndesc, adauga ea, mmgTind-o pe mTna. - Esti sigur ca nu vrei sa astepti plna vine
Aggie lua o Tnfatisare de martira. baiatul?
- Asta e! Nu-ti face griji Tn privinta mea, rosti -. Da, smt sigur. Vrei sa te grabesti, te rog?
ea. Mi-a amortit mTna de clnd tin stinghia asta asa.
Trebuira sa-si Tntrerupa aici conversatia, pen- Meri Tsi mdrepta umerii si puse pscioru!, nesi-
tru ca se auzi glasui lui Chet, din sufragerie. Meri i gura, pe prima traversa a scarii. Se uita Tn sus, la
sari de pe scaun: Chet. ! se paru ca se afla la peste un kilometru
- Probabil ca nu-si gaseste ruleta, bombani Inaltime. Incepu sa urce Tncet, treapta cu treap-
Aggie. Mai bme si-ar fi pierdut afurisitul ala de ta, fortTndu-se sa priveasca Tnainte. CTnd ajunse
cioean! I in dreptul cataramei iui de la curea. scara Incepu
Meri Tl gasi pe Chet cocotat pe o scara, Tncer- sa se miste. Intinse mliniie orbeste sa se prinda
cTnd sa bata Tn cuie o stinghie, Tn locul din care | de ceva si nimeri Centura din jurul taliei iui.
Tnlaturase cornisele. Tinea un ciocan sub brat. - Nu mai clatina scara! zise el. Ai sa cazi.
- Unde e Barry? Tntreba ea, referindu-se la Meri nu misca. Nici nu putea, de altfel. O trecu
baiatul care Tl ajuta. un fior pTna Tn vTrful degetelor de la picioare, cTnd
- A trebuit sa fuga cu un comision, la maga- se prinse de el si-i simti abdomenul term. Parul
zin. lui aspru Ti mTngTia degetele. Chet Tsi tinu respi-
Chet facu un semn spre o scara de alaturi. ratia si Tnchise ochii, pentru ca ea Ti Tntepase din
- Poti sa urci si sa tii stinghia, Tn timp ce eu o greseala cu unghia.
bat Tn cuie? Tntreba el. - Meri, ce faci? o mtreba el cu o expresie ulu-
Ea Tnghiti Tn sec. ita.
- Acolo, sus? Tntreba ea nelinistita. Vrei sa ure - Mi-e... frica de Tnaltime, rosti ea cu ochii
pe scara? mariti de spaima.
Ametea numai la gTndul ca ar putea sa faca- - Nu esti declt la un rnetru si jumatate de po-
asa ceva. . dea, pentru numele lui Dumnezeu!
' - Da. - Nu... conteaza, Tnghiti ea Tn sec. Parca a? fi
Charlotte Hughe;

la cincisprezece... se miste.
- Bine. Si ce-ai vrea sa fac? - Te asigur eu ca poti, zise el cu o nuanta au-
- Sa nu te misti. toritara Tn glas. Numar pma la trei si coborim cTte
- Meri, nu putem sta aici, sus, toata ziua, De o treapta amTndoi. Trebuie Meri, altfel cadem
ce nu cobori, pur si simplu? amTndoi.
- Nu ma pot desprinde, zise ea strTngTnd ma- Ea dadu din cap, Tnca lipita de abdomenul lui.
terialul de doc atTt de tare, IncTt i se albisera Tn- - Unu, doi, trei!
cheieturiie. Isi lipi fata de abdomenul lui puternic. AmTndoi coborira cTte o treapta.
Pmza moale a camasii Ti mmgiia, parca, obrazul. - Asa, fetito. Ai vazut ce usor a fost? zise el.
STnii ei apasau coapsele lui ferme si, daca Tn Acum, vom face acelasi lucru si cu piciorul cela-
conditii normale ar fi murit de rusine, frica fu mai lalt. Nu mai da din cap, Meri. Poti s-o faci; si nici
puternica, asa ca gasi alinare Tn trupul acesta n-ai sa-ti dai seama cTnd vei ajunge jos.
cald, plin de forta. La rindul lui, Chet Tncepuse sa Se conforma indicatillor lui si aproape ca le-
transpire. sina, Tn momentul Tn care atinse podeaua cu
- Asculta-ma, Meri, rosti el cu voce tremura- picioarele. Lui Chet nu-i trebuira nici doua se-
toare. Vom coborT amTndoi deodata. Dar, mai cunde sa ajunga ITnga ea.
TntTi, lasa-ma sa scap de stinghia asta. - Te simti bine? o Tntreba el, luTnd-o pe dupa
Lasa ciocanul jos, apoi Tsi coborT bratele, cu umeri. Esti alba ca varul.
stinghia de lemn Tntr-o parte. O rasuci si o puse Meri se simti umilita si Tsi ascunse fata la piep-
Tn pozitie verticala. tul lui.
- Bine, zise el, ca si cum ar fi vorbit cu sine. - Imi pare rau ca am fost asa lasa, se scuza
Isi puse mTna libera pe crestetul ei si Ti vorbi ea. N-am putut niciodata suporta Tnaltimea.
cu bITndete. Banuiesc ca mi se trage de cTnd am cazut din-
- Meri, coboara piciorul stTng pe treapta de tr-un pom, Tn copilarie, si m-am lovit groaznic.
sub piciorul drept, zise el. Eu voi face acelasi lu- De-atunci am ramas cu o spaima.
cru. El o strinse la piept, mTngTind-o pe par.
Ea scutura din cap, fara sa Tndrazneasca sa ~ Trebuia sa-mi fi spus. Nu ti-as fi cerut nicio-
data sa ma ajuti. rea lor intensa, fata de albul ochilor. Ceea ce o
Ea Tsi ridica privirea spre el, linistita de tonui impresiona Tnsa si mai mult fu amestecul acela
vorbelor care Ti mTngTiasera auzul. de sentimente pe care le citi Tn ei: tandrete si gri-
- Din cauza fricii mele organice am facut, si ja si Tngrijorare.
criza aceea de isterie In noaptea clnd s-a pra- - Te temi si tu de ceva, Ghet? TI Tntreba ea.
busit scara din spate. Eram sigura ca murisesi. - Binemteles ca da.
Amintindu-si de TntTmplarea aceea, se uita Tn Deveni series.
jos, la glezna !ui, Tngrijorata. - Mi-e frica de moarte de ceea ce sTnt pe cale
- Te-ai lovit cumva? sa simt pentru tine.
- N-arn nimic, zise ei, iipindu-si buzele de Fata lui era Tnfiprator de aproape, la fel si bu-
fruntea ei. Iti multumesc ca-ti faci grip ?n ceea ce zele.
ma priveste. -Nu, Chet,te rog...
Meri nu Ti auzi cuvintele. Era topita de rusinei O masa cu degetele pe ceafa, tragmd-o mai
- Ma simt ca o proasta, spuse ea, Cu sigu- aproape si facTnd-o sa i se Tnmoaie picioarele.
ranta crezi ca sTnt nebuna. - Ce sa nu fac? o Tntreba el fixTndu-si privirea
- Din cauza ca ti-e frica de ceva? intreba Tntr-a ei. Sa nu te fac sa te simti bine?
Chet. Isi trecu usor buzele peste ale ei, ca zbaterea
Isi puse degetul sub barbia ei si-i ridica fata unei aripi de fluture. Nu mai fu Tn stare sa se
spre el. desprinda de el. Toata saptamTna Tsi dorisera sa
- Toata lumea are o spaima, Meri. Fiecare din gaseasca un moment numai al lor, sa se sarute,
noi avem de luptat cu demonul din noi. Nu esti sa stea de vorba si sa fie singuri. Se simtisera
nici tu altfel decTt ceilatti oameni, zTmbi el. Cu frustrati tot timpul.
exceptia faptului ca esti mult mai draguta decit - Imi pare tare rau, Chet, zise ea, dar am un
oricine. milion de lucruri de facut Tn dimineata aceasta.
Ea se uita Tn ochii lui. Irisii ?i erau de un albas- In mai putin de o ora, trebuie sa ma TntTinesc cu
tru stralucitor, stropiti cu auriu, Tnconjurati de un un client, pentru a discuta despre un cocktail, Tn
cere intunecat, care le sublinia si mai mu!t culoa- afara de faptul ca am de fixat programul pentru
v • ___
V— ! : (' M ! . ")—
Charlotte; ' O rnuitime de soil •"' •: -^ \a mai tTrziu?

saptamma viitoare,
E! Tsi Tncrunta sprincenele groase, iar ei?i veni Chet o astepta Tmbracat ITnga scara, pina cTnd
sa i le mtngiie, pentru a i le Tnsenina. Meri cobori. Se schimbase si ea Tn haine curate.
- Apoi, trebuie sa iau rufele de la patru cura- Il masura cu privirea, observTnd-u-i pantalonii
tatorii si..." rnulati de culoare Tnchisa, care Ti puneau in va-
- Bine, bine! Am Tnteies! spuse el oftTnd loare picioarele zvelte. Camasa alba, creponata,
adinc. avea gulerul rasfrint, descoperindu-i parul cret si
Isi trecu m?na peste fruntea plina de picaturi Tntunecat de pe piept care, §tia bine, se pre-*
de sudoare, care Tncepusera sa i se prelinga pe lungea pma jos, la abdomen; si... dar ce impor-
tlmple. tanta avea? Ea Tsi cobon privirea, prefacTn*du-se
- Mai poti sa ma lasi si pe mine la magazin? ca Tsi cauta cheile.
- Esti gata Tn douazeci de minute? - Esti gata? Tntreba ea Tncetisor.
- Am sa-ncerc. El se ridica, rnergTnd Tnca atent sa nu Tsi forte™
In momentul Tn care ea se Tntoarse sa piece, ze glezna. Peste o zi sau doua, avea sa Tsi scoa-
el o lua de mlna si o trase Tnapoi. ta bandajui de tot. Dupa aceea va putea sa poar-
- Mai e ceva! CTnd vom fi si noi singuri, oda- te pantofi normali. Acum avea un papuc Tn picio-
ta? rul scrTntit.
- Singuri? repeta ea, clipind. - Da, smt gata, zise el, si se Tndrepta spre
- Sa facem altceva declt sa ne tot uitam la iesire, deschizTnd usa. Zau, nu e nevoie sa ma
tapete si la vopsele. duci tu, Nu mai am aproape nimic la glezna. Ca
- Stiu eu, Chet? STnt Tntr-o perioada groazni- sa fiu sincer, singurul motiv pentru care te-am
ca. Stella nu mai poate munci si... rugat sa ma iei cu tine a fost ca voiam sa fim Tm-
- Spune-mi, cmd? o Tntrerupse el. STnt sigur preuna.
ca poti sa-ti petreci vreo doua ore cu un prieten. Ea Ti zTmbi, TntrebTndu-se daca nu curnva-Tsi
- In seara aceasta, tTrziu, Tti convine? Sau... batea joe.
mTine dupa-amiaza? zise ea uitmdu-se la ceasul - Nu ma deranjeaza cu nimic sa te conduc,
de la mma. Chiar ca trebuie sa p!ec. Nu putem spuse ea, atTta vreme cTt nu ma mai retii aici.
Trebuie sa ma TntTlnesc cu clientul meu Tn opt- Arunca o privire spre ceasul de mma.
sprezece minute. - Stai acolo linistit, bine? Chiar c-am Tntlrziat!
- In optsprezece minute? Dupa cincisprezece minute, parca Tn fata ma-
O urma pe alee. gazinului.
- Deci, n-am timp sa ma opresc sa miros - Am ajuns, TI anunta ea.
trandafirii, nu-i asa? N-a§ zice ca e prea mic! se glndi Meri, uitTn-
- Nu te deranja sa-mi deschizi usa, zise ea, du-se la ciadirea enorma. ^
VazTndu-l ca o urmeaza. Hai, urea! Chet Ti spusese ca amTndoua magazinele ca-
- Nu, insist sa-ti deschid portiera. re Ti ramasesera erau replici ale celorlalte pe
Se'apropie schiopatmd si Ti deschise usa care le vTnduse si aduceau acum avantaje Tn alte
masinii. Meri rise fara voia ei. parti ale |arii.
- Nu stiu ce sa ma mai fac cu tine, spuse ea, In spatele ambelor cladiri, se afla cTte un
Tn momentul Tn care Chet se aseza pe scaunul spatiu Tnchss cu un gard de peste trei pogoane,
de alaturi. Tn care era depozitata cheresteaua. Interiorul
Porni masina, dadu Tnapoi si iesi de pe alee. magazinelor avea vreo douazeci si cinci de mii
- GTndeste-te ca sTnt un ursulet de plus, care de metri patrati. Gaseai aici orice unealta nece-
are nevoie de multa iubire, zise el sunzTnd. sara Tn constructii, precum si tapet, vopsea, arti-
Chet se Tntoarse si o privi Tn fata. cole pentru amenajarea bucatariilor si bailor, usi
- Meri, ai vazut semnul acela de oprire? o Tn- de toate tipurile, pTna si cutii de lemn iucrate de
treba el, apucmdu-se cu ammdoua mTinile de mTna pentru pTine, canistre si ambalaje. Mai erau
bord. Acolo, Tn spate, adauga el, facind semn cu si obiecte mari, ca magazii demontate si mobila
capul paste umar. STnt sigur ca nu l-ai vazut. de terasa. Chet Ti ,,recitase" toate acestea Tn
- Nu circula nimeni pe strada aceasta, zise masina, Tn vreme ce ea batea usor cu degetele
ea, atenta la drumul din fata. Tn volan.
- Slava Domnului! ofta el usurat. De ce cdn- - Chet, sa stii ca mi-ar placea sa ramm si eu
duci asa repede? aici, sa vad toate acestea, dar am TntTrziat, zise
- Chet, nu pot sa vorbesc la volan. ea.
Charlotte Hughes

- Nu vii sa-mi vezi, macar, biroul? Tntreba el - Vad ca ai o reputatie destul de buna pe-aici,
surprins. zise ea pe un ton ce-ar fi Tnghetat pma si apa
Ofta, stiind ca TI va rani refuzindu-l. clocotita.
- Bine, dar nu pot sa stau prea mult, zise ea - Asta pentru ca sTnt un sef minunat, zise el
iesind din masina. Cinci minute. AtTt. mijind un zTmbet.
- Nici nu-mi mai venea sa tree pe-aici, mor- Deodata, se Tncrunta.
mai el, Tncercmd sa o ajunga din urma. - Doamne, ce mod de a petrece o sTmbata
- N-aveai cum, spuse ea. Te suna de vreo dupa-amiaza!
doua zile. Fura Tntrerupti de un barbat care se repezise
Ofta si Tsi trecu bratul peste umarul ei. spre ei Tndraznet, sagetTndu-i pe ammdoi cu
- Asa. Dar as prefera sa merg undeva cu tine, privirea, Tn timp ce Tsi Tncheia un nasture de la
sa ne giugiulim, surise el. Stiu un locsor... sacoul de culoarea jadului.
Ea rise, Tmpotriva vointei ei, In timp ce el Ti - Bine c-ati ajuns, domnule Ambrose, zise el.
deschise usa de sticla. V-am sunat Tntruna, toata dupa-amiaza.
Nici nu apucara sa intre bine, ca Meri observa - Meri Kincaid, ti-l prezint pe Harold Walker,
privirile curioase si insistente ale casierelor. spuse Chet.
Probabil ca si Chet Tsi dadu seama de lucrul - IncTntata sa va cunosc, domnule Walker,
acesta, pentru ca dadu din cap si le facu un zise Meri TntinzTndu-i mTna.
semn cu mTna, dupa care se apleca spre ea si-i El i-o stnnse, lingmdu-si buzele. Apoi, Ti arun-
sopti la ureche: ca o privire lui Chet.
- Se Tntreaba toate cum mi-am scrmtit glezna. - Vad ca domnul Walker se grabeste, Tncepu
Cred c-ar trebui sa le povestesc cum am Tncer- ea. Poate ar fi bine sa vin alta data.
cat eu sa te atrag la mine Tn apartament. - Nu. Vreau sa-mi vizitezi biroul. Poate bem si
- Ca sa-ti strici reputatia ta nepatata? TI Tn- o cafea.
treba ea. -Chet, au..T
Observa ca vreo doua fete Ti zTmbeau cald si Nu avu timp sa-si termine fraza, ca Chet o tra-
se simti strabatuta de un val de ostilitate. se dupa el, Tn spatele magazinului. Domnul Wai-
iffi ill 2 \! lertati-ma doamna! se scuza el fata de Meri.
ker alerga Tnaintea lor.
- Doar o cescuta de cafea, sopti Chet, Pe Astepta ca ea sa dea un semn ca i-ar fi primit
urma, te las sa pled scuzele, apoi continua grav:
intrara Tn birou, unde Ti astepta domnu! Wal- - Si asta nu e singura problema. Doi din cli-
ker, entii nostri, constructori dintre cei mai importanti,
- E ceva cafea pe-aici? ne-au amenintat cu darea Tn judecata, daca nu
Domnul Walker dadu din cap. le livram materialele Tn patruzeci si opt de ore.
- Ni s-a stricat aparatul acunn doua ziie si STntem deja Tn TntTrziere, cu o saptamma.
n-am avut timp sa-l Tnlocuiesc. Dar pot sa trimit Arata cu degetul spre imprimanta.
pe cineva sa ne-aduca, daca vrei. - Conform datelor de aici, avem destul Tn
- Pai, nu vindem noi si aparate de facuf ca- stoc. In realitate, Tnsa, nu e asa. Ceea ce avem
fea? Tntreba Chet, cu o expresie mirata. Tn depozit nu ajunge nici macar sa onoram una
- Da, am sa aranjez totu! imediat. Dar, mai din comenzi, daramite doua!
TntTi, uitati-va la asta. - Cine raspunde de cherestea? Tntreba Chet.
Lua o foaie mare de hirtie de pe birou. - Macintosh, zise domnul Walker, scotocind
- O clipa, Meri, murmura Chet lumd docu- mtr-un teanc de hTrtii de pe birou. lata facturile.
mentul. Cincisprezece autotrenuri. Si, dedesubt, sem-
- E ultima imprimanta pe care am facut-o, natura lui.
Tnainte de a se strica computerul, zise domnul - Bine. Am sa stau de vorba cu Macintosh.
Walker. Indica un inventar de sase sute de mii" Suna pe la celelalte magazine si vezi daca ne
de bucati de cherestea. Dar, cind m-am dus sa pot ajuta. Daca trebuie, apeleaza chiar si la con-
verific Tn spate, n-am gasit nimic. curenta.
Chet studie imprimanta. . - Nu cred ca ne vor vinde prea ieftin.
-^ CTt o sa dureze pina puneti la punct com- - Da, o sa avem de pierdut. Ne asumam de-
puterul? ficitul, zise Chet, aruncmd deoparte imprimanta.
Domnul Walker bombani: Sa ma informezi exact, Tn legatura cu livrarea la
- La naiba! Nici macar nu si-au dat seama ce constructori.
c: . I •

Meri se uita la ceas pentru a zecea oara. magazin, dadu peste Harold Walker.
- Chet, iarta-ma, dar trebuie sa plec... - Domnul Ambrose e In curtea din spate.
- Imi pare rau,- Meri, zise el, ridicind bratele Face inventarul, zise el zTmbind, inainte ca ea sa
neputincios. Locul asta e un iad. CTnd vii data vi- il intrebe ceva. Am cam intrat Tn Tncurcatura.
itoare, am sa ma pregatesc cu cafea si cu go- Meri dadu din cap Tntelegatoare.
gosi, ce zici? - In cazul acesta, zise ea aranjtnd mincarea
O conduse la usa, in timp ce domnul Walker din pungi, vreti sa-i dati pachetele acestea? Eu
se apucase sa formeze un numar la telefon. am sa ma due acasa si voi veni dupa el, cTnd ma
- Nu-ti face probleme, II asigura ea. va suna.
- Nu-mi fac, zise el, luminTndu-se. Ce-ar fi sa • - Nu va fi nevoie, spuse domnu! Walker. Voi fi
mincam de prlnz impreuna? Clnd estimezi ea-ti fericit sa il aduc eu acasa. Nu se stie cst va dura
vei termina treburile? inventarul.
-In doua-trei ore. Chet nu se Tntoarse decTt dupa miezul noptii.
- Vrei sa cumperi niste hamburger!? o Tntreba Meri, care se uitase pina tTrziu la un film, ador-
el, scotind un pumn de bancnote din buzunar. mise pe canapea. Fu trezita de zgomotul unei
- Am eu bani, zise ea, facmdu-i un semn de portiere trintite. -Ea alerga spre usa din fata si
bun ramas. reusi sa o deschida cu usurinta, avTnd In vedere
Chet nu mai putu zice nimic, pentru ca fu ca fusese una din primele reparatii pe care le
abordat imediat de domnul Walker. Meri iesi pe facuse Chet. De partea cealalta, el Tsi cauta che-
usa si disparu. ile.
- Arati epuizat, spuse ea, observTndu-i pielea
palida din jurul ochilor si a! gurii.
- Asa si sTnt, zise el sters, intnnd Tncet In ca-
mera de zi.
Se intoarse dupa mai bine de trei ore, Tnfier- Se arunca pe primul scaun.
bTntata, obosita si cu doua pungi cu mmcare. - Ti-e foame?
Chet nu era niciunde. Tot umbiind dupa el prin Isi dadu seama ca nu e Tntr-o dispozitie prea
;*'*' I
- Pais ma gindeam c-ai sa te razglndesti, N-ai
- Nu. Am mmcat un hamburger rece, acum
mai vorbit de asta, Tn ultima vreme si, Tn du-
clteva ore.
pa-amiaza aceastas cTnd te-am vazut asa pre-
Meri se aseza pe canapeaua din fata lui. Cum
ocupat... parea ca te descurci foarte bine, ca |ii
de crezuse despre el ca nu avea ambitie? Se
situafia sub control.
vedea,elar ca muncea din greu.
- ASta .nu Tnseamna ca-mj si place ceea ce
- Realmente, pari foarte obosit, Chet, spuse
fac.
ea. Ar fi bine sa te culci. Miine dimineaja pofi sa
- Si cu casa mea cum ramlne? Tntreba ea
dormi oriclt.
Ingrijorata. Dar cu brosura ta?
El ofta si Tsi dadu capul pe spate.
- Ma voi ocupa Tn continuare de casa ta.
- Trebuie sa ma due iar acolo. Vine Walker sa
ma ia, pe la ora opt. - Si clt o sa ma coste?
. Era o Tntrebare dura, stia, dar asa si trebuia
- Duminica? Tntreba ea surprinsa.
sa fie. Tsi dadu seama dupa expresia lui ca nu-i
- Facem inventarul complet. O sa dureze o
convenea deloc.
vesnicie, spuse el, frecmdu-se la ochi si cascmd.
- Am stabilit deja. O fac Tn schimbul cazarii si
Si, pe ITnga asta, trebuie sa pregatesc dosarele,
al. mesei. Daca reusesc sa vTnd magazineSe, vdi
sa le dau luni avocatilor mei.
avea mai mult timp sa lecrez la casa.
-Da? /
- Si dupa aceea?
- Da. Se pare ca exista cineva extrem de inte-
- Ce-am sa fac dupa ce-ti termin casa? Tn-
resat sa cumpere magazinul. De fapt, pe amm-
treba el, dTnd din umeri. Probabil c-am sa ga-
doua. Nu am ajuns Tnca la un consens, Tn ceea
sesc alta. Problema aceasta am sa mi-o pun
ce priveste pretul, dar pentru mine ar fi mai bine
cTnd va veni vremea.
sa scap de bataia asta de cap.
O privi dur.
- Tot mai vrei sa vinzi? Tl Tntreba ea.
- Dar de ce ma Tntrebi?
- BineTnteles, spuse el ridicind capul si
Meri rise.
du-se la ea. Te surprinde?
- Mi se pare caraghios ca un om de afaceri
Ea se misca pe canapea.
de calibrul tau sa-si piarda vremea cu renovarea
PI 111 I '•'

caselorvechi.
El se apleca pu|in Tnainte.
li zimbi ca unui copil neascultator.
- Vreau sa spun ca esti o maniaca a muncii,
- Ai sa vezi tu, Chet, zise ea facTndu-i cu de-
asta esti! Pur si simplu!
getul. Dupa sase luni, ai sa te plictisesti de
- Maniaca? tipa ea, nevenindu-i sa creada.
moarte.
- Chiar asa! Munca TJi dirijeaza Tntreaga viata.
- De ce crezi asta?
Nu-ti lasi timp pentru ceea ce e cu adevarat im-
- Pentru ca nu-tj vei putea pune Tn valoare
portant. Pentru relafiile tale cu oamenii, de
toata capacitatea. Stiu eu ce spun, Chet. Nu
exemplu!
uita, am trecut si eu prin ceva asemanator, timp
- Ce relajii? pufni ea. Singurele relajii pe care
de zece ani, vreme In care n-am facut nimic. Oa-
le avem noi doi sTnt legate de afaceri.
menii au nevoie sa se depaseasca pe ei Tnsisi,
sase... - O, da? Te saruti pe banca, Tn pare, cu toji
clienjii tai? o Tntreba el. Atunci, nu-i de mirare ca
- Uite ce e, Meri rosti el linistit, cu maxilarul
TJi merg afacerile atTt de Tnfloritor!
ferm. Eu nu-|i dau sfaturi Tn legatura cu organi-
Men Tsi strinse pumnii atTt de tare, TncTt unghi-
zarea propriei tale vieti. Deci, Ji-a§ fi recunos-
ile Ti patrunsera, aproape, Tn carne. li venea sa-l
cator daca nu te-ai baga nici tu Tn treburile mele.
pocneasca si sa-i stearga zTmbetuI de pe buze.
Meri deschise gura surprinsa.
- Nici nu ma asteptam sa zici altceva! Nu
- Dar nu Tncerc sa-|i dau sfaturi pentru viata,
numai ambitia T|i lipseste, ci si bunele maniere!
Chet. Pur si simplu, ti-am dat o sugestie...
- Cum adica Tmi lipseste ambijia? rosti el sa-
- Sa n-o mai faci!
rind de pe scaun. Daca ar fi asa, nu m-a? fi apu-
- Trebuie sa te opreasca cineva sa-|i bati joe
cat niciodata de casa asta. Si cred c-am facut
de viata ta.
mai mult decTt sa-mi pierd vremea cu fleacuri,
—Tim bat joe de viata mea? Asa crezi tu?
asa cum obisnuiesti sa spui, avTnd Tn vedere
De data aceasta, el fu eel surprins si enervat.
halul Tn care se afla cmd am Tnceput lucrarile.
- Ce stii tu despre via|a mea, Meri? N-ai timp
- Ce hal?! Tntreba ea uitmdu-se Tn jur.
sa te intereseze!
li parea rau ca se certau tocmai Tn camera
- Adica, ce vrei sa spui?
aceasta, Tn care mai erau multe de facut.
- Ma descurcam foarte bine si Tnainte de a te gTndeam c-ai s-arunci, acolo, pu|ina vopsea pe
muta tu aici. Ce, crezi ca am nevoie sa-mi spuna pereti si gata!
un barbat cum sa-mi aranjez casa? - Nu, nu mi-ai cerut asta! De ce sa-ti cheltu-
- Doamna, oricine Tsi vopseste salonasui In iesti banii .tai valorosi? Mai bine risti sa fii jefuita,
alb, rosu si albastru, cu siguranfa are nevoie de zise e! uittndu-se In jur. Numai ca orice hot si-ar
sfaturi! da seama ca n-ai nimic valoros aici.
- $i, ma rog, ce-au culorile astea? Intreba ea, Meri Tsi mcrucisa bratele si strinse pumnii.
rosie de furie ca el adusese vorba despre acest Ce-ar fi sa-i traga Una drept Tn gura? MTndria o
subiect. Pur si simplu, mi-au piacut mie! impiedica sa faca una ca asta. Nu vru sa-i arate
- Ooo, culorile acestea n-au nimic, zise el, ca reusise sa o puna la punct.
accentuTnd silabele cu sarcasm. Ridica din u- - Poate nu-mi permit sa-mi cumpar ceva de
meri. valoare, rosti ea, ridictndu-si barbia cu mtndrie.
- Ai face bine sa-ti Tnchiriezi salonasul pentru Sau sa angajez decorator! care sa-si dea cu pa-
urmatoarea convenfie republicana! rerea, Tn legatura cu aranjamentele de gust. Fac
Pieptu! i se umplu de mlnie. Cum Tndraznea si eu ce pot.
sa-si bata joe de casa ei, e! care Tsi putea permi- Ochii Ti ardeau, gata-gata sa izbucneasca Tn
te sa stea In cele mat luxoase locuinje si hote- lacrimi.
luri? - Dar de ce crezi ca muncesc atTt de mult?
- Daca nu-ti place, n-ai declt sa pleci de aici i PTna acum, nu-si daduse seama ca Jipa.
imediat! Chiar Tn noaptea asta! N-am de gTnd Chet Tsi trecu mTinile peste faja.
sa-ti iau nimic pentru masa si cazare. - Hai s-o lasam balta, bine? Am spus amTndoi
- Masa si cazare! ^ destule.
fsi dadu capui pe spate si izbucni Tn ris. - $i, poate, ai dreptate: muncesc prea mult,
- Vorbesti series? Dar pe mine cine ma va continua ea, ca si cum n-ar fi auzit vorbele lui.
plati pentru c?t am muncit aici? Cine va suporfa Asta pentru ca nu-mi permit sa am zeci de anga-
costui clantelor si a! Incuietoriior de la ferestre? jati care sa lucreze pentru mine.
- Nu ti-am cerut niciodata sa faci asta! Ma ll vazu TntunecTndu-se si Tsi dadu seama ca

<!•€)
Charlotte Husli O,;:

atinsese un punct nevralgic. Acum ar fi trebuit sa !si petrecu aproape Tntreaga zi care ur-
se opreasca, Tnainte ca until din ei sa fie jignit. ma la magazin si se mtoarse pufin Tnainte de
Dar nu se piitu abtine. cina. Se comporta rece, distant, concentrindu-se
- Cred ca ti-e ciuda, Chet, pentru ca Tmi place numai asupra mmcarii. Apoi, urea la el, fara sa
ceea ce fac... Vreau sa zic, arn satisfactii perso- mai stea la discutii, asa cum facea de obicei. Nu
nale. In orice caz, n-am sa renunf la munca mea, rostise nici nu cuvTnt. Lucru pe care Aggie Tl ob-
ca sa-mi petrec tot timpul cu tine, sa fiu mereu In serva imediat.
umbra ta! - Nu stiu ce-i mai rau, bombani ea, pumnd
Meri Tsi regreta cuvintele din momentu! Tn care gramada vasele Tn masina de spalat, sa va tot
le rosti, dar era prea tirziu. Chet se uita la ea, tachina|i, facTndu-va curte, fara nici un rezultat,
nevenindu-i sa creada. Ochii lui erau duri si reci. sau sa va certati ca doi cocosi Tnfuria|i. In am-
Se iasase o lintste mormmtala. Clnd, Tqtr-un ttr- bele cazuri ma face|i sa ma simt ca o babornita
ziu, se hotari sa vorbeasca o facu apasat si fara isterica.
emofie. Meri era tare deprimata. In timp ce se pre-
- Cred ca m-ai luat drept altcineva, Meri. gatea de culcare lua 9 hotarire prin care sa
Martin a rnurit Daca ai sa-ti bati joe si de urma* solu|ioneze problema. Avea sa-i ceara lui Chet
torii doisprezece ani din viata va fi numai vina ta. sa piece naibii din casa si din viata ei, pentru tot-
Se Tntoarse, schiopatmd Tnca, usor si se Tn-
deauna. Ofta si se strecura Tn cearceafurile reci.
drepta spre scara.
Incepuse sa vorbeasca la fel ca Aggie, Tn ultima
- Tn noaptea aceasta am sa ma culc in pro-
priul meu pat, rosti e!, fara sa se uite Tnapoi. vreme.
Trecuse o ora si Meri tot mai facea cite ceva,
ca sa stearga orice urma de-a lui Chet din ca-
mera ei. Chiar si dupa ce schimba asternutu!,
freca totul in baie, Ti strlnse lucrurile personale si
i le puse mtr-o cutie, pe hoi, tot mai simtea Tn
nari parfumu! Sotiunii lui de dupa barbierit.
• • • : "

si Aggie nu puteau sa-si perrnita sa plateasca


pentru schimbarile pe care le jdorea el Asa ca,
pentru moment, Chet Ambrose trebura sa raml-
na la eie.
Renovarea decurgea foarte bine. Fusesera ?n-
laturate mochetele din camera de zi si din sufra-
gerie, iar Chet se ocupa acum de raschetat po-
deleSe de iemn, Peste tot, era numai nisip. Aco-
perisera rnobila cu cearceafuri vechi si alte clrpe,
pentru a o proteja. Luasera si draperiile, asa ca
parterul avea un aspect pustiu. Atmosfera era
apasatoare/Meri constata ca asta se potrivea
perfect cu starea ei de spirit. Dar, indiferent ce
Urma o saptamma grea, pentru Meri, atit aca- gmdea despre Chet dupa eearta ior, nu putea sa
sa, cTt si la munca. Pleca foarte devreme, Tncer- nu-i recunoasca harnicia si priceperea. Facea
cmd sa-si rezolve majoritatea problemelor, Tna- totul cu profesionalism si cu grija.
inte de a se TntTIni cu Stella. Fata care le ajuta nu Chet si Meri nu mai stateau de vorba decTt
mai aparuse de trei zile. Meri jura ca o va da atunci cmd se consuitau In legatura cu nuanteie
afara pe loc, Tn momentul Tn care se va Tntoarce. sau culorile pe care si le dorea ea Intr-o anume
Daca se va mai Tntoarce! Desi Aggie daduse un mcapere. De cele mai muite ori, accepta sugesti-
anunj la ziar, pentru ajutor menaj, Meri se gm- ile iui, nu pentru ca ar fi cautat o cale de ?mpa-
dea ca nu avea timp nici macar sa poarte discutii care, dar tsi dadea seama ca stia mai bine ce se
cu eventualele amatoare. potriveste Tn fiecare coltisor. Desi se purtau po-
Nu-l daduse afara pe Chet, asa cum planifi- liticos unul eu celalalt, Tn jurul lor plutea o ten-
case, iar el nu Ti usura sarcina, plectnd de buna- siune greu de ascuns. PTna si Bette Tsi dadu
voie. CTnd Tncepuse sa Ti dea casa peste cap, ea seama, cmd se Tntoarse Tn weekend-ul urmator.
se cam speriase si renuntase. Tn nici un caz, ea - E vreun nebun pe-aici?
Aggie pufni zgomotos, fara sa ia Tn seama pri- femei, parul stralucitor.
virea amenintatpare a lui Meri. Meri se departa tiptil, clatinmd din cap. De cTte
- Depinde In ce zi a saptamTnii slntem, draga, ori nu Ti spusese ea acelasi lucru! Dar ceea ce
spuse ea. In casa asta nu stii niciodata la ce sa zicea Chet Ambrose era sfmt!
te astepji. Luni dimineata, Meri cobon Tnainte de ora
Comportamentul rezervat al lui Chet nu se sase, sa faca o cafea. CrezTnd ca n-avea cine
rasfrinse si asupra celorlalti membri ai familiei, s-o vada, nu se mai obosise sa-si puna halatul,
lucru care nu-i scapa lui Meri. De cite ori Aggie asa ca intra Tn bucatarie Tntr-o camasa de noap-
avea nevoie de el, aparea ITnga ea, ca din pa- te albastru deschis. Aprinse lumina si scoase un
mmt, fie ca era vorba de dus gunoiul sau de |ipat scurt, cTnd TI vazu pe Chet sprijinit de bufet,
reparat ceva. Pentru Bette, el era unchiul eel cu o ceasca de cafea Tn mTna. O privi ca si cum
bun. Ii asculta cu Tntelegere problemele, care §i-ar fi cerut scuze.
erau legate, de cele mai multe ori, de sexul - N-am avut intentia sa te sperii. Vrei sa ne
opus. bem cafeaua Tmpreuna?
La numai ctteva ore dupa sosirea lui Bette, Ea Ti arunca un zTmbet fortat. Pulsul i-o lua
Meri Ti auzi analizTnd fotografiile dintr-o revista de razna cTnd el Ti turna o ceasca si i-o Tntinse.
moda. Fata Tncerca mereu sa imite modelele de - Multumesc, zise ea si lua cafeaua, dorin-
acolo, In ceea ce priveste machiajul, dar rezulta- du-si din tot sufletul ca mTinile sa nu-i mai tre-
tul era oribil. mure atTt de tare. Ramasese nemiscata, de par-
- N-ai nevoie de toata mizeria asta pe fata, ca prinsese radacini, TntrebTndu-se daca n-ar fi
zise Chet, uitlndu-se prin revista. Barbajilor nu le bine sa urce, sa-si puna un capot. Dar nu voia
place sa-si Tmpiedice privirile de farduri, atunci s-o faca ostentativ. RidicTndu-si privirea spre el,
cTnd se uita Tn ochii unei femei. observa ca Chet se uita atent la ea. Dupa cTte Tsi
- Zau? Tntreba Bette sorbindu-i cuvintele. dadea seama, abia iesise de sub du§. Parul lui
- Crezi ca as avea vreun interes sa te mint? era umed, mirosea a sapun si a lotiune dupa ras.
zise el, pe un ton sincer. Barbatilor le plac privi- Purta niste pantaloni decolorati, care fusesera
rile curate si proaspete, fata luminoasa a unei spalati, cu siguranta, de mai multe ori decTt
'

ibricul ei de cafea si o camasa de lucru desfa- tile, ca un copil care tocmai descoperise o ju-
cuta la g?t. Pieptu! Ti era pe jumatate goi. Abia carie noua.
putu sa se abtina sa nu se repeada cu degetele - Cred ca ai dreptate, rosti ea Tntr-un tTrziu.
prin parul acela matasos si negru! STnt sigura ca Aggie si Bette vor fi TncTntate.
- Cum ti-a mai mers Tn ultima vreme? o Tntre- - Nu e vorba numai de asta, Meri, zise el,
ba el, pur formal. vmndu-si mTinile Tn buzunare. Mi-a fost dor de
- Bine. Tie? tine. Nu e nici o scofala sa muncesti fara sa Tm-
Co!tul gurii i se ridica Tntr-un zTmbet. parti placerea cu cineva. Pe Aggie n-o intere-
- La fei si mie. seaza cTtusi de pu|in ce fac eu Tn casa asta,
Scotoci prin minte sa gaseasca un subject de surise el cu o sclipire ademenitoare Tn ochi. Cred
conversatie. Tacerea se lasase Tntre ei ca o cor- ca si tie ti-ar fi mai usor. Nu va mai fi nevoie sa te
-tina groasa. CTnd fierbatorul de cafea Tncepu sa strecori la sase diminea|a Tn bucatarie, numai ca
bolboroseasca, amTndoi zTmbira. PTna Tn mo- sa nu dai nas Tn nas cu mine.
mentul acela, Meri nu Tsi daduse seama c?t de Isi lasa capul Tntr-o parte si pe frunte Ti cazu o
dor li fusese sa Ti vada ochii luminati de zTmbet. suvita umeda.
- Ce-ai zice sa facem un armistitiu? Tntreba ei. Meri rosi.
Nu raspunse imediat. Inima Ti batea salbatic. - Oare, chiar nu mai poti pastra un secret Tn
Inspira adTnc, spennd sa si-o iinisteasca. Simtea casa asta?
ca moare. Is! umezi buzele nelinistita si observa Ii venea sa-i prinda suvita aceea Tntre degete
ca e! Ti urmarise gestul. si s-o traga usor, sa vada cum se Tncreteste cind
- Un armistitiu? repeta ea. Ti va da drumul. Sigur, el avea dreptate, se gTndi
Chet facu un semn aprobator cu capul, ea. Trebuia sa se Tnteleaga, daca nu pentru ei,
- N~are rost sa stricam o prietenie, numai de dragul celorlalti. ZTmbi si Tsi dadu seama ca
pentru ca, uneori, parerile noastre nu coincid,- nu mai facuse lucrul acesta de multe zile. Se
spuse el ridicmd din umeri. AtTta vreme cTt traim pare ca o lua drept Tncurajare, pentru ca pe chi-
sub acelasi acoperi^... pul lui aparu speranta.
Meri cTntari ideea, examinmd-o pe toate par- li Tntinse mTna.
- STntem prieteni?
: I {

- Pentru ca vreau sa-ti scot teapa si, mai TntTi,


Ea Ti lua mTna si i-o strtnse, placut surprinsa trebuie sa curat locul.
de caldura si fermitatea ei. ll vazu facind o gri- - Pai, stnt curat pe mlini. Abia am iesit de sub
masa. dus. Si nu ma deranjeaza degetul prea mult.
- Ce s-a TntTmplat? Tntreba ea. Se dadu un pas Tnapoi, cu m?na la spate. Meri
El ridica din umeri. facu un gest cu capul spre el.
- Mai nimic. Mi-a intrat o feapa Tn deget, ieri, - Vrei, te rog, sa vii aici, sa te spal pe mTna?
si n-am putut-o scoate. Ma cam doare. - O sa ma doara?
li lua mTna din nou si se uita la locul Tnjepa- Tncepu sa vina spre ea Tncet, Tnca neconvins.
turii. rNu.
- Nici nu-s de mirare ca te doare. S-a infectat. li apuca mTna si i-o puse sub jetui de apa
- A, nu-i nimic grav. calda. Turna putin detergent pentru vase pe
- Cum, nu vrei sa faci nimic sa te vindeci? Tn- degetul bolnav. Isi trecu, apoi, propriul deget
treba ea, atingTnd locul rosu cu vTrful degetului. peste por|iunea unde intrase |eapa, masmd-o
- Si ce-mi recomanzi sa fac? usor. El gemu, de parca l-ar fi durut Tngrozitor. li
- Trebuie sa scoti teapa de-acolo, prostutule. zvTnta zona dureroasa cu o bucatica de pansa-
li lasa mTna si traversa bucataria, pina ia unul ment.
din dulapuri. Scoase o cutie. - Si-acum, ce-ai de gTnd sa faci? o Tntreba el,
- Ce e asta? Tntreba el. vazTnd-o ca ia un f!acon mic de plastic, cu alcool.
- Trusa mea de prim-ajutor. - Te sterg cu spirt.
O aseza pe masa si Tncepu sa scotoceasca - De ce?
prin ea. Scoase mai multe obiecte de-acolo si le Nu-si mai putu stapTni risul.
puse ITnga chiuveta. - Vrei, te rog, sa stai linistit si sa nu-mi mai pui
- Vino aici sa te spal, Ti zise ea, uittndu-se atTtea Tntrebari?
peste umar la el. Ea desfacu sticlu|a, turna putin alcool pe o
Chet se misca. bucatica de vata si tampona zona infectata.
- De ce? CTnd Ti lasa mTna, Chet ofta usurat.
:-^:v;-v g ' ."

- Nu m-a durut deloc, zise el, vrind sa piece, Arata speriat.


- Asta pentru ca n-am terminal inca, spuse - Nu pot sa sufar acele. $i slngeie. Mai ales
ea cu un ztmbet. pe-ai meu.
Cauta din nou Tn trusa si scoase de acolo o - Nu trebuie sa te uiti.
cutiuta mai mica. In ea se afla o lama si doua - Pot sta jos?
ace. - Chet, doar nu-ti fac cine stie ce operatie
- Ce-i asta?! grea. l|i scot o feapa din deget.
Chet facu un pas urias Inapoi. Meri aprinse un - M-as simfi mai bine daca as sta jos.
chibrit si arse vtrful acului la flacara micuta. Ea ofta adtnc.
- Va trebui sa scoatem teapa asta din deget, - Bine.
Chet, zise ea natural. Incepu sa-si stringa ustensilele.
Stinse chibritul. - Hai sa mergem In salonas.
- Pe naiba! N-o sa facem asa ceva! ll conduse si trase un scaun.
Ea Tsi ridica o sprmceana. - Aseaza-te!
~ Vrei sa faci o infecfie? II Thtreba ea, vazin- - Esti sigura ca n-o sa ma doara?
du-l ca se schimba la fata. - Absolut! Uite-te in partea cealalta, pTna ter-
Lupta cu disperare sa nu izbucneasca Tn r?s. min.
- Sau, si mai rau, sa ti se amputeze degetul? li lua degetu! si i-l tinu bine In mTna. Apoi, fara
- Sa mi-l amputeze?! ezitare, atinse vtrfu! tepei cu acuL Chet gemu.
- Cum vrei, zise ea si se Tntoarse cu spatele. Ea continua sa apese, pina cTnd prinse ,|eapa,
- Stai putin! apoi o scoase.
Ea se uita peste umar. - Gata, zise ea.
- Ce-ai sa-mi faci? Umerii lui se relaxara.
- Am sa-ti scot teapa cu acul acesta. - Mai trebuie doar sa-ti pun bandajui. Asa,
- $i-o sa doara? acum e totu! In ordine.
Tsi tinea mTna la o oarecare distanta. Chet se foi In scaunui lui si se uita la deget, ca
~ Nici n-ai sa simti. si cum s-ar fi asteptat sa nu-l mai vada.
I

- O, n-a fost chiar asa de rau, zise el.


Se ridica.
- Multumesc, sora. Ce-mi dai, pentru ca am
. buzele lui se lipira din nou de ale ei. ti patrunse
cu limba Tn gura si sarutui lor se adTnci. Ameti si
simti ca hu o mai tin picioarele. Parca visa! §i, to-
stat cuminte? tusi, ceea ce se TntTmpla Tn salonas era cTt se
Ea simti cum i se TnfierbTnta fata. poate de real! $tia ca trebuie sa se opreasca,
~ Tmi pare rau, dar nu ma! am nici o acadea. dar nu era Tn stare. Unde Ti era vointa, atunci
- Ma gTndeam la ceva la fel de dulce, dar cu cTnd avea nevoie de ea? In sfTrsit, Chet Ti dadu
mai pufine calorii, zise el zimbind stralucitor. drumul.
Meri se uita In alta parte, prefacmdu-se ca - Acum, te las sa pleci, zise el, vrind parca sa
face curat. Mai mult simti, decit vazu, cum se se convinga pe el Tnsusi.
apropie de ea. Incepu sa freamate. Isi ridica Dar cTnd o vazu departTndu-se alerga dupa ea
privirea. Era la cTtiva.centimetri. Isi tinu respiratia, si-o prinse de mTna.
far el Ti ridica barbia cu degetul. Cmd buzele lui i - Apropo, mai spuse el surTzmd. Imi place ca-
le atinsera pe ale ei, simti ca Ti explodeaza inima. masa ta de noapte. CTnd stai Tn lumina, se vad
Apoi se trase repede Tnapoi. Privirea din ochii lui toate formele acelea minunate ale trupului tau.
o mcremeni. Ea se uita Tn jos sfioasa, mototolind Peste o ora, Meri terminase cu dusul si cu Tm-
Tn mTna bucatica de tifon. bracatul. Se opri la usa lui Bette si batu. Ca
- Trebuie sa fac un dus, zise ea dintr-o sufla- raspuns, auzi un mormait si, dupa cTteva secun-
re, si sa plec. de, usa se deschise. Bette se uita ciufulita si
Inca Ti mai simtea apasarea pe buze si mirosul somnoroasa la mama ei.
lotiunii de dupa ras atTt de persistent. - Am, nevoie de ajutorul tau, zise Meri. Fata
- De ce te grabesti? Tntrebp el, pe un ton aceea a sunat ieri si-a zis ca nu mai vrea sa
mmgTietor, care Ti dadu fiori, lucreze. N-am angajat Tnca, pe nimeni Tn locul ei.
Inainte sa-si dea seama ce se TntTmpla, bra- Am sa-ti platesc un salariu minim daca ma ajuji
tele lui Ti Tncercuira talia. O trase spre el si-i simti cTteva zite la cura|enie.
asprimea blugilor prin voalul camasii de noapte. Dupa multe bombaneli, Bette iesi din dormi-
Catarama de la bnu o apasa pe abdomen si torul ei, Tmbracata Tn pantaloni scurti si Tn tricou.

- Trebuia sa merg fa cumparaturi cu LaDon- Bette ridica din umeri si se sprijini de portiera,
na, • mormai ea, urmlnd-o pe mama ei afara, spre studiindu-si mama, ca si cum ar fi vazut-o pentru
marina. prima oara.
- Pentru asta e nevoie de bani, spuse Men, - Mama, esti indragostita de Chet?
strecurlndu-se pe locul soferuiui. Nu te-ai saturat Meri era gata-gata sa treaca pe rosu, Se sim-
sa tot Imprumufi marina de la Aggie? Ar trebui tea la fel de stingherita ca si cum Bette ar fi Tntre-
sa te gtndesti sa-fi cumperi si tu una. bat-o daca n-a facut dragoste cu Chet in curtea
Porni motoru! si iesi de pe alee. din spate. Obrajii i se Tnrosira ca focul.
- M-am glndit, zise Bette, apuclndu-se de - Ce Dumnezeu te face sa-mi pui o astfel de
mtnerul de la portiere. Tntrebare?
- Atunci, ar trebui sa faci cumva sa-fi cTstigi Din spate claxona insistent o masina, atentio-
niste bani. Masinile nu se dau pe gratis, stii bine. ntnd-o ca a aparut culoarea verde. Iesi Tncet pe
- LaDonna are un automobil si nu munceste strada principala, uitindu-se cu coada ochiului la
niciunde. fiica ei.
- LaDonna e o rasfatata de bani gata! Bette suridea.
-• Oooo, mama! - Trebuie sa recunosti ca e teribil de sexy.
- Munca n-a omorit pe nimeni. - Ce stii tu despre ,,a fi sexy", domnisoara?
Bette facu o strTmbatura si se lasa in scaun, - Hai, mama. Doar nu m-am nascut ieri!
ca sa nu-i intre in ochi soareie diminetii. - Aaa, da, zise Meri dind din,cap. Esti o feme-
- Nu se omoara toata !umea cu munca, asa ie matura, de saisprezece ani acum, nu-i asa? o
cum faci tu, mormai ea, TntinzTndu-se languroa- tachina ea cu glas blind.
sa. Tu te compor^i ca si cum n-ar mai exista ait- - Nu am dectt cu doi ani mai putin decTt aveai
cevaIn viata, In afara de munca si iar munca! tu cmd te-ai maritat cu tata.
Meri se Tncrunta la fiica ei. Bette incepuse sa Meri tresari.
vorbeasca la fel ca Chet. - Nu-mi mai aminti. Eram mult prea ttnara ca
- Numai asa pot plati totul, zise ea scurt. PTna sa stiu ce fac.
acum nu te-am auzit plingTndu-te de asta. - Mda! zise Bette, pe un ton atotcunoscator.
•i Jj sbf.i;:

Din TntTmplare, mai stiu si eu cite ceva despre facea ce era mai greu, cum ar fi frecatul pode-
sex. Iti spun sigur, Chet se simte atras de tine lelor.
rau de tot. In prima zi, reusira sa faca curat in trei aparta-
-Bette! mente. PTna miercuri terminara sase, precum si
- Da, da! Asa e! Ar trebui sa vezi cum te doua case, In timp ce Stella lucra Tn alta parte a
priveste, chicoti ea. Mai ales cmd pleci din came- orasului. Joi, Meri o lasa pe Bette sa se ocupe
ra. Se uita cum Tti misti fundul. singura de un apartament. In vremea aceasta,
- Vai de mine! exclarna Meri rosind pma Tn ea facu niste comisioane, aduse rufele de la cu-
vTrful urechilor. Nu-i adevarat! ratatorie si cumpara marun|isuri de la bacanie.
Se concentra din nou asupra drumului, dTn- Desi nu se aproviziona cu cantitati mari de ali-
du-si seama ca uitase ca e la volan. tntreba du- mente, avea ca sarcina sa completeze proviziile
pa un moment: din frigidere si din bufete.
- Chiar asa face? Din ctnd Tn cTnd, era solicitata sa ajute la pre-
Bette dadu din cap. gatirea dineurilor si a cocktailurilor, unde ea si
-iht! Aggie serveau personal. Daca petrecerea era
Se uita la mama ei, ca de la femeie la femeie. preten|ioasa, Meri Tsi chema o prietena ca s-o
- Ar trebui sa fii multumita. La vTrsta ta e cazul ajute la aprovizionare. Dar supraveghea Tntot-
sa-fi faci si tu un rost. deauna bunul mers al lucrurilor. Uneori juca,
chiar, rolul de gazda, daca lucrul'acesta nu era
mdepiinit de vreo iubita sau secretara.
Vineri, la micul dejun, Meri Ti dadu liber lui
Bette si o plati integral pentru cele patru zile Tn
Spre surpriza si Tncmtarea lui Meri, Bette care o ajutase.
muncea bine, fara sa faca prea multe nazuri m - Du-te si tu sa-ti petreci ziua la lac, Ti sugera
iegatura cu sarcinile umilitoare pe care le avea ea. Sau fa niste cumparaturi. Datorita tie, Stella
de Tndeplinit. Convenisera ca fata sa stearga si cu mine am ajuns cu lucrul la zi. Daca vrei,
praful si sa dea cu aspiratorul, In timp ce Meri poti sa ne ajufl si saptamma viitoare.
:ds

- Nici astazi nu ma deranjeaza sa muncesc. Tnseamna ca da semne de maturizare.


Sincer! Spune-mi daca ai nevoie, zise Bette, ui- - Trebuie sa recunosc ca e un sentiment re-
ttndu-se fara sa-i vina sa creada la cecul Tnmtnat confortant, raspunse ea, studiindu-S pe sub ge-
de mama ei. nele ei Sungi.
Meri zTmbi. II vazu pe Chet cu coada ochiului, Ghiar Tn costum de lucru era un barbat fra-
cum statea ?n cadrul usii de la bucatarie, as- pant. Condescendenta lui era subtila si, totusi,
cultmdu-le conversatia. isi aranja, jenata, fusta emana forfa, ca si cum ar fi vrut sa Ti arate ca era
de culoare albastru deschis. Nu-l mai vazuse ssgur pe el, Tn orice situatie. Se descurca Tn con-
toata saptamtna si se Tntreba daca se mai gm- versafii, indiferent de subiect, se gTndi ea, fie ca
dea la sarutul acela, asa cum o facea ea. era vorba de poiitica, de afaceri sau de vreme.
~ Lasa, ia-ti si tu o zi libera, copila, Ti spuse ea - Pai, zise ea dintr-o suflare, ar cam fi timpul.
fiicei sale. Ai timp sa tragi la galere si saptamTna Ne cheama datoria, cum se spune!
viitoare. Bette surise si-i facu un semn lui Chet. Ar fi dorit ca el s-o roage sa mai stea, sa mai
- Ei, da! Mi se pare mai atragator sa ma due bea o ceasca de cafea Tmpreuna. l-ar fi facut
la lac, decTt sa stau si sa sterg mobila, toata mare placere, si ar fi acceptat cu tot sufletuL Dar
ziua. ei nu zise nimic Tn acest sens.
O saruta Tn fuga pe mama ei si pleca. - Ai dreptate, fu el de acord, uitmdu-se la
Meri si Chet o urmarira cu privirea, cum urea ceas.
scarile fara picrde gratie. El Ti facu fetei cu ochiul Privirea i se opri din nou la fata ei, ramlnTnd
si se apropie prietenos de Meri. mai mult asupra buzelor si Tsi dadu seama dupa
- Fata ta s-a facut mare, zise el uitmdu-se pe expresia lui ca ar fi vrut sa o sarute. Numai ca
deasupra cestii cu cafea zTmbind. Bette dadu buzna pe scari. Ti spuse cu o nota de
Sorbi din bautura fierbinte, urmarind-o cu nis- tandrete Tn glas, care o Tnnebuni:
te ochi prietenosi, din care disparuse orice urma - Iti doresc o zi buna, Meri.
de raceala si de rezerva. $i colfurile gurii i se ridicara Tntr-un zTmbet.
- Am citit undeva ca, In momentul Tn care un - Ma voi gTndi la tine.
adolescent Tncepe sa se gmdeasca si la ceilalti, Meri pleca spre Country Club Plaza - partea
•C-. jl
selecta a orasului, unde locuia unul din clientii eif Meri dadu din cap.
Harvey Bright. Harvey era un reputat avocat cri- - Nu-mi Tnchipui cum mai poti sa mergi, spuse
minalist care, desi divortase de multa vreme, nu ea. Ce-ar fi sa dormi putin Tn dupa-amiaza
putuse sa se descurce fara o femeie. Era eel mai aceasta? Datorita lui Bette, nu mai avem mare
de vaza client al ei.-Ajungmd In fata cladirii ele- lucru de aranjat.
gante, Tn stil Tudor, vazu masina Stellei parcata - Ce mai face Bette?
pe alee. Stabilisera sa faca ordine si sa prega- - Ooo, stii cum e, are saisprezece ani si mer-
teasca un cocktail care sa aiba loc Tn seara ace- ge petreizeci!
ea. Aggie trebuia sa vina.cu mlncarea dupa-amiaza. Stella rise, apoi gemu si se lasa Tntr-o parte.
Meri intra Tn casa si o striga pe Stella. - Nu-i nimic, zise ea vazmd privieea speriata a
- Arati groaznic, zise ea de cum o vazu. lui Meri. Un junghi Tn coasta, nimic mai mult.
Stella, o femeie grasuta, aproape de patruzeci - Esti sigura ca nu e nimic grav? rosti ea.
de ani, statea la masa din bucatarie si bea cafea Apoi, fara sa mai astepte raspunsul Stellei spu-
dintr-un pahar de plastic, de la termosul ei." Arata se: STnt Tngrijorata pentru tine. Ar trebui sa stai Tn
destu! de deprimata. pat si sa manmci muraturi si Tnghetata, nu sa
- Multumesc, zise ea. Femeilor gravide le pla- muncesti atTta.
ce foarte mult sa le spui asa ceva. - Sigur ca da! Ar trebui sa stau toata ziua Tn
Se ridica si se Tndrepta spre un scaun de ITn- pat si sa ma uit pe pereti, TntrebTndu-ma cmd o
gaea. sa iasa o data bebelusuJ asta. Nu, multumesc.
- Hai sa bei o cafea cu mine. Ma simt mai bine facTnd ceva.
Meri lua o ceasca dintr-un bufet si veni ITnga - Doetorul |i-a dat vreo idee, Tn legatura cu
Stella, privind-o Tnca cu suspiciune. momentul Tn care vom vedea dulceata aceea
- Ce s-a TntTmplat? Nu te simti bine? mica? Tntreba Meri mTngTind-o pe pmtece.
Stella Ti Tntinse termosul. Stella ridica din umeri.
- N-am prea dormit noaptea trecuta. Mi-e din - Vreo doua-trei saptammi. Ce stie el? Am
ce Tn ce mai greu, zise ea, aratmd spre pTntecul fost sa ma consulte de doua ori, saptamma
ei proeminent. aceasta, pentru ca ma apucasera durerile, si
mi-a spus sa ma Tntind si sa vad daca astfe! dis- Cele doua femei lucrau Tntr-un ritm relaxant spo-
par. Si-au disparut. rovaind din cmd Tn cTnd. Pentru prima oara, de
Meri clatina din cap. saptammi Tntregi, Meri se simtea stapTna pe si-
- Din fericire, Tn curind vei avea o Inlocuitoare. tuatie.
Trebuie sa Tncetezi munca si sa stai acasa, plna CTnd aduse celeialte rufe uscate, o gasi pe
nasti. Stella dormind pe canapea, cu rminile odihnin-
- Nu mi-e greu sa Tngenunchez si sa ma spri- du-se protector pe pTntecul proeminent. ZTmbi,
jin In mTini, ca sa free podelele, zise Stella ztm- stinse televizorul si Tnchise usa, ca sa n-o tre-
bind usor malifios. Poate, in felui acesta se vor zeasca cu aspiratorul. Pe la amiaza, terminase
porni si muncile. curatenia si se Tntreba unde putea fi Aggie. Ra-
- Sa nu mdrazfiesti una ca asta! exclama sufla usurata, Tn momentul Tn care auzi soneria
Men, amenintTnd-o cu degetul. Doar n-ai sa ma de^a intrare. Dar cmd deschise, Tn fata ei statea
implici Tntr-o nastere! Te previn, Stella, nu smt o Chet, si nu Aggie, cu o cutie mare cu mmcare.
moasa buna. - Buna, zise el. l-am spus lui Aggie sa puna
- Nu-|i face griji, o linisti Stella. Stii cTt a durat mai mult, asa ca putera si noi sa mmcam de
pTna l-am nascut pe Jeremy? zise ea, referin- prmz.
du-se la baietelul ei de patru ani. Exact patruzeci Meri surTse si Ti facu semn sa nu vorbeasca
si cinci de minute, din momentul Tn care m-au tare, pentru ca Stella dormea Tn camera cealalta.
apucat durerile., - Du-o Tn bucatarie, spuse ea, aratTndu-i un-
- Asta-i buna! Mie Tmi trebuie mai mult ca de. Miroase tare placut.
sa-mi aleg haineie cu care sa ma Trnbrac dimi- El zTmbi.
neata! - Sa stii ca sTnt numai bunatati. Am gustat din
Mai baura cTte o ceasca de cafea, Tn timp ce fiecare fel, de la pateul de ficat de gTsca, pma la
Meri baga niste prosoape Tn masina de spalat. O somonul afumat si ciupercile umplute. Dar eel
puse pe Stella sa stearga praful, iar cTnd se us- mai mult Tmi plac pateurile cu sunca si cu cas-
cara, o piasa pe canapeaua din fata televizorului, caval. De aceea, i-am spus lui Aggie sa mai faca
ca sa aseze rufele, pTna le aducea pe celelalte. un platou si pentru noi.
. ' .

fuse cutia pe masa din bucatarie si scoase despre mosit. Ce se-ntTmpla daca...
platoul lor. Se opri, TncercTnd sa se linisteasca.
- Ma mir ca ai reusit s-o convingi. Chet o lua de umeri si o scutura.
~ Nici nu-|i poti imagina cite i-am promis Tn - Calmeaza-te, Ti porunci el. Toate femeile
schimb. Timp de doua saptamTni, trebuie sa due nasc. Nu e mare lucru!
gunoiul seara de seara, plus sa Ti spal si sa-i lus- - Nu e mare lucru! |ipa ea. Nu e mare lucru,
truiesc masina si sa... nu-i asa?!
- Oo, dar a meritat, zise Meri, muscTnd din- - Termina odata cu istericalele! Am vrut sa
tr-un pateu. STnt delicioase! spun ca n-o sa moara din asta!
Incepu sa scoata felurile de mmcare din cutie, - Fiji buni si chema|i-mi o ambulanta, zise
pumnd unele dintre ele Tn frigider. Stella cu o voce slaba.
- Mai arn doua cutii, Tn masina, zise Chet. Nu O privira ammdoi, ca si cum ar fi uitat-o pentru
uita sa pastrezi cTteva pateuri pentru mamica din moment. Chet dadu din cap.
camera vecina. ~ Ai dreptate!
Ca si cum ar fi auzit, Stella Tncepu sa tipe. Alerga spre usa, apoi se Tntoarse.
Meri si Chet se uitara, nelinistiti, unul la altul si - Unde e telefonul?
alergara spre usa. Deschisera si Tncremenira. - In bucatarie, pe perete, ITnga frigider, Ti
Stella statea pe-o parte pe canapea, cu picioa- raspunse Meri peste umar.
rele sub ea, |inTndu-se de pmtece. - Stella, stai asa pma aduc niste prosoape si
- Ce s-a TntTmplat? Tntreba Meri agitata, ne- niste cearceafuri curate. N-ar trebui sa fierb pu-
venindu-i sa-si creada ochilor. tina apa? mai spuse ea, oprindu-se la usa.
- Tocmai mi s-a rupt apa! striga Stella. Cred - Pentru ce? gemu Stella.
ca nasc! - Nu stiu sigur. Asa se procedeaza. Meri ridi-
Din cauza socului, Meri ramase un moment ca din umeri si alerga spre usa. Dar cred ca vom
fara grai, Simtea ca i se Tnmoaie picioarele. Se renunta la asta pentru moment.
rasuci pe calcTie si se uita la Chet. Peste cinci minute, Meri o dezbraca pe Stella
- Ce facem?! Tntreba ea agitata. Nu stiu nimic pTna la briu si o Tnfasura Tntr-un cearceaf. Tocmai
u .

Tneepuse o noua contractie, c?nd Chet intra pre- FU Tntrerupta de sunetul telefonului,
cipitat cu o ctrpa umeda In mina. Meri o sterse - Vrei sa raspund eu? Tntreba Chet, S-ar pu~
pe frunte, In timp ce durerea crestea si Stella tea sa fie Aggie, sa vada daca am ajuns cu bine
tipa, tinTndu-se de pfntece. aici.
- Nu mai fi asa Tncordata, spuse Meri. Incear- Meri dadu din cap si el iesi repede din Tnca-
ca sa inspiri de cTteva ori adTnc... si relaxeaza-te. pere. Dupa cTteva secunde Ti auzi vorbind la tele-
Se uita la Chet. fon.
- De cTnd ai chemat ambulanta? - Nu cred ca ambulanta va a|unge la timp,
- De sapte minute, ?i raspunse el. zise Stella, strmgTnd-o pe Meri de mma.
- Asculta-ma, zise Meri sterglnd transpiratia - Asteapta putin, Stella. Trebuie sa soseasca.
de pe fruntea femeii. Spune-mi cind simti ca Tn- — E Harvey Bright la telefon, zise Chet bagmd
cepe o noua contractie. Vom Tncerca sa inspiram capul pe usa. Vrea sa stie daca mai poate invita
Tmpreuna si sa numaram, sa vedem daca e mai Tnca trei persoane si sa vina la cinci si jumatate,
usorasa. Tn loc de sase ?i jumatate.
Nici n-apuca bine sa rosteasca aceste c.uvin- ~ Simt o noua contractie! zise Stelia.
te, ca se porni o noua contractie. - Nemaipomenit! spuse Meri, Asta-i tot ce ne
- De data aceasta lasa-ma sa te ajut, Stella. iipsea!
Inspira adTnc. ' O vazu pe Stella tresarind.
Chet se oferi sa cronometreze contractiile, ?n - Nu ma refeream la tine, Stella. Vorbeam cu
vreme ce Meri se ocupa de respiratie, Pe masu- Chet.
ra ce se scurgeau secundele, durerile devenira i - $i asta nu e tot, zise Chet, uitTndu-se la Meri
tot mai mari, iar femeii Ti fu tot mai greu sa se cu simpatie. Mai zice ca barmanul lui !-a lasat
concentreze. balta si vrea sa stie daca nu-i pots gas! tu pe
- Peste cTteva secunde n-o sa te mai doara, cineva.
zise Chet. Hai Stella, smt sigur ca poti. - Raspunde-i afirmativ fa-toate Tntrebarile!
~ Nu cred ca mai avem prea mult timp, fratilor! striga Meri ridicTnd bratele frustrata. N-am timp
striga Stella. Cred ca... de asta acum. Spune-i ca slnt ocupata si nu pot
pi •'. ||

veni latelefon. Se uita la Meri.


Se uita peste umar la Chet. - Esti sigura ca asa trebuie sa procedez?
- Nu-i spune ca Stella naste pe canapea! Meri Tsi ridica privirile.
E| dadu din cap si pleca Tn graba. - Ai auzit? Mi s-a parut ca e o sirena.
Stella scoase un geamat sfTsietor, care o facu Ascultara toti trei.
pe Meri aproape sa cada de pe canapea. - E o sirena! zise Chet rasuflind usurat.
- Nu mai suport! striga ea. Vreau sa merg Se grabi sa iasa din camera.
acasa! - Ai auzit, Stella? ?i surise ea femeii. A sosit
- Nu, Stella, zise Meri precipitat. N-ai cum sa ambulanfa. Mai inspira o data admc si scurt.
mergi niciunde. Asa, continua! Inspira... expira...
Ridica Tncet cearceaful si Tngheta. - Trebuie sa Tmping! tipa Stella. Nu mai pot!
- Ce s-a TntTmplat? Tntreba Chet, din cadrul - Asteapta doar cTteva secunde, spuse Meri
usii, ca si cum i-ar fi fost frica sa intre. lumdu-i mTna si strTngmd-o usor.
- lese copilul! O sterse din nou pe fata.
El Tnghifi Tn sec. - E la capatul strazii! ll aud pe Chet |ipmd ca
- Vrei sa spui... acum? un idiot, asa ca smt aproape.
- Trebuie sa Tmping! striga Stella ridictnd ca- - Prea tTrziu!
pu!. Meri o strinse de ammdoua mTinile atTt de
- Nu, nu face asta! Ti ordona Meri. Inspira tare, TncTt se temu ca-i va Tntrerupe circulafia
admc, fa orice altceva, dar nu Impinge! smgelui. Auzea sirena aceea apropiindu-se tot
Se uita cu o privire jalnica la Chet. mai mult, de parca ambulanta ar fi vrut sa treaca
- Te rog, ajuta-ma! prin pereti, direct Tn casa. Se auzi usa de la in-
El ezita o clipa, dar ceva din ochii lui Meri Tl trare deschizTndu-se cu zgomot, apoi o armata
convinse ca era disperata. Intra repede si se de pasi TndreptTndu-se spre ele. CTnd ;ajunsera,
apleca asupra Stellei. toti cei trei barbati ramasera cu gura cascata.
- Uita-te la mine, Stella, zise el inspirmd - Intrati, domnilor, zise Meri zTmbind mTndra.
adTnc. Fa exact ce fac eu. Ochii Ti erau plini de lacrimi.
i • . ,
ii !
- Vi-l prezint pe nou! baietel al SteHei,
Se uita lung la bebeiu§ul care statea Intins pe
un cearceaf Tmpaturit pe abdomenul mamei
sale.
Chet intra prirriul si traversa camera caun
somnambul. Cei doi infirmieri ?! urmara Tndea-
proape. Chet ramase cu ochii pironiti la copila^ul
care Tsi contracta gltui ro§u si Tncretit §i urla din
toate puterile, ?ncerc?nd sa-i faca sa Inteleaga clt
?i era de foame. Risera toti. Sau aproape toti.
Pentru ca Chet ?§i dadu ochii peste cap §i ie§ina.

- Sa nu Tndrazne^ti sa rizi de mine! o amenin-


ta Chet pe Meri din pat. Avea o compresa.
Desi Ti venea sa rida, Meri se abtinu si reusi
sa-si pastreze mina serioasa, facmd abstractie
de situafia aceasta comica. Uitindu-se la chipul
Incruntat din fata ei, avu Tn minte imaginea mata-
dorului Tnainte de a fi atacat de taur. Cu toate
acestea, Chet parea aproape vulnerabil acum,
asa cum zacea cTt era de lung, Tn pat. Meri Tsi
drese vocea.
- Ce te face sa crezi c-as ride de tine, pentru
numele lui Dumnezeu? Tntreba ea, ca si cTnd nu
i-ar fi trecut nicicTnd asa ceva prin minte.
Dar el miji ochii, lasmd-o sa Tnteleaga ca sus-
O muljime de soti -^
piciunea lui nu fusese spulberata de cuvintele ei. rmdu-i mijiocul cu bratele. Se uita Tn jos, spre ea,
- lar daca Tti trece, cumva, prin minte s.a le tinTndu-si respiratia. Pe chip i se citea surpriza.
spui lui Aggie si lui Bette ceva, zise el, nu mai Pentru a mia oara, Tsi dadu seama ca are ochi
vorbesc cu tine niciodata. frumosi. Numai ca acum erau tare tulburati. De-
- Ce sa le spun? C-ai lesinat? sigur ca masculul din el se condamna pentru
- N-am lesinat deloc! zise indignat si se ridica momentul de slabiciune, iar ea ar fi facut orice
brusc Tn capul oaselor. De fapt, nu chiar! adauga sa-l determine sa Tnfeleaga ca, datorita simfa-
el\i cobor? picioarele pe marginea patului si Tsi
mintelor pe care le Tncercase el mai devreme, Tl
aprecia si mai mult. Ce placut era sa cunosti un
lua papucii de casa. barbat cu slabiciuni care, pe ITnga putere si do-
- Mi-am pierdut... un pic cunostinta. Dar nu- rin|a de a domina, se dovedea capabil si de
mai din cauza infirmierilor acelora care au facut Tntelegere si tandrete. Un barbat care putea fi
atita caz. totul. Lucrul acesta, Tmpreuna cu sarutarile lui
Arunca compresa pe jos. ferme, erau o combinatie atragatoare. Cum sa Tl
Meri o ridica. faca sa Tn|eleaga ca nu era nici o nenorocire sa
- Tu esti eel care faci caz, zise ea aruncmdu-i ai sentimente? Ofta. Mai Usor era sa descrii un
0 privire. apus de scare unui orb.
Tsi Tnclestase maxilarul si sprincenele stufoase Ramasera tacuti cTteva momente, chiar cmd
1 se Tmpreunara aproape de Tncruntare. Dar ochii Chet se apleca asupra ei si-i puse mTinile pe
spuneau cu totul altceva. Nu era furios, ci doar umeri.
jenat. li venea sa-l ia Tn brate si sa-l linisteasca. - STnt un prost, zise el Tntr-un tTrziu.
Tngenunche mjala lui pe covorul gros si-i Meri nici nu se misca. Statea cu fata Tn sus,
puse mTinile pe genunchi. O secunda, prin ochii uitTndu-se drept Tn ochii lui.
lui trecu un fulger de dorinta. Apoi, Tnsa, se Tn- -Dece?
crunta din nou, luTndu-si Tnfatisarea fioroasa. Ea El Ti raspunse, dmd indiferent din umeri, dar
se apropie si mai tare si, fara sa se gindeasca, privirea i se Tntuneca, lasTnd-o sa Tnteleaga ca Ti
Tsi lipi trupul subtire de coapsele lui, Tnconju- parea foarte rau.
.

- Te-am lasat cmd era mai greu, zise el. si risera Tmpreuna. Data viitoare, cmd Iti vol spu-
M-am prefacut ca e un fleac sa faci un copil... ne ca nu e mare lucru sa faci uri copil...
adauga Chet inspirTnd admc. Dar, ?n final, n-am - Am sa-ti trag unaHi Tntrerupse ea amenin-
mai fost alaturi de tine. tatpare.
Ea se Tncrunta. Intoarse fata spre el, ca sa pecetluiasca acest
- Cum adica? Tntreba ea sceptica. N-as fi pu- legamTnt pri.ntr-un sarut. Atingerea buzelor Ti cu-
tut face nimic fara tine. tremura pe ammdoi. Chet li !ua fata Tn paime.
li evita privirea, ca si cmd nu-i putea spune - Meri, nu-i asa ca nu mai vrei sa ai copii?
adevarul, uitTndu-se Tn ochii ei. Nu astepta ca ea sa Ti raspunda.
- Prin faptul ca am lesinat asa. Voiam sa fiu - Vreau sa spun ca n-as suporta sa te vad Tn
puternic pentru tine, sa te fac sa crezi ca sTnt durerile acelea.
stapTn pe situatie. Apoi, Tnsa, cTnd totul s-a sfTrsit Cuvintele lui Tngrijorate Ti Tncalzira tot trupul.
si m-am uitat la creatura aceea mica... Pe de alta parte, Tnsa, nu se putu abtine sa nu
- Nu m-ai iasat balta deloc! zise ea cu ochii zTmbeasca, vazTnd cTt era de series.
Tncetosati. - Nu, nu am de gmd sa fac copii, Tntr-un viitor
Deodata, Tncepu sa rTda. apropiat, Ti raspunse ea. $tiu, nu e placut sa faci
- Doamne-DumrTezeule! De cmd s-a terminat, un copii, dar dupa ce l-ai nascut, Tti dai seama ca
am pirns Tntruna si mi s-au Tnmuiat picioarele de a meritat osteneala.
tot! Daca ai sti cTt mi-a fost de frica! Bine ca s-au - Te-a durut cTnd ai avut-o pe Bette? rosti el,
TntTmplat toate foarte repede, ca altfel nu stiu ce si fruntea i se Tncrunta.
faceam! - Cu siguranta ca da. Dar asta s-a TntTmplat
Isi lasa capul pe coapsa lui Chet. ?i simti pal- acum saisprezece ani. Mi-e greu sa-mi amintesc
ma cum o mTngTia timid pe crestet, TncercTnd s-o exact cum a fost.
linisteasca, sa faca orice ca sa simta ca are tot - $i... Martin a stat STnga tine tot timpul?
ajutorul din partea lui Tn mornentul acela. Ea ciatina din cap.
El tusi usor, facmd-o sa tresara. - Bette s-a nascut cu doua saptamlni mai de-
- STntem ca doi cTini care-si ling ranile, zise el vreme. Nici unul dintre noi nu ne-am asteptat sa
'

se TntTmple asa de repede. Martin era plecat cu


treburi. diseara, nu-i asa?
- $i cine era cu tine? Ea Tsi dadu o palma peste frunte.
- Au venit parintii mei a doua zi, din Iowa. - Fir-ar sa fie! Uitasem!
- Adica, ai trecut singura prin toate durerile - Cred ca ma descurc, daca n-au sa ceara
acelea? cine stie ce bautura sofisficata.
- Am fost Tnconjurata de doctor! si de asisten- Ea dadu din cap.
te, zise ea zimbind. O sora draguta m-a tinut de - N-au sa-ti ceara asa ceva. Doar amestecuri
mina tot timpul. obisnuite, bere si vin. M-am uitat prin bar si e plin
- Daca ai fi fost sotia mea, nu te-a$ fi lasat o cu de toate, asa ca, din punctul acesta de vede-
clipa singura, zise el cu fervoare. As fi stat alaturi re nu e nici o problema. Chet, esti sigur.ca nu te
de tine tot timpul, de cmd ai fi ramas gravida, deranjeaza sa faci asta? Vreau sa spun ca e
pjna cind s-ar fi nascut copilul, adauga el, cobo- sarcina mea si...
rindu-si privirile. Chiar daca m-a? fi Tmbolnavit - Vreau sa te ajut, spuse el trag?nd-o Tn brate.
sau as fi murit. Poate dupa ce se termina totul si esti liberg, sa
- Esti foarte dragut, Chet, dar nu cred ca tre- petrecem si noi cTteva clipe Tmpreuna.
buie sa ne facem probleme Tn aceasta privinta, Ea ofta, lasmdu-si capul pe pieptul lui.
spuse ea ridicindu-se de pe podea, e cazul s§ - Ce bine-ar fi! CTnd am sa scap de toate...
ma gmdesc sa termin pregatirile pentru petre- Dar cind o sa fie asta? se Tntreba ea.
cere. La cin,ci §i un sfert, Harvey Bright intra pe usa.
Chet se ridica si el. Meri si Chet terminasera treaba si asteptau. In
- Ce vrei sa fac eu? ultimele ore facusera curat si mai pregatisera
- Du-te acasa. M-ai ajutat destul. cTte ceva de mmcare. Chet daduse cu aspira-
El dadu din cap. torul si Meri Tnlaturase orice pata asa ca acum
- Nici nu ma gmdesc sa te las singura, cu stralucea totul,
atita treaba pe cap, dupa tot ce s-a TntTmplat! - E atit de curat, TncTt ar pgtea veni si prese-
Orlcum, cineva trebuie sa joace rolul barmanului dintele Statelor Unite, decretase ea la sftcsit,
aruncmd o privire Tn jur.
, • .I;.-; • •
- Totu! e minunat, spuse Harvey, dind mina cu Chet gasise tot ceea ce avea nevoie pentru pre-
Chet pe care Meri i-i prezentase ca pe un simplu pararea bauturilor. Totul era perfect. Zimbi. Ni-
barman. Esti o comoara, Meri. meni n-ar fi banuit ca, numai cu cTteva ore Tnain-
O Sua pe dupa umeri si o strinse afectuos. te, o femeie nascuse acolo. Se Tntreba ce-or fi
- Nu stiu ce m-as face fara tine. De ce nu-i dai facmd Stella si copilul. Nu avusese timp sa sune
naibii pe toti ceilalti sa te mariti de-adevarate!ea la spital, desi reusise sa ia Segatura cu sotul ei,
cu mine? Tntreba e! cu ochi stralucitori. Herb, si Ti daduse vestea. Era slgura ca Ti va
Meri rise. Usor supraponderal, Harvey Ti amin- duce sotiei !ui tot ce avea nevoie.
tea de un cocker spaniel, cu ochii lui mari si Musafirii mcepura sa soseasca putin dupa ora
docili. O lasa din braje, apoi o lua de mina si o cinci si jumatate. Pe la sase, se strinsera eel pu-
conduse in jurul mesei mcarcate, gustind din tin douazeci de persoane. Dupa cite Ti spusese
aperitive si pumndu-i Tntrebari. Harvey era un Harvey, erau membri ai baroului. Isi facusera
demonstrativ, si Meri $tia acest lucru. li placea planul sa ia un cocktail la el, apoi sa cineze la
sa atinga femeile, copiii, barbatii - pe toata !u- Plaza. Meri le fu recunoscatoare ca nu trebuia
mea, numai ca sa-si arate sentimentele. O tra- sa serveasca la masa atTt de multi oarrieni. Mai
satura ciudata pentru un avocat criminalist, se ales dupa toate TntTmplarile din ziua aceea. Se
gmdi ea, pentru o persoana care trebuia sa-si simtea frinta. Si, dupa cum arata, nici Chet nu
ascunda simtamintele tot timpul. parea altfel. Pe ITnga faptul ca servea si prepara
- Te superi daca gust din asta? o Tntreba el, bauturi, se mai ocupa si de golirea scrumierelor
Tnmuind un pesmet in sosul de scoici. Mmm, ce si de aprovizionarea bolurilor cu floricele si cu
bine ca l-ati facut! E delicios! alune Tn cele doua Tncaperi. Meri aducea mmca-
- Ma ierti o clipa? Tntreba ea. Trebuie sa mai rea. Il urmarise toata seara. Nu zimbise nici
verific o data totul, Tnainte de a sosi musafirii. macar o data.
O lasa sa piece, multumindu-se, pentru mo- - Meri, striga Harvey facmdu-i semne. Vino
ment, sa se TnvTrta Tn jurul mesei si sa guste din pma aici! Vreau sa cunosti niste prieteni de-ai
toate. Meri se uita prin camera de zi si prin birou mei.
sa vada daca smt destule scrumiere si daca Se Tndrepta Tn fuga spre grupul lui. Harvey o
III! , : :-

lua de mma si facu prezentarile. mitale, zise barbatul mai Tn vTrsta mmgiindu-si
- Aceasta e femeia de care v-am vorbit, zise barba colilie. De cmd a murit Effie, sotia mea,
el punindu-i mma pe spate. Nu-i asa ca-i groza- nu-mi mai gasesc nici un lucru. Nu ma pot orga-
va? Ooo, nu mai rosi, Meri! adauga Harvey Tm- niza deloc. Am o Tngrijitoare care vine de doua
bratismd-o parinteste. Stii bine ca asta-i adeva- ori pe saptamTna dar e la fel de dezorientata ca
rul. si mine.
Meri dadu mma cu barbatii aceia, asa cum Meri Ti zTmbi. De cTte ori nu auzise ea poves-
putu, avind Tn vedere ca clientul ei o tinea strins tea asta? Lumea era plina de oameni singuri.
ITnga el. - Imi pare rau, domnule judecator, dar, pentru
— Esti un fel de Tnlocuitor de sotie? Tntreba un moment, nu mai pot avea clients noi. Dar voi fi
domn mai Tn vTrsta. fericita sa va sun, Tn momentul Tn care ma eli-
Era judecatorul districtual. berez putin.
Meri dadu din cap. Astepta pma cmd el Tsi scrise numarul de tele-
- Da, un fel de, rosti ea zimbind. fon pe o bucatica de hTrtie si i-l dadu.
- Stie sa faca orice, spuse Harvey cu mTndrie. - Acum va rog sa ma scuzati, domnilor. Tre-
Tmi cumpara mincare, o gateste, face curat, Tmi buie sa vad ce mai e cu mmcarea.
spala lenjeria. Orice! Se duse din nou la masa si, Tn urmatoarele
O strmse din nou aproape de el. treizeci de minute, se Tngriji ca toti sa aiba ce-si
- Merge pma si la cumparaturi cu mine, sa doreau. CTnd se uita la ceas, vazu ca nu rnai
ma ajute sa-mi aleg hainele. Si ceea ce-i nemai- erau decTt douazeci de minute, pma cmd musa-
pomenit, se uita la ea surizmd, daca ne despar- firii aveau sa piece pentru a ajunge la restaurant
tim, nu trebuie sa-i platesc pensie alimentara. la ora opt. Slava Dornnului! se gmdi ea. Mmca-
Barbatii izbucnira Tn ris^ iar Meri se prefacu rea se terminase, aici. Daca plecau la timp, pu-
ca-i arunca o privire crunta. Harvey nu facea un tea sa faca ordine si sa iasa la noua. Arunca o
secret din faptul ca toate sotiile pe care le avu- privire spre Chet si se hotan sa-l ajute, daca
sese Tncercasera sa-l tapeze de bani. avea nevoie.
- Mi-ar piacea sa beneficiez de serviciile du- - Cum te descurci? Tntreba ea apropiindu-se
• •:', ' : • -•:

de el. ga TncrucisTndu-si brateie. N-am stiut ca esti...


