Sunteți pe pagina 1din 17

Liceul Teologic Penticostal „BETEL”, Oradea

INSPECȚIE CURENTĂ II GRADUL II

Proiect de activitate integrată

Prof. înv. preșcolar: Bochiș Mariana

An școlar 2020-2021
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 26.05.2021
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Teologic Penticostal „Betel”, Oradea
GRUPA: Mare A, Grupa Fluturașilor
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Bochiș Mariana
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi aici pe Pământ?
TEMĂ DE PROIECT: Animalele, prietenele noastre!
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În lumea apelor”
TEMA ZILEI: ,,Aventuri din adâncurile mării”
TIPUL ACTIVITĂȚII: Fixarea și consolidarea cunoștințelor, priceperilor şi deprinderilor
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADP, ALA I, ADE (DLC - joc didactic + DOS -
lipire), ALA II
COMPONENȚA ACTIVITĂȚII:
ADP: Întâlnirea de dimineață: „Peștișorul Nemo ne invită la joacă”
Rutine: „Ape curate, bucuria celor ce le locuiesc” – deprinderea de a proteja apele, viețuitoarele marine
Tranziții: „Bat din palme”, „Fac gimnastică de mic, să cresc mare și voinic”, „Scuturăm mânuțele”

ALA 1
 Artă: „Cărticica mea cu viețuitoare marine” - confecționare
 Bibliotecă: „Solzii peștelui” - semne grafice
 Joc de masă: ,,Din frumusețile adâncurilor” – puzzle

ALA 2
 „Prinde peștișorul auriu” - joc de mișcare

ADE:
 D.L.C. - ,,Jocul silabelor” – joc didactic
 D.E.C. – „Caracatița” – lipire
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ŞI COMPORTAMENTE VIZATE:
- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare.
- Participarea și implicarea în diverse activități individuale sau de grup.
- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persevereța în realizarea sarcinilor).
- Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute.
- Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare.

COMPORTAMENTE VIZATE:
- Manifestă creativitate în activități diverse
- Utilizează materialele puse la dispoziție pentru realizarea unor activități variate
- Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificare, specifice vârstei
- Diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere
- Identifică și valorifică unele caracteristicii ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului

SCOPUL ACTIVITĂȚII
Formarea și cosolidarea de priceperi și deprinderi, îmbogățirea vocabularului activ și pasiv pe
baza experienței, utilizarea unui limbaj oral corect, stimularea exprimării orale precum și consolidarea
abilităților practice utilizând corect materialele și tehnicile de lucru.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să identifice materialele de pe măsuţe și să le ulilizeze corect pentru a realiza creații originale.
O2. Să respecte ordinea etapelor realizării lucrării.
O3. Să denumească animalul de pe jeton.
O4. Să recunoască sunetul inițial al cuvintelor, să despartă corect cuvântul în silabe și să alcătuiască
propoziții cu cuvântul dat.
O5. Să aleagă cifra corespunzătoare numărului de silabe.
O6. Să respecte regulile de joc în vederea menținerii ordinii și disciplinei pe toată durata activității.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: surpriza, jocul, conversația, explicația, observația, demonstrația, metoda
„Turul galeriei”.
Mijloace didactice: fișe de lucru, carioci, creioane colorate, lipici, scoici, piese de puzzle cu
animale marine, jetoane cu animale marine, acvarii din hârtie, cereale în formă de cerc, fâșii din hârtie
colorată, aracet, farfurii cartonate, recompense dulci.
Metode de evaluare: proba orală, observarea curentă a comportamentului copiilor, aprecieri
verbale și stimulative, aplauze, analiza produselor activității, expoziția.
Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual
Durata activității: 9:30 - 11:30
Locul desfășurării: sala de grupă

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru educație timpurie 2019.
 Suport pentru explicitare și înțelegere curriculum pentru educație timpurie 2019.
 Ionescu, M. - coordonator, „Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a
copilului de la naștere la 7 ani”, Ed. Vanemonde, București, 2010
 Preda, V. - coordonator, „Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de
copii”, Ed. Gheorghe-Cârțu, Craiova, 2009
 Preda, V. – „Abordare în maniera integrată a activităților din grădiniță”, ed. Humanitas
Educațional, București, 2005
SCENARIUL ZILEI

După ce voi asigura condițiile optime pentru realizarea activităților propuse, voi primi copiii în
sala de grupă și îi voi invita să se așeze pe scăunele. Voi face introducerea la Întâlnirea de dimineață.
Salutul se va realiza prin formula:
„Dimineaţa a sosit
Fluturașii au venit,
În semicerc ne așezăm
Cu toţii ne salutăm:
- Bună dimineaţa!”

