Sunteți pe pagina 1din 1

Chestionarul de Maturitate Emoţională Empatică (M.E.E.

), care constă într-o


înşiruire de 33 afirmaţii faţă de care subiectul trebuie să-şi manifeste acordul,
respectiv dezacordul.
Inventarul de Ostilitate Bassa-Dark, care cuprinde 66 de itemi grupaţi în 7
factori: negativism, resentiment, ostilitate indirectă, asalt, suspiciune, iritabilitate,
ostilitate verbală.