Chet ridica din umeri. asa apropiata de-cHentii tai.
- Banuiesc ca bine. Se uita lung !a el, IncercTnd sa-i Tnteleaga
Lua o eTrpa umeda de pe o etajera si Tncepu supararea. Deodata, Tsi dadu seama si zimbi.
sa stearga barul. - Chet Ambrose, tu esti gelos! zise ea,
ZTmbetuI ei pieri, vazTndu-i privirea rece. Barbatul se Tndrepta tantos.
- S-a TntTmpiat ceva? TITntreba ea venind mai - Nu-i adevarat!
aproape. - Ba da, esti!
- Poti s-o iei si-asa! -Nu sTnt.
Tonul Ti era refractar. Cind o privi ?n fata, Tsi - Ba da!
dadu seama ca si ochii Ti erau ca de gheata. Se uita la ea.
- M-am saturat sa-l vad pe ticalosul ala cum - Bine, sa admitem ca-i asa. Dar faptui ca
pune mereu rmna pe tine! lucrezi pentru el, nu-i da dreptui sa se catere pe
r Chet? tine!
II lua de brat si TI trase Tn bucatarie. - Nu se catara pe mine. Si nu Tnteleg ce-ti da
- Poate te aude cineva, zise ea, soptind pre- tie dreptui sa vorbesti asa? Tu ai facut mult mai
cipitat. Vrei sa-mi pierd unul din cei mai buni mult de-atit si nu te cunosc decit de cTteva sap-
client!? tamTni.
Tsi puse mTinile Tn solduri $i se uita la el cu ~ E altceva.
intensitate. Chet strTngea din dinti. - Da? Cum asa?
- Nu ma provoca, Meri! - Pentru ca eu...
Se privira fix, si Meri Tsi dadu seama ca e Tn Se opri si se uita intens Tn ochii ei.
stare de orice. - Eu tin la tine. Cred ca ma Tndragostesc de
- Chet, nu-mi vine sa cred ca faci atTta caz din tine.
asta. Asa e Harv. Meri fu redusa la tacere. li privea surprinsa si
Nu TI vazuse niciodata pe Chet atit de suparat. urechile Tncepura sa Ti vuiasca. Oare era posibil
- Harv? repeta Chet. Asa l-ai poreclit? adau- ca Chet sa se Tndragosteasca de ea?
."/ ;..:.:•. '.: ' 1

Harvey Tsi vtri capul pe usa. certam. Abia ne-am Tmpacat. Acum smtem iar
- Meri, noi plecam, zise el,*transimtmdu-i o prieteni.
bezea. Iti multumesc pentru tot, iubito. Si mul- - Smtem mai mult decit prieteni, zise el. CTnd
tumeste-i lui Aggie, din partea mea. ai sa admiti odata?
li facu un semn prietenos lui Chet. - E nevoie sa discutam despre asta chiar
- Tti sint recunoscator ca te-ai ocupat de bau- acum? Tntreba ea. Stii bine ca nu m-am gTndit
turi. Sa-mi trimiti nota de plata. niciodata ca lucrurile vor merge atTt de departe,
lesi si usa se trmti in urma lui. In bucatarie se Tn ceea ce ne priveste. Te rog sa ma crezi, n-am
lasa o liniste insuportabila. avut intentia sa te Tncurajez Tn vreun fel.
- Chet, n-am stiut ca... - De ce mi-ai permis sa te s£rut?
- Inseamna ca esti oarba. Ea Tsi lasa mTinile sa cada. Se Tntrebase si ea
- Nu e cinstit, zise ea. Stii bine ca am avut o acest lucru, de nenumarate ori.
perioada grea cu situatia Stellei si cu fata cea- - Pentru ca mi-a placut foarte mult, Tntelegi?
lalta care ne-a lasat balta... ezita ea. lar dupa spuse ea. N-ai simtit niciodata nevoia sa fii iubit
aceea cearta noastra ne-a determinat sa ne ve- sau dorit? Stii de cTnd nu m-a mai strms nimeni
dem foarte rar. la piept? De cTnd nu m-a mai iubit cineva?
- De ce crezi c-am venit aici, Tn seara asta? Isi simtea lacrjmile sub pleoape. De ce Ti spu-
Tntreba el apropiindu-se meet. Am venit sa te nea toate acestea? Si, de ce abia se abtinea sa
Tntreb daca vrei sa iei masa cu mine, diseara. nu izbucneasca Tn pirns?
BineTnteles, nu m-am gTndit ca voi ajuta la nas- - La tine e altceva. Esti barbat si poti face ce
terea-unui copil si voi servi la un cocktail, Tntre doresti, fie ca e vorba de o relatie" permanenta
timp! Dar ajunge, adauga el oftTnd adTnc. Deci, sau de o legatura de o noapte.
spune-mi, cTnd crezi ca e momentul potrivit Chet ridica din umeri.
sa-mi acorzi si mie citeva clipe? - Si tu, la fel!
- Chet, as fi TncTntata sa iau masa cu tine Tn Meri pufni.
seara asta, spuse ea facmd un pas Tnainte si - Da, as vrea eu! Dar n-am atTta curaj, Chet.
punmdu-si mTinile Tn jurul taliei lui. Hai sa nu ne M-am gTndit si eu la asta, crede-ma! Ai ramine
. ::

uluit, daca ai afla cite ?mi tree prin minte. La Tn- mai mult ca altii, ar trebui sa stii asta.
ceput, imediat dupa moartea lui Martin, m-am Isi puse barbia pe crestetul ei si o strTnse la
simtit atlt de singura, ca-mi venea sa mor. piept, mTngTindu-i parul Tn vreme ce vorbea. Meri
r- Si ce-ai facut? simti cum se topeste cu totul.
- M-am Ingropat, pur si simplu, Tn munca mea, - De aceea e important sa traiesti fiecare mo-
raspunse ea simplu. Am descoperit ca. daca intru ment cu intensitate, ca si cTnd ar fi ultimul.
Tn pat epuizata, nu ma mai trezesc plingind si nici Se apleca si-i surTse.
nu-mi mai doresc pe cineva sa ma stringa Tn - Hai sa ne terminam treaba aici si sa iesim
brate, Tnainte de a adormi. sa ne distram putin.
RTse. Meri nse, vazTndu-i expresia copilareasca.
- Da, tu mi-ai zis ,,maniaca a muncii". Eu, Tnsa - Cum sa ne distram? Tntreba ea suspicioasa.
i-as spune ,,mod de supravietuire". li trecuse ©rice oboseala. El ridica din umeri.
Chipu! lui deveni tandru, Tn momentu! Tn care - Nu stiu. Am putea lua ceva de mTncare si sa
o lua Tn brate. mergem sa jucam popice.
- Nu vei mai fi singura niciodata, Meri, spuse - Nu stiu sa joe popice, Chet.
e! blmd. Ma ai pe mine. - Cum asa?! Orice american trebuie sa stie!
- Stiu. Si asta ma sperie. Chet pocni din degete.
- Nu trebuie sa te temi de mine. Nu te voi rani - Am gasit! Mergem sa ne dam cu patinele cu
niciodata. Nu vreau decTt sa te iubesc. De ce-ti rotile!
tot faci probSeme si treci totul prin ratiune? Mai - Ratine cu rotile?! rise ea. N-am mai facut
bine ia iucrurile asa cum smt. Totui sa curga de asta de la doisprezece ani.
la sine. - Meri, mersul pe patine nu se uita. E ca a-
- Mi-e greu, spuse ea. Vreau sa stiu ce-o sa tunci cTnd faci dragoste. Odata ce stii cum...
urmeze. - Chet, nu cred ca vreau sa aud explicatia
- Viata nu e totdeauna atTt de simpla, Meri, aceasta, zise ea Tnrosindu-se. Nu cred c-as pu-
zise e! mijind un zTmbet. E plina de drumuri acci- tea patina nici prin camera fara sa-mi rup gTtul.
dentate, de Tntorsaturi rapide si de surprize. Tu, - Mai sTnt si cinematografele Tn aer liber, spu-
O mill time de
se el frecindu-si palmele, ca si cum se astepta la - Ce fac cu masina mea? Tntreba ea, realizTnd
un festin. Putem parca masina in ultimul rind si ca pe alee erau parcate doua automobile.
apoi sa ne giugiulim! - Las-o aici, pentru moment. O luam la Tntoar-
Sprincenele lui stufoase se ridicau si coborau, cere.
imittndu-l pe Groucho Marx. O ajuta sa se urce In masina, apoi veni si el
- Nu, multumesc. Mai degraba a$ Tncerca pa- pe partea cealalta.
tinoarul, decit sa stau pe bancheta din spate a - Bine. Unde vrei sa mTncam? E un restaurant
automobilului tau. familial, pe autostrada principala, unde se ser-
Se uita la bluza si la fusta sa. veste mincare de casa §i au un bar numai pen-
- Oare, n-ar fi mai bine sa fug pTn-acasa sa tru salate. Stiu ca prefer! pastrama, dar e cazul
ma schimb? sa manTnci si tu o masa ca lumea.
- Nu, e bine asa. Voi avea eu grija sa nu cazi. - Nu mamnc chiar asa multa pastrama! zise
- Bine. Hai sa facem curatenie. Adu-mi tu ea aruncmdu-i o privirea jignita.
vasele ca sa le pun Tn masina de spalat. Apoi, El Tsi dadu capul pe spate si rise.
am sa fac curat in bucatarie. - Mai tii minte c?nd am stat de vorba, atunci,
- Tn regufa. Tn salonas? MTncai pizza rece la micul dejun.
- Si aminteste-mi sa sun la spital, sa vad ce Esti Tnnebunita dupa mTncarurile reci!
face Stella si apoi pe Aggie, s-o anunt ca venim - Bine, hai sa mergem la restaurantul acela
ttrziu. familial, bombani ea.
- Da, doamna profesoara. - Ai sa-mi multumesti pentru asta, Tntr-o zi,
Plecara de acolo dupa vreo jumatate de ora. zise el in drum spre restaurant. Adica, pentru ca
Isi terminasera treaba si dadusera telefoanele. te Tnvat cum sa traiesti sanatos.
- l-am spus Stellei c-am sa tree pe la spital, li mTngTie mTna cu afectiune.
mTine dimineata, zise Meri. Iti multumeste pentru Ea ofta.
tot ce-ai facut pentru ea si m-a intrebat daca nu - PTna la urma ai sa-mi dai si vitamine, rosti
te-ai lovit la cap, cind ai cazut. ea.
- lar aduci vorba de asta! mormai Chet. - Nu-i o idee rea, zTmbi el. Cum de nu mi-a
. , : •

trecut prin minte? - Poftim?!


- Chet, n-am luat vitamine Tn viaja mea. Doar - Nu cred ca ne vom saruta prea mult, pe
cmd am fost gravida. Si smt perfect sanatoasa. bancheta din spate, dupa ce manTnc toata ceapa
N-am absolut nimic. Trupul meu e sanatos. asta.
El o masura si Meri rosi. Chet se Tncrunta. Lua o l|ngura mare de cea-
- Nu la asta ma refeream! bombani ea. pa cu chili.
Parca marina Tn fata restaurantului si, Tn cTte- - Ai sa mi-o pfatesti tu, Meri! spuse el, apoi
va minute, se aflau Tntr-un separeu. baga lingura Tn gura.
- Stiu deja ce vreau sa comand, zise Meri
cTnd sosi chelnerita cu meniul. As rnmca cren-
vur$ti Tn sos de chili, cu multa ceapa. Si rondele
de ceapa. Ce cocktailuri cu lapte aveti?
Chet dadu din cap si chelnerita le aduse mTn- Meri ramase cu mTna Tnclestata de baiustrada
carea. metalica si se uita la cei care alunecau pe po-
Crenvurstii lui Meri pluteau Tn sos de chili, pe deaua de lemn. Chet se afla printre ei, miscTn-
o gramada de ceapa tocata. Rondelele erau pra- du-se gratios Tn ritmul muzicii care rasuna din
jite si capatasera o culoare brun-aurie. Ea le Tn- difuzoare. Tinea mTiniie ia spate si barbia ridi-
muie Tn ketchup si Tn tabasco. cata, ca si cum nu i-ar fi pasat de nimic pe lume.
- Ar trebui sa intri la puscarie, pentru ca ma- Meri, care presupunea ca face pe grozavul, se
nmci asa ceva, zise Chet cutremurindu-se. ruga sa cada, Tn timp ce Tncerca si ea sa se
Ea musca din crenvurst si ofta de placere. miste, tinTndu-se de bara. Din fericire, nu era sin-
- Esti sigur ca nu vrei si tu putin? Tl Tntreba gura care se sprijinea de baiustrada. Mai erau
Meri. ce! putin sase persoane, dar toti copii.
Ghet dadu din cap iar ea Ti arunca o privire - Meri, ai sa stai acolo iipita de perete toata
inocenta. noaptea? o Tntreba Chet alunecTnd pe ITnga ea.
- Inseamna ca nu sTnt Tn pericol, Tn seara a- Apoi, facu o mtoarcere rapida si T$i Tnfipse
ceasta. picioru! cu vTrfui patinei Tn podea, ca sa se o-
n i: .:••
.preasca brusc. Meri se Tncrunta. Ar fi murit, daca
Vint u$or cu celalalt. Meri, n-ai de gTnd sa des-
Tncerca si ea o asemenea isprava. chizi ochii? Nu §tiu pe nimeni sa fi rnurit la pati-
- Stii ca mi-e frica de Tnaltime, zise ea.
najul cu rotile.
- Dar aici, nu'esti decTt la cttiva centimetri de
Ea deschise ochii.
pamTnt.
- Mai bine mergeam la cinematograful m aer
- Mie mi se pare mult mai sus. Si nu-mi aduc
liber. In ambele cazuri mi-as fi simtit trupul la fel
aminte cum sa patinez.
de amenihtat!
- Si nici n-ai sa Tnveti ceva, daca stai acolo,
El n-o asculta.
ITnga bara. Vino si Tncearca. - Bine. Pune piciorul drept Tn fata celuilalt si
- Sa nici nu te glndesti!
fa-ti vTnt. Excelent, aluneca Tnainte.
Chet rise.
Meri facu asa cum i se spunea, lumd-o la fuga
- Meri, ia-ma de mTna si lasa-ma sa te con-
copilareste. Dupa cTteva minute Tsi ridica ochii
duc eu. N-am sa te las sa cazi!
spre Chet, zTmbind timid.
-Nu.
- Ei, cum ti se pare?
- Aaa, hai Meri.
- Excelent! zise el, batmd-o usor pe spate. Nu
Ea se uita la el.
uita, cTnd pui un picior Tn fata, Tntoarce-te cu ace-
- Promiti ca n-ai sa ma lasi sa cad?
easi parte a corpului Tnainte, ca sa-ti mentii echi-
-Itijur.
librul.
\\u mTna, cu frica.
Dupa ce Tnconjura patinoarul de cTteva ori,
- Sa nu cumva sa mergi repede, Tl averiza ea.
Meri Tncepu sa aiba mai multa Tncredere.
- N-o sa merg nicicum, daca nu lasi bara ace-
- Acum, poti sa-mi dai drumul, Chet, zise ea.
ea.
Cred ca pot si singura.
- Ooo, spuse ea, Tnchizmd ochii si dmdu-si
Continua sa patineze, TncercTnd sa ia viteza.
drumul. Am sa-mi rup gttul.
- Parca te-ai fi nascut cu patine Tn picioare,
- Nici vorba!
zise el surizTndu-i.
Tusi usor, stringindu-i mTna puternic.
Inconjura ringul de cTteva ori, marind viteza,
- Bine. Acum porneste cu piciorul stTng si fa-ti
alunecTnd ca §i cum ar fi rners pe sticla. Fusta Ti
v. inn It I:. | I •'• |

flutura gratios deasupra genunchilor si pieteie li puttf sa TI vada clar din primul moment.
dansau Tn vint. Sub patineie ei, podeaua parca - Cred ca n-am nimic, raspunse ea Tntr-un
zbura, tTrziu.
Meri vazu grupu! de adolescent! chiar Tn mo- Chet respira usurat. li simti parfumul si obra-
mentui Tn care Chet Ti striga sa aiba grija. Tinerii zul aspru lipit de fruntea ei, cTnd o trase mai
alergau Tn directie contrara tuturor, Tndreptm- aproape. Se auzi un fluier si vazu cum adoles-
du-se spre ea. Asta contravenea oricaror reguli, centii erau dati afara de pe ring. In jur, oamenii
se gTndi Meri si Tntepeni, Tn vreme ce unul mare Tncercau sa se scoale de pe podea, ca niste
cTt un fotbalist se izbi Tn ea, Nu mai stiu nimic, soldati epuizati. Pe unii Ti ajutau spectatorii.
apoi. - Poti sa stai Tn picioare? o Tntreba Chet blind.
Impactul fusese atTt de puternic, de parca ar fi Hai sa te-ajut.
izbit-o un tren de marfa. Capul i se dadu pe Meri reusi, datorita lui, sa se ridice Tn picioare.
spate, Tn momentu! Tn care picioarele i se des- - Nu cred ca mi-am rupt nimic, spuse ea
prinsera de pammt. O clipa, i se paru ca plu- surTzmdu-i slab. Dar cred c-o sa ma doara o vre-
teste. Apoi, se izbi de podea, cu zgomot. Toti cei me tot corpul.
din urma ei cazura, dupa principiul dominoului. Observa deodata ca toata lumea se uita la ea.
Se auzira strigate si gemete, Tn timp ce se cioc- ZTmbi si Tncepu sa alunece usor, spre marginea
neau Tntre ei. ringului. lesi rusinata, pentru ca oamenii Tncepu-
Meri striga cu ochii Tnchisi, plini de lacrimi. r'a sa bata din palme, ca si cum ar fi fost un
CTnd si-i deschise, vazu ca prin ceata, numai jucator de fotbal faultat.
stele verzi. Tncerca sa-si ridice capul, dar o duru Chet o ajuta sa se aseze pe un scaun si Tnge-
prea tare, asa ca se lasa din nou pe podea. • nunche Tn fata ei, sa-i desfaca sireturile de la
Chet ajunse primul la ea. Jngenunche si o lua patine.
Tn brate. - Cred c-ai patinat destul Tn seara asta, co-
- Meri, ai patit ceva? o Tntreba el, cu sufietul la pile, zise el zTmbind blmd.
gura, adapostind-o la pieptul lui. lubito, m-auzi? - Spune-mi un singur lucru, spuse ea mai
Deschise ochii clipind des si se uita la el. Nu tTrziu, cTnd ajunsera la masina ei. Am fost gra-
..

tioasa? Vreau sa spun, atunci, cTnd am cazut.


El Tsi ridica sprTnceana stufoasa.
- Vrei sa-ti spun adevarul?
Dadu din cap.
- Nu. CTnd ai cazut, i-ai aruncat pe toti din jur
la zece metri. A fost un salt greoi. Desigur, fusta
tis-a ridicatTncap si...
- Nu-mi mai spune nimic! exclama ea, acope-
rindu-si fata cu mTinile.
- Nu-ti spun decTt adevarul, iubito. Asa cum ar
face-o orice prieten bun.
- Un prieten adevarat ar fi spus o minciuna.
El rise si o saruta fugar.
- Nu-ti face griji! Eu tot te iubesc.
Cuvintele acestea o obsedara tot drumul catre Inainte de a deschide usa din fata, Meri auzi
casa. Nu era nevoie sa se uite Tn oglinda, pentru masina electrica de raschetat a lui Chet. ll gasi
a-si da seama ca pe chip i se Tntiparise un zTm- Tn genunchi, pe podeaua din camera de zi, ricT-
bet larg. ind rnurdaria, ceara si lacul de pe scTndura. Stri-
ga de mai multe ori, pTna o auzi si, cTnd se Tn-
toarse spre ea, zTmbetuI lui Ti taie rasuflarea.
- Buna, ranitule! zise el. Cum de-ai TntTrziat?
Meri se uita Tn jur sa se asigure ca nu era ni-
meni pe-acolo-si se apleca sa-si primeasca sa-
rutul la care se gmdise toata ziua. El o Tncolaci
cu bratele, tragmd-o mai aproape. O saruta zgo-
motos pe gura. Se uita apoi la ea si o vazu cum
Tsi linge buza de jos, ca sa mai guste sarutul
acela o data. Privirea lui Ti urmari gestul.
' i s i . -1 tell '•' \ de .soti

- M-am oprit pe la spital, zise ea, raspun- r Si?


z?ndu-i la Tntrebare. Isi Tncrunta sprincenele, ca si cum ar fi Tncer-
Isi strecura bratul Tn jurul taliei lui, pentru ca Ti cat sa-si aduca aminte.
placea sa il atinga. -- Cred ca le-am Tncurajat, spunmdu-le ca e o
- l-am cumparat bebelusului o jucarie si m-am idee buna.
hotarit sa i-o due, Tn drum spre casa. - $i? repeta ea, cu vocea putin mai ridicata,
Se uita Tn jur, mirata ca era atTta liniste. TncercTnd sa-si Tnabuseasca risul.
- Unde sTn.t Aggie si Bette? - M-am oferit sa le platesc drumul.
Chet surise. - Aha! Ti facu ea cu degetui. Le-ai mituit!
- Au plecat. - Cred c-ar trebui sa profitam cTt mai mult de
- Oooo? situatie.
Isi lipi buzele de fruntea ei. - Ce-ti trece prin minte?
- Ti-e dor de ele? S-au dus s-o viziteze pe ZTmbi stringmd-o si mai tare ITnga trupul lui
Stella la spital, apoi au hotarit sa ia cina Tmpre- zvelt.
una si sa vada un film, surise el. Un film de doua •- Sa luam cina ia mine Tn apartament.
serii. - Depinde, zise ea, TncercTnd sa nu tina sea-
- Dar Aggie nu suporta sa mearga la cine- ma de pulsul care se accelerase. Depinde de
matograf! cine face mmcare.
El ridica din umeri. - Am avut grija de asta.
- Cred ca s-a mai schimbat si ea. - Oare de ce nu ma surprinde?
Meri TI Tmpinse cu palma, TncercTnd sa-l dea la - Banuiesc ca smt un tip previzibil.
o parte si sa fie serioasa. - Da, la fel de previzibil ca un uragan din Kan-
- Ai vreun amestec Tn toata treaba asta? sas.
-Cine, eu? rosti el, facTnd ochii mari. Palmeie Ti-alunecara pe fesele ei si Tncepura
- Stii, cumva, de ce s-au hotarit sa mearga la s-o mmgTie.
cinema? - Ce-ti mai face funduletul?
- Da, parca mi-au spus ceva. Da, da, au vor- - E plin de vmatai si ma doare. La fel si ge-
bit despre asta mai devreme. nunchii.
O ; .
Charlotte Hugh<e§
Meri intra repede Tn dormitor, Tsi arunca pan-
li masa soldurile cu miscari circulare, care o
tofii cu toe din picioare, descheindu-se la bluza.
facura sa tremure.
- Biata copila! spuse el sarutTnd-o pe buze. Se duse Tn baie si lasa apa sa curga, ca sa se
Tncalzeasca, pma se dezbraca. Intra sub jetul
li apuca, apoi, lobul urechii cu buzele si i-l
fierbinte si se gTndi la Chet. Chet asa cum arata
atinse usor cu limba. Ea se Tnfiora.
el dimineata, curat si aranjat, abia iesit de sub
- Ei? facu el. Ce raspuns imi dai?
dus; asa cum arata cmd o Tmbratisa, cu ochii
Meri se sprijini de trupul lui cu ochii Tnchisi,
arzind, fixmdu-i pe ai ei; asa cum aratase noap-
tragTnd Tn mari mirosul acela barbatesc de trans-
piratie amestecata cu parfum. li simtea respiratia tea trecuta, speriat si plin de grija, de teama sa
nu i se fi TntTmplat ei ceva. In minte Ti aparura eel
calda pe gTt si pe obraji.
putin o duzina de imagini ale sale, inclusiv chipul
- Am uitat Tntrebarea.
lui atunci cmd Ti spusese ca o iuBeste. CTnd Tsi
El tusi usor.
aminti episodul acesta inima i-o lua razna. Se
- Era vorba despre masa de seara.
gmdise toata ziua la cuvintele lui. Oare cTnd Tn-
- Pot sa fac un dus?
cepuse relatia lor sa ia o astfel de turnura?
Daca o mai tinea tot asa, cu siguranta ca va
Dupa zece minute, Meri iesi de sub du$ Tn-
avea nevoie de un du$ rece.
viorata. Deschise usa debaralei sale din dormitor
Chet aproba.
si scotoci printre haine. Scoase de-acolo un caf-
- Numai daca promiti ca te grabesti, spuse el
tan larg dintr-un material catifelat, de culoarea
ridicTndu-si o sprmceana. Si eu am nevoie de un
smaraldului, la fel ca ochii ei, si se Tmbraca cu el.
dus. Ne-am putea spala Tmpreuna.
Banda elastica din partea superioara o cuprinse
Ea facu ochii mari.
stnns, chiar deasupra smilor. Din graba, uita
- Ar fi o experienta interesanta. Dar nu, mul-
sa-si puna lenjerie. GTndul acesta o facu sa su-
tumesc!
rida malitios. Chet o sa lesine, vazTnd-o asa, fara
- Nu stii niciodata cum e plna nu Tncerci.
chiloti! Scutura din cap. Ce gTnduri Ti mai treceau
O parasi Tn fata dormitorului ei, apoi o lua spre
prin minte! In nici un caz, ea nu era genul sedu-
scarile care duceau la apartamentul lui.
cator. Gasi o pereche de bikini dantelati Tntr-un
- Cincisprezece minute, zise el peste umar.
sertar al comodei si si-i trase repede. Se Tncalta
Sa nu TntTrzii.
Charlotte Hui HBH
repede cu niste sandale fara caicTi si alerga In m-am Tmbracat.
baie sa se pieptene si sa se parfumeze putin, Parea ca se simte bine sub privirile ei con-
dupa o ureche. O tenta de rosu in obraji, si gata! fuze. Meri simti cum i se TnfierbTnta trupul.
Gata de ce? Incepu sa chicoteasca, fara sa - Vrei sa vin mai tTrziu? reusi ea sa Tntrebe.
vrea. Incepuse ,sa se comporte ca Bette, m ulti- - Nu fi prostuta!
ma vreme. O apuca de mTna si o trase Tnauntru.
Urea scarile spre apartamentul lui Chet, fara - Nu ti se va TntTmpla nimic... Binemteles,
sa se grabeasca, TncercTnd sa-si potoleasca neli- daca nu mi se desface prosopul! Glumesc, cred
nistea care pusese brusc stapmire pe ea, mate- ca-ti dai seama, adauga el, vazmd-o ca e ga-
ria!izTnrdu-se prin bataiie puternice ale inimii. ta-gata s-o ia la goana. Am o sticla de Perrierm
Batu timid, dar trecu un minut Tntreg pTna ?i auzi bucatarie. Ce-ar fi sa torni cTte-un pahar?
pasii usori, de cealalta parte a usii. CTnd, Tn SurTse.
sflrsit, Chet deschise, ramase uluita. Barbatul - Asta, daca nu prefer! ceva mai tare.
era aproape gol, cu un prosop mic Tnfasurat Tn - Nu, izbucni ea. Imi place sa beau Perrier.
jurul soldurilor. Ramasese cu gura cascata, Tn Reusi sa ajunga Tn bucatarie, fara sa se
timp ce privirea ei Ti cerceta pieptul cu atentie. Tmpiedice, desi genunchii Ti tremurau Tngrozitor.
- Cineva a folosit toata apa calda. Astept Ce nevoie mai avea sa bea, cmd abia se mai
acum sa se reTncalzeasca, zise el calm. tinea pe picioare? Turna Tn doua pahare si duse
- Oooo. unul Tn camera de zi.
Se uita la trupu! lui bronzat, la pielea aceea Isi scutura capul, ca sa-si revina si se uita Tn
fina. Barbatui era suplu, totodata robust si mus- jur. Observa, pentru prima oara de cmd intrase,
culos, fara o urma de grasime. Pieptul Ti era plin schimbarile din apartament. Erau extraordinare!
de par Tntunecat si inelat, care i se prelungea Peretii, altadata decolorati, ceva Tntre verde si
rebel, plna pe abdomenul plat. Apoi, cobora Tn gri, acum fusesera vopsiti Tn crem. Pe podea se
forma de V, si mai Tntunecat la culoare, pTna la... afla un covor de culoarea fildesului, cu desene
Meri Tnghiti Tn sec. Da, pTna unde Tncepea proso- ruginii si negre, care dadea camerei caldura si
pul! intimitate. Recunoscu vechea canapea pe care o
- Dupa cum vezi, continue el amuzat, Tnca nu gasise aici, cTnd cumparase casa. Aggie voise
I ,ighes O multirae soti;:

de mult sa o arunce pe foe. Avea acum o cuver- - Imi place foarte mult, rosti ea, Tn vreme ce el
tura noua care atTrna pTna la pammt si se po- Tsi Tncheia nasturii de la camasa. CTnd Tsi
trivea excelent cu covorul. Intre canapea si doua desfacu fermoarul pentru a si-o baga Tn pan-
sezlonguri suedeze, se alia o masuta de stejar taloni, Meri Tsi simti inima batTndu-i Tn gTt.
masiv, care aducea o nuanta barbateasca in ca- Privirea ei Ti urmari miscarea prin care Tsi Tncheie
mera. In partea cealalta a Tncaperii era o masa la loc fermoarul, apoi, cureaua.
rabatabila foarte veche, cu un teanc de hTrtii pe - Cum de-ai mai gasit timp pentru asa ceva,
ea. Tn mijlocul ei, o lampa de bronz. Meri zTmbi, pe ITnga cTte ai de facut? Tntreba ea.
vazmd aceasta ambianta placuta si calda. Se - Lucrez noaptea, Ti raspunse el cu un zTmbet
parea ca Ghet Ambrose avea de gmd sa mai viclean. Trebuia sa-mi consum, Tntr-un fel, ener-
stea o vreme pe-acolo. gia.
Mai arunca o privire si Tn bucatarie si observa r Aha!
ca si aici se facusera schimbari, cea mai impor- li venea sa-i spuna ca dusurile reci ar avea
tanta dintre ele fiind disparitia masinii de gatit a acelasi efect.
lui Aggie. Soacra ei fusese cea care insistase, - De ce nu-ti aduci paharul Tn bucatarie? Ti
pentru ca, de cinci ani de cTnd se mutasera aici, sugera Chet. Putem sta de vorba pTna termin eu
se plmsese Tntruna de ,,scarile astea nenorocite". de pregatit cina.
Asa ca, dupa ce i se vindecase glezna, Chet Tsi - Te pot ajuta cu ceva?
petrecuse o zi Tntreaga carind nu mai putin de o - Aproape totul e gata. Daca vrei, poti sa pui
suta de conserve, de oale enorme si de tigai, masa.
alaturi de multe alte ustensile de gatit. Facuse Deschise un dulap si scoase de acolo doua
un raft pe un perete Tntreg din bucataria princi- farfurii de ceramica si niste boluri pentru salata,
pala si reusise sa le depoziteze pe toate acolo. apoi, i le dadu.
- Tti place? Tntreba el, din spate. - Ce miroase asa frumos? Tntreba ea.
Se rasuci, surprinsa ca Tl vedea deja curat si - Friptura la capac. Cu multe legume, pentru
Tmbracat. Ei, nu chiar asa Tmbracat, observa ea. tine, surTse el. E unul din putinele feluri de mm-
Camasa Ti atTrna descheiata, iar Tn picioare avea care pe care le pot gati fara sa le fac scrum.
sosete, dar nu si pantofi. Deschise frigiderul si scoase de acolo un bol
i :c :

Tn care se afla salata verde. Dupa ce puse mTncarea Tn farfurii, se lasa ta-
- Taclmurile de argint stnt Tn sertarul de ITnga cerea. Erau ocupati cu bunatatile pe eare le pre-
chiuveta, spuse el in timp ce ea aranja farfurirle gatise Chet.
si bolurile pe masa. - Ce gust minunat! spuse Meri, dupa cTteva
- N-ar fi trebuit sa te deranjezi atita cu cina minute.
asta, zise ea. Nu stiu cum ti-ai gasit timp sa - Multumesc, zise Chet. Ce mai face proas-
gatesti, cu ctta treaba ai jos, cu renovarea. pata mamica?
Chet surise si-i arata o oala, de pe masa de ~ Bine. Bebelusul are vreo patru kilograme.
lucru. - Nici nu-i de mirare c-a durut-o asa.
- Am taiat toate si le-am aruncat acolo; am - Vrei sa vii mTine cu mine s-o vedem?
adaugat apa si un pachet de condimente si voilal - Nu, muftumesc. Stii bine ca nu ma dau Tn
Impresionant, nu? vTnt dupa spitale.
Tsi ridica sprincenele, stil Groucho Marx. - Atunci, sper sa nu te Tmbolnavesti niciodata.
Meri rise. - Daca mi se TntTmpla ceva, o sa ai tu grija de
- STnt impresionata. mine.
- Gasesti niste servetele de pinza Tn sertarul - Eu sTnt prea ocupata. Probabil ca o va face
de dedesubt, zise el aducind salata^si o sticla Aggie.
mare cu sos italian. - Ei, atunci am sa Tnvat sa-mi placa $i mie, la
-Vrei sa pui tot ce ai pe masa Tn seara a- spital, spuse el, rTzTnd.
ceasta, nu-i asa? Tl tachina ea, aranjTnd serve- Dupa o jumatate de ora, Meri statea Tntinsa
telele. Termina de aranjat masa si astepta. pe speteaza sezlongului si gemea de satula ce
Chet aseza carnea si legumele pe un platou, era. ll refuza pe Chet cu Tnghetata lui cu unt de
apoi le puse la rnijloc. Se repezi Tn spatele lui jder.
Meri, facmd un adevarat ritual Tn legatura cu - Cred ca n-as mai putea mTnca nici o firimi-
a$ezarea ei pe scaun, ca si cum s-ar fi aflat Tn- tura, dupa festinul asta, spuse ea, batmdu-se
tr-un restaurant elegant. u§or pe burta. Cina a fost minunata, concluziona
- Servetelul dumneavoastra, doamna. ea. La fel si compania.
li lua servetelul si i-l aseza Tn poala, desfacut. Chet dadu din cap.
. Hugh O multime de soil

- Asa ma gindeam si eu. §i asa multe pe cap. In urmatoarele saptamlni o


Se ridica sa stringa farfuriile, obligTnd-o sa nu va ajuta mult pe Stelia.
se miste de pe scaun vazTnd ca intentiona sa-l Ofta admc, nedorind sa aiba acum o discutie
ajute. despre munca ei. Pentru moment, nu dorea
-In seara asta, esti libera, spuse el. decit sa uite orice altceva. Se pare ca Chet Ti
- Nici macar sa nu-mi due farfuria In buca- citise gindurile, pentru ca schimba subiectul.
tarie? - N-ar fi bine sa te duci sa te Tntinzi pe cana-
- Nu. In fond, esti Tn convalescen|a, dupa o peaua din camera de zi si sa m-astepti acolo? ii
cazatura serioasa la patinaj. sugera el zTmbind.
Chet astepta pTna clnd ea se reaseza pe sca- - S,a ma Tntind? repeta Meri ridicind o spnn-
un si abia atunci duse vasele la chiuveta. ceana.
- Nu-mi place deloc. in ultima vreme ai muncit Dar Ti zTmbi si ea, pTna la urma.
mult prea mult, continua el. Ce-ai facut cu fetele - lar eu am sa-ti aduc cafeaua, dupa ce-o,ter-
acelea, pe care le-ai chemat pentru interviu? min.
- Am angajat doua dintre ele. MTine Tncep Ea se duse Tn camera de zi si se aseza pe
lucrul. canapea, aruncmdu-si sandalele din picioare.Jsi
- Bine. Atunci, poti sa-ti iei o zi libera. viri o pernita sub cap si Tnchise ochii, ascultTnd
- Chet! exclama ea rammTnd cu gura cascata. la sunetele care veneau din bucatarie, unde
Stii bine ca n-am cum sa fac asa ceva. Cine sa Chet spala vasele. ZTmbi, simtindu-se bine pe
le instruiasca? canapeaua mare si confortabila. Avea stomacul
- De ce trebuie ca tu sa faci totul? plin, asa ca o prinse somnul. Casca.
- Pentru ca.altcineva n-are cine. Si pentru ca Cineva sau ceva Tncepu s-o gTdile la ureche.
e afacerea mea. Ea se scutura si Tncerca sa scape de atingerea
- Ai nevoie de un ajutor. aceea. Dar reveni la baza gTtului. Deschise ochii
Ea dadu din cap. §i Tn fata Ti aparu chipul zTmbitor al lui Chet.
- Stiu. M-am gmdit sa vorbesc cu sotul Stellei, - Fir-ar sa fie! zise el. De ce-a trebuit sa te
pentru a-l angaja Tn locul lui Aggie. Dar s-a nas- trezesti? Aveam de gind s-o fac Tn felul meu.
cut copilasul acela si mi-am Tnchipuit ca va avea Ea se ridica Tn capul oaselor.
- Am adormit? Tntreba ea jenata. Imi pare rau. scurge din trup. Fu cuprinsa de un soi de letargie
Cred ca sint o companie foarte placuta! si pleoapele i se Tngreunara. MTngTierile lui circu-
Chet se aseza ITnga ea si o lua Tn brate. lare devenira mai ample, ajungmd pma la omo-
- Asta si cred: ca esti o companie foarte pla- plati si ea vazu, aproape Tn minte, miscarea ace-
cuta, spuse el tragmdu-i capul sub barbia lui. ea hipnotica, care o cufunda Tn transa. O masa
Cafeaua e gata, adauga Chet, aratTnd spre doua de-a lungul coloanei si orice urma de oboseala
cesti de pe masa.
si tensiune pieri.
Ea dadu din cap, dar nu se misca, fericita ca Buzele lui i le cuprinsera din nou pe ale ei cu
se afla Tn bratele lui. CTnd Chet Ti puse degetul o foame care o surprinse §i o TncTnta, Tn acelasi
sub barbie si-i ridica fata sa i-o sarute, nu fu sur- timp. Limba lui cauta caldura gurii ei si, pe masu-
prinsa, pentru ca si ea astepta acest lucru. Nici ra ce sarutul devenea mai profund, el o apleca
nu-si dadura seama cTnd se trezira Tnlantuiti mai mult pe canapea. Se culca peste ea, tragTn-
Tntr-o Tmbratisare fierbinte, cautmdu-si buzele du-i trupul catifelat spre al lui. Meri Ti simti bataile
Tnsetati. Gura lui Chet era calda, puternica si la- puternice ale inimii lovindu-i tandru sTnii. Chet
coma. O saruta pe gTt, apoi, din nou, pe buze. ajunse cu una din rnTini pe soldul ei rotund, pe
- Esti atTt de placuta, Men', spuse el, cu vocea care TI masa grijuliu sa nu-i provoace dureri aco-
gTtuita.
lo unde se lovise. Din trupul lui emana o caldura
Nu-i venea sa mai piece din bratele lui nicio- care o cuprinse ca un val si cu toale acestea
data. MTinile Ti erau dureros de delicate cTnd o parca nu era destui, asa ca se admci si mai mult
atingeau. Degetele o mmgTiau usor pe umeri Tn bratele lui. Chet gemu, lipindu-i?i tot corpul de
facmd-o sa-i tremure carnea. Se trase pe ge- al ei, pTna cTnd Meri Ti simti erectia pe coapse.
nunchii lui si Tsi sprijini capul de umar, simtin- Se trase usor si se uita adTnc Tn ochii ei.
du-se aparata. Parfumul lui era subtil si totusi atT- - Daca vrei sa ma opresc, spune.
tator. Palmele o mTngTiara pe spate, oprindu-se Meri Ti Tncolaci gTtuI cu bratele si Ti cauta din
la limita de jos a coloanei. Chet Tsi strTnse dege- nou buzele. Sufletul i se umplu de caldura, va-
tele, ca si cum s-ar fi pregatit sa o sprijine, si zTnd cTt de grijuliu era cu ea. Stia ca ajungea sa
Tncepu s-o maseze ca sa se relaxeze. spuna un singur cuvTnt si el n-ar mai fi facut dra-
I se paru ca se topeste si ca toata energia i se goste cu ea. Dar n-avea sa-l rosteasca nicio-
Charlotte Hughes O:. multir?, d
data, ll dorea la fel de mult pe cTt o dorea si el pe Ea Tl privi cu ochii plini de iubire. Se simtea,
ea. Tntr-adevar, frumoasa. Se convinse de lucrul
- Te rog iubeste-ma, Chet! sopti ea spre bu- acesta dupa expresia fetei lui. Atingerea palme-
zele lui Tntredeschise. lor lui i se parea minunata, ca atunci cmd mTngTi
El nu mai ezita. UitTndu-se Tn ochii ei, se lasa 0 piele fina. Isi tinu respiratia cTnd Chet Tsi coborT
sa alunece de pe canapea si o ridica Tn ge- capu! si Tsi lipi buzele de sfTrcul ei rozaliu. li
nunchi, ca s-o sarute tandru. Apoi, fara veste, o cuprinse tTmplele cu palmele, simtind Tn admcul
ridica Tn brate si o duse Tn dormitor. ei cea mai dulce durere, o dorinta subita de a-l
Tncaperea era Tntunecata. Singura lumina ve- apara, fara rezerve. Dar usturimea lacrimilor
nea de la bale, prin usa Tntredeschisa. Raza care i se adunasera sub pleoape Ti reaminti ca
aurie se prelungea pTna pe pat. Ca prin vis, Meri nu mai fusese iubita de un barbat de foarte mul-
Tsi dadu seama ca si aici intervenisera schimbari ta vreme. Cum de nu-si daduse seama mai de-
si se convinse Tnca o data de gustul impecabil al mult de nevoia aceasta de dragoste? Fusese
lui Chet. Dar, Tn momentul acela, nu o interesau prea ocupata? Prea retrasa?
talentele lui Tn materie de decorare. In ceea ce o La atingerea repetata a limbii lui, sfTrcul se
privea, puteau fi acum si Tntr-o pestera! Tntari si se Tnfiora. Gura lui se Tntoarse la buzele
O aseza cu grija pe pat, ca si cum ar fi fost ei, Tn vreme ce mma Ti trasa cercuri delicate pe
facuta din cristal fragil. O saruta Tntruna, iar cmd trup. Pielea ei fu cuprinsa de scurte vibratii deli-
se ridica sa o priveasca, ei i se paru ca ochii lui cate, li desfacu buzele cu limba, trecTnd de ba-
ardeau. Chet Tntinse degetele spre banda elas- riera dintilor, ca si cum ar fi cautat nectarul. Gura
tica de deasupra pieptului ei si o trase fncet, Tn gura, cu limbile Tncolacite, se cautau febril
tremurator. I se opri respiratia la vederea sTnilor unul pe altul. Meri simti cum Ti aluneca rochia si
ei, care, Tn semiTntunericul din Tncapere, pareau se ridica pu|in ca el sa i-o poata trece peste sol-
din portelan imaculat. Isi puse usor palmele pe duri, apoi peste coapse, peste genunchi, peste
ei, termndu-se ca nu cumva asprimea lor sa le glezne. Ochii lui erau stralucitorf cmd o priveau si
Tntineze frumusetea. 1 se oprira asupra benzii dantelate din jurul sol-
- Uite, zise el, pe un ton aproape intimidat. durilor, care transmitea irizatii Tn Tntunericul din
Uite cTt poti fi de frumoasa! Mi se taie respiratia. camera. Isi lipi buzele de coapsa ei, apoi Ti saru-

f
:,0l; i de/.soti

ta genunchii. - Te iubesc, Meri, zise el, aproape de buzele


- Ce faci? Tntreba ea, tinmdu-si respiratia. ei.
El zlmbi si dintii lui erau de un alb stralucitor Tn O saruta faraJncetare. O atTta cu gura si cu
Tntunericul din camera. limba, pma cTnd ea Tncepu sa se foiasca Tn bra-
- Iti sarut vmataile. tele lui, atingTndu-i picioarele cu ale ei. Buze.le lui
Chet se ridica si Tncepu sa-si descheie cama- Ti mmgTiara smii si abdomenul, se oprira asupra
sa. Meri observa ca Ti tremurau degetele de ne- buricului, Ti muscara delicat coapsele si, Tn final o
rabdare sau de neliniste. Isi azvTrli camasa pe saruta din nou. Ea Tsi arcui soldurile, lipindu-se
jos, apoi si pantalonii. In timp ce se dezbraca, de el, dorindu-si ca aceasta dulce tortura sa ia
ochii lui nu se dezlipeau de fata ei. sfTrsit. CTnd el Ti desfacu coapsele cu genunchiul,
Ea, la rindul ei, TI masura de sus pina jos, ge- ea Tsi tinu respiratia, gmdindu-se la ceea ce ur-
mmd, aproape, de admiratie. Slipul lui de bum- meaza. Intra Tn ea Tncet, cu teama, parca, iar ea
bac Ti Tmbratisa soldurile si abia Ti mai putea fu Tnghitita de marea pasiunii. CTnd fu cu totul
ascunde excitatia. CTnd si-l scoase dezvaluin- Tnauntru se opri, ca si cum i-ar fi dat posibilitatea
du-si dorinta, ea se uita Tntr-o parte, rosind. Pen- sa se relaxeze si sa TI accepte. Sarutarile lui ca o
tru prima oara de cTnd intrase Tn apartament se ploaie de vara Ti inundau fata si pleoapele.
Tntreba daca procedase corect. Fu cuprinsa de Era coplesita de emotie. Se simtea fragila si
Tndoiala si de frica. Trecuse atTt de mult timp! frumoasa ca un boboc de trandafir care Tnflorea,
Probabil Chet Ti citise nesiguranta pe chip. I se la sarutarea de roua a diminetii. Rosti numele lui
alatura Tn pat si o trase Tn bratele lui. Chet ca pe un cmtec dulce. El Ti raspunse prin-
- Jur ca n-am sa-ti fac nici un rau, sopti el. Te tr-un val de sarutari. Cu toate acestea, trupul lui
rog, ai Tncredere Tn mine. ramase nemiscat ca si cum ar fi asteptat ca ea
Ea se uita Tn ochii lui. Ajunsese prea departe, sa faca primul pas Tn dansul acela senzual. Si
ca sa mai poata da Tnapoi. Avea Tncredere Tn el. cTnd o facu, el o patrunse ritmic, TncurajTnd-o, iar
$i-ar fi dat si viata pentru el, daca i-ar fi cerut-o. vorbele lui sunau catifelate Tn.urechile ei. Se mis-
- Cum sa nu am Tncredere Tn tine, spuse ea, cau fluid, cu trupurile sincronizate perfect, ca si
cTnd te iubesc? cTnd ar fi facut asta de-o viata, Tmpreuna. Se
Ochii i se luminara de emotie. potriveau ca doua piese dintr-un joe vechi de
O multime de soli

puzzle, rotunjimile ei urmind, parca, liniile trupu- il Tncolaci cu bratele dupa gTt si TI trase spre
lui lui. ea ca sa-l sarute. El Tsi ridica fata, surizmd.
Meri tipa usor. Placerea Ti tTsni Tn corp ca mer- - Stai aici, zise Chet si coborT din pat, fara sa
curul, ravasindu-i sufietul si Tncepu sa se miste se rusineze de goliciunea lui.
Tn propriul ei ritm. Rasuflarea lui Chet era ca o lesi repede din camera. Ea zTmbi, Tntrebm-
muzica pentru urechile ei. Inchise ochii, Tncer- du-se ce surpriza avea sa-i mai faca. Se vTri mai
clnd sa memoreze aceasta melodie pentru tot- adTnc sub cearceaf, luTnd perna lui Chet Tn brate,
deauna. Era numai pe jumatate constienta si stringTnd-o si tragTnd pe nari parfumul lui persis-
pasiunea ii strabatea fiecare fibra a fiintei sale. tent. Apoi si-o puse sub cap si se uita prin came-
Plutea la limita realitatH si tremura de placere. ra absenta, observTnd, Tn treacat, schimbarile pe
Miscarile lui Chet devenira mai rapide. O striga care le facuse de cmd se mutase aici. Oare va
pe nume. Patrunsera Tmpreuna Tntr-un univers proceda la fel si cu restul casei? SurTse duice. $i
numai al lor si terminara dansul Tn acelasi timp. , ea se schimbase. Se simtea mai frumoasa, mai
Vremea trecea. Minutele se auzeau curgTnd Tn feminina si ,mai Tndragostita ca oricTnd. Inchise
tic-tac-ul ceasornicului de alaturi, amestecm- ochii si si-l imagina cum arata atunci cTnd facea
du-se cu respiratia lor rapida, Tn timp ce reve- dragoste. Ar fi dorit sa pastreze aceasta amintire
neau la realitate. Meri statea cuibarita la pieptul pentru totdeauna Tn mintea ei.
lui Chet, fericita si epuizata, mai vie ca^oricind. - Dupa cTte stiam eu, barbatui e primul care
Ceva o facuse sa patrunda Tn propria-i fiinta. adoarme dupa, zise Chet din cadrul usii, trezin-
Zavorul care Ti Tncatusa emotiile se deschisese d-o pe Meri din visul ei.
si toate bucuriile si iubirea se revarsara afara. ll Cu un bol de Tnghetata Tn mma, se strecura
iubea! Se ghemuia la pieptul lui, ca un pisoi Tn- alaturi de ea. Cuibariti Tn patul cald, mincara Tn-
frigurat care intrase la caldura. . ghetata Tmpreuna, lingmdu-si linguritele ca niste
El se sprijini Tntr-ijn cot si se uita la fata ei. copii lacomi.
- Te iubesc, zise el si o saruta iubitor pe buze. Statura de vorba, Tmpartasindu-si ideile si
Am vrut sa fac dragoste cu tine de cmd te-am sentimentele. Meri rise de povestirile lui Chet, iar
vazut prima data. Nu-ti pare rau, nu-i asa? ea Ti destainui spaimele si neTmplinmle ei despre
-Nu. care nu vorbise cu nimeni aitcineva pma atunci.
'Huhes

El o asculta, stringmd-o din clnd Tn cTnd de mT- - Si ce-ai de gmd sa faci cu viata ta? Tl Tntreba
na. Apoi, Ti Tmpartasi si el citeva din Tndoielile lui, Meri, TncercTnd sa urmareasca firul conversatiei
la care ea nu se astepta. lor.
- Mai demult, credeam ca trebuie sa am bani - Acum? zise el aplecTndu-se peste smul ei
multi pentru a fi fericit, pentru a fi cineva, spuse rotund.
el, cu miinile sub cap, uitTndu-se in tavan. Ca Limba Ti atinse sfTrcul trandafiriu, care se Tntari
succesul inseamna sa locuiesti Tn cea mai selec- imediat. Chet Tsi ridica fata si sprmceana i se
ta parte a orasului, sa manTnci la cele mai bune arcui, dmdu-i o expresie amuzata.
restaurante, sau sa porti cele mai scumpe haine. - Vrei sa zici Tn clipa asta?
Meri Tl asculta, agatTndu-se de fiecare cuvmt Ea dadu din cap, uitTndu-se cum Ti rmngTia si
al lui, dorind sa afle cTt mai multe despre omul celalalt sfTrc cu vTrful degetului. Tresari la atin-
pe care Tl iubea. Voia sa-i cunoasca gTndurile ca gerea lui.
pe ale ei. - DecTt sa-ti spun, mai bine o fac, zise el stre-
- Si asa a fost? Tl Tntreba ea. curindu-si mma Tntre coapsele sale. Ma lasi?
-Nu. Dar Tn ceea ce o privea pe Meri, care traise o
Ea se apropie si mai mult de el. viata supumndu-se mai TntTi tatalui sau, apoi,
- Asa ca te-ai hotarit sa renunti la bani si te-ai sotului, sugestia lui Chet nu avu darul sa o bu-
mutat Tn spelunca asta. cure. I
El paru jignit. - Cred ca tu mi-ai aratat ce poti, zise ea;sfi-
- Nu e o spelunca, rosti el apasat. CTnd am sa oasa. Acum, lasa-ma si pe mine.
o termin, va arata ca un palat.
- Bine, bine! zise ea rTzmd. Te cred.
- Si n-am renuntat la bani, zTmbi eL Nu sTnt
prost, stii doar. Sa zicem ca a face pe cineva
fericit e mai important decTt banii si succesul. - Stiti ce cred eu? Tntreba Aggie taioasa, a
Chet trase cearceaful si se uita lacom la trupul doua zi dimineata, uitTndu-se peste masa la
lui Meri. Isi trecu degetele peste abdomenul ei, Chet si la Meri.
facTnd-o sa-si tina respiratia. Meri sorbi o gura de cafea, apoi Tsi dezlipi pri-
.•

virea de pe fata lui Chet, care era luminata de un - Banuiesc ca vom repara si noi scara din
suris, indreptind-o spre chipul Tncruntat al lui spate, zise ea natural acum, ca sa va strecurati
Aggie. mai des la etaj sa faceti ce faceti.
- Cred ca daca mai rinjiti asa, unul la altul, va Isi dadu ochii peste cap.
Jrebui sa schimbati locul urechilor, Tn virful capu- - Va uitati unul la altu! ca doi pacatosi, con-
lui! tinua ea. Mai ales acum, la micul dejun. Ca niste
- Ge-i asta? Tntreba Chet cu indiferenta, ui- pacatosi!
tindu-se la Aggie pentru prima oara in dimineata
aceea. Nu te*am auzit.
Batrina isi incrucisa miinile grasute la pieptul
ei voluminos.
- Spuneam cit de bucuroasa sint ca nepoata
mea nu e aici sa va vada pe voi doi cum faceti
dragoste la masa.
- Aggie! exclama Meri cu obrajii arzind.
- Se vede? intreba Chet, cu o sclipire Tn pri-
viri.
li facu lui Meri cu ochiul.
Aggie se apleca, sprijinindu-se pe coate.
- Sper ca stiti ce faceti, Ti avertiza ea, fara sa
tina seama de protestele nurorii sale. In asa fel
incit sa nu sufere nimeni.
ZTmbetuI disparu de pe chipul lui Chet. Se
intinse si o batu usor pe mina.
- Nu-ti face griji, zise el pe un ton sincer.
N-am nici o intentie sa fac pe cineva sa sufere.
Aggie se relaxa in scaun, ca si cum vorbele ei
arfi linistit-o. Se uita de la unul la altul.
1 i.r,i.-j

La auzul glasului sau se Tnfiora si zTmbi cu - Nu, dar m-am simtit grozav, scotocind prin
gura pma la urechi. Si ea sirntea acelasi lucru: sortarul cu lenjeria ta. Am dat peste o multime
era Tnnebunita dupa el. Si nu numai atit. Se sim- do lucrusoare foarte sexy.
tea blmda si fericita si feminina pma Tn vTrful Ea pufni, Tndreptmdu-se Tn scaun.
unghiilor. - Chet, cum ai putut sa faci asa ceva?
- Nu, Tn ultima ora si cincisprezece minute nu Din TntTmplare, zise el. A cazut sertaru! ace-
mi-ai spus, raspunse ea cu ochii la ceasul de la hi, cind am vrut.sa mut scrinul de la perete. Lu-
mlna. < mrile acelea ale tale... nu le zic pe nume... s-au
La capatul celalalt al firului, el Tsi drese vocea: imprastiat peste tot.
- Insinuezi ca te sun prea des? Asa ca ti s-a parut normal sa te uiti la fie-
- STnt uimita, doar. Cum se face ca dai de ciiro.
mine totdeauna? Nici eu nu stiu cmd si unde ma - Cred ca voi avea probleme cu dormitorul
aflu. liii i, i se confesa el pe un ton amuzat. De cTte ori
Se lasa pe un scaun de alaturi si Tsi puse vie; HI sa Tncep ceva acolo, Tmi amintesc cum
piciorul pe bratul de lemn. Inchise ochii, imagi- •,i,n intinsa Tn pat calda si calina si...
mndu-si cum arata el acum. Si cum aratase Tn Lasa asta! Tl Tntrerupse ea contrariata Tnca
noaptea trecuta. Fu cuprinsa de caldura ^ vibra (If l.iptul ca Chet Ti umblase cu lucrurile ei per-
cu Tntreaga-i fiinta. f.on.'ilc. Lucrezi la camera aia de-o saptamTna! Tl
- Stii, Aggie are un duplicat al agendei tale cu nilinonesta ea. Si m-am saturat sa calc numai
numere de telefon. Formez, pma te gasesc. pOHle cutii cu vopsea si peste haine patate de
- Asta expiica de ce nici unul din noi nu mai
apuca sa faca ceva, spuse ea mcercTnd sa aiba Meri...
umor. li rosti numele, ca pe un murmur.
Isi arunca pantofii si Tsi vTn un picior sub ea, (r Ce e?
lasmdu-si capul pe speteaza scaunului. Slii la ce m-am gTndit, cmd am vazut-o? Ma
- Ai terminat de zugravit dormitorul meu? i < i»r la lenjerie.
Chet Tsi drese vocea usor. Voooa lui Ti linisti iritarea, o legana cu tonurile
!

si vibratiile ei mTngiietoare. Ceda, simtindu-si tru- MTncarea e excelenta. Putem sa ne odihnim si


pul cuprins de caldura. sa ne relaxam Tmpreuna. Numai noi doi.
- Nu. La ce te-ai glndit? Ea rupse tacerea.
- M-am gmdit la c?t esti de frurhoasa cTnd faci - Chet, ai Tnnebunit? Tntreba ea, nevenindu-i
dragoste cu mine, Ti raspunse el cu vocea gTtuita. sa creada. Cum sa plec asa, pur si simplu?
La cum ti se desfac buzele acelea dulci, cTnd te Pocni din degete, ca si cum el ar fi putut-o ve-
sarut. M-am gindit la unduirile trupului tau, care dea.
se potriveste atTt de bine cu al meu. Nu ma gin- - Nu pot sa-mi las toate obligatiile si sa-mi
desc decTt la tine. Te astept tot timpul. petrec weekend-ul la un hotel.
Ea se Tnfiora. Simti caldura pTna Tn vTrful de- CoborT vocea, cTnd rosti ultimul cuvTnt.
getelor auzindu-l cum face dragoste cu ea, prin - Ba poti!
cuvinte. - Cu un barbat, continua ea. Ai uitat ca am o
- Si eu simt la fel, spuse Meri. Nu ma mai gm- fata de saisprezece ani? Doamne-Dumnezeule!
desc decTt la asta. N-am cum sa ma dau Tn spectacol Tn fata ei, cu
- STnt fericit, iubita mea. De aceea te-am su- aventurile mele.
nat. - N-a$ zice ca asta e o aventura. IntTmplator,
Se opri oclipa, apoi continua. sTnt foarte Tndragostit de tine.
- Vreau sa petrecem weekend-ul Tmpreuna. E - Vreau sa spun ca nu stiu ce-ar gTndi, daca
un loc Tn nordul orasului, cred c-ai auzit de el: La m-ar vedea ca fug, pur si simplu, cu un barbat, la
Ulmi. Ajungem acolo cu masina In trei sferturi de hotel. Doamne fereste!
ora. Spusese totul dintr-o suflare, apoi inspira
Meri deschise gura sa vorbeasca, dar tot ceea admc.
ce putu rosti, nu fu decTt: - Probabil s-ar bucura pentru noi, zise el. In-
- Oooo! tTmplator, am aflat ca Bette Tsi petrece week-
Chet spuse repede: end-ul cu... nu stiu cum o cheama, la lac.
- Exista acolo un bazin acoperit, cu apa medi- - Cu LaDonna? Tsi aminti Meri.
cinala. Putem Tnota sau juca tenis, ce-ti place tie. -IhT.
'
.

