Sunteți pe pagina 1din 4

(Ν)

e ri cit bă ăr ba a a tu u u ul,

A li lu u u i i i i ia, Ca re

le e n-a u um blat în sfa a tul ne cre


(Κ)↓ (Δ)↓ (Ν)

e di in cio şi i lo o o or, A li lu u

i i i i ia.
(Ν)

ă şti i i ie Do o om nul ca lea a dre pţi


Δ

(Π)
i lor şi ca a a a lea ne cre din cio o şi
(Δ)↓ (Ν)

(Κ)↓
lor va pie e ri i i i, A li lu u i i i i

ia.

1
(Ν)

(Δ)
lu ji iţi Dom nu lui cu fri i i că ă
(Ν) (Π) (Κ)↓

şi vă bu cu ra aţi Lui cu u cu u tre e e e


(Δ)↓ (Ν)

mu u u ur, A li lu u u u i i i i ia.
(Ν) (Π)

e ri ci iţi to oţi ca a ri nă dăj


(Ν)

du ie e esc spre e e e e Dâ â â ân su

u u u u u u ul, A a li i lu u i i

ia.
(Δ) (Ν)

coa lă ă, Doa a am ne, mân tu ie e şte mă,


(Π) (Ν)

Du um ne ze e e e e e u u u ul

me e e e e e e eu, A a li i lu

u i i i ia.
(Ν) (Δ)

a Do om nu lui e ste mân tu u i i

2
(Ν)

i rea şi pres te e po po o ru ul Său

bla go slo ve e e e ni ia a a Sa a a,
(Δ)↓ (Ν)

A li lu u u i i i i ia a.
(Ν)

la vă ă Ta tă ă lu ui şi i Fi i u u lui

şi i Sfâ â â â tu lu ui Duh, A li lu u u

u u i i i i ia.
(Ν)

i a cu um şi i pu ru u rea şi în ve

e e ci ve e ci lo o o o o or,

A a a a min, A li lu u u u u

i i i i ia.
(Ν)

a li lu i i ia, A li lu i
(Π)

i i ia, A li lu i i ia, Sla va ti

3
(Ν)

i ie Dum ne ze e e e e u u u u

le.
(Ν) (Δ)

a li lu i i ia, A li lu i i ia,

(Π)
A li lu i i ia, Sla vă ă Ţi i ie Du um ne
(Ν) (Δ)↓ (Ν)

ze e u u u le e e e e e e e.