Prezenţa se va face prin strigarea în ordine alfabetică a fiecărui copil și consemnarea absenților
în catalogul grupei.
Se va completa calendarul naturii cu ziua, data, anul și anotimpul. Voi numi un copil care va
prezenta starea vremii.
Împărtăşirea cu ceilalţi constituie momentul în care voi adresa câteva întrebări referitoare la
starea lor, dar și la tema săptămânii în curs.
Noutatea zilei - Copiii primesc o scrisoare de la peștișorul Nemo (anexa 1). Le voi citi copiilor
scrisoarea.
Peștișorul Nemo le transmite că dorește să-i invite într-o aventură de neuitat. Le propune copiilor
ca noile cunoștințe și deprinderi să fie transmise într-o manieră distractivă, prin joc, deoarece el știe că
fluturașilor le plac provocările și sunt niște copii foarte isteți.
Trecerea spre centre se va realiza cu ajutorul tranziţiei „Bat din palme”. Copiii se vor așeza la
unul dintre cele trei centre deschise. În cadrul jocurilor şi activităţilor alese (A.L.A 1), copiii vor fi
grupați la centre în funcție de modelul ecusonului.
Artă: Fiecare copil va primi câte o cărticică cu pagini albe, pe care va trebui să lipească imagini
cu diferite viețuitoare marine, pe care înainte de a le lipi, le colorează corespunzător.
Bibliotecă: Copiii vor primi o fișă, pe care, cu ajutorul instrumentului de scris, trasând pe linia
punctată, vor realiza „solzii peștelui”.
Joc de masă: Copiii vor primi un plic cu piese de puzzle ce ilustrează o imagine cu viețuitoare
marine. Ei vor îmbina și vor lipi piesele în ordine, pe o coală cartonată, formând astfel imaginea de pe
plic.
Le reamintesc copiilor comportamentul aşteptat în cadrul activităţilor: se discută în şoaptă,
pentru a nu deranja colegii; apreciem şi protejăm lucrările colegilor; fiecare sarcină trebuie terminată;
lucrăm corect și îngrijit, păstrând ordinea la măsuțe.
Se execută exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii înainte de începerea activităţii. După
efectuarea exercițiilor pentru încălzirea mușchilor mâinii, copiii vor trece la realizarea sarcinilor. Voi
trece pe la fiecare centru oferind explicații suplimentare și ajutor acolo unde este nevoie.
După finalizarea activității, toate materialele realizate la centre vor fi expuse la panou.
Se analizează produsele realizate la fiecare sector, folosind metoda „Turul galeriei”. Copiii vor fi
apoi îndrumați către baie, timp în care voi pregăti sala de grupă pentru următoarea activitate. Voi așeza
pe tabla magnetică plicul cu primul indiciu.
Ne vom așeza în semicerc, pe scăunele, și cu ajutorul tranziției: „Scuturăm mânuțele”, vom trece
la activitatea de limbă și comunicare, unde, dacă vor realiza corect sarcinile propuse în cadrul jocului
didactic, vor primi și cel de-al doilea plic, și vor fi mai aproape de deschiderea cufărului cu surprize.
Pentru acest lucru, copiii vor denumi corect viețuitoarele ilustrate pe jetoane, vor recunoaște sunetul
inițial al cuvintelor ilustrate pe jetoane, vor da exemple de alte cuvinte care încep cu același sunet, vor
despărțiți cuvântul în silabe, iar apoi, vor așeza jetonul în unul dintre acvariile de pe tablă, în funcție de
numărul de silabe al fiecărui cuvânt, iar la finalul jocului, vor formula propoziții cu anumite cuvinte
date. Voi explica copiilor sarcinile și regulile jocului, iar apoi vom realiza jocul de probă. După
executarea jocului de probă, vom trece la execuratea propriu-zisă a jocului didactic, invitând pe rând
câte un copil în față.
Proba 1: „Denumește și recunoaște” – Copiii vor veni pe rând în față și vor extrage din acvariu
câte un jeton, vor denumi viețuitoarea aflată în imagine și vor recunoaște sunetul inițial al cuvântului.
Proba 2: „Dă exemple” – Voi cere copiilor ca după ce vor recunoaște suntetul inițial al cuvintelor
ilustate pe jetoane, să îmi dea câteva exemple de cuvinte care încep cu acelși sunet.
Proba 3: „Desparte în silabe” – Copiii vor despărți în silabe cuvântul de pe jeton, ajutându-se de
bătaia din palme sau așezând mâna sub bărbie atunci când rostesc cuvântul
Proba 4: „Numără și așază corespunzător” – Copiii vor număra silabele pe care le conține fiecare
cuvânt, și vor așeza jetonul în acvariul a cărui cifră corespunde numărului de silabe.
Vom analiza tabla magnetică, unde sunt așezate acvariile cu jetoane, vom număra animalele din
fiecare acvariu și vom observa că acvariul cu cifra cinci conține un singur jeton, caracatița (ca-ra-ca-ti-
ța), cinci silabe, Vom purta o scurtă conversație despre caracatiță, făcând referire la culoare, numărul
tentaculelor, mediul în care trăiește, etc, și astfel voi face trecerea spre următoarea activitate, invitându-i
pe copii la măsuțe, unde, în cadrul activității practice, vor realiza o caracatiță.
Copiii vor primi fiecare câte o farfurie din carton, pictată cu o zi înainte cu albastru, o formă de
brioșă din hârtie (reprezentând capul caracatițe), fâșii din hârtie de culoare mov (ce reprezintă
tentaculele acesteia), lipici, aracet, pensulă, cereale în formă de cerc, ochișori din plastic, guriță din
hârtie. Voi expune copiilor modelul meu, le voi explica și demonstra tehnica de lucru. Înainte de a
începe să lipim, vom executa câteva exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii. Le voi ura spor la
treabă, timp în care voi corecta poziția la măsuțe a copiilor și voi oferi sprijin unde este nevoie. După
finalizarea activității practice, voi invita copiii să reocupe locul pe scăunele (în semicerc), pentru a
finaliza jocul didactic.
Complicarea jocului:
Proba 5: „Formulează propoziții” – Voi folosi un cub, pe fețele căruia sunt lipite imagini cu șase
viețuitoare marine. Voi arunca cubul, iar copilul care îl primește, va formula o propoziție cu imaginea de
pe fața cubului.
Copiii vor primi și următorul indiciu, iar cu ajutorul tranziției: „Înotăm, înotăm”, se vor îndrepta
spre baie. Voi expune lucrările copiilor la panou, voi face aprecieri asupra modului de lucru în realizarea
lucrării practice și îi voi invita să ne pregătim pentru ultima activitate a zilei, nu înainte de a le oferi cel
de-al treilea indiciu.
„Vă plac peștii? Vreți să învățăm să pescuim?” Adresându-le aceste întrebări, voi trece la
activitatea propusă la A.L.A.2, unde ne vom juca un joc de mișcare, care se numește: „Prinde cât
mai repede peștișorul auriu!”. Le voi explica copiilor regulile jocului și modul de execuție al
acestuia. Copiii vor fi împărțiți în două echipe. Pe rând, câte un copil din fiecare echipă, va urca în
barcă, va primi câte o undiță în vârful căreia este atașat un magnet, și vor pescui cât mai repede un
peștișor din apă. După ce au reușit să prindă peștele, vor da undița următorului coechipier și acțiunea
se va repeta până când toți copiii vor realiza sarcina jocului. Va fi desemnată câștigătoare echipa ai
cărei membri prind cel mai repede câte un peștițor.
Voi analiza modul în care copiii respectă regulile jocului, modul în care aceștia se implică în
activitate, iar la final, le voi da și ultimul plic, pentru a finaliza puzzle-ul. Copiii vor fi recompensați
cu bănuți de ciocolată din cufărul primit drept recompensă de la peștișorul Nemo.

Aprecieri finale

La sfârșitul activității, voi felicita copiii că au reușit să ducă la bun sfârșit activitățile
propuse de peștișorul Nemo. Voi face aprecieri individuale, dar și colective, asupra modului în
care au participat la activitate, pe toată durata zilei. Voi deschide plicurile cu cele patru indicii,
vom găsi astfel unde este ascunsă comoara și vom deschide cufărul cu surprize. Copiii vor
primi recompensele binemeritate, apoi vor merge la baie și se vor pregăti pentru servirea mesei
de prânz.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

ETAPELE CONȚINUTUL STRATEGIA


ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFIC DIDACTICĂ Evaluare/
Metode și Mijloace de
Metode
procedee învățământ
1. MOMENTUL Asigurarea condițiilor optime
ORGANIZATORIC pentru realizarea activității,
aerisirea sălii de grupă, aranjarea Mobilierul Observarea
scăunelelor, a centrelor și din sala de comportamen-
pregătirea materialelor didactice grupă tului copiilor
necesare. Introducerea copiilor în
sală și așezarea acestora pe
scăunele, în semicerc, pentru
întâlnirea de dimineaţă.
2.INTRODUCEREA Întâlnirea de dimineață debutează
ÎN ACTIVITATE cu salutul. Se face apoi prezența, Calendarul
consemnarea celor absenți în naturii
catalogul grupei, iar apoi se trece Observarea
la calendarul naturii, unde Conversația comportamen-
precizăm ziua, data, luna, anul, Catalogul tului copiilor
anotimpul în care ne aflăm și
starea vremii.

3. CAPTAREA Se va face prin Noutatea zilei.


ATENȚIEI Copiii primesc într-o sticlă, o Scrisoarea de
scrisoare de la peștișorul Nemo. Surpriza la peștișorul
Acesta le propune un joc cu Nemo. Observarea
recompense, dacă vor duce la bun comportamen-
sfârșit sarcinile propuse de tului non-
educatoare pentru ziua în curs, vor Conversația Comoara din verbal al
primi recopensa. Surpriza stă cufăr. copiilor.
ascunsă într-un cufăr pe care
peștisorul l-a ascuns în sala de
grupă. După fiecare activitate
realizată corect, copiii vor primi Plicurile cu
câte un plic ce conține câte un indicii.
indiciu cu locul în care e ascuns
cufărul cu comori.
4. ANUNȚAREA Copiii sunt anunțați că astăzi
TEMEI ȘI A vor parcurge o adevărată aventură,
OBIECTIVELOR dacă vor duce la bun sfârșit Conversația Observarea
activitățile propuse, vor reuși să comportamen-
deschidă, la finalul zilei, cufărul cu tului non-
surprize. Le voi spune copiilor că Expunerea verbal al
pe parcursul zilei vor avea de copiilor
îndeplinit sarcinile jocului
didactic, vor lipi, se vor juca,
demonstrând astfel că sunt copii
harnici, isteți și ascultători.

5. PREZENTAREA Copiii vor trece la centrele Conversația


CONȚINUTULUI deschise prin tranziția: „Bat din
ȘI DIRIJAREA palme”, după care se vor așeza la
ÎNVĂȚĂRII măsuțe în funcție de culoarea
ecusonului, astfel: Coală de Observarea
Artă: Copiii vor colora Explicația hîrtie albă comportamen-
corepunzător șase imagini cu îndoită tului copiilor
viețuitoare marine, imagini pe care (cărticica)
le vor lipi apoi pe câte o pagină Creioane
goală a cărții, realizând astfel colorate
cărticica. Lipici
Decupaje din
Bibliotecă: Copiii vor trasa, cu hîrtie
ajutorul instrumentului de scris, Demonstrația
solzii peștelui, unind liniile
punctate.
Joc de masă: Copiii vor primi un
plic cu piese de puzzle, pe care le
vor potrivi, formând imaginea dată Fișe de lucru
pe plic, iar apoi le vor lipi pe coala Carioci
de hârtie cartonată. Creioane
Înainte de a începe munca, vom
executa câteva exerciții de Exercițiul
încălzire a mușchilor mici ai Plic cu piese Observarea
mâini: de puzzle comportamen-
„Mișcăm degețelele Coală de tului copiilor
Și batem pălmuțele hârtie A4,
Pumnișorii îi rotim, cartonată
Și apoi îi învârtim.”
În timp ce copiii lucrează, voi
trece pe la fiecare centru pentru a Conversația
le oferi sprijin sau indicații
suplimentare. Voi urmări modul de
lucru al fiecărui copil, de la fiecare
centru.
 Le reamintesc copiilor
comportamentul așteptat în cadrul
acestor activități.
 - păstrăm liniștea, vorbim doar în Turul galeriei
șoaptă, apreciem și protejăm (în grup)
lucrările realizate de colegi, fiecare
își duce la bun sfârșit sarcinile
primite, lucrăm corect și îngrijit.
La finalul activităților de la centre, Aprecieri
copiii vor face „Turul galeriei”. Conversația verbale
Ne vom deplasa împreună pe la
toate sectoarele. Vom analiza
lucrările, după care voi alege Aplauze
câteva lucrări care au respectat
toate criteriile cerute. Numesc
câțiva copii care să aleagă și să Plicul cu
analizeze alte lucrări, cerându-le primul
să-și motiveze alegerea în funcție indiciu
de criteriile cerute la fiecare
centru. În final se vor face
aprecieri generale și voi expune
lucrările la panoul grupei. Copiii
vor primi primul indiciu.
Copiii merg la baie, timp în
care voi pregăti sala de grupă Conversația Observarea
pentru următoarea activitate. Tabla comportamen-
Voi invita copiii să se așeze magnetică tului non-
pe scăunlele așezate în semicerc, verbal al
pentru un contact vizual mai bun. Explicația copiilor
Voi prezenta copiilor titlul jocului
didactic, din cadrul activității de Bol cu
dezvoltare a limbajului. jetoane
Jocul de azi se numește: „Jocul Expunerea
silabelor”.
Voi expune tabla magnetică pe Acvarii
care sunt așezate cinci acvarii, numerotate
fiecare acvariu fiind numerotat cu de la 1-5
o cifră de la 1-5. În fața tablei
magnetice se află un bol cu mai Aprecieri
multe jetoane ce ilustrează diferite Demonstrația verbale
viețuitoare marine.
Voi prezenta copiilor regulile și
sarcinile jocului, iar apoi vom
desfășura jocul de probă.
După jocul de probă, voi chema
câte un copil în față, acesta va
extrage un jeton, va recunoaște Observarea
viețuitoarea marină din imagine și comportamen-
va indica sunetul inițial al tului copiilor
cuvântului. Exercițiul
Voi antrena și pe ceilalți în joc,
cerându-le să îmi dea și alte
exemple de cuvinte care încep cu
același sunet.
Apoi copilul va despărți în silabe
cuvântul și va așeza jetonul în
acvariul cu cifra corespunzătoare
numărului de silabe.
Ex: rac - 1 silabă, jetonul va fi
așezat în acvariul cu cifra 1.
Jocul va continua până vom
extrage ultimul jeton, iar sarcinile
jocului vor fi parcurse de copilul
care este chemat în față, cu
intervenția celorlați copii, atunci
când li se cere acest lucru.
6. OBȚINEREA După ce vor extrage ultimul
PERFORMANȚEI jeton, vom analiza împreună tabla Explicația
magnetică, numărând jetoanele din
fiecare acvariu.
Copiii vor constata faptul că în
acvariul cu cifra cinci, se află un Demonstrația
singur jeton, cel ce ilustrează o
caracatiță.
După o scurtă conversație, vom
trece la activitatea practică, unde Farfurie din
copiii vor lipi o caracatiță. Vom Conversația carton
intui împreună materialele de pe
măsuță, le voi arăta modelul și voi Fâșii din
explica și demonstra modul și pașii hârtie
pe care îi au de parcurs în Explicația cartonată
realizarea acesteia.
Înainte de a începe să lipească Forme de
vom executa câteva exerciții de Demonstrația copt
încălzire a mușchilor mici ai
mâini. Lipici
„Ne jucăm, ne jucăm, Exercițiul Aracet
Cu degețelele noi ne jucăm!
Când degețelele au obosit, Pensulă
Pumnișorii au și sosit!
Ne jucăm, ne jucăm, Ochișori din
Cu pumnișorii noi ne jucăm! plastic
Când pumnișorii au obosit,
Palmele au și sosit!
Ne jucăm, ne jucăm,
Cu palmele noi ne jucăm!
Cănd palmele au obosit
Suntem gata pentru lipit”
Le voi ura spor la treabă, timp în
care voi superviza activitatea
copiilor, oferind explicații
suplimentare și suport celor care
au nevoie.

Voi invita copiii să se reașeze în


semicerc, pe scăunelele, pentru a
finaliza jocul didactic.
7. ASIGURAREA Complicarea jocului se va
RETENȚIEI ȘI A realiza cu ajutorul unui cub, pe Conversația Cubul cu
TRANSFERULUI fețele căruia sunt lipite imagini cu imagini Observarea
șase viețuitoare acvatice. Voi comportamen-
arunca cubul, iar copilul care îl va tului copiilor
prinde va trebui să formuleze o Explicația
propoziție cu imaginea respectivă. Aprecieri
Voi îndemna copiii să folosească individuale și
cuvinte diverse, iar propozițiile să colective
conțină cât mai multe cuvinte. Exercițiul
După ce vor construi propoziții cu
toate cele șase imagini de pe fețele
cubului, vom face o recapitulare Plicul cu
despre viețuitoarele marine. următorul
indiciu
Vom trece apoi la ALA 2, la
jocul de mișcare. Voi adresa
copiilor următoarea întrebare: Expicația
„Sunteți gata pentru joc?”
Astăzi vom juca un joc care se
numește: „Prinde cât mai repede
peștișorul auriu”. Este un joc
distractiv, în care vă veți testa
îndemânarea, dar și rapiditatea. Observarea
Voi explica copilor modul în care comportamen-
se va desfășura jocul și regulile Undițe tului copiilor
acestuia. Copiii vor fi împărțiți în
două echipe. Pești din
Înainte de a începe, vom executa hârtie
câteva exerciții de gimnastică, colorată
pentru a le pregăti corpul pentru Aprecieri
efort, iar apoi, vom executa jocul Barcă verbale
de probă.
Jocul propriu-zis se va desfășura
până când toți copiii au fost măcar
o dată în rolul de pescar. Va fi
desemnată câștigătoare echipa care
va termina prima de pescuit câte
un peștișor auriu
8. EVALUARE Voi face o analiză a întregii
zile, apreciind munca și realizările
fiecăruia. Plicul cu Aprecieri
Vă felicit, dragilor, că ați reușit să ultimul individuale și
duceți la bun sfârșit sarcinile Conversația indiciu colective
propuse în cadrul activităților de
azi, ați demonstrat că știți să
lucrați împreună, dar și individual.
9. ÎNCHEIEREA Drept recompensă, vom
ACTIVITĂȚII descoperi împreună unde este Stickere Aprecieri
ascuns cufărul, il vom deschide și individuale și
veți primi surprizele pregătite de Bănuți din colective
peștișorul Nemo. Conversația ciocolată

ANEXA 1 – scrisoarea de la peștișorul Nemo


Dragi fluturași,

Pentru că știu că în această săptămână faceți o călătorie în minunata lume a adâncurilor, vreau ca, alături de

mine, să parcurgeți activitățile de azi, distrându-vă și îndeplinind sarcinile primite de la doamna voastră educatoare.

Și pentru că știu de la doamna Mari cât sunteți de isteți și cât de mult vă plac provocările, m-am gândit să

facem ziua mai atractivă, și astfel, vă propun ca activitatea de azi să fie transformată într-o vânătoare de comori. Dacă

veți lucra împreună, dacă veți asculta și respecta indicațiile primite de la doamna educatoare, și dacă veți duce la bun

sfârșit sarcinile primite, veți reuși să deschideți cufărul cu surprize. Cufărul este ascuns în sala de grupă, iar pentru a-

l găsi, veți primi după fiecare activitate realizată corect câte un plic, numerotat de la 1 la 4, în care vă voi transmite câte

un indiciu. Cu fiecare plic deschis, veți fi mai aproape de locul în care este ascunsă comoara.

Aștept cu nerăbdare să văd cât de multe lucruri știți despre viețuitoarele marine, și cât de bine vă veți

descurca cu sarcinile de lucru.

Vă doresc mult succes, dragilor

Cu drag, peștișorul Nemo.

S-ar putea să vă placă și