- Si Aggie? - Meri, vrei sa-ti dai jos ochelarii aia de soare


- Cred ca va fi fericita sa scape de noi. Te rog fistichii? o Tntreba Chet. Parc-ai fi o cmtareata de
sa-ti petreci weekend-ul cu mine, iubito, o im- muzica rock, punk-ista.
plora el. Se uita la el.
- Nu pot, Chet. Trebuie sa fac programul si sa - Ti-am spus ca stnt ai lui Bette. N-am gasit
ma aprovizionez pentru saptamma viitoare... Sa altii.
.nu mai vorbim ca Stella e in concediu de mater- El rise.
nitate, iar fetele acelea nu stiu sa faca deose- - Data viitoare clnd vei vrea sa calatoresti in-
birea Tntre o cTrpa de ]?raf si o perie de curatat cognito, nu-ti mai pune ochelari roz-turbat, pen-
W.C.-ul. tru ca se va uita toata lumea la tine.
Oftaadmc. Trecuse de ora sase, cmd parcara Tn fata ho-
- Pur si simplu, nu pot. Asta-i ultimul meu telului rustic La Ulmi. Desi soarele era Tnca sus,
cuvTnt. pe cer, temperatura mai scazuse, ca si umidi-
- Esti gata in doua ore? tatea sufocanta. Statiunea se afla Tntr-un orasel
-Haisazicem, trei. de pe Missouri, numit Excelsior Springs. Zona
era cunoscuta pentru apele minerale, despre ca-
re se credea ca au un efect curativ asupra anu-
mitor suferinte. Primul hotel fusese construit Tn
1888, Ti spusese Chet, facmd pe ghidul, pentru a
Merideth Anne Kincaid, aceeasi femeie care caza turistii care veneau aici pentru ape. A ars Tn
aproape ca vomase de nervi Tn luna ei de miere, intregime, la fel ca si cladirea construita dupa
aceeasi femeie care Tn timpul mariajului ei m- aceea. Ultima oara fusese reconstruit Tn 1912 si
sistase sa faca dragoste numai pe Tntuneric, de atunci nu se mai TntTmplase nimic. Folosisera,
iesea acum la un hotel, cu un barbat. Si nu cu de data aceasta, betonul si piatra de constructie,
oricine! Cu unul pe care Tl cunostea de nicj opt pentru a nu mai avea aceeasi scurta existenta
saptammi. Meri se lasa pe scaunul din masina ca celelalte.
lui Chet. Meri se gmdi ca hotelul parea desprins din-
1
:

tr-unul din romanele Agathei Christie. Se contu- aiba cineva impresia despre tine ca ai fi prea
ra, masiv si impresionant, cocotat In vlrful unui curajoasa.
deal, pe fondul unui petec de cer. In exterior, se - Ce vrei sa spui? Tntreba ea, studiindu-si hai-
vedeau peste tot scari metalice de incendiu. nele, timida.
- Arata ca un loc ideal pentru o crima, rosti - Nimic rau, spuse el repede. Arati frumoasa,
ea, Tn vreme ce Chet o ajuta sa coboare din ma- ca totdeauna. Desfa-ti numai nasturele la gTt^
sina. Arati de parca te-ai fi pregatit sa-ti iei prima ?m-
Locul, realmente, o TnspaimTnta. partasanie. „
El surTse, uitTndu-se la edificiu. Apoi se apleca - Nu pare prea potrivit... vreau sa spun cu
peste Meri si lua bagajele de pe locul din spate. locul acesta!..
- De ce sa vreau sa te omor, iubito? o Tntreba - Ooo, Meri, relaxeaza-te! o tachina el, lasTnd
el, cu un glas de Humphrey Bogart. Am alte pla- bagajele jos si deschei'ndu-i nasturele. Asa.
nuri cu trupsorul tau dragalas. Acum arati de-a dreptu! provocatoare.
Isi drese glasul discret. li arunca o privire de gheata si pornira spre
- $i ce planuri ai Tn legatura cu Tnregistrarea intrarea Tn hotel. Dupa ce Ti deschise usa, ea se
hoastra la hotel? nu se putu ea abtine. departa si nu mai scoase un cuvTnt.
- Am facut rezervarile... pe numele meu, ras- - Da, asta e, iubito, spuse el. Acum, parem
punse el simplu, TnchizTnd pprtiera cu soldul. casatoriti.
- Ai impresia c-or sa te creada? Vreau sa Cum patrunsera Tn hoi, Meri fu uimita vazmd
spun, or sa creada ca sTntem Tntr-adevar sot si atTta eleganta. Parea o scena dintr-un film de
sotie? noapte, se gmdi ea si se astepta, parca, dintr-un
Arunca o privire Tngrijorata spre intrare. moment Tntr-altul sa-i vada dansTnd pe Fred As-
Chet rise si se uita fix la costumasul ei cre- taire si ,pe Ginger Rogers. Unui din pereti era
ponat de muselina. Bluza scrobita, stil Peter Pan, dominat de un semineu monstruos de piatra,
era Tncheiata plna la git. di^asupra caruia se vedea o tapiserie veche si
- Pe oameni nu-i mai intereseaza chestiile n/ata de vreme. Mobilierul era Tnchis la culoare,
astea, zise el tusind usor. In orice caz, e greu sa :,culptat si combinat cu marrjiura.
,

Meri nu-si dadu seama daca cineva de la re- lampi din sticla turnata, agatate cu lanturi de
ceptie suspecta relatia lor, pentru ca toti aveau bronz, lumimndu-le drumul. Coridorul era stra-
zimbete profesionale pe buze. Oare de ce nu se batut de un covor de moda veche, tocit la mijloc,
putea relaxa, ca sa se simta bine? se intreba ea. pe unde se circula mai mult. Pe Meri o cuprinse
Pentru ca avea treizeci si cinci de ani si nu mai un val de caldura, la vederea celor din jur, care Ti
facuse una ca asta In viata ei, Tsi raspunse tot evocau simtaminte de placere, ca atunci cTnd vii
ea. de la frig Tntr-o Tncapere unde se aude trosnetul
Baiatul de serviciu Ti conduse la lift. vreascurilor Tn soba. Ca atunci cTnd simti mirosul
- Veniti pentru prima oara aici? o Intreba el de prajituri proaspat scoase de la cuptor. Ca du-
peste umar, zlmbind. miniciie dupa-amiaza. ll observa pe Chet ca o
Ea deveni teapana si-si duse instinctiv mina la priveste ca si cum ar fi asteptat o reactie din par-
nasturele de sus al bluzei ca sa-l Tncheie. tea ei. Meri zTmbi.
- Poftim? ' - Chiar ca ai o slabiciune pentru locurile
Chet tusi usor. vochi, sopti ea. Asta-mi aduce aminte de-acasa.
- Cred ca vrea sa stie daca vii pentru prima O lua usor de mma.
oara la hotelul acesta. - $tii ca e de vmzare?
Avea Tn ochi o licarire machiavelica. - Series?
Meri Tntoarse capul, in momentul m care liftul Baiatul de serviciu se opri Tn fata unei usi si
se deschise Tn fata lor. viri cheia Tn broasca.
- N-am mai fost aici. Dar... am auzit... eu si - Este una din ceie mai mari camere pe care
sotul meu... lucruri minunate despre el. !<• avem, domnule Ambrose, zise el deschizind
Hainele-i fosnira, cTnd intra m lift. Usile se Tn- HSU. Are vedere spre bazin.
chisera si Tncepura sa urce la etaj. STnt sigur c-o sa ne placa, spuse Chet, la-
- Pe-aici, va rog, anunta baiatui de serviciu. Mi K I o pe Meri sa intre prima.
lesira pe hoi. Baiatul Ti conduse, aruncmd o So uita Tn jur, Tn timp ce el discuta cu baiatui
privire peste umar sa se asigure ca TI urmau. dospre diverse probleme ale hotelului. Camera
Holul se largi Tn fata lor. Pe pereti, se vedeau mare si Tnalta. Baia avea un perete de mar-
1 .ghes
mura, deasupra caruia atTrna o oglinda Tnra- oameni din lumea-ntreaga.
mata. Auzi usa Tnchizmdu-se si se Tntoarse. Chet se aseza pe pat.
Chet o privea, asteptTnd. - BineTnteles, asta ar costa o avere... vreo do-
- Ce parere ai? Tntreba el Tntr-un tTrziu, ua milioane sa cumperi hotelul si mca unul sa-l
- E minunat, spuse ea, dmd din cap aproba- renovezi.
tor. - Da, dar cine are atitia bani de investit? Tn-
Vazu cum i se lumineaza ochii si Tsi dadu sea- iroba ea indiferenta, aseztndu-se alaturi de el pe
ma ca parerea ei era foarte importanta pentru el. pat.
. - Dar mai sTnt multe de facut aici. Isi Tncrucisa picioarele si Tncepu sa si le le-
Se mai uita o data Tn jur, cu o privire critica. gone Tnainte si-napoi, Tn timp ce continua sa
-In primul rind, artrebui revopsita, dupacare, sludieze Tncaperea. O vedea la fel ca el; proas-
un covor nou. lar apoi, as arunca draperiile si cu- p.il vopsita, cu covoare, draperii si cuverturi noi.
verturile astea si-as cumpara altele. Cred c-as putea sa aranjez cu banii, spuse
- STnt de-acord cu tine. ol jibsent, cu ochii la piciorul ei frumos.
- As risca. OricUm, cladirea are multa perso- Mori se uita la el surprinsa.
nalitate. Si liftul acela... la fell Chet, doar n-ai atTtia bani, spuse ea privin-
- Si eu ma gtndeam la acelasi lucru. ilu I atenta. Sau ai?
- De ce? El ridica din umeri.
Meri T§i ridica sprmcenele. El avea aceeasi Am strms ceva bani de-a lungul anilor si
expresie pe chip, ca atunci cmd discutasera des- •l-nm investit bine.
pre renovarea casei ei. Asta o incita. I vita sa se uite Tn ochii ei. s
- De ce, ce? Am obtinut un profit frumusel din magazine-
- De ce te gmdeai la acest lucru? Vreau sa ire le-am vmdut, Tn afara de asta, mai sTnt
spun, cum de te intereseaza asa mult? OOlo doua, din Kansas si din Missouri pe care le
El ridica din umeri. v< >i vinde Tn citeva saptammi.
- Ma gtndeam cum ar arata pus la punct. Ar Dar e vorba de trei milioane de dolari.
putea deveni un adevarat spectacol si-ar atrage I 'utea sa fie si un miliard. Ea Tl privi cu multa
Charlotte Hughes

atentie. sS nu te pot stnnge-n brate? o Tntreba el blind,


- S-ar putea sa economisesc vreun sfert de mingiindu-i parul. De cite ori ma uit la tine, mi se
milion, daca voi conduce eu lucrarile. Nu cred ca I >.no ca Aggie e gata-gata sa-mi traga un pumn.
vreau sa ma complic prea mult, Tnsa, adauga el t£ tare grijulie cu tine.
TncruntTndu-se. GTndeste-te cTta birocratie! Meri zTmbi.
- De aceea m-ai adus aici? Tl Tntreba ea, • Totdeauna a fost asa. Nu e chiar asa dura
aruncTndu-i o privire suspicioasa. Ca sa-mi arati * inn pare.
locul acesta? El ofta.
Ontrebarea ei paru sa-l amuze. :,>liu. Dar nu-mi place sa-mi tot ascund senti-
- Nu numai, raspunse el privind-o cu admi- iiK'iilolc sau sa fac tot felul de siretlicuri, pentru a
ratie. Am mai vizitat hotelul de vreo doua ori. in ii line.
Surise malitios, tragTnd-o spre el si luTnd-o pe ( ) s;«ruta.
genunchi. De aceea am vrut sa te-aduc aici, spuse el,
- Iti arat imediat de ce te-am adus aici, zise el In11 ulii i fata ?n palme. Ca sa te pot atinge si sa-
repede, descheind-o la bluza. ini i <:ind vreau eu. Ca sa ma pot uita la tine cum
Nu putu sa-i reziste clnd Ti dadu bluza jos si Tsi inn place, fara ca Aggie sa-mi citeasca gindurile.
dadu capul pe spate Tnvinsa. El o saruta pe Ai l.icut atTtea pentru mine, Meri. Atltea lucruri
gropita de la gTt, apoi pe clavicula. Meri Tsl Tnfip- mlnunate!
se degetele Tn parul lui cTrliontat, simtindu-l iruta din nou, printre cuvinte. li iua palma
matasos si moale. TinTnd-o Tnca pe genunchi, d- i -ilinse buzele de ea,. apoi Ti Iua rmna si i-o
saruta pe gura fierbinte. Apoi se lasa pe spate, • 'Midiiso pma mai jos de talia lui, apasTndu-i-o,
tragTnd-o dupa el. 1.1< ii ul-o sa se convinga cTt era de excitat.
Se Tntinsera unul ITnga altul si ochii li se Tntli- Vozi ce mi-ai facut, Meri, sopti ei abia des-
nira, spunlndu-si toata dragostea. Intre timp, se i indu-si buzele de aleei.
atingeau si se pipaiau cu miinile, cautmd pla- Sim|i cum Ti crestea pulsul, Tn timji) ce Ti mTn-
cerea. ' M ciragoste, barbatia.
- Iti dai seama cum e sa fiu alaturi de tine si I I ii scoase Tncet si celelalte haine, sarutTnd
HEgb.es ran ;: ' r

fiecare centimetru de piele dezgolita. Gura lui |<-lo si il saruta. El incepu sa se miste incet,
era fierbinte, la fel si respiratia, ?n timp ce se ^optindu-i cuvinte de dragoste, sarutind-o, la
plimba prin sanfuietul dintre sinii catifelati. Piina iiiidu-i pe toata fata, Snchise ochii si se lasa
de dorinta, Meri ii descheie nasturii de la ca- i uprinsa de toate senzatiiie posibile. Gindurile ii
masa si in nici un minut, hainele lui zaceau gra- orau bintuite numai de Chet. li iubea, il adora. ll
mada pe podea, alaturi de ale ei. • nprinse cu miinile, jucindu-se cu degeteie pe
Goi, uhul In brateie celuilalt, facura dragoste ••Ii.iic. Trupul ei era fierbinte si reactiona la cea
pe Tndelete. Meri isi lipi trupul de-al lui, plim- 111. ii mica atingere. Cearceaful fosnea sub capul
bindu-si palmeie pe spatele lui musculos. Ajunse •I, cind se mi§ca intr-o parte si-n alta, in chi-
cu degetele pe umeri, apoi si le cufunda in parul nuiilo acelea duici. Simti cum in centru! femi-
de pe piept. SfTrcurile ii erau calde, in timp ce ea nii.iiii oi ardea un foe nestapinit, care crestea din
i le pipaia cu limba si vazu cum i se intaresc in ce mai mult, pina cind expioda Tntr-o pia-
exact ca ale ei, atunci cind se excita. v incredibila. Tipa usor si iacrinni de usurare ii

- Esti adorabila... si-atit de sexy! zise Chet si-i IIMUI i i!i(-, ochi. :
acoperi gura cu a lui. O intinse pe pat si ii apuca le iubesc, repeta ea pina cind cuvintele i se
un sfirc trandafiriu cu buzele, jucindu-se cu eK ii.nr.lormara intr-o incantatie.
facindu-l sa vibreze. Ea gemu de placere, in tirnp ' )< lui lui Chet erau umezi de dragoste si de
ce ii sugea sinii cu frenezie. Deveni nerabda- ili >iinl, i
toare simtindu-se invadata de caldura in tot tru- '/i eu te iubesc, mai putu spune el, inainte
pul. Se foi, nelinistita, in pat. Ca si cum i-arfi citit (Id ,i so cufunda in bratele ei moi.
gindurile, ii cauta partea sensibila dintre coap- II .irn|ea daruindu-se total, ii auzi murmu-
se, excitind-o si mai puternic. Se arcui spre el, '11 i numele, inainte de a se cutremura in
rugindu-l parca. Mu fu nevoie sa repete gestul. • 'li- oi.
Ca de obicei, cind o patrunse, trupul ii fu cu- Ai li dorit sa stea asa pentru totdeauna, tra-
prins de placere. Meri simtea ca moare. Vazin- i in nari parfumul lui barbatesc. li !ua minjile,
du-i ochii care o fixau, isi dadu seama^ca si el • MiibStci. li mingiie pieptu! si pintecul pe care
are aceleasi simtaminte. li incolaci gitul cu bra- iii-.ora bobite mici de transpiratie, ca roua
DJiaricr.

diminetii. Inca mai respira greu si inima Ti.batea in (]las, ca si cum ar fi fost copil. N-arn facut ni-
cu putere. Ea Tnchise ochii si-i asculta muzica • lodata dus Tmpreuna. Hai!
trupului. li ghiorai stomacul si el zTmbi. CTnd res- Se lasa sa alunece din pat si-i Tntinse mTinile.
piratia Ti reveni la normal, el o cuprinse strins in Cvind ea Tsi trase cearceaful peste sTni, el surise.
brate. - - Hai, Meri. Nu e cazul sa te rusinezi. Am va-
- Cred ca e cinstit sa-ti atrag atentia, Meri, /ni deja fiecare particica minunata a trupului tau.
zise el, ca si cum ar fi gTndit cu voce tare. Nu rnai 1 .' s apleca.si o ridica Tn brate, apoi, o duse Tn

exista cale de Tntoarcere pentru noi. Stiam ca 1 1. IKv , fara sa tina cont de protestele ei.
asa se va TntTmpla, dar nu m-am putut Tmpotrivi. Mori se trezi rTzTnd, Tn ciuda faptului ca se ru-
Nu Tntelegea prea bine ce voia sa zica. |lna
- Cum adica? l-j?ti nebun! Stiai? zise ea, cTnd el o puse
El se uita Tn jos, spre ea, cu dragoste. I if) gresie.
- Nu mai pot sa ma despart de tine, zTmbi Nobun de dragoste pentru tine, raspunse el.
Chet, cerindu-si scuze parca. Ma tern ca nu no A< i un, nu te misca. Am sa dau drumul la apa.
mai putem dezlipi unul de altul. I '• '.schise usa dusului si roti ambele robinete,
Ea rise spontan, din tot sufletul. Se simtea I H 1 1. 1 cTnd tTsni apa. Potrivi temperatura si intra
usoara si libera, ca un nor.
- Bine, spuse ea satisfacuta. Pentru ca si eu I lai, vino. Apa e minunata.
eram gata-gata sa zic acelasi lucru. I Be alatura sfioasa si TI auzi cum Tnchide usa.
Statura asa Tntinsi citeva minute Tn liniste, I In. i .;ipunul din savoniera si-l despacheta.
multumindu-si ca se aflau alaturi. la I, zise Chet Tntinzmdu-i-l. Spala-ma. Se
- Stii ce-as dori sa fac? spuse Chet sprijinin- i.i ol 5?i-i vazu provocarea Tn ochi. Trase aer
du-se Tntr-un cot. Ceva ce n-am facut noi doi, ni- ii'pi. Cum de-i<era atTt de usor sa-l atinga,
ciodata. M i cind era ametita de pasiune? Acum, Tn
Ea rise bITnd. impului lui puternic de pe care picura apa,
- Asta chiar nu-mi pot imagina! im|<M intirnidata. Nu era obisnuita cu aseme-
- Sa facem dus Tmpreuna, rosti el cu dorinta initinitati. Martin pusese limite clare Tnca de
Hiigle; rtiu; :; :nt3 soti

la TnceputuI casatories lor. Era adeptu! usilor i< dasi lucru cii spatele si cu fesele femeii, alu-
Tncuiate la bale. Spaiatui era o necesitate, nu o ic(;ind cu mTinile usor peste rotunjimile trupului.
placere. Daca ar fi !uat-o, vreodata, sub dus, sa Te-ai Tnrosit, spuse ei, plesnind-o Tn joaca
faca ceea ce facea Chet acum, ar fi lesinat pe '!•.-.lo fund.
loc si-ar fi murit.: Inghiti Tn sec. MTinile cu sapunul Ea se Tntoarse si Chet Ti cuprinse trupul alune-
Ti tremurau, asa cum Tl tinea sub jetu! de apa. Se , |inmd-o de solduri si sarutTnd-o cu si mai
Tntoarse spre Chet si-i freca pieptul cu miscari ill, i pasiune.
circulare. Datorita parului des, reusi sa faca o Mori fu prima care se retrase.
spuma abundenta. ll vazu urmarindu-i miinile, Tn O sa TntTrziem la cina, zise ea, tragTnd aer Tn
vreme ce si !e cobora spre abdomen, ('l>i
- Bine, ciripi ea, TncercTnd sa-si mentina vo- Chotsurise.
cea pe un ton normal. Intoarce-te. Poate ai dreptate. Dar merita sa TntTrziem.
El tusi usor si facu ce i se ceruse. Se vedea
ciar ca nu voise sa Tl spele chiar peste tot. In
cepu sa-i sapuneasca pe spate, uitTndu-se cum
cobora spuma, pTna ia fese. Chet Ambrose era
un specimen frumos de barbat - supiu, rnuscu- i .UK! intrara Tn sala de mese, lui Men i se paru
tos si bronzat. i.tcuse o calatorie Tn trecut. Unul din pereti
- GataS anunta ea. Hominat de un bar din lemn scuiptat. In
El se Tntoarse meet. In ochii lui albastri aparu itele lui, oglinzile Tnramate reflectau luminile
o sclipire amuzata, Tn momentul Tn care Tsi dadu proveneau de la un candelabru cu lummari,
capu! Intr-o parte. '.it in mijlocul Tncaperii. Intr-un coH, o femeie
- Ai omis o bucatica, zise el, fara Tnsa s»o pre- i«).isa cTnta la plan. Muzica linistita se ames-
seze. - .11 monies cu rumoarea din sala si cu clirv
In loc de asta, Ti lua sapunul si Tncepu sa faca i ul cristalurilor. In partea opusa, un chelner
multa spuma, pe care o Tmprastie peste smii, n:,c un platou si flacara albastruie cresteajn
abdomenul si coapsele ei. O Tntoarse si facu !.i<|indu-le atentia celpr din apropiere. Meri
Cliailot _

abia putea sa mamnce, din cauza ca ba se uita $i n-ai avut pe nimeni altcineva?,o Tntreba el
la Ghet, ba se uita in jurul ei. /inihind semnificativ, ca si cum ar fi stiut raspun-
Dupa ce-si devorara cotletele, Chet semna itiil flinainte.
nota de plat&. Mc;ri se Tndrepta Tn scaun.
- Ai facut vreodata sauna? o jntreba el pe ()ricit de mult m-as stradui eu sa dau impre-
Meri, neluTndu-si ochii de la buzele ei rosii, in ,i a? fi sofisticata si nonsalanta, raspunsul
timp ce vorbea. ..nu". ,
- Nu, dar smt dispusa sa Tncerc orice, eel pu- I I ii strinse mTna. Ochii lui o strapunsera, Tm-
Jin o data, Ti raspunse ea cu D sclipire provoca- r.ind cu ea o privire intima, numai de ei Tn-
toare In ochi. care spunea mai mult decTt cuvintele.
Stomacul Ti era plin, iartrupu! satisfacut de atl- Nu cred ca am dreptul sa spun asta, Tncepu
ta dragoste cTt facusera. Radia toata numai feri- i.ii sint fericit ca sTnt primul care Tti va arata
cire si iubire, la fel ca barbatul care statea Tn fa|a I- itiri minunate pot face doi oameni care se
ei. In momentul acela, nimic altceva nu mai avea <:u adevarat.
irnportanta: nici slujba ei, nici responsabilitatile,, Apoi sopti:
nici Aggie, nici Bette. Numai Chet. Nu se TntTmpla prea des ca oamenii sa ga-
El Ti lua mTna Tntr-a !ui. am gasit noi doi.
- Meri, Tn seara aceasta esti o persoana dife- I .1 dSdu din cap. $tia si ea foarte bine. GU-
rita. Aveai nevoie sa iesi. Nu ti s-a TntTmplat nicio- I' IMJ Ti patrunsera Tn inima si tremura din tot
data sa te urci Tn masina si sa te duci undeva Tn ul do emotie. Nu se mai simtise niciodata
weekend? . 1 <'i.i convinsa ca nici un barbat n-arfi putut
Ea Tsi coborT privirile. ,1 asemenea simtaminte adTnci, cum o
- Lui Martin nu-i placea sa iasa, zise ea. Da- < ihet.
dea vina pe slujba pe care o avea. Trebuia sS i i '.o ridica si ocoli masa spre ea, mergTnd
calatoreasca foarte mult. In weekend, se trmtc;i iln Dar, Tn momentul Tn care se apleca asu-
pe canapea si se uita la televizor. Cred ca nu tro < i vorbi, vocea Ti era gTtuita de dorinta.
buie sa-l acuz pentru asta. 1 1 n sa iesim de-aici, pma nu-ti smulg rochia
Charlotte

asta4e petine. conduse pe Meri ia receptie, unde li se dadura


Ea* se ridica de ia masa, uittndu-se cu obiec-
niste prosoape man. Li se aratara mai muite
tivitate la felul In care era Tmbracata. Rochia, ,,camere ambienta!e", iar Meri o aSese pe cea ori-
care n~avea bretele si era strTnsa deasupra sTni-
entala, pehtru ca-i amintea de o baie japoneza.
!or si In talie, era cea mai buna si mai provoca-
Chiar Tn centru, se afla o cada mare, Tngropata,
toare pe care o avea. De la mijloc, cadea in fal-
care parea fierbinte si ademenitoare.
duri usoare si se rnula pe genunchi, cind rner-
Chet o conduse pma la marginea ei si Meri
gea. pasi cu grija Tn apa fierbinte, uitmdu-se la vTrte-
- Nu-ti place? Tl Tntreba ea, in timp ce ieseau juriie care se formara, mai TntTi Tn jurul gSeznelor,
din sala. apoi al genunchilor si, Tn sfir^it, a! coapselor,
Chet o scoase repede din restaurant.
Chet iritra brusc Tn cada rnasiva, si o trase de
- Ba da, dar mi-ai Tmpuns ochii cu sflrcurile mma, asezTnd-o ITnga el. Apasa pe un buton de
toata seara, Aproape ca m-ai scos din minti. ITnga tx)t si se pornira niste curenti care le ma-
Privirile i se iipira de sTnii ei fini, in vreme ce sau trupurile.
vorbea. Inghitea in sec. -- Ei, ce parere ai? o Tntreba el, !asmdu-si
- Pe ITnga asta, fwi doi avem Tntllnire mtr-o capul pe peretele faiantat al cazii.
cada fierbinte. Ea Tnchise ochii.
- E minunat, spuse ea, lasTndu-se Tn voia
ienei care o cuprinsese. Dar nu §tiu cTta vrerne
mai pot sa ramTn treaza.
Ajunsera Tn hotel si se ghemuira Tn pat, toc-
New Leaf Spa Ti araintea lui Meri de un oras mai cTnd Tncepu filmu! de noapte. Era o poveste
subteran. Intrara acolo, printr-un tune! de beton, cu Bette Davis, dar cuibarita Tn bratele !ui Chet, j
pe ITnga peretii caruia se ridicau aburi calzi. Cu lui Meri Ti veni greu sa mai urmareasca intriga.
costumele de baie pe ei, trecura pe ITnga mai Clipea tot timpu! si, plna la urma, ceda toropelii
multe bai mineraie si bazine europene exotice, si adormi.
care erau ascunse sub cladirea hotelufui. Chet o
El se ridica Tntr-un cot si ea ramase fermecata
de felul Tn care lumina diminetii Ti scalda chipul,
Tn auriu.
Meri simti ca o trezeste ceva. Rezista, Tnsa, - Mai spune-mi cTt ma iubesti, zise el. Vreau
dar patul Tncepu sa scTrtiie. Simti o miscare. Ce- sa aud aceste cuvinte tot timpul.
va umed si placut o gldila pe ceafa si-i puse In - Te iubesc, Chet, sopti ea cu ochii stralucind
alerta creierul adormit. Linga urechea ei, Chet Tsi de dragoste.
drese vocea usor. ~ Nu-i asa ca e bine ce ni se TntTmpla? Tntreba
el.
- Ce se-ntTmpla? Tntreba ea frecindu-si ochii
Simtea toate Tntrebarile care se ascundeau Tn
somnorosi.
El o trase ?n brate si o saruta, mTngTindu~i pa- spatele acestor ochi albastri. Voia comparatii.
Dar era omeneste sa fie asa. Cum sa-i raspunda
rul blond.
- ?ti dai seama ca e prima oara cTnd ne trezim sincer, fara sa fie nedreapta cu amintirea lui Mar-
tin?
Tmpreuha? o Tntreba el.
Ea casca si se Tntinse. - Chet, n-am cunoscut niciodata ceva asema-
- Dar atunci cmd'am adormit la tine Tn aparta- nator, raspunse ea sincer. Nu m-a iubit nimeni
ment? asa ca tine, Tn.toata viata mea. Si nici eu n-am
Ei rise. mai iubit un barbat asa cum te iubesc pe tine.
- Asta nu conteaza. CTnd te-ai trezit, nu stiai El o saruta bITnd, cu o mTna pe spate, tragm-
cum sa pleci mai repede ca sa nu bage de sea- d-o aproape de trupul lui zvelt. li ridica fata si
surise.
ma Bette sau Aggie. N-am sa uit niciodata ce
fata aveai. - Asta Tnseamna ca vei accepta sa faci du$ cu
mine de cTte ori vreau?
O saruta din nou.
- Esti fericita? o Tntreba el, cercetmd-o cu - Da. De cTte ori e posibil, adauga ea, stiind
ochii lui albastri. ca el va Tntelege ce vrea sa-i spuna.
-Mmmm. Mai mult decTt fericita. Chet nu mai zTmbi si ochii Ti devenira seriosi.
- Meri, spuse el ezitTnd. Ma iubesti destul de
( . • te Hughe;

mult ca sa te casatoresti cu mine? acelea, la prima ora. Intelegi de ce?


Isi simti inima zbatlndu-i-se plna-n git, Nu mai - Atunci, ne putem casatori dupa-amiaza,
fu In stare sa Inghita. spuse-el simplu.
, - Da, raspunse ea Tn sflrsit, atinglndu-i obrajii - Nu, Chet, zise ea ridiclndu-si ambele mTini
cu virfurile degetelor. Te iubesc mai mult decft e pentru a-i opri. Ti-am mai spus ca am nevoie de
nevoie, pentru a ma marita cu tine! timp.
Vazu cum isi Tnclesteaza maxilarul si Incerca
sa Tndulceasca situatia.
- Vrei sa ma concentrez cu totui pentru a de-
veni sotia ta, nu-i asa? ,zise ea blind. Singurul
- Bine. $i clnd facem nunta? Intreba Chet. lucru prin care poti sa ma ajuti este sa astepti
- Mm? plna Imi pun toate afacerile In ordine.
Meri se uita peste umar, ?n spate, ca sa mai - Clt dureaza asta?
vada o data Hotelul Ulmilorm timp ce se depar- Vorbea sacadat.
tau cu masina. Nu-i mai venise sa piece. Ea inspira adlnc.
- CTnd ne casatorim? - Sase, plna la opt saptammi.
Nu mai astepta sa-i raspunda. El se supara.
- Cred c-ar trebui s-o facem cTt mai repede - Iti dau doua saptammi.
posibil. Ce zici de rnline? - Esti nebun! Am nevoie de eel putin sase
- Mline! tipa ea. N-avem cum Sa ne casatorim saptammi, Chet.
nfiTine! - Stii bine clt Imi doresc de mult acest lucru,
- De ce nu? Meri. M-am saturat sa ma tot strecor si sa fac tot
- De ce nu? repeta ea, nevenindu-i sa creada. felul de tertipuri, pentru a fi cu tine. Dar slnt dis-
Pentru caeu._ pus sa accept un compromis. Am sa astept o
Se opri, abtimndu-se sa nu izbucneasca Tn ris. luna. Inceplnd cu ziua de azi, exact o iuna. Nici
Ideea i se parea caraghioasa. mai mult, nici mai putin.
- Pentru ca trebuie sa ma IntTlnesc cu fetele - Bine. O luna, fu ea de acord, dorind cu dis-
V
' : • ' • • • • :
I,.-1

perare sa fie in stare sa puna lucrurile ia punct ~- Cui? Lui Aggie? Cum sa nu-i placa?
Tntr-un timp atit de scurt. BineThteles, nu va fi o - Chiar? Tntreba el surprins. De unde stii?
nunta cu pretentii. Va trebui sa-si cumpere-o - Pat... Inca nu te-a dat afara din casa. Asta-i
rochie noua, sa obtina licenta de casatorie si sa un semn bun.
gaseasca un judecator care s§-i casatoreasca. - Dar Bette? Ce crezi ca simte Bette pentru
Spera ca, pma atunci, cele doua fete sa fie in- mine?
struite si Stella sa se Tntoarca1. Numai sa nu apa- - Bette e nebuna dupa tine, spuse ea batm-
ra cornplicatii. Isi apasa tTmplele cu degetele si du-l cu dragoste pe picior. Nu-ti mai face griji.
ofta. Toate problemele se departasera atTt de - Crezi ca voi fi un tata bun pentru ea? Cum
mult, in ultimele douazeci si patru de ore! Parca crezi c-ar trebui sa-mi zica?
nici nu mai existasera. Acum Tsi dadea seama ca Meri rise.
nu facuse decft sa le arrime. - Ce-ar fi sa-ti zica Chet? E un nume frumos!
- Si c?nd le vom spune? Tntreba Chet. - O sa facem o petrecere mare, ca sa-i cu-
- Ce si cui sa spunem? mufmura ea absenta, nosc prietenii. Cred ca e important sa-i TntTlnesc
gmdindu-se cum sa faca sa-l TntTlneasca pe pe toti, nu-i asa? Ca sa gasim cai de comuni-
Herb, ca sa ?! angajeze ca bucatar. care.
- Cmd le vom spune lui Aggie si lui Bette ca - Sper ca-ti dai seama Tn ce te bagi, zise ea
ne casatorim? rTzmd.
Meri parea ca nu asculta. - Putem sa ne petrecem vacantele Tn famjlie,
- Lasa-ma sa ma gtndesc putin. continua el. Pe Aggie o vom caza la un hotel, iar
El paru surprins. noi vom sta la altul.
- N-ai de gtnd sa4e spui imediat? Ea rise.
- Nu stiu, Chet. Cu dispozitia ingrozitoare in - Esti teribii!
care se afla Aggie in ultima vreme, mi-e teama ~ Glumeam, zise el facTndu-i cu ochiul. Dar
sa-i spun. trebuie sa-ti cunosc parintii. Crezi c-au sa ma
- Crezi ca va fi fericita pentru noi? Nu prea-i placa? De Martin le-a placut? Ce fel de oameni
place de mine, nu-i asa? sTnt?
multime de soti

Meri Tsi acoperi urechile.


-- Cum pot sa raspund la atltea intrebari?
-- Cred ca trebuie sa le spunem imediat, zise
el hotarit. Sa le luam prin surprindere. Abia as-
tept sa vad mutra lui Aggie.
- Chet, cred ca ar trebui sa ma lasi pe mine
sa-i spun lui Aggie, asa cum stiu eu, spuse Meri
stringTndu-l usor cu mina. STnt sigura ca se va
bucura pentru rioi, dar trebuie sa astept momen-
tul potrivit ca sa-i spun; c?nd e Tn toane bune.
Se uitara unul la altul. Deodata, izbucnira Tn
ns.
- Asta poate sa dureze zile-ntregi, spuse
- Este absolut imposibil sa pregatim totui
Chet. pentru nunta Tn numai trei saptammj! Ti anunta
Si-asa a si fost!
Aggie, la urmatoru! sfirsit de saptamma, putin
timp dupa ce ea si Bette aflasera noutatea.
Bette fusese Tn al noualea cer si de-atunci
statea numai la teSefon, informTndu-si toti ~pri-
etenii. Mama lui Meri plmsese cTnd fiica ei o
sunase interurban, insistTnd sa TI aduca pe Chet
pe la ei, cTt mai repede posibil, ca sa-i cunoasca
toata familia. Acum, Aggie statea Tn mijiocul dor-
mitorului lui Meri, numarind pe degetele ei gra-
sute motivele pentru care nunta nu putea avea
loc Tn trei saptammi,
- Mai TntTi, ai nevoie de un furnizor. Trebuie sa

242
Char! I ..;. :ies

lasi pe altcineva sa se ocupe de mmcare. Apoi, - Singura conditie ca sa facem nunta acasa
florile... si invitatiile... si licenta de casatorie... Va este sa. nu inviti mai mult de douazeci de per-
trebui sa gasiti pe cineva care sa va casato- soane.
reasca. Si ma rog, in ce vrei sa te mariti? In pi- - Lucrul acesta ne pune o noua problema,
jama? spuse Aggie. Uita-te si tu Tn jur. N-o sa avem
timpsaterminam. ^
• Ofta zgomotos, dezgustata.
- Nici macar n-asculti ce zic eu? - Meri Tnchise ochii strms si Tsi masa tTrnplele.
Meri dadu cu pensula prea Tncarcata de vop- - Chiar trebuie sa discutam aceasta problema
sea peste bordura din perete si excesul Tncepu acum, Aggie? o Tntreba ea. Ma doare capul Tn-
sa picure pe covorul de culoarea muschiului. grozitor. Pe ITnga asta, peste tot e numai vopsea
- Fir-ar sa fie! mormai ea, cautTnd un sul de si... Unde e Chet?
- De unde sa stiu eu?
hirtie.
Chet o facea cu atTta usurinta! Ofta zgomotos si se apleca pe spate, sprijinin-
- Ba te ascult, Ti zise ea soacrej sale, re- du-se pe palme.
gretmd deja ca-i spusese despre planurile de - Daca chiar vrei sa stii, TI voi ruga pe Herb,
casatorie cu Cbet. sotui Steilei, sa ne pregateasca mTncarea de
Ceea ce la Tnceput parea ca va fi o nunta sim- care avem nevoie. Asa ca nu~ti mai face griji, Tn
pla, Tn fata judecatorului de pace, risca acum sa legaturacu asta.
rivalizeze cu aceea a printesei Diana. Bine ma- - Si tortul miresei?
car ca reusise sa pastreze secretui o saptamTna. - Am sa ma gTndesc la asta mai tTrziu, spuse
Fusese atit de plina de bucurie, jnclt simtea ca Meri apucTndu-se sa stringa resturile de pe jos si
explodeaza, daca nu o Tmpartaseste cu cineva. sa le puna Tn punga cu gunoi. Chet nu ti-a spus
Tampona covorul cu hTrtia, lasmd-o sa se im- unde se duce?
pregneze. Aggie dadu din cap, Tnca preocupata de lista
- Chet si cu mine vrem o nunta mica, Ti spuse cu invitati.
ea a nu stiu cTta oara. Numai cu cei din familie. - N-a spus decTt ca se Tntoarce Tntr-o ora.
Vopseaua se Tntinsese pe tot covorul acum. Si-au trecut deja doua.
Unde naiba mai era si Chet? - El, bine, va trebui sa termine el vopsitul
, ':
Charlotte >
- N-o sa cada pe capul tau, ci pe-al meu. "Dar
acestei camere, declare Meri ridicmdu-se de jos.
n-am cum sa fac totul chiar Tn secunda asta!
Eu am o mie de lucruri de facut. Doamne-Dumnezeule! Am hotarit sa ne casa-
- Daca ar fi nunta mea, nu m-as grabi ca sa
torim doar saptamTna trecuta!
iasa bine, zise Aggie. La urma-urmei esti ca pro-
- Vrei sa spui c-ai stiut de-o saptamTna si nu
pria mea fiica. Ar trebui, cei putin, sa ma lasi
mi~ai spus nimic? Tntreba Aggie ridicTnd vocea.
sa-ti aranjez o.jnunta frumoasa. Ti-o fac pe banii
- Dupa cele petrecute astazi, e clar de ce nu
mei. ti-am spus din primuS moment.
Meri ?i zimbi, tncalzita de atita generozitate.
Aggie Tsi Tncrucisa bratele grasute.
- Aggie, Tti muitumesc foarte mult, dar Chet si
- Nu spun decTt ca avem nevoie de mai mult
cu mine nu vrem ceva mare si sofisticat. Vrem o
timp. Asta-i problema ta, Merideth Ann: te gra-
nunta rapida si simpla. besti totdeauna. Iti petreci viata cu o mie de kilo-
- Doar nu esti gravida, nu-i asa?
metri la ora si vrei ca toata lumea sa merga Tn
- Aggie! ritmul tau.
Meri ramase cu gura cascata.
Se uita cu suspiciune la nora ei.
- Binelnteles ca nu sTnt gravidal
- Si cine va conduce afacerea, cTta vreme esti
- Atunci, de ce te grabesti?. Doar faceti deja
plecata?
tot ce fac oamenii casatoriti. - Plecata? Tntreba Meri ridicTndu-si o sprin-
Obrajii lui Meri se Tnrosira ca focul.
— Nu dormim Tmpreuna... acum. Am hotarit sa ceana. Unde sa ma due?
- Asta-i buna, fetito! Nici macar n-ati hotarit
starn separat, pTna dupa nunta ca sa nu ne tot
unde-o sa mergeti sa va petreceti Iuna de mie-
ascundem de unii si de altii.
re?
Nu Tnceta'sa se Intrebe, oare cum aveau, ea
Meri se apleca si puse capacul cutiei cu vop-
si Chet, sa reziste atit de mult. Devenise gre.u si
sea la loc.
cind erau Tn aceeasi camera. - Ma Tndoiesc ca vom pleca Tn Iuna de miere,
- Oricum, nu e treaba ta, adauga ea. $tii, spe-
spuse ea. Poate sa iesim Tn weekend, sau ceva
ram sa te bucuri pentru mine.
de genu! acesta. Va trebui sa asteptam pTha-mi
- Smt tericita, dar mi-e si tare teama. Nu
termin'treburile. -
vreau Tnsa sa cada pe capul meu atita munca.
246 1-
- Macar te-ai obosit sa-i spui asta lui Chet? Ramase cu gura cascata.
- Ce sa-i spun lui Chet? - Pentru ziua de dupa nunta, zise el Tmbra-
Se Tntoarsera amindoua sill vazura Tn cadru! tisTnd-o. Esti surprinsa?
usii. Meri tresari, observmdu-i surisul, apoi ofta. - Cred ca ,,uluita" ar fi ma! potrivit, zise Aggie,
- Unde-ai fost? Tntreba ea. Am crezut c-ai sa aruncmdu-i nurorii sale o privire atotcunosca-
ma ajuti sa vopsesc Tncaperea asta. toare.
- Am avut de rezolvat o problema foarte im- - Draga mea, e vorba de o croaziera de doua
portanta, raspunse el intrind Tn camera In virful saptamTni Tn Caraibe, rise el. Uita-te la ea, Ag-
picioarelor, mcercmd sa nu calce pe ziarele pa- gie. A ramas fara grai.
tate de vopsea de pe podea. - Mda, mormai Aggie. Cred c-am s-o sterg
- Discutam cu Meri despre luna voastra de de-aici, Tnainte sa-si revina. Daca se mai tine
miere, spuse Aggie, aruncmdu-i nurorii sale o nunta aia, sa ma anuntati mTine, ca sa ma due si
privire dispretuitoare. Mai bine zis, despre lipsa eu sa-mi iau ceva scump de-mbracat.
acesteia! Jesi si Tnchise usa Tn urma ei.
- Ca veni vorba de luna de miere, rosti Chet Ochii albastri ai lui Chet se umplura de heii-
zimbindu-i lui Meri. ni§te. O lasa pe Meri si bratele-i cazura pe ITnga
Baga mina Tn buzunaruf de la spate si scoase trup.
de acolo un plic, pe care i-l dadu. - Ce Tnseamna toate acestea? Cum adica,
- Ce-i asta? Tntreba ea. ,,daca se mai tine nunta"? Sper ca nu te-ai raz-
- Luna noastra de miere, anunta el mTndru. gmdit, nu-i asa?
Doar nu credeai c-o vpi lipsi pe sotia mea de un - BineTnteles ca nu! zise ea cu vocea gTtuita.
lucru atit de important! Rasufla usurat.
Nu astepta nici o replica. - Pai, sa nu ma mai sperii asa! Uita-te Tn plic,
- N-am fost sigur ca pot aranja lucrurile la draga mea. Mai e o surpriza acolo. Cadoul meu
timp. de nunta, pentru tine.
Se apropie si deschise plicul. Cu inima batTndu-i puternic, deschise plicul si
- STnt doua bilete pentru SS. Scandinavian. scoase cinci hTrtii fosnitoare.
- Aaa? - Cinci mii de dolari?
"Chanotie O
Se uita la el, neyenindu-i sa creada.
toate. Am platit deja pentru iuna noastra de
- Pentru cumparaturi, zise e! degajat. Sa-ti iei miere.
tot ce trebuie pentru luna de miere, ca toate fe-
- Dar ar fi trebuit sa-mi spui, zise ea cu voce
meile. Stii tu, camasi de noapte transparente,
tremurata. Inainte sa cheltuiesti banii...
chilotei de dantela - Sucruri importante! El ridica din umeri.
In ochi Ti aparu o sclipire ironica.
- N-am fost sigur c-am sa pot face rezervarile.
- Restul, pentru eheltuieli de nunta. Iti poti
Vaporul era plin. Am reusit pentru ca a renuntat
permite orice fel de nunta, simpla sau sofisticata.
cineva. E o cabina pe puntea de sus. Se pre-
Stiu, noi am decis sa fie una simpla, dar poate te
supune ca e foarte frumoasa. Oricum..., adauga
razgindesti. Sa-mi spui daca Tti ajung bahii aces-
el, arunc?ndu~i o privire tandra, voiam sa-ti fac o
tia. surpriza. Si asta sa fie perfecta, zise el cu vocea
Ochii i se umplura de lacrimi si una din ele
gituita de emotie. Pe ITnga acestea, m-am temut
Tncepu sa-i curga pe obraz. ca vei avea obiectii Tri Segatura cu pretul, dupa
--Chet.,. cite te stiu eu. Cred ca voi fi ce! mai frivol mem-
Se opri si Tncerca sa-si controleze vocea. bru al familiei, .zTmbi el.
- Nu m-am asteptat la asa ceva niciodata.
Simtea cum i se Inmoaie inima ?n fata lui.
Niciodata... Arunca o privire la bilete*§i la bani.
O iua In brate. - Iti muitumesc foarte mult pentru glndurile
- $tiu, draga mea. Esti deasupra acestor lu-
tale bune, Chet, zise ea Tnghitsnd Tn sec. Dar pur
cruri. si simplu nu vad cum... cum a^ putea scapa
Se trase putin Tnapoi si-i sterse lacrima cu
acum. Stella nu are cum sa vina Sa lucru Tnainte
degetui. de doua saptamTni, iar eu ce sa fac? S-o las pe
- Dar n-am de glnd sa te bag la cheltuiala cu Aggie cu toate pe cap?
nunta asta. Platesc eu tot. - Imposibi! sa nu-ti poti Iua doua saptamTni
Surise. iibere, Meri, zise e! iovind-o usor cu palma peste
- De aceea sTnt aici: ca sa am grija de tine,
sezut. O mica vacanta. PTna si cele mai proaste
Nu rnai trebuie sa'te temi ca esti singura sau ca
siujbe sTnt rasplatite cu doua saptamTni de con-
n-ai bani. De-acum Inainte, voi avea eu grija de
cediu. Si, Tn afara de asta, nu mai ai hevoie de
'.Q;'.^m:uliime II soli
afacerea aceea, o data ce ne casatorim.
- Stiu, dar nu sint sigura ca sint pregatita, sau
Se uita la el uluita. daca vreau sa termin.
- Chet, n-am spus niciodata ca vfeau sa
- Ce vrei sa spui? i-o reteza el.
abandonez slujba.
- Asa e. Dar mi-e greu sa vad cum te chi- - Vreau sa spun ca trebuia mai intii sa stai de
.vorbacu mine.
nuiesti. Va trebui sa pui capat activitatii acesteia
Chet trase o injuratura.
absurde... cu barbatii. Ei nrau nevoie de tine nich
macar pe jumatate cTt mine. Daca vrei, poti - Atunci, nu renunta. Dar sa stii ca n-am sa
abandona chiar de astazi, zimbi el mindru. Sa-ti te-astept ca prostu! acasa, iar tu, cind vii, sa-mi
cazi epuizata in brate.
spun ceva. Sau vii si lucrezi cu mine, in cazu! In
care te hotarasti sa cumparam hotelul. Iti place - Ei bine, daca te intereseaza, sa stii ca m-am
descurcat excelent in ultimii cinci ani. Am o sa-
sa vopsesti, nu-i asa?
- Nu pot sa sufar, zise ea aruncTndu-i o privire natate de fier si n-am cazut nieiodata din pi-
cioare din cauza muncii.
rece. Oricum, de ce sa-mi las slujba? larta-ma,
vreau sa zic afacerea. Doar am muncit atTta ca - Da, te-ai descurcat bine in ultimii cinci ani,
s-o pun pe picioare. Asta a fost viata mea, timp zise el sarcastic. De-aia cade tot in casa asta!
Iar tu si Aggie va intelegeti minunat!
de cinci ani. * Se uita la el indignata.
- Asa e. A fost toata viata ta, singura ta pre-
ocupare. Acum am aparut eu si nu mai ai nevoie - Nu mi s-a parut ca dai in brinci sa pui casa
asta la punct. Cel putin in ultima vreme, zise ea
de ea.
cu ochii scaparatori. De doua saptamini te chi-
Ea strinse plicul in mina.;
- Ai de gind sa-mi spuicesa fac si ce nu? nuiesti sa demolezi camera asta. Cine stie cind
ai s-o mai .si vopsesti? De cite ori ma due la cul-
intreba ea taios.
care, mi se lipesc ziarele de picioare. Uita-te si tu,
El se incrunta. in jur!
— Nu. Dar am de gTnd sa-ti spun ce nu vreau
eu. Nu vreau ca sotia mea sa alerge toata ziua Chipul ii deveni aspru. Pe rnaxilar i se zbatea
un muschi.
de co!o-colo, ca o nebuna si sa vina acasa obo-
- Am fost prins cu afacerile mele. Stii bine ca
sita si nervoasa. am si alte interese.
de 'soil
- Da, foarte importante! - Cum Tndraznesti sa ma critici? Tu, care ai tot
Nu-i lua In seama cuvintele. ce vrei? Cel putin eu Tmi cistig un ban cinstit!
- Ma si mir c-ai avut timp sa-ti dai seama de - Ooo, deci iar ajungem la asta!
ce-i in casa asta, zise ei. Nu prea aveai obiceiul. Meri ?si sterse lacrimile mlnioasa.
Nu observai nici ce e cu familia ta. Mai ales cu - Tmi pare rau ca te deranjeaza sa vorbim de
fiica ta. lenea ta!
- Ce vrei sa zici? Chet zlmbi Tntr-o parte, dar numai bucuros nu
- Pur si simplu ca nu-ti gasesti timp si pentru parea!
ea. CTnd ai facut ultima oara ceva pentru ea, sau - Lene?! rosti el, ca si cum n-ar fi cunoscut
ai dus-o undeva? In afara de munca, binelnteies! sensul acestui cuvint.
adauga e! repede. De Bette ai uitat? Are nevoie - Tu ma critici pentru ceea ce fac eu. Dar ui-
de tine si ea. Nici nu ma mir ca e nebuna dupa ta~te la tine! zise ea. Nu faci decTt sa stai, iar
baieti. Cauta §i ea putina afectiune. Ca noi toti, angajatii tai rezolva totul. li lasi sa-ti construiasca
mormai el. micul tau imperiu. Si apoi, cmd te plictisesti,
Meri ramasese fara grai, cu ochii mariti de vinzi! Nu te gTndesti nici la responsabilitati, nici la
groaza. obligatii! Si nu esti Tn stare sa duci nimic la bun
- Nu stii ce vorbesti, zise ea cu glasul rece ca sfTrsit. Uita-te si tu!
gheata. Facu un semn larg cu mTna prin Tncapere.
- Bette sta aproape tot timpui la lac, pentru ca - Nu esti Tn stare nici macar sa vopsesti o
e singurul ei camin acolo. In vreme ce mama ei camera.
alearga prin tot orasul, TncercThd sa-i faca sa se Se lasa sa cada pe pat si izbucni in pirns.
simta la ei acasa pe toti descreieratii! Erau lacrimi de mmie, de frustrare si de obo-
- Minti! seala.
Lacrimi mari Ti curgeau pe obraz. In timpui acestei tirade, Chet statuse Tn pi-
- l-am oferit lui'Bette un camin fericit... asa :ioare, cu ochii Tntunecati si neTnduratori. Acum,
cum am putut eu. insa, capatase o expresie Tndurerata, cu umerii
li scapa un suspin din adincul pieptului, care -;azuti. Se aseza epuizat pe un scaun acoperit
se transforma Tntr-un geamat sflsietor. :u ziare. Dupa citeva momente, Tncepu sa nda
254
lar ' :es;: :O ;• mil Itii.;•;•. ;e.. spti

Tntristat, fara nici o urma de veselie. ~ Daca m-ai fi vazut atunci, n-ai fi zis ca smt
- Ai dreptate, Meri, zise el. Cred ca nu-ti par eu. Eram mult mai gras ca acum. Fumam si
destul de responsabil, In ceea ce te priveste, nu-i beam prea mult, spuse el, fara sa ia Tn seama
asa? surprinderea care i se citea ei pe fata. Munca
Meri Tntinse mTinile, tremuratoare dupa un sul devenise un obicei pentru mine, Tn asa masura,
de hTrtie si rupse o bucata. TncTt nu mai aveam loc pentru altceva Tn viata.
- Nu-i nimic! spuse ea tamponTndu-si ochii. N-aveam pe nimeni. Nu tu familie, nu tu un prie-
Cearta aceasta o epuizase. ten caruia sa-i pese de mine, cu exceptia cTtorva
- Crede-maS Nu conteaza! femei care se uitau la banii mei. In schimb, Tmi
- Asta nu Tnseamna ca nu stiu nimic despre aduceau pustiul Tn suflet. Emotii sterile, lubire
munca grea, continua el ca si cum n-ar fi auzit-o. fizica desarta.
Am mai facut si eu cite ceva, Tn ultimii douazeci Ofta zgomotos.
de ani. - Si, dintr-o data, m-am Tmbolnavit. Incepu-
Se lasa pe speteaza scaunului si Tsi Tmpreuna sem sa smgerez si am crezut ca am cancer sau
mlinile strTns, pma cmd i se albira Tncheieturile. ceva Tn genul asta. Nu m-am dus la doctor pma
- Stiu si eu ce Tnseamna sa ai succes, Meri. A cmd n-am mai putut. Credeam ca sint pe moarte
fost telul vietii meie, rosti el sumbru. Pentru mine, si m-am speriat Tngrozitor. Pentru prima oara Tn
munca a fost ceva vital, ca respiratia. Acum, cmd viata, mi-am dat seama ca nu Tncepusem, de
privesc Tnapoi, nu mteleg de ce., fapt, sa traiesc niciodata. Am crezut ca am pier-
- Nu trebuie sa ne amintim acum tot ce-a fost, dut sansa care mi se oferise.
zise ea, vazTnd ca expresia lui devenise dure- Inspira adTnc si se aseza din nou.
roasa. ~ Intr-un tTrziu, m-am dus la doctor si am aflat
- Ba da, trebuie. ca am ulcer. Cu mai rnulte nise, dintre care una
Se ridica, Tsi Tnfunda rminile Tn buzunare si mare cTt pumnul. •
Tncepu sa se plimbe prin Tncapere. Tsi ridica mma stnnsa si si-o studie, parca nu-i
. - Acum vreo doi ani a trebuit sa iau niste ho- venea nici acum sa creada.
tariri. - Tn parte, era din cauza stresului, smt sigur.
Se uita Tn ochii ei. Nu ma gmdeam decTt la munca, la cum sa vmd
mai bine, la cum sa construiesc magazine mai simtindu-si inima batind de emotie. Mai mult de-
mari, sa ajung Tn topul anului. Nu-mi treceau du- clt pe oricine, in toata viata mea. Mai mult dectt
rerile de cap cu nici o pastila, oricTt as fi baut. credeam ca sint in stare.
Dar luam Tntruna la tablete si beam cTt puteam Tn Ezita o clipa, TncercTnd sa-si aleaga cuvintele,
speranta c-are sa-mi treaca. Medicul mi-a spus sa-l faca sa Tnteleaga mai bine.
ca mor Tntr-un an, daca nu-mi schimb felu! de - Dar mai am nevoie si de altceva Tn viata. Te
viata. iubesc, dar nu am de gTnd sa traiesc Tn umbra
Meri nici nu observa ca mcepuse sa plmga. ta. Nu mai !as pe nimeni sa-mi spuna ce sa fac,
Trupul Ti era zguduit de suspine, TncTt ramasese ce sa simt sau ce sa spun. OricTt l-as iubi.
aproape fara suflare. Isi sterse din nou lacrimile care Ti curgeau nu
- Si ce-ai facut? TI Tntreba ea, TncercTnd sa-si pe obraji.
opreasca lacrimile. - Pentru ca oricit ai iubi pe cineva, oriclt de
Chet Tsi ridica spre ea ochii plini de lacrimi. mult ai depinde de altul, trebuie sa contezi Tn
Era atTt de vulnerabil la suferinta! primul rind pe tine Tnsuti. Poti sa Tntelegi asa
- Am ales viata. ceva? Munca mi-a adus tot ce n-am avut, atunci
O privi intens cTteva momente. Linistea se la- cmd eram cu Martin. Respectul de sine, Tncre-
sase grea, ca o ceata deasa, Tn Tncapere. dere, independents. Nu pot renunta, acum, la
- Mi-am schimbat radical viata. Am Tnceput ele. Nu, dupa cTt efort am depus sa ie am.
prin a-mi vinde cTteva magazine. M-am iasat de Se facu liniste, din nou. Chet parca-i cmtarea
fumat si de baut. Am Tnceput sa am grija de cuvintele si Tncerca sa-si stapmeasca emotiile.
mine si mi-am dat seama ca viata e eel mai im- Vru sa vorbeasca, dar, mai TntTi tusi usor.
portant lucru din lume. - Exista o singura problema Tn legatura cu
Facu o pauza. planurile tale, Meri, zise el. Nu e loc si pentru
- Si-acurn cred la fel. mine Tn viata ta. Nici nu mi-a trecut prin minte
Trecura cTteva minute, pin a-cmd Meri fu In sa-ti organizez eu existenta. Am vrut doar sa
stare sa vorbeasca. Vocea Ti era nesigura, cuvin- Tmpartasim totul si sa te iubesc. Dar nu cred
tele tremuratoare. c-as putea fi fericit, asteptTnd mereu sa ai putin
- Te rog sa ma crezi -ca te iubesc, Tncepu ea timp si pentru mine.
Charlotte .

Ridica din umeri si isi trecu degeteie prin parul - O, Aggie, nu-mi face asta!
'lui des si ondulat. Strigatu! era un ordin, o rugaminte care tlsnea
- Poate ne-am cam grabit. Poate ar trebui sa din strafundul sufletului. Ingenunche llnga ba-
ne gtndim mai bine, sa ne dam seama ce vrem, trina, luind-o in brate. Incercarile de a o readuce
fiecare. in sim|iri fura fara succes.
Se Tndrepta spre pat si lua plicul pe care ea Tl -Bette!
aruncase acolo. Abia putea sa vorbeasca. Limba i se lipise de
- Oricum, n-am sa stau cu mlinile In sin, ui- cerul gurii.
tTndu-ma la tine cum te prapadesti. - Cheama o ambulanta!
I.esi din Tncapere, fara sa mai astepte nici o
secunda.
Trecuse mai bine de o ora de cTnd auzise
masina lui Chet iesind de pe alee si Meri nu se
putuse Tnca desprinde de pe pat. In mod sur-
prinzator, nici Bette, nici Aggie nu se obosira sa
uree la etaj, ca si cum i-ar fi respectat intirnita-
tea si suferinta. De aceea, cTnd auzi tipatui isteric
al fiicei ei, Meri sari speriata. Cu inima clt On pu-
rice, tTsni pe usa si se izbi pe scari de Bette.
- S-a TntTmplat ceva cu Aggie! izbucni fata.
Cred c-a murit!
De spaima, Meri ramase cTteva secunde ne-
miscata. Se tinu de balustrada ametita.
- Aggie?
Creierul emise un semnal, eliberind adrenali-
na in tot corpul. CoborT scarile, de parca zbura.
Ajunse la usa bucatariei §i gemu TnspaimTntata.
In fata ei, pe podea, zacea nemiscata Aggie.
Charlotte Hug] .
Nu-si daduse seama cTt timp Ti luase sa com-
pleteze formularele acelea. CTnd se apropie de
receptionera sa o Tntrebe despre Aggie, aceasta
Ti raspunse. pur si simplu:
- Lucreaza la ea.
Meri daduse din cap, Tn semn ca Tntelesese si
se Tntoarse la locul ei, sa-si continue numaratul
dalelor.
,,Lucreaza ia ea." Cum era posib.il asa ceva:
sa Jucrezi" la o fiinta omeneasca? O fiinta din
carne si sTnge. Cuvintele acestea sunau atTt de
impersonal! $tiau ei, oare, la cine lucrau? CTt era
ea de importanta si de iubita? Meri Tsi simti Sa-
crimile pe obraz. O aborda din nou pe asistenta,
Puteai masura Iatimea coridorului care ducea TntrebTnd-o despre soacra ei. Isi auzi vocea Tn-
spre ,,Urgenta" numarTnd patratele albe si negre fundata venind, parca, dintr-un tunel.
care TI pavau. Erau, Tn total zece, cu latura de - A sosit si medicul ei, Ti raspunse sora gra-
treizeci de centimetri. Pe lungime, se afiau trei- bita. Acum o examineaza.
zeci si doua de dale. Asta Tnsemna saisprezece Meri observa cu uimire cum Ti salta boneta
albe si saisprezece negre. Meri le numarase de alba, Tn timp ce vorbea.
zeci de ori. Sigur, nu era o numaratoare exacta, Cunostea starile acestea, de cmd murise Mar-
pentru ca Tn capat se afla receptia si asta Tnsem- tin. Mai TntTi, socul. Apoi, durere, goliciune si
na ca dalele se prelungeau si Tn urmatoru! cori- spaima. Clipi. Spaima? Nu, de data aceasta nu
dor. Din locul Tn care statea, atit putea sa vada si se mai simtea Tnspaimmtata. OricTt ar fi iubit-o
nu Tndraznea sa se ridice de pe scaun. Nu voia pe Aggie si oricTt se bazase pe ea nu se mai te-
sa-l piarda pe doctor. De aceea, trebuia sa Tn- mea sa ia viata Tn piept. Avea sa mearga Tnainte.
ceteze cu numaratul, sa Tnceteze jocul. Asa cum facuse si dupa moartea lui Martin. De
Si ce sa faca? usurare, aproape ca tipa. Ca si cum i se luase o
piatra de pe inima. Nu se mai temea! - Nu le-am pus multe intrebari, i-am lasat
Se auzi forfota. Patratele perfecte ale dusu- sa-si faca treaba.
melii fura strabatute de o umbra. Incremeni. Isi Inchise ochii strins, dar nu putu sa-si Tmpie-
ridica ochii spre el. dice o lacrima.
- De unde ai aflat? Tntreba ea. - Chet, cred ca Aggie a facut un infarct.
Chet se lasa pe un scaun de ITnga ea. Bratele lui o cuprinsera mmgTietoare, trans-
- Mi-a spus Bette. Sta si asteapta ITnga tele- mitmdu-i toata caldura trupului sau. Membrele ei
fon, sa-i dam o veste. Ai aflat ceva? erau Tnghetate.
- Numai ca se lucreaza la ea. - Nu putem sti sigur, rosti el cu vocea Tncura-
Cuvintele aceste sunau Tnca ciudat. jatoare. Nu stim c?t e de grav. Sa nu punem raul
- Acum, e doctorul cu ea. Tnainte.
,jti multumesc c-ai venit", zise ea in glnd. ,,Nu - Nu ma pot abtine, zise ea printre lacrimi.
stiu clt mai rezist sa stau aici, fara sa stiu ce se Isi Tnghiti un suspin.
TntTmpla". Oare, el Tsi dadea seama ce gindeste. - $i stii ce-i mai rau? rosti ea, Tntorc?ndu-si
- Men! fata pITnsa spre el. Nici macar nu-mi amintesc
-Da! cTnd i-am spus ultima oara cTt o iubesc. A facut
Ochii lui aratau altfei, acum. Mai sumbri. atitea pentru mine! M-a Tnvatat sa am Tncredere
- Noi... Tu si cu mine, trebuie sa stam de Tn puterile mele, Chet. Totdeauna am crezut ca
vorba. Nu chiar acum. Mai tTrziu. nu smt Tn stare de nimic, dar Aggie hici nu voia
Era un ordin spus cu voce blmda, care o obli- s-auda. Imi spunea ca sTnt mai puterniea decTt
ga sa se supuna. majoritatea barbatilor pe care i-a cunoscut.
- Eu te iubesc Meri, indiferent ce se TntTmpla. Chet Tsi drese vocea.
Sa nu uiti asta. «- Mi se pare ca aceste cuvinte o caracteri-
Ea dadu din cap. zeaza.
- Infirmierii au zis ceva de un atac. Meri pufni.
Trebuia sa-l informeze, sa-i spuna cum merg - Mama mea m-a Tnvatat Tntotdeauna ce tre-
lucrurile cu Aggie, cu femeia care Ti fusese ca o buie sa Tnvat pentru a muitumi un barbat. Marele
mama, Tn ultimii cinci ani. may tel Tn viata a fost sa ma marit si sa cresc o
murtime a* SOL
dcoaie de copii. M-am crezut intotdeauna o ne-
Timpul trecea. Meri mai pITnse o vreme, cu la-
putincioasa. Aggie m-a Invatat ca s?nt ?n stare sa
crimile TnnodTndu-i-se sub barbie. Ochii rosii o
fac tot ce-mi place mie. Asa vreau sa o cresc si
usturau. Chet mcepu sa se plimbe de colo-colo,
pe Bette.
?ncuraj?nd-o si aruncTnd din cTnd Tn cTnd privirea
Rosi cTnd rosti numeie fiicei ei.
spre usa, asteptTnd sa iasa cineva care sa !e dea
- O iubesc pe Bette, Chet. Intelegi? N-am vrut
noutati. In momentui Tn care Meri sirrrfi ca nu mai
niciodata s-o neglijez sau s-o fac sa creada ca
rezista, se auzi chemata pe nume. Sari imediat
n-are un camin.
de pe scaun, recunoscTnd vocea barbatuiui care
E! Ti lua mTna si o ridica spre buze.
o strigase. Era doctorul lui Aggie.
- Meri,-te rog sa ma ierti pentru ce-am spus.
Se apropie de el, Tntr-o ciipa, apucTndu4 rmi-
Esti o mama minunata. Am spus toate iucrurile
nile patate si uitTndu-se Tn ochii lui. Medicu! se
acelep, numai sa te ranesc, pentru ca eu Tnsumi
ma simteam lovit.^ pare ca-i citise spaima din privire, pentru ca Ti
strinse usor mTna si Ti zise:
Ea'Tsi sprijini capul de umarul tui, muitumin-
- Calmeaza-te. Aggie o sa fie bine.
du-se sa stea Tn liniste, cTteva clipe. ll iubea. Au
Vorbea neobisnuit de tare, ca si cum ar fi vrut
sa depaseasca ei, cumva, problemele care se
ca tpate-cuvintele lui sa ajunga clar la ea, sa-i
ivisera.
calmeze durerea.
- De cTnd esti aici? o Tntreba el.
- Nu stiu. De vreo doua ore, cred. Mi s-au pa- - A suferit un mic atac, dar se face bine.
Ridica ochii spre Chet, Tntrebator.
rut, Tnsa, o vesnicie.
ZTmbi usor amuzat. Meri facu repede prezentarile, apoi, continue
sa puna Tntrebari.
- Se pare ca noi doi ne petrecem mult timp
*• A paralizat? rosti ea, cu inima batTndu-i sai-
prin spitale.
Ea rise, Tn ciuda iacrimilor care continual! sa-i batic.
- Hai sa stam jos, sugera medicul, aratmd
brazdeze obrajii.
spre scaune.
- Cine stie? PTna la urma, s-ar putea sa Tn-
O mai strinse o data de tfnna, Tnainte de a-i
ceapa sa-ti placa!
da drumul.
- Ma Tndoiesc, mormai el.
- Exista o sansa minima de paraiizie a mus-
O

chiului facial, spuse el. Dar sint sigur ca e o trea- - Mi se pare ca de un an, un an si jumatate.
ba temporara. Sigur, trebuie sa mai facem niste N-am fisa ei aici sa-ti spun exact.
teste, dar, de obicei, afectiunile acestea se re- - Nu mi-a spus niciodata nimic. Am vazut-o
zoiva de la sine. Am toate motivele sa cred ca-si ca ia ceva si-arn intrebat-o dar mi-a spus ca smt
va reveni si din asta. vitamine §i hormoni. In ultima vreme a luat multa
- Pot s-o vad? zise Meri cu ochi rugatori. aspirina.
- Mai bine las-o sa se odihneasca Tn noaptea - O durea si capul, zise Chet.
asta, spuse el.-Oricum acum e sedata puternic. - Era nervoasa? Tntreba medicul.
Nici macar n-are sa-si dea seama ca esti in ca- ChetzTmbi.
mera. - In cazul ei, e greu de precizat.
- Din ce cauza s-a Tntimplat, doctore? Doctorul Saunders surise si dadu din cap.
Medicul II privi, TncrucisTndu-si bratele ia piept. - Asa cum ziceam: o afurisita! Fierul rau nu
- Pur si simplu pentru ca nu si-a luat medica- piere! Spune-mi, mai tragea din tigarile alea ne-
mentele. norocite? o Tntreba el pe Meri.
Meri clipi. Ea dadu din cap.
- Ce medicamente? - Dupa ctte stiu, nu. S-a lasat de mult.
- Pentru hipertensiune arteriala. - Ei, atunci, tot a mai ascultat cite ceva. Daca
O privi pe Meri lung, cu scepticism. n-o facea, Imi dadeam eu seama imediat.
- Vrei sa spui ca nu stiai ca era sub trata- - CTt estimati ca va sta In spital? Tntreba Chet.
ment? - O saptamTna-doua. MTine dimineata, am sa
Mormai o Tnjuratura. pun sa i se faca niste analize, apoi o encefalo-
- Babornita afurisita! Doar i-am spus ce se grama, sa vad cum stau lucrurile, spuse el. ridi-
poate intimpla, daca nu urmeaza prescriptiile! cTnd din umerL Nu m-astept la ceva grav. Are
Meri dadea din cap, TncercTnd sa Tnteleaga tot capul tare! In orice caz, vitalitatea pare excelen-
ce auzea. ta.
- De cmd are probleme? Apoi, se uita direct !a Meri.
Doctorul se scarpina Tn cap, TncercTnd sa-si - Cred c-a fost un semhal de alarma. Orga-
aminteasca. nismul a avertizat-o ca are de ales Tntre a mai
••Charlotte . Hughes iySlM^feilS.ftlilifl
slab! motoarele si a se arunca de pe punte! intrase atit de mult In viata, in ultimii cinci ani, si
Meri dadu din cap. pe care o iubeau amTndoua din tot sufletul.
- Sa-mi spuneti ce am eu de facut, ca s-o Bette avea un dar iesit din comun de a o imita,
ajut. STnt in stare de orice. asa ca o distra pe Meri cu reproducerea citorva
- Nu mai fi asa Tngrijorata! ?i raspunse ei ime- dialoguri aprinse cu Aggie. Surprinzator, fata
diat. Soacra ta trebuie sa-si schimbe total stilu! retinuse cuvintele bunicii ei, Tn cele mai mici
de viata, daca mai vrea sa stea o vreme pe pa- amanunte.
mTnt. - Cine te crezj tu, Bette Kincaid, de ti-ai per-
Se uita ia ceas si sari de pe scaun. mis sa porti treizeci si sapte de desu-uri sap-
- Trebuie sa plec. Meri, du-te si tu acasa. tamTna asta? Regina Angliei?
Dumneata pari sa fii mai lucid acum declt tlnara Pentru a obtine un efect mai puternic.lsi tugui
noastra doamna. i se adresa el lui Chet. Con- buzele.
du-o acasa si ai grija sa nu faca o criza din ca- - $i cine crezi c-o sa ti le spele? Ar fi cazul
uza stresului. sa-ti angajezi o servitoare, doamna! Da, da!
li facu cu degetul iui Meri. Meri rise pTna la lacrimi.
- N-am timp sa ma ocup de amlndoua, acum! - Inceteaza! se ruga ea, tinlndu-se de obrajii
Chet dadu din cap, uitTndu-se solemn, la ea. care Tncepusera s-o doara de-atita ns.
- Fiti sigur ca asa voi face. $tia ca toata maimutareala aceasta a lui Betfe
nu avea nimic rautacios In ea. Fata facea totul cu
dragoste fata de bunica ei. Aggie o crescuse de
la o anumita vTrsta si Meri Ti era profund recu-
noscatoare pentru acest lucru. UitTndu-se la fiica
Meri nu putu sa doarma. Bette venise de mult ei cTt era de subtire si de plina de gratie, Meri se
sa o sarute inainte de culcare si asteptase sa abtinu cu greu sa nu-i arate cTt era de mTndra de
mai.sune o data la spital, sa Tntrebe de starea iui propria ei creatie. Se atasasera mult una de alta,
Aggie. Dupa aceea, ea si Bette statusera pe pentru ca Tmpartasisera atTtea bucurii si neca-
marginea patului, cu picioarele mcrucisate, po- zuri. Oare, chiar se Tnstrainase de fata ei Tn
vestind vrute si nevrute despre femeia care le ultimii ani? Spera din tot sufeltul sa nu fie asa.
; te Hughes
Se va Tngriji sa-i ofere de-acum Tnainte caminul abia ascunsi de textura fina a camasii de noapte.
pe care 11 merita. Bine ca mai avea o sansa. - Nu. Hai, intra! zise ea, parmdu-i rau ca se
Viata e asa de scurta! Nu esti sigur nici de ziua demacbiase.
de mTine. Atacu! suferit de Aggie era o dovada Inchise usa In urma lui si se opri, cu mTinile ?n
concludenta. buzunarele pantalonilor lui stnmti, aceiasi pe
Bette o Tmbratisase pe Meri, promitmdu-i ca care-i purtase si ia spitai.
se va trezi devreme sa mearga la spitai. Apoi, - Daca esti obosita, pot sa plec, zise el, evi-
trimitTndu-i o bezea din prag, plecase si Tnchi- tlnd s-o privesca In ochi.
sese usa. - Nu, te rog!
Meri arata ia fel de rascoiita ca asternuturiie Inima Ti batea salbatic In piept.
de sub picioarele ei zvelte. Se rasucea Tntruna. - la loc.
Era epuizata, dar rememora, fara sa se poata Spre surpriza ei, el nu se aseza pe scaun, ci
opri evenimentele zilei: cearta cu Chet, necazul se apropie si se ghemui la picioarele patului.
cu Aggie, conversatia telefonica lunga, dar Tncu- Trupul Ti era teapan si mmdru.
nunata de succes cu Stella si cu Herb, din seara - Te-ai interesat de Aggie? mtreba el ridi-
aceea. Erau destule care sa ?i alunge somnul. ctndu-si privirea nesigur.
Se ridica si dadu asternuturiie la o parte, apoi Ea dadu din cap, neindraznind sa se uite Tn
aprinse veioza de pe noptiera de alaturi. Nestiind ochii aceia albastri.
ce sa faca, Tncepu sa rasfoiasca o revista, uitin- - Am sunat mai devreme la spitai. Se pare Cja
du-se la pagini, fara sa le vada. In final, o arunca Aggie si-a revenit dupa sedative, In timp ce o so-
Tntr-o parte. ra ii verifica starea generala.
Daca linistea din casa n-ar fi fost atTt de pro- Meri zTmbi la un gmd.
funda, n-ar fi auzit bataile acelea discrete din - Aggie i-a spus ca, daca nu iese imediat si
usa. CrezTnd ca era Bette, striga ,,lntra!", fara sa n-o lasa singura, ii da cu plosca Tn cap!
se scoale din pat. Chet rise.
Chet baga capul pe usa. - Se pare ca merge bine!
- Nu te-ai culcat? - PTna mTine dimineata, o sa se certe cu toata
Automat, Meri isi trase cearceaful peste sinii lumea de-acolo, adauga Meri, jucindu-se cu pa-
O multime soti

tura ca sa nu se uite in ochii lui. Ceva Tmi spune rioasa.


ca-i vor da drumul foarte repede. - Pur si simplu, as face de mTncare.
Tacere. Apoi, dintr-o data Tncepura sa rTda, Continua apoi, grabit.
fara sa stie exact cine Tncepuse primui. Asta - $tii bine ca ma pricep sa gatesc anumite
Tnlatura, un moment, tensiunea dintre ei, asa ca lucruri. Poate nu toate msncarurile acelea exotice
Meri fu bucuroasa de cele TntTmplate. Chet Tsi pe care ie facea Aggie, dar voi Tnvata. Pricep
Tntinse mTinile si se uita lung la Tneheieturile repede. As putea, chiar, sa fac aprovizionarea.
degetelor, TncercTnd sa-si adune gTndurile. Cu speranta, binemteles, ca vei petrece mai mult
- Meri, zise el ridicmdu-si privirea spre ea. timp cu mine.
Cred ca e momentui sa avem o discutie. ZTmbi mindru.
Pe buzele iui miji un zTmbet abia perceptibi!, - Am facut planu! Tn legatura cu tot.
care Tndulci seriozitatea tonului pe care vorbea. - Termina, Chet! exclama ea, simtind ca se
Sirnti stornacul zbatmdu-i-se. topeste.
- $i,eu ma gTndeam c-ar fi bine. Eu... Aceasta era o dovada suprerfla de sacrificiu
- Nu. Stai pu]in, spuse el, ridicmd o mma. din partea lui. AtTta iubire o facu sa Ti prezinte si
Lasa-ma pe mine primui. M-am gmdit |a asta ea p!anurile ei.
toata seara, dar nu stiu daca mai sTnt Tn stare - Iti multumesc mult pentru oferta ta, spuse
sa-ti fac din nou oferta. Meri, dar am hotant sa vmd afacerea.
Fara sa Tnteleaga ceva, ea astepta, Tntre- Nici daca i-ar.fi spus ca-si va vdpsi parul Tn
bTndu-se ce-o mai fi. verde, n-ar fi fost mai uimit.
- Te-ascult. - $i de ce-ai vrea sa faci asa ceva? Tntreba el.
- In legatura cu afacerea ta, Tncepu el, Tncer- Ai muncit atTta!
cTnd sa-si gaseasca o pozitie buna, ca s-o poata - Tocmai din acest motiv. Mi-am dorit sa con-
privi Tn fata. M-am tot gmdit ca ai mai avea ne- duc o afacere, nu sa ma conduca ea pe mine.
voie de cineva, ca sa te-ajute. Asa cum s-a TntTmplat, de altfel.
Ea vru sa vorbeasca, dar Chet o opri. - Dar eu nu m-am gindit la asa ceva nicio-
- Mai ales acum... cu boala lui Aggie. . data, o Tntrerupse el, ca si cum tot n-ar fi Tnteies
- $i ce-ai putea tu sa faci? Tntreba ea cu- motivele ei. Nu ti-am cerut sa vinzi afacerea.
O rau til le soti';

- N--o fac pentru tine, zise ea. O fac pentru jitoare sub mlneca?
mine. Nu^e prima oara cTnd ma gtndesc la asa - Vreau sa fiu alaturi de tine Tn afacerea cu
ceva. Ai dreptate ca am nevoie de ajutor. Afa- hotelul.
cerea mea necesita un efort de echipa. PTna Isi descoperi fata si ochii i se holbara, nein-
anui acesta, Aggie si cu mine am dus-o bine. crezatori.
Numai ca afacerea s-a tot extins. - Ce?! Vreau sa zic, de ce?
Surise, aruncmdu-si bratele In sus. Ea zise convinsa.
- Ce-as putea spune? A fost un adevarat suc- - Pentru ca e o investitie solida, dupa parerea
ces. rnea. $i pentru ca vom scoate bani frumosi din
Isi lasa bratele in jos si Tncepu sa netezeasca ea. Din ceea ce mi-a spus avocatul...
cearceafurile Tn dreptul coapselor, ginditoare. - Avocatul? Ai stat deja de vorba cu un avo-
- M-am gmdit adesea cit de bine^ li s-ar potrivi cat?
aceasta afacere lui Herb si Stellei. In ultima vre- - L-am sunat si l-am Tntrebat ce parere are
me am reflectal si mai mult la lucrul acesta. despre hotel. Mi-a spus ca dupa parerea lui, e o
- Dar... mina de aur, pentru oricine are bani sa-l reno-
Dadu din cap, ca si cum tot nu putea sa pri- veze. L-am pus sa culeaga mai multe informatii.
ceapa. li arunca lui Chet o privire indignata.
- Mi-ai spus, mai devreme, ca ai nevoie de o - Doar nu credeai ca ma arunc cu capul Tna-
slujba a ta ca sa nu te temi sa stai pe propriile inte fara sa fac, mai TntTi, ni§te investigatii.
tale picioare. - Puteai sa ma Tntrebi pe mine, zise el. Am
- Nu-mi mai e frica de asta', Chet, spuse ea §i mii de informatii despre hotelul acesta.
zimbi. PTna acum nu m-am prabusit, nu-i asa? In , - N-am vrut sa spun nimic, Tnainte de a ma
orice caz, am in minte o alta afacere. Una mai convinge ca vreau cu adevarat.
mare si mai buna. Care sa-mi lase timp si pentru Isi lasa ochii Tn jos, trecTndu-si degetele peste
familia mea, adauga ea bITnd. asternuturi, din nou.
El Tsi acoperi fata cu mTna. - M-am gTndit la treaba asta, toata saptamma,
- Trebuia sa-mi dau seama, zise el sec, ui- marturisi ea. Dar nu ma hotansem mea atunci
tmdu-se printre degete. Ce mai are mica vra- cTnd... aaa... am stat de vorba, Tn dupa-amiaza
277
Charlotte Hughes
1 '•

asta. Cred ca m-am simtit presata, pentru ca mi lucrezi la el. Doar nu ai intentia sa pierzi profitul.
se parea ca vrei sa ma bagi In ceva de care eu Meri nu-i lua In seama privirea uimita.
nu eram Inca sigura. - Desigur, as putea sa ma implic §i la deco-
Se uita Sa ei cu ochi rugatori, s-o Inteleaga. rare.
- Voiam sa fie decizia mea. El tresari.
El dadu din cap ametit. - Totusi, decizia finala |i-ar apartine. Cine
- Dar ce-ai sa faci, Meri? E clar ca nu-ti place stie? Poate vom Invata cite ceva, unul de la cela-
sa vopsesti. lalt.
Surise. - Mi se pare corect, zise ei fara ezitare.
- Si, asa cum stim amlndoi, nu te pricepi !a Ea tacu o secunda.
decorari. ~ Vreau, insa, sa facem o conventie. A? pre-
Ea 11 strapunse cu o privire de gheata. fera sa lucram ca parteneri.
- Exista si alteie la care cred ca ma pricep - Ca parteneri?!
mai mult decrt suficient, zise ea si Incepu sa dea Asta paru ca II amuzp.
boblmace cu degetele. De exemplu, cineva tre- - Sa §1ii ca nu ma astept sa Imi oferi aceasta
buie sa Iti aminteasca de anumite termene de... calitate, asa, fara nimic, zise ea pocnind din
- Adica, vrei sa ma haituiesti, nu-i asa? o In- degete. Am planuit sa-mi cumpar, Intr-un fel,
treba el zTmbind. intrare.a In afacere.
- Cineva trebuie sa stimuleze circulatia hTrti- El Isi Incrucisa bratele, cu ochii Inveseliti.
ilor, continua ea imperturbabiia. Cred ca nu vrei ~ Si clti bani vrei sa investesti In acest... par-
sa mai ai si grija asta pe cap, clnd smt si eu irn- teneriat?
plicata In aceasta afacere. Din cite am Thteles, tu Meri nici nu clipi.
esti interesat mai-mult de finalizarea cohstructiei, - Qincizeci de mii de dolari.
de renovate. Dar, o data cumparata cladirea - Oooo!
intervin un milion de alte lucruri de facut. Cum ar Se Indrepta. Expresia de amuzament li dispa-'
fi angajarea si conducerea personalului, marke- ruse.
ting, relatii cu publicul. -Bineinteles, vei dori ca - Si de unde vei lua suma aceasta?
activitatea de la hotel sa continue,, In timp ce - Chiar acum, nu-i am, spuse ea. Dar ti voi
.

V^ •

avea. Aggie, zise el, Tn contul partii care mi se cuvine


Refuza sa Tl priveasca Tn ochi. Nu avea de din aceasta casa. Nu vreau sa vinzi casa aceas-
gTnd sa-i destainuie fiecare secret al planului ei. ta minunata, Meri. Si eu o iubesc pe Aggie, la fel
- Cred c-ar trebui sa-mi dai ceva mai multe in- ca voi. Am sa fac totul ca scorpia asta sa nu
formatii asupra acestui subject, Meri, spuse el duca lipsa de nimic.
uitTndu-se insistent la ea. Isi Tncrucisa bratele.
Meri inspira admc. Asa, deci! Juca tare! Bine, - In ceea ce priveste banii pe asigurare, lasa-i
daca ajunsesera pTna aici... sa stea acolo unde sTnt pentru Bette.
- O parte din bani provin din polita de asigu- - Voi avea nevoie de ei temporar, argumenta,
rare a lui Martin, li tineam pentru subventionarea Meri. BineTnteles, sper sa fiu capabila sa-i pun la
studiilor lui Bette. Cealalta parte, din vTnzarea loc, pTna cTnd Bette se va duce la colegiu.
casei. - N-ai sa faci nici asta, zise Chet apasat.
- la stai putin! Meri Tsi ridica barbia sfidatoare. N-avea de
Se uita Tn jur, nevenindu-i sa creada. gTnd sa-i ceara lui un Tmprumut,
- Doar nu te gmdesti serios ca vinzi casa. - De ce? Tntreba ea.
Era mai mult un enunt, decTt o Tntrebare. - Pentru ca vreau sa locuiesc Tn continuare
- Trebuie, zise ea. Am sa-i iau lui Aggie o ca- aici, dupa ce ne casatorim. Si pentru ca nu am
sa de pensionar. Asta Tsi doreste si am sa vad nevoie de banii defunctului tau sot. STnt dispus
daca voi putea obtine una. Herb a fost de acord sa fac alaturi de tine o multime de lucruri. Doresc
sa-mi cumpere afacerea si-mi va plati Tn rate din tot sufletul ca mariajul nostru sa fie o relatie
lunare, care vor fi trimise prin mandat, lui Aggie, de la egal ia egal. Insa, Tn privinta casei, voi ra-
Vreau sa traiasca Tn confort deplin, pTna la sfTr- mme ferm pe pozitie.
situl vietii. Mirarea cea mai sincera i se citi pe fata. '
Ridica din umeri. - Vrei sa spUi ca tot mai doresti sa ne casa-
- Oricum, jumatate din banii pe care i-am dat torim?
pe casa au fost ai ei. Doar am cumparat-o Tm- Deodata, Tnainte ca ea sa-si dea seama, Chet
preuna. se apropfe de pat si o lua Tn brate.
- Atunci voi cumpara eu vila aceea pentru - BineTnteles ca da. Ce, credeai ca renunt la
de
tine a?a usor, iubito?
li saruta vlrfui nasuiui, pecetluind intelegerea.
Isi apropie fata de a ei s\-i s\m\\a cal-
Apoi, purtlndu-si un deget peste buzele ei moi, li
da pe obraji.
zimbi satisfacut.
- Te iubesc, Meri. Am nevoie de ti.ne.
O saruta Tnsetat, peste tot. De-at?ta pasiune, - A§ dori sa stiu un singur iucru. Ce te-a facut
sa te razgindesti in ceea ce priveste vTnzarea
abia rnai puteau respira.
afacerii tale si asocierea ta cu mine?
GTnd Tsi ridica ochii, ea vazu ca erau extrem
O trase mai aproape.
de seriosi.
- Uite ce-i. Nu mai vreau sa discutam proble- - Hai, Meri o atlta ei. Pentru satisfacerea
ma banilor, Sint de acord cu orice, numai cu asta mmdriei mele, spune-mi ca ai facut-o pentru ca
stnt irezistibii si minunat, pentru ca sint un iubrt
nu! special.
-- Da, dar...
Isi cobon capui si o saruta pe gropita de la ba-
— Nici un dar.
za gitului. Aproape ca i se opri inima si carnea Ti
O strinse usor de mTna.
vibra plna in vlrfui degetelor de la picioare.
- Asculta, doamna. Nu vreau nici sa te domin,
nici sa traiesti Tn umbra mea, dar, ca sot, doresc - Mi-am trecut, pur si simpiu, viata Tn revista,
sale apar si sa te iubesc, sa-ti dau tot ce~i a! zise ea sincer, Tn tirnp ce ei ridica privirea. Faptui
meu. Am muncit din greu toata viata mea si-am ca am avut^propria mea afacere m-a facut sa ma
facut bani frumosi. Ce vezi rau Tn faptui ca vreau simt bine, mi-a dat Tncredere ca voi fi capabila^
oricTnd sa ma descurc.
sa-i Tmpart cu sotia mea, sa-i fac existenta mai
- Stiu ca ti se pare o prostie, adauga ea zTrn--
usoara?
bind cu timiditate.
Inainte ca ea sa-i poata raspunde, el o saruta
- Ba deloc! zise el blind, cu ochii plini de
din nou.
- Ne-am Tnteles? dragoste. $tiu cTt de mult te-a chinuit lucrul aces-
ta Tn trecut.
- Cum as putea sa ma cert cu tine? Cum des-
Ea Isi cobor? privirile.
chid gura mi-o acoperi cu a ta.
-'Dar acum, nu-mi mai e teama -sa.fju pe pi-
Ochii ei erau stralucitori si plini de iubire.
cioarele me!e. Te iubesc, Chet, mai mult decit
- Bine.
am iubit vreodata pe cineva, si vreau sa-mi pe-
: lo ; ttey..Hi- ., • .. ioil
tree restui vietii cu tine. Dar daea ti s-ar intirnpla
ai facut un compromis, spuse Chet arcuindu-sl o
ceva, vreodata, stiu ca nu ma voi prabusi. Voi fi
sprinceana si surizTnd diabolic, m-am gmdit ca
in stare sa ma ridic si sa merg mai departe. Con- mai poti face inca unul.
vingerea aceasta e foarte importanta pentru lar ea chiar asta facu.
mine.
Observa ca el ?i zlmbi rrundru.
- $i, cu toate acestea, vreau sa fiu implicata
?ntr-o afacere reusita. Nu admit sa puna ceva
staplnire'pe mine atTt de mult, melt sa nu mai am
nimic de daruit familiei mele. Mi-am dat seama
c?t de important! slnteti voi, pentru mine. Cred ca SFIR$IT
am schimbat prioritatile si am acceptat un corn-
promts, j
- Esti fericita ca ai luat aceasta decizie? o
Tntreba el. Vreau sa spun, esti realmente feri-
cita?
Ea Ti saruta blind, pe gura.
- Realmente fericita.
- O, Meri!
O ciupi de iobul urechii si Tsi strecura mma pe
sub cearceaf sa-i mmgiie coapsa. Ii scapa un
geamat si degetele cautara mai sus. Meri se cui-
bari l?nga el. Ii fu greu sa se mai concentreze la
altceva, Tn afara de mma lui.
- - Hm! facu ea blind. Am crezut ca arn stabilit
ceva... adica sa avem rabdare pina dupa nunta.
Ca sa nu ne mai tot ascundem.
- Asa e, rosti e! cu voce gttuita. Dar o data ce

S-ar putea să vă placă și