Sunteți pe pagina 1din 5

Excepții:

1. Exemplifică substantive adjectivale:


2. Dă exemple de substantive verbale:
3. Croitor-croitoreasă constituie substantive...
4. Țânțar este un substantiv...
5. Cal-iapă sunt substantive...
6. Dă exemplu de substantive colective:

OBS. Dacă substantivul colectiv e articulat cu articol hotărât, predicatul


verbal sau nominal e la sg: Mulțimea de oameni vine de la târg.
Dacă substantivul colectiv e articulat cu articol nehotărât,
predicatul verbal sau nominal e la pl: O mulțime de oameni plecau. =
acord prin atracție.
7. L -am ajutat pe al bunicii la bucătărie. ce fs. și ce caz are pe al bunicii?
8. L am liniștit pe Ayan. Care e complementul direct reluat?
9. L am ascultat pe Ayan, nepotul meu.- apoziția este în cazul...
10.L am văzut pe Ayan, pe nepotul meu.- apoziția este în cazul...
11.articulează la genitiv-dativ substantivele medicină și foame.

1. exemplifică câte un adjectiv cu o terminație și două forme flexionare:


2. dă exemplu de câte un adjectiv cu două terminații și trei forme
flexionare:
3. dă exemplu de câte un adjectiv cu două terminații și patru forme
flexionare:
4. exemplifică două adjective invariabile:
5. În ce situații, cuvintele mult și puțin sunt adjective propriu-zise cu
patru forme flexionare?
6. Multe știu povestea mea. multe este ca parte de vorbire...
7. Dacă adjectivele poziționate în fața substantivelor preiau articolul
hotărât de la acestea, ce parte de vorbire sunt? atentul copil
8. Construcția frumoooooooooooooooooooooooooos prea tare este la
gradul de comparație?
9. Adjectivele compuse permit sau nu comparația?
10.Câți i primesc la plural adjectivele terminate în -iu?
11.Ce parte de vorbire NU pot deveni adjective bun, sărac, sărman și
vechi?
1. Care sunt cele trei situații de uzitare a articolului hotărât proclitic
lui?
2. Niște-articol nehotărât
3. Niște- adjectiv pronominal-nehotărât
4. Cum se numește articolul care ajută la formarea gradului superlativ
relativ al adj. /al adv.: cel mai atent și intră și în componența
substantivelor proprii compuse: Alexandru cel Bun/ loc.adv.: cel
puțin/ loc.adj.: cel din trecut?
5. Cele urâte sunt: Ana și Maria. Sintagma cele urâte este ca parte de
vorbire.....

1. Poate e adverb incident în propoziția:


2. firește +să/+că ce f.s îndeplinește? Firește că-s cea mai deșteaptă.
3. firește +să+că cere ca subordonată...
4. Vorbește englezește.- adverbul are ca f.s...
5. Atât și destul au sau nu grade de comparație/intensitate?

1. Numeralele sută, mie, milion, miliard au valoare substantivală sau


adjectivală?
2. Valoarea substantivală a numeralului cardinal se realizează prin articulare
cu articol:...
3. Care e forma neologică din următoarele numerale: : îndoit-dublu, întreit-
triplu, împătrit-cvadruplu, încincit-chintuplu?
4. Salariul înmiit- parte de vorbire.
5. Muncește îndoit- parte de vorbire.
6. Mănânc doar de cinci ori pe zi. de cinci ori-fs
7. S-a logodit prima dată. prima dată- fs
8. Venise prima dată la mare. prima dată- f.s.
9. De care locuțiune numerală este sintagma în al doilea rând?
10.Ce tip de locuțiune este construcția a câta oară?
1. La ce persoană are forme pentru vocativ pronumele personal?
2. În cadrul locuțiunilor precum: a luat-o la sănătoasa, pronumele
personal are valoare....................
3. Poșeta-i/-ți sunt pronume personale în dativul...
4. Uite-mi rochia! -mi este în cazul..,
5. În ciuda lui este un CC....
6. Dă exemplu de câte o locuțiune pronominală de politețe:
7. Exemplifică o formă reverențioasă a pronumelui de politețe:
8. Sunt apreciată de o ființă ca matale. pron de politețe are ca fs...
9. El te stimează. te este pronume...
10. Tu te aranjezi. te este pronume...
11. El își tunde părul. își -fs. caz
12. Ce NU pot deveni pronumele personale, de politețe și reflexive?
Atenție:
Mașina se află în fața școlii. CCL-G – prepoz.specifică pt G
Mașina se află în fața noastră. CCL- at.pron.pos.-Ac- loc.prepoz.pt
acuzativ
Obs: Lupta contra corupției este evidentă.
at.s.-G
Lupta contra voastră este evidentă.
at.adj.-adj.pron.pos. AC
A sosit acasă înaintea voastră.
cct- adj.pos. Ac
Obs. Dacă între prepoziție/locuțiune prepozițională specifică genitivului
și pronumele posesiv este articolul posesiv-genitival alor, pronumele
posesiv este în genitiv, iar f.s. este de atribut pronominal.
Ex: Televizorul de deasupra alor mei a căzut.
At.pron.- G
Sunt corecte: Un prieten al meu/o colegă a mea/un prieten de-ai mei/o
colegă de-ale mele/ un prieten de-al meu/o colegă de-a mea.

1. care are ca fs?


2. pe care -fs
3. care +subst- fs
4. care+vb copulativ- fs
5. oglinda care- fs
6. de care -fs
7. căruia- fs
8. Ce parte de vorbire devin formele mult, puțin, tot, destul?
9. Alergam care încotro puteam-fiecare- ce parte de vorbire este care?
10.Multe fete- multe parte de vorbire
11.Fete multe- multe-parte de vorbire-
12. De ce nimănui, niciuneia, niciunuia, niciunora- G/D- NU devin
adjective pronominale negative?

1. Mi-e sete. sete-fs


2. a ieși-pv/pn
3. a însemna- pv/pn
4. a se face- pv/pn
5. a părea-pv/pn
6. a ajunge-pv/pn
7. a se naște-pv/pn
8. a rămâne-pv/pn
9. Se numește verb tranzitiv dacă.....
10.Verbul intranzitiv poate primi un complement...
11.Verbul a plăcea este la conjugarea...
12.Eu te apreciez.-verbul este la diateza...
13.CARTEA va fi citită de acea fată.-diateza
14.am să ascult-timpul..
15.să fi scris/să fii scris
16.A visa
Funcții sintactice:
Subiect-
Nume predicativ-
Atribut verbal-
Complement direct-
Complement indirect-
Savurând:
- Subiect:
- Nume predicativ:
- Atribut adj/gerunziu acordat:
- Atribut verbal:
- Complement direct:
- Complement indirect:
- Ccm:
- Cct:
- C c de cauză:
- Cc concesiv:
- Cc consecutiv:
- Element predicativ suplimentar:
Modul PARTICIPIU -s/-t
ascultat/scris
Funcții sintactice:
- At adj.
- Np
- Cc cauză:
- C c de scop: