Sunteți pe pagina 1din 39

CUPRINS

I.Prezentarea societăţii S.C. Alumil Rom


Industry S.A……………...pag.2

I.1. Prezentarea companiei………………………………………………...…….pag.2


I.2. Înfiinţarea Companiei. Retrospectivă istorică.............................................pag.2
I.3. Filialele companiei...........................................................................................pag.3
I.4. Activităţi principale........................................................................................pag.3
I.5. Produse.............................................................................................................pag.4
I.6. Managementul calităţii şi certificări..............................................................pag.4
I.7. Principalele pieţe de desfacere pentru fiecare produs şi metodele de
distribuţie..........................................................................................................................pag.5
I.8. Ponderea fiecarei categorii de produse in cifra de afaceri pe ultimii 3
ani.......................................................................................................................................pag.6
I.9. Produse noi avute in vedere si stadiul de dezvoltare al acestora................pag.7
I.10. Descrierea evolutiei vanzarilor si perspectivele pe termen lung...............pag.7
I.11. Descrierea situatiei concurentiale si a cotei de piata..................................pag.8
I.12. Cotele de piaţă şi principalii
concurenţi......................................................pag.9
I.13. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii societăţii...................................pag.11
I.14. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.........pag.11
I.15. Conducerea societatii comerciale...............................................................pag.12
I.16. Informaţii privind relaţiile cu părţile afiliate, filialele şi entităţile
asociate.......................................................................................................................pag.13
I.17. Situatia financiar-contabila........................................................................pag.14

II. Analiza fondului de rulment, a necesarului


de fond de rulment şi a trezoreriei
nete................................................................
.......................pag.18

III. Analiza ratelor


financiare…………………………………...pag.21

III.1. Analiza ratelor financiare uzuale……………………………………….pag.21


III.2. Analiza indicatorilor economici – financiari prevăzuţi de OMFP nr.
1752/2005 (OMFP nr. 94/2001)…………………………………………................pag.27
III.3. Analiza altor rate financiare…………………………………….………pag.31

IV. Analiza soldurilor intermediare de


gestiune....................................pag.33

1
IV.1. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune……………………….......pag.33
IV.2. Indicatorii valorii adăugate……………………………………………...pag.35

V. Analiza politicii de
dividend..........................................................
...pag.39

VI.Bibliografie……………………………………………....
......pag.41
I.Prezentarea societăţii S.C. Alumil Rom
Industry S.A.

I.1. Prezentarea companiei

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. este o filială a companiei ALUMIL MILONAS


INDUSTRIA ALUMINIULUI S.A., care este un grup industrial de nivel european implicat
în industria de extrudare a aluminiului.
ALUMIL MILONAS INDUSTRIA ALUMINIULUI S.A. este unul din liderii
europeni in materie de extrudare aluminiu, avand unităţi de producţie foarte avansate din
punct de vedere tehnologic, fiind una din fabricile de vârf care se ocupa cu sisteme de
profile din aluminiu pentru construcţii, acoperind toate tipurile de aplicaţii cunoscute în
acest domeniu.
Domeniul principal de activitate al ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., conform
nomenclatorului CAEN şi înregistrat în Registrul Comerţului este exprimat generic ca
fiind „Intermedieri in comertul cu material lemnos si constructii” (CAEN 5113). Actul
Constitutiv prevede o gamă foarte largă de activităţi secundare, pe care compania le
desfăşoară sau, după caz, le poate desfăşura în urma obţinerii autorizaţiilor prevăzute de
lege pentru astfel de activităţi cum ar fi „Fabricarea articolelor plastice pentru constructii”
(CAEN 2523), „Tratarea si acoperirea metalelor” (CAEN 2851).De asemenea, compania,

2
are in obiectul de activitate „Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile
(CAEN 3710), activitate care din punct de vedere al protecţiei mediului, sunt avizate si
autorizate de catre autorităţile competente.

I.2. Înfiinţarea Companiei. Retrospectivă istorică

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a fost infiinţata şi înregistrata la Registrul


Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti la data de 29 octombrie 1997
cu nr. J/40/8540/1997, cod unic de inregistrare 10042631, atribut fiscal R, sub denumirea
MS METAL COM S.R.L ca o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română,
cu durata de funcţionare nelimitată, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu Legea
Societăţilor Comerciale. În decembrie 1997, dl. Michail Sotiriou a cesionat toate părţile
sociale deţinute la S.C. MS METAL COM S.R.L către societatea elenă ALUMIL
MYLONAS INDUSTRIA ALUMINIULUI S.A. GRECIA. Tot în luna decembrie 1997
numele Societăţii a fost schimbat în ALUMIL ROM INDUSTRY S.R.L. Sediul social
este in Bucuresti, Calea Rahovei, nr.286A, sector 5. La data de 31.01.2006 Alumil Rom
Industry SRL si-a schimbat forma juridica din societate cu raspundere limitata in
societate pe actiuni, avand denumirea de Alumil Rom Industry SA.

I.3. Filialele companiei

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. deţine 100% din Alumil Extrusion S.R.L. cu
sediul în Filipeştii de Pădure, Str. Principală, nr. 941, Judeţul Prahova, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Prahova sub nr. J 29/866/1999 şi are codul unic de
înregistrare nr. 12402281, capital social participaţie integrală a ALUMIL ROM
INDUSTRY S.A. în valoare totală de 50.000 USD, echivalentul a 82.500 RON.

I.4. Activităţi principale

3
Alumil Rom Industry SA produce şi comercializează o gama variată de sisteme de
profile din aluminiu (sisteme glisante, batante, de compartimentare), accesorii aferente
acestor sisteme, masini-unelte şi scule specializate utilizate in tâmplăria din aluminiu, uşi
de interior si panouri ornamentale din aluminiu. Principalele activităţi ale Alumil Rom
Industry SA sunt cele de producţie ale profilelor de aluminiu, mai exact procesarea
profilelor prin montarea barierei termice si vopsire în câmp electrostatic, cât şi
comercializarea unei largi game de profile, accesorii, panouri compozite (J-Bond), folii
policarbonat.

I.5. Produse

Alumil Rom Industry oferă o gama foarte variată de profile şi accesorii din
aluminiu cât şi utilaje pentru procesarea profilelor de alumiuniu.
Principalele categorii de produse ale Alumil Rom Industry sunt:
 Profile aluminiu
 Accesorii pentru profile din aluminiu
 J-Bond / Panouri ornamentale de exterior
 Policarbonat
 Sisteme automate Geze
 Uşi Interno

I.6. Managementul calităţii şi certificări

Compania importă profile de aluminiu nevopsite de la compania mamă din Grecia


şi beneficiază implicit de certificările de calitate obţinute de aceasta în Grecia. Astfel,
profilele de aluminiu sunt certificate începând din anul 2000 cu Certificatul de
Managementul Calităţii EN ISO 9001:1994 iar din septembrie 2003 cu EN ISO
9001:2000.

4
De asemenea profilele produse de compania mamă au primit certificari de calitate
din partea institutelor germane TUV si IFT Rosenheim.
În România, sistemele de profile din aluminiu sunt vopsite în conformitate
standardele de calitate ale GSB International. GSB este o organizaţie internaţională
specializată în furnizarea certificatelor de calitate in domeniul proceselor de vopsire.
De asemenea, compania este în proces de obţinere a certificatului de Management
al Calităţii EN ISO 9001:1994.

I.7. Principalele pieţe de desfacere pentru fiecare produs şi metodele de


distribuţie

Toate produsele companiei prezentate anterior se adreseaza in general pietei


constructiilor si in special pietei de tamplarie cu geam termopan din Romania. Alumil
Rom Industry exporta o mica parte din produsele sale in Republica Moldova si in Grecia,
exportul reprezentand doar 4% din cifra de afaceri in 2006.
Strategia Alumil Rom Industry este de a-şi dezvolta propria reţea de distribuţie
care la această dată numără 22 de puncte de lucru în următoarele oraşe: Bucureşti, Alba
Iulia, Bacău, Braşov, Baia Mare, Bistriţa, Buzău, Cluj, Constanţa, Craiova, Focşani,
Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Rm. Vâlcea, Sibiu, Slatina, Suceava, Tg. Mureş, Tg. Jiu,
Timişoara. Reţeaua de distribuţie a fost dezvoltată de-a lungul a 8 ani după cum urmează:

 Bucureşti, Slatina, Timişoara, Cluj, Constanţa, Braşov, Iaşi, Galaţi, Bistriţa, Tg.
Mureş, Baia Mare până în anul 2003;
 Râmnicu. Vâlcea, Alba Iulia, Craiova, Suceava, Buzău până în anul 2003;
 Târgu Jiu, Piteşti, Focşani, Sibiu până în anul 2004;
 Ploieşti, în anul 2005.

Conform Planului de Afaceri pe perioada 2007-2008, compania se va concentra în


anii 2006 şi 2007 pe acoperirea prin reţeaua de distribuţie a zonelor din vestul ţării şi
anume prin posibilitatea de a deschide unul sau două noi depozite in zona Oradea, Arad,
Deva sau Reşiţa. Propria reţea de distribuţie oferă Alumil avantajul de a avea o politică

5
comercială unitară aplicată la nivelul intregii tări şi de a avea o mai bună comunicare cu
clienţii la nivelul fiecărei sucursale/punct de lucru.

I.8.

Ponderea fiecarei categorii de produse in cifra de afaceri pe ultimii 3 ani

Ponderea principalelor categorii de produse la nivelul anilor 2004, 2005 şi 2006


este prezentata in tabelul de mai jos:

Pondere în vânzări
(%)
Categorie produse 2004 2005 2006
Profile 69,8 63,9 68,5
Accesorii 26 24,7 22,3
Paneluri compozite din aluminiu 0,5 2,2 3,4
Policarbonat 1,4 1,5 1,8
Sisteme pentru automatizari 0,4 0,4 0,6
Uşi Interno 0,4 0,2 0,4
Deseuri, servicii si altele 1,5 7,1 3,0
Sursa: Raportari pentru management Alumil pe baza situatiilor neconsolidate.
Din punctul de vedere al structurii vânzărilor pe categorii de produse, ponderea
valorică cea mai mare o au profilele de aluminiu, a căror pondere fluctueaza in jurul

6
valorii de 68%, urmate de accesorii, cu o pondere de 26% în 2004 şi 24,7% în 2005, şi
22,3 % in 2006. Ponderea profilelor in vanzări a crescut in 2006 faţă de 2005 în timp ce
accesoriile au scăzut. Acest fapt se explică prin creşteria preturilor de vânzare in cursul
anului 2006 pentru profilele din aluminiu în timp ce preţurile accesoriilor nu au suferit
modificari. Celelalte produse au cunoscut creşteri uşoare ca pondere în vânzări. Astfel,
panelurile din aluminiu J-Bond au crescut ca pondere de la 0,5% în 2004 la 2,2% în 2005
si 3,4% in 2006 iar placile de policarbonat au cunoscut o crestere ca pondere de la 1,4%
la 1,5% şi respectiv 1,8%. În 2006 produsele J-Bond si policarbonat au înregistrat
creşteri de 80% si respectiv 30% comparativ cu 2005. Pentru anul 2007 Alumil
intenţionează să menţină aceste ritmuri de creştere ca urmare a politicii companiei de a-şi
mări cota de piaţă la aceste produse.

I.9. Produse noi avute in vedere si stadiul de dezvoltare al acestora

In anul 2007 compania a decis sa intre pe piata profilelor din PVC. Alumil Rom a
adus deja in depozitele sale noul produs fabricat in Germania sub brandul Alumil. Acesta
se afla inca in faza de testare pe piata urmand ca in a doua jumatate a anului 2007 sa fie
finalizat un plan de afaceri pentru acest segment.

I.10. Descrierea evolutiei vanzarilor si perspectivele pe termen lung

Evoluţia vânzărilor Alumil Rom Industry indică o creştere de 21,5% în 2006


comparativ cu 2005, vânzările ajungând la 96.360.489 RON de la 79.294.401RON.

2005 2006
Vanzari (RON) 79.294.401 96.360.489
Variatie fata de anul precedent 21,5%
Sursa: Raportări management Alumil situaţii financiare neconsolidate

7
În anul 2006 aproximativ 96% din cifra de afaceri a fost realizată pe piaţa internă,
doar 4% reprezentând exporturi către compania mamă, Alumil Milonas Industria
Aluminiului SA din Grecia şi către Alumil Industry SRL din Republica Moldova.
În urmatorii ani evolutia vanzarilor Alumil Rom Industry va evolua crescator
avand in vedere ratele de crestere ridicate prognozate pentru sectorul constructiilor.
Pentru anul 2007 compania a bugetat o crestere a cifrei de afaceri cu 15%.

I.11. Descrierea situatiei concurentiale si a cotei de piata

Cu toate că geamurile termoizolatoare au aparut în urmă cu peste treizeci de ani,


izolaţia termică a devenit un subiect mult discutat în România în ultimii ani începând cu
1990. Pierderea de caldura prin ferestre la o locuinţă este de peste 40%, suprafaţa
acestora reprezentand în general aproximativ 10%, în timp ce pierderea de căldură prin
pereţi este de 25%, prin acoperiş de 25 % şi prin podea de 9%. Apariţia tâmplariei din
PVC şi aluminiu cu geam termopan a adus o rezolvare moderna privind problema
izolaţiei termice.
Piaţa profilelor pentru tâmplaria cu geam termoizolant din principalele 20 oraşe
din Romania este dominată cu autoritate de profilele confecţionate din PVC (70% din
valoare) şi cele din aluminiu (29%) conform studiului realizat de Neomar pentru anul
2005. Celelalte tipuri de profile (lemn, oţel si aluminiu cu lemn) înregistrează ponderi
nesemnificative în totalul achiziţiilor cumulând până la 1% din piaţă.
Segmentarea pieţei profilelor din aluminiu în funcţie de ponderea valorică a
fiecărui tip de profil folosit la nivelul anului 2005 este prezentată în tabelul următor:

Tip profil Cotă de piaţă


Sisteme batante cu rupere termică 30%
Sisteme batante fără rupere termică 23%
Sisteme glisante cu rupere termică 11%
Sisteme glisante fără rupere termică 20%
Sisteme pentru luminatoare 3%
Profile pentru pereţi cortină standard 7%
Profile pentru pereţi cortină semistructural 3%
Profile pentru pereţi cortină structural 2%
Alte tipuri 1%

8
Sursa: Studiu de piaţă Neomar 2005.

Criteriile cele mai importante care sunt luate în considerare la alegerea


furnizorului de profile sunt, conform studiului Neomar, următoarele:
 Preţul
 Calitatea
 Modalităţile de plată atractive
 Acordarea de discount-uri
 Disponibilitatea stocurilor
 Asistenţa tehnică
 Termenul de garanţie
 Livrare rapidă

I.12. Cotele de piaţă şi principalii concurenţi

Întrucât datele studiului de piaţă pe 2006 vor fi gata la sfârşitul lunii mai,
prezentăm mai jos cotele de piaţă ale principalilor producători de tâmplărie din aluminiu
in funcţie de valoarea profilelor cumpărate în 2005, respectiv 2004, conform studiului
pieţei profilelor din aluminiu din România realizat de Neomar pentru anul 2005:

Furnizor de profile aluminiu Cota de piaţă Cota de piaţă


2005 2004

Alumil 36.6% 33.6%


Balkan/Profilco 17.8% 17.7%
Bi-Al 7.6% 3.5%
Schuco 7.4% 10.3%
Exalco 6.4% 3.5%
Elvial 2.9% 6.3%
Etem 2.6% 2.9%
Sursa: Studiu de piaţă Neomar.

9
Trei furnizori îşi dispută peste 50% din totalul numărului de clienţi de profile de
aluminiu şi anume Alumil, Balkan/Profilco şi Bi-Al. Alţi trei furnizori înregistrează
prezenţe notabile pe această piaţă şi anume Elvial, Schuco, Exalco şi Etem.
Se remarcă faptul că Alumil este lider autoritar al acestei pieţe cu 36.6% din
valoarea totală de profile. Furnizorul Balkan, distribuitor al mărcii Profilco, deţinea o
cotă de piaţă de aproximativ 18% in 2005, însă in anul 2006 colaborarea dintre cele două
companii s-a întrerupt, fiecare urmând a comercializa produse separate. Marca Elvial a
înregistrat o cădere a cotei de piaţă ajungând la 2.9% cotă de piaţă în 2005 comparativ cu
6.3% in 2004. O evolutie importantă a înregistrat-o marca Bi-Al, situandu-se in anul 2005
pe locul 3 dupa valoarea vânzărilor, cu o cotă de piaţă de 7.6%, faţă de 3.5% înregistrate
in anul 2004. Marca Exalco a inregistrat o creştere a cotei de piaţă in ultimele 12 luni, de
la 3.5% in 2004 la 6.4% in 2005.
Conform studiului Neomar, principalul atu al mărcii Alumil este calitatea ridicată
a profilelor/accesoriilor. Gama larga de produse, livrarea rapida a comenzilor de profile
vopsite sunt si ele calitati notabile ale marcii Alumil. Totusi principalele inconveniente
ale acestei mărci sunt preţurile şi unele probleme legate de intârzieri la livrare. Pentru a
îmbunătăţi acest aspect Alumil Rom va investi intr-un centru logistic performant la
Filipeştii de Pădure, dotat cu echipamente de stocare si manipulare automate si
semiautomate.
I.13. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii societăţii

Datorită creşterii activităţii Companiei din ultimii ani, aceasta s-a reflectat în
creşterea numărului angajaţilor atât a celor implicaţi în producţie cât şi a celor implicaţi
în vânzări. Astfel, în anul 2003 numărul mediu al angajaţiilor era de 182 şi a ajuns la 278
în anul 2006. Pe măsura extinderii pe piaţa românească şi a dezvoltării unei vaste reţele
de distribuţie, numărul mediu de angajaţi ajunsese la 261 în anul 2005, în creştere cu
14.9% comparativ cu anul anterior iar în decembrie 2006 se ajunsese la un număr de 278
de angajaţi în creştere cu 6.5% faţă de anul 2005.

Evoluţia numărului de salariaţi:

10
2004 2005 2006
Număr mediu de personal 227 261 278
Procent de modificare în cursul perioadei - 14,9% 6,5%

I.14. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Alumil Rom Industry SA produce şi oferă potenţialilor clienţi din România profile
de aluminiu la standarde internaţionale, cu calităţi fizice şi mecanice excelente, asigurând
totodată asistenţă şi consultanţă în legătură cu toate aspectele tehnice ale produselor.
Obiectivele principale ale Alumil Rom Industry SA sunt de a se menţine lider de
piaţă în domeniul producţiei şi comercializării profilelor de aluminiu din România şi de a
se concentra atât pe oferirea de produse inovatoare, certificate internaţional, cât şi din
punct de vedere comercial pe extinderea reţelei comerciale. Pe lângă profilele de
aluminiu, compania oferă o gamă largă de produse din domeniu cum ar fi panourile
ornamentale de exterior, sisteme de protecţie solară şi accesorii, iar un obiectiv important
este de a câştige cote semnificative de piaţă pe segmentele de piaţă mai sus menţionate.
Toate aceste obiective se bazează pe viziunea Alumil Rom Industry SA şi a companiei
mamă din Grecia de a rămâne liber pe pieţele din sud-estul Europei şi de a se extinde pe
pieţele din centrul şi vestul Europei.
Succesul Alumil Rom Industry SA se bazează şi pe experienţa de mai bine de 30 de
ani a companiei mamă din Grecia în domeniul extrudării aluminiului, cercetării şi
dezvoltării continue de noi produse şi tehnologii, precum şi al prezenţei dinamice pe
pieţele internaţionale. Alumil este recunoscut în Europa ca unul dintre cei mai importanţi
furnizori de sisteme de profile pentru aplicaţii arhitecturale, producând sisteme de profile
din aluminiu pentru toate aplicaţiile arhitecturale cunoscute (uşi, ferestre, faţade,
luminatoare, compartimentări interioare) care sunt proiectate, dezvoltate şi testate de
către Departamentul de Dezvoltare-Cercetare al companiei şi certificate de către institute
internaţionale recunoscute cum ar fi TUV si IFT Rosenheim din Germania.
Obiectivele Alumil Rom Industry SA pentru următorii ani sunt, conform planului
de afaceri al companiei, sporirea calităţii serviciilor oferite clienţilor prin promptitudine

11
sporită în onorarea comenzilor şi diminuarea timpului de livrare prin crearea unui centru
logistic de nivel european cu linii robotizate.

I.15. Conducerea societatii comerciale

Administratorii societatii

Componenţa actuală a Consiliului de Administraţie al Companiei este următoarea:

Nr. Nume Calitate Data numirii Data expirării


mandatului
1. Michail Sotiriou Presedinte CA / Director 30.01.2006 30.01.2010
General
2. Evangelia Mylona Vice Presedinte CA 30.01.2006 30.01.2010
3. Konstantinos Membru CA 30.01.2006 30.01.2010
Akrivopoulos
4. Dimitris Koutsoupias Membru CA 30.01.2006 30.01.2010
I.16. Informaţii privind relaţiile cu părţile afiliate, filialele şi entităţile
asociate

Detalii cu privire la societăţi înrudite şi societăţi fiică sunt următoarele:

Societatea Relatia Adresa Sediului Social


Tara de origine

Societate-mama si principal Grecia Kilkis, Ind. Area, code GR 61100


Alumil Mylonas
furnizor al semifabricatelor
Filiala a societatii, detinuta in
Romania
Alumil Extrusion SRL proportie de 100% Alumil Rom Strada Principala nr. 941, Filipestii de
Industry SA Padure, Prahova
Filiala a societatii-mama, Alumil Moldova
Alumil Industry SRL Cetatea Alba St. No. 17, Chisinau
Mylonas, cu o detinere de 70%
Filiala a societatii-mama, Alumil
Alunef S.A. Aluminium Grecia
Mylonas, cu o detinere de Lefki Xanthi, GR 67100
Industry
99,33%
Filiala a societatii-mama, Alumil
Alukom S.A. Grecia Komotini, Ind.Area, code GR69100
Mylonas, cu o detinere de
Aluminium Industry
85,86%
Alumil Bulgaria Ltd. Filiala a societatii-mama, Alumil Bulgaria Sofia, Str.Ilia Beshkov nr.5

12
Mylonas, cu o detinere de
99,87%
Filiala a societatii-mama in
proportie de 50% Alumil Kilkis, Ind. Area, code GR 61100
G.A. Plastics Grecia
Mylonas si 50% DOTT.
GALLINA SRL
Filiala a societatii-mama, Alumil
Alpro Bosnia Mylonas, detinuta in propurtie de Bosnia
Vlasenica, Sarajevo, code75440
Hertegovina 61,37% prin intermediul Hertegovina
ALUMIL YU INDUSTRY S.A.
Alumil Srb Filiala a societatii-mama Alumil Cacak, Bdul.Oslobodenja nr.17
Serbia
Mylonas, cu o detinere de 45%
Filiala a societatii-mama Alumil
Alumil Albania SRL Albania Str. Siri Kodra, Tirana
Mylonas, cu o detinere de 96,9%

Detaliile despre soldurile la incheierea exercitiului financiar si tranzactiile in


timpul anului curent cu societatile din cadrul grupului si filialele din cadrul grupului sunt
incluse in Nota 12 din situatiile financiare neconsolidate intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005.

I.17. Situatia financiar-contabila

Activul si pasivul in perioada 2004-2006


RON
Elemente bilant 2004 2005 2006
Active imobilizate 12.941.080 11.213.136 12.424.734
necorporale 1.682.822 851.930 2.429.615
corporale 11.251.418 10.271.376 9.904.462
financiare 6.840 89.830 90.657
Active circulante 40.884.503 50.456.232 65.665.887
stocuri 21.292.346 16.283.586 19.254.568
Creante 14.326.767 21.976.504 39.702.327
investitii financiare pe 0 0 0
termen scurt
casa si conturi la banci 5.265.391 12.196.142 6.708.992
Alte elemente de activ 146.597 128.503 112.262
TOTAL ACTIV 53.972.181 61.797.871 78.202.883

13
Capitaluri proprii 11.604.616 15.322.193 23.849.037
provizioane pentru riscuri 0 0 48.747
si cheltuieli
Datorii 42.367.564 46.475.678 54.305.099
venituri inregistrate in 0 0 0
avans
TOTAL PASIV 53.972.181 61.797.871 78.202.883
Contul de profit si pierdere 2004-2006

Structura veniturilor si cheltuielilor inregistrate de societate:

RON
Denumire indicatori 2004 2005 2006
Venituri din exploatare 76.084.639 78.194.086 96.504.619
Venituri financiare 1.420.821 2.758.493 4.922.353
Venituri extraordinare 0 0 0
Cheltuieli de exploatare 67.993.594 67.217.325 83.046.792
cheltuieli financiare 917.255 2.088.570 1.674.876
cheltuieli extraordinare 0 0 0
Profitul sau pierderea 8.594.611 11.646.684 16.705.304
bruta inainte de plata
impozitului pe profit
cheltuieli cu impozitul pe 2.247.455 2.061.447 3.003.442
profit
Profitul sau pierderea 6.347.156 9.585.237 13.701.862
exercitiului financiar

14
Evolutia cash-flow-ului in perioada 2004-2006

Exercitiul financiar
2004 2005 2006

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:


Profit net inainte de impozitare si elemente 8.594.611 11.646.684 16.705.304
extraordinare
Ajustari pentru:
Pierderi / profit din vanzarea de active (mijloace fixe) (378) (1.849.620) (54)
Depreciere si amortizare active imobilizate 1.849.230 1.698.976 1.822.324
Anularea provizioanelor de depreciere privind 0 0 0
activele imobilizate
Miscari in provizioane, net 0 0 48.747
Provizioane pentru active circulante 537.809 156.700 959.629
Venit / cheltuiala neta din dobanzi 431.058 525.581 1.023.362
Venituri din subventii 0 0 0
Miscari in rezerve 0 0 0
Profitul din exploatare inainte de schibari in capitalul 11.412.330 12.178.321 20.559.312
circulant
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de (1.607.262) (7.797.940) (18.631.415
alta natura )
Descrestere / (Crestere) a altor creante 0 0 0
(Crestere) / Descrestere a stocurilor (7.175.565) 5.018.357 (3.008.778)
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale 8.451.893 3.694.827 7.764.031
(Descrestere) / Crestere a altor datorii 0 0 0
Descrestere a obligatiilor catre institutiile de credit 0 0 0
Descrestere a altori imprumuturi 0 0 0
Avansuri acordate furnizorilor 0 0 0
Investitii pe termen scurt 0 0 0
Impozit pe profit platit (1.834.170) (1.648.162) (2.938.052)
Numerar din activitatea de exploatare 9.247.226 11.445.403 3.745.098
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale (2.159.107) (819.207) (3.046.829)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale 40.814 2.780.786 13.788
Dobanzi incasate 32.289 25.416 101.488
Dobanzi platite (463.347) (550.997) (1.124.850)
(Crestere) / descrestere a creantelor imobilizate (1.567) (82.990) (827)
Rascumparare actiuni proprii 0 0

15
Anulare de actiuni proprii 0 0
Trezorerie neta din activitati de investitie (2.550.918) 1.353.008 (4.057.230)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:
Ividende platite (5.042.806) (5.867.660) (5.175.018)
Trezorerie neta din activitati de finantare (5.042.806) (5.867.660) (5.175.018)

Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de 1.653.502 6.930.751 (5.487.150)


trezorerie
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul 3.611.889 5.265.391 12.196.142
exercitiului financiar
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul 5.265.391 12.196.142 6.708.992
exercitiului financiar

Presedinte Consiliu de Administratie Director Financiar


Michail Sotiriou Ciprian
Balasca

II. Analiza fondului de rulment, a necesarului


de fond de rulment şi a trezoreriei nete

Situaţia echilibrului financiar al întreprinderii

Indicatori 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006


Active imobilizate 30.751.939 11.213.136 12.402.021
Capitaluri proprii 32.158.392 15.322.193 23.887.256
Stocuri 24.801.963 16.283.586 19.315.077
Creanţe 23.790.818 21.976.504 39.614.748
Provizioane pentru riscuri şi 0 0 48.747
cheltuieli

16
Datorii pe termen scurt 44.975.001 44.270.994 52.680.052
Datorii pe termen lung 2.741.961 2.204.684 1.537.045
Cheltuieli în avans (<1an) 173.576 128.503 112.262
Venituri în avans (>1an) 460.890 0 0
(datele au fost preluate din bilanţ şi note explicative)

Fondul de rulment apare ca o marjă de securitate financiară care garantează


solvabilitatea întreprinderii. Aşadar, în cazul apariţiei unor probleme comerciale sau de
natură financiară, fondul de rulment asigură independenţa financiară a întreprinderii faţă
de creditorii săi.
Noţiunea de fond de rulment poate avea mai multe formulări, însă doua dintre ele
prezintă interes deosebit şi merită reţinute drept concepte fundamentale ale analizei
financiare. Este vorba de fondul de rulment net/permanent şi fondul de rulment propriu.
Alte forme ale fondului de rulment sunt :fondul de rulment brut (total) şi fondul de
rulment străin.

Fondul de rulment = Capital permanent – Active imobilizate = (Capital propriu + Datorii


pe termen mediu si lung + Provizioane pt. Riscuri şi cheltuieli+ Venituri în avans) –
Active imobilizate

Necesarul de fond de rulment evidenţiază echilibrul financiar pe termen scurt


dintre alocările ciclice în stocuri şi creanţe şi sursele ciclice(temporare) rezultate din
decalaje de plăţi către terţi.
Necesarul de fond de rulment este un element de activ şi reprezintă activele
circulante care trebuie finanţate din fondul de rulment.

Necesarul de fond de rulment = Active circulante – Datorii curente = (Stocuri + Creanţe)


– Datorii din exploatare + Active de regularizare – Pasive de regularizare = (Stocuri
+Creanţe) – Datorii nefinanciare pe termen scurt + Cheltuieli în avans

Trezoreria netă reprezintă diferenţa dintre fondul de rulment şi necesarul de fond


de rulment.

17
Trezoreria netă = Fondul de rulment – Necesarul de fond de rulment

Datorii din exploatare = Datorii nefinanciare pe termen scurt


Datorii nefinanciare pe termen scurt = Datorii totale care trebuie plătite intr-o perioadă
până la un an – Sume datorate institutiilor de credit (pâna la un an)

Indicatori Mod de calcul 2004 2005 2006


1. Fondul de F10, (rd 81 + rd 56 + rd 60 4.609.304 6.314.751 13.071.027
rulment +rd 63) – rd 19
2. Necesarul F10, (rd 24 + rd 30) – (rd 45 – 3.791.356 14.835.03 16.684.224
de fond de rd 38) + rd 36 8
rulment
3. Trezoreria rd 1- rd 2 817.948 -8.520.287 -3.613.197
netă

Din analiza fondului de rulment , La S.C. Alumil Rom Industry S.A., pe o


perioadă de trei ani, 2004 – 2005, se observă, existenţa unui fond de rulment pozitiv şi
care creşte de la un an la altul, în 2005 având o valoare de 6.314.751 faţă de 4.609.304 în
2004, iar în anul 2006 s-a înregistrat o valoare de 13.071.027.
Existenţa unui fond de rulment pozitiv certifică o stare de echilibru financiar pe
termen lung, şi trebuie înţeles ca un fond de rezervă din care se pot finanţa deficitele care
pot apărea între alocările şi resursele de finanţat pe termen scurt.
Fondul de rulment în sine nu este suficient pentru a fundamenta o decizie de
finanţare. El trebuie pus în relaţie cu necesarul de fond de rulment, care la S.C. Alumil
Rom Industry S.A. este pozitiv pe toţi cei trei ani analizaţi.
Mărimea pozitivă a necesarului de fond de rulment este consecinţa unei creşteri
economice, dar şi efectul faptului că datoriile de exploatare sunt reduse .

18
Deasemenea se observă că în anul 2004 trezoreria netă are o valoare pozitivă
comparativ cu anii 2005 şi 2006 când aceasta înregistrează valori negative. De aici putem
trage următoarele concluzii :
 În anul 2004 firma se află într-o stare de echilibru financiar.
 În anii 2005, 2006 avem de a face cu un deficit de trezorerie, o insuficienţa a
surselor permanente şi a celor ciclice. Deficitul de trezorerie trebuie acoperit prin
credite pe termen scurt, la cel mai mic cost de procurare.

III. Analiza ratelor financiare


III.1. Analiza ratelor financiare uzuale

NR. Rate uzuale Mod de calcul 2004 2005 2006


Crt.
1. Rate financiare de
analiza a capacitatii
de plata
1.1. Rata curenta Rc=Active curente/Pasive curente 1,1397 1,2459

1.2. Rata rapida sau testul Rr=Active curente/Pasive 0,77 0,87


acid curente=Creante+ Active de
trezorerie/Pasive curente
1.3. Lichiditate la vedere Rcash=Active de trezorerie/Datorii 0,275 0,127
curente=Disponibilitati+Valori
mobiliare de plasament/Datorii
curente
2. Rate financiare de
analiza a finantarii

19
prin credite (grad de
indatorare)
2.1. Rata indatorarii Ri=Total datorii/Total 75% 69%
active*100=Total pasive
curente+Imprumuturi pe termen
mediu si lung/Total active*100
2.2. Rata de acoperire a Rad=Profit brut+Cheltuieli cu 22,13 14,88
dobanzilor dobanzile/Cheltuieli cu dobanzile
3. Rate financiare de
analiza
3.1. Rata de rotatie a Rrs=Cifra de afaceri/Valoarea 5 rotaţii 5 rotaţii
stocurilor stocurilor
3.2. Durata medie de Vanzari zilnice=Cifra de 217245 264001
incasare a clientilor afaceri/365
62zile 76zile
Dmi=Clienti/Vanzari zilnice

3.3. Rata de utilizare a Rua=Cifra de afceri/Valoarea neta 7, 07 7,76


activelor fixe a activelor fixe rotaţii
rotaţii

4. Rate financiare de
analiza a eficientei
echipei manageriale
4.1. Rata profitului Rp=Profit net/Cifra de afaceri*100 12,08 % 14,25%

4.2. Rentabilitatea Ri=Profit net/Total active*100 15,54 % 17,60%


investitiilor
4.3. Rata rentabilitatii Rf=Profit net/Total capital 62,55% 57,52%
financiare propriu*100

Analiza ratelor financiare arată în ca măsură firma îşi poate onora obligaţiile de
plată, cât de mult se poate finanţa prin credite, cât de eficient sunt utilizate activele de
care dispune si, nu în ultimul rând, care este eficienţa echipei manageriale.
Informaţiile oferite prin ratele financiare pot fi folosite pentru a previziona
câştigurile firmei. Dacă din punctul de vedere al unui investitor previzionarea este cel mai
important aspect, pentru managerul general sau financiar al unei firme analiza
documentelor financiare pe baza ratelor reprezintă punctul de plecare pentru planificarea
acţiunilor viitoare.
Indicatorii sunt grupaţi în patru categorii :
 Rate financiare de analiză a capacităţii de plată
 Rate financiare de analiză a finanţării prin credite (grad de îndatorare)
 Rate financiare de analiza a eficienţei utilizării activelor

20
 Rate financiare de analiza a eficientei echipei manageriale

1.Rate financiare de analiză a capacităţii de plată

1.1 Rata curentă


Rc = Active curente / Pasive curente
a).Rc 2005 = 50456232 / 44270994 = 1,1397
b).Rc 2006 = 65638817 / 52680052 = 1,2459

Ţinând cont de faptul că valoarea activelor circulante este mai mare decât cea a
datoriilor, adică un nivel supraunitar a ratei curente, înseamnă că S.C. Alumil Rom
Industry S.A. îşi poate rambursa datoriile pe termen scurt pe baza valorificării activelor.
Putem observa că indicatorul este în creştere datorită faptului că ritmul de creştere
al activelor curente îl devansează pe cel al pasivelor curente.

1.2.Rata rapidă sau testul acid


Rr = Active curente / Pasive curente = (Creanţe + Active de trezorerie) / Pasive curente
= (Active circulante - Stocuri) / Pasive curente
a).Rr 2005 = (50456232 – 16283586) / 44270994 = 0,77
b).Rr 2006 = ( 65638817 - 19315077) / 52680052 = 0,87

Relevanţa acestui indicator, care mai este numit şi “testul acid”,este datorată
neluării în calcul a stocurilor care sunt cel mai puţin lichide dintre toate activele
circulante, se vând cel mai greu sau sub valoarea lor reală şi care, după cum se observă la
firma analizată, au crescut.
Valoarea indicatorului se apropie de 0,8 în anul 2005 si chiar depăşeşte 0,8 în
anul 2006, ceea ce înseamnă că firma este capabilă să acoperire datoriilor scadente pe
seama creanţelor şi a activelor de trezorerie.

1.3. Lichiditatea la vedere

21
Rcash = Active de trezorerie / Datorii curente = (Disponibilităţi + Valori mobiliare de
plasament) / Datorii curente
a).Rcash 2005 = 12196142 / 44270994 = 0,275
b).Rcash 2006 = 6708992 / 52680052 = 0,127

Lichiditatea la vedere se mai numeşte şi lichiditate imediată sau rata cash.


Datorită faptului că valoarea acestui indicator în anul 2005 este de 0,275,
depăşind nivelul de reper , de 0,2, simpla existenţa a unor creanţe nu este suficientă
pentru acoperirea datoriilor scadente.
Riscul de neplată este mai mic în anul 2005 comparativ cu anul 2006 când nivelul
ratei cash se află sub nivelul de reper de 0,2, avertizându-ne asupra apariţiei unor
probleme financiare cum ar fi :
 Intrarea în incapacitate de plată ;
 Pierderea pieţei ;
 Posibile procese de executare silită solicitate de către furnizorii neplătiţi ;
 Blocarea conturilor bancare de către organele fiscale pentru neplata datoriilor
către stat.

2. Rate financiare de analiză a finanţării prin credite (grad de îndatorare)

2.1.Rata îndatorării
Rî = (Total datorii / Total activ)* 100 = [(Total pasive curente + Împrumuturi pe TML)
/ Total activ] *100
a).Rî 2005 = [(44270994 + 2204684) / (11213136 + 50456232)] *100 = 75%
b).Rî 2006 = [(52680052 + 1537045) / (12402021 + 65638817)] * 100 = 69%
Rata îndatorării la S.C. Alumil Rom Industry S.A. este peste nivel de reper, de
68%, atât în anul 2005 cât şi în anul 2006. Acest fapt duce la apariţia unor acţiuni

22
speculative din partea acţionarilor. Dacă reuşesc, speculaţiile aduc mari câştiguri
acţionarilor, însă în caz de eşec, cea mai mare parte din pierdere revine creditorilor.
Cu cât capitalurile imprumutate sunt mai mari şi valorificate în firmă cu atăt
căştigurile vor fi mai mari, dacă investiţiile din împrumuturi sunt rentabile.

2.2.Rata de acoperire a dobânzilor


Rad = (Profitul brut + Cheltuieli cu dobânzile) / Cheltuieli cu dobânzi
a).Rad 2005 =( 11646684 +550997) / 550997 = 22,13
b).Rad 2006 = ( 16743100 + 1124850) / 1124850 = 14,88

Rata de acoperire a dobânzilor exprimă măsura în care veniturile pot scadea fără să
apară probleme financiare pentru firmă.
Atât în anul 2005, cât şi în anul 2006, nivelul ratei de acoperire a dobânzilor
depăşeşte cu mult nivelul de referinţă de 2, ceea ce ne arată ca firma işi poate onora plata
dobânzilor.

3. Rate financiare de analiza a eficienţei utilizării activelor

3.1. Rata de rotaţie a stocurilor


Rrs = Cifra de afaceri / Valoarea stocurilor
a).Rrs 2005 = 79294401 / 16283586 = 5 rotaţii
b).Rrs 2006 = 96360489 / 19315077 = 5 rotaţii

3.2. Durata medie de incasare a clientilor


Vânzări zilnice = Cifra de afaceri / 365
a).Vânzări zilnice 2005 = 79294401 / 365 = 217245
b).Vânzări zilnice 2006 = 96360489 / 365 = 264001

Se poate observa că media vânzărilor zilnice a crescut, deoarece a crescut cifra de


afaceri a firmei, care însumează toate încasările rezultate din acte de comerţ:
 vânzări de bunuri materiale;

23
 prestări de servicii;
 depuneri la bănci şi instituţii financiare;
 acordarea de credite;
 operaţiuni bursiere.

Dmî = Clienţi / Vânzâri zilnice


a).Dmî 2005 = 13434566 / 217245 = 62zile
b).Dmî 2006 = 20182170 / 264001 = 76zile

Datorită faptului că acest indicator depăşeste cu mult nivelul de reper, 30zile,


întreprinderea poate stabili penalizări pentru clienţii rău platnici în cazul neachitării la
timp a facturilor (% pe zi de întârzieri).

3.3. Rata de utilizare a activelor fixe


Rua = Cifra de afaceri / Valoarea netă a activelor fixe
a).Rua 2005 = 79294401 / (11213136 - 6964173) = 19 rotaţii
b).Rua 2006 = 96360489 / (12402021 – 8722404) = 26 rotaţii

Rata de utilizare a activelor fixe măsoară eficienţa cu care firma utilizează


maşinile şi echipamentele de care dispune.
Având în vedere că valaorea indicatorului depăşeşte media pe industrie de 7,5
rotaţii, se poate concluziona că activele fixe sunt utilizate eficient.

4.Rate financiare de analiza a eficientei echipei manageriale

4.1.Rata profitului
Rp = (Profit net / Cifra de afaceri) *100
a).Rp 2005 = (9585237 / 79294401) *100 = 12,08 %
b).Rp 2006 = (13740081 / 96360489) * 100 = 14,25%

24
Obiectivul urmărit de către orice manager de întreprindere este obţinerea unei rate
a profitului cât mai mare.
Acesta este si obiectivul urmărit de către societatea analizată, obţinându-se o rată
de 12,08 în anul 2005, ajungând la un nivel de 14,25% în anul 2006, cu mult peste media
pe industrie(1,2%), aratând că rezultatul net al efectelor combinate ale lichidităţii,
managementului activelor şi managementul dotărilor.

4.2.Rentabilitatea investitiilor
Ri = (Profit net / Total Active)*100
a).Ri 2005 = [9585237 / (11213136 + 50456232)] *100 = 15,54 %
b).Ri 2006 = [13740081 / (12402021 + 65638817)] *100 = 17,60%

La S.C. Alumil Rom Industry S.A. această rată este peste nivelul minim (13%).

4.3.Rata rentabilitatii financiare


Rf = (Profit net / Total capital propriu) *100
a).Rf 2005 = (9585237 / 15322193 ) *100 = 62,55%
b).Rf 2006 = (13740081 / 23887256) *100 = 57,52%

Această rată scoate în evidenţă adevărata valoare a investiţiei făcute.


Deoarece la societatea analizată aceasta depăşeşte cu mult media pe industrie
(9,2%), putem trage cocluzia că investiţiile efectuate au un grad mare de rentabilitate.

III.2. Analiza indicatorilor economici – financiari prevăzuţi de OMFP nr.


1752/2005 (OMFP nr. 94/2001)

1.Indicatori de lichiditate
Lichiditatea exprimă capacitatea unor active de a se transforma în bani într-o anumită
perioadă de timp. Gradul de lichiditate se măsoară prin raportarea elementelor de activ care
trebuie să se transforme în bani la datoriile care trebuiesc acoperite.

25
În general, lichiditatea este influenţată în mod direct de nivelul activelor circulante, de
viteza lor de rotaţie, de perioada de recuperare a creanţelor, de valoarea creditelor-client şi a
creditelor- furnizor acordate.
În literatură de specialitate se cunosc patru forme ale lichidităţii, forme care sunt
determinate în funcţie de activele circulante luate în considerare, precum şi de datoriile avute
pentru acoperire.

1.1. Indicatorul lichidităţii curente = Active curente / Datorii curente


a). Indicatorul lichidităţii curente 2004 = 1.56
b). Indicatorul lichidităţii curente 2005 = 50456232 / 44270994 = 1,1397
c). Indicatorul lichidităţii curente 2006 = 65638817 / 52680052 = 1,2459

Valoarea recomadată acceptată este în jur de 2. Deoarece acest indicator la


societatea analizată nu atinge această valoare, nu se oferă garanţia acoperirii datoriilor
curente din activele curente.

1.2. Indicatorul lichidităţii imediate =(Active circulante - Stocuri)/ Datorii curente


Lichiditatea imediată indică gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt din
disponibilităţi
a). Indicatorul lichidităţii imediate 2004 = 1,14
b). Indicatorul lichidităţii imediate 2005 = (50456232 – 16283586) / 44270994 =
0,77
c). Indicatorul lichidităţii imediate 2006 = ( 65638817 - 19315077) / 52680052 =
0,870
2.Indicatori de risc

2.1. Indicatorul gradului de îndatorare =(Capital împrumutat / Capital angajat)*100


Indicatorul gradului de îndatorare = (Capital împrumutat / Capital propriu)*100
a). Indicatorul gradului de îndatorare 2004 = 0
b). Indicatorul gradului de îndatorare 2005 = 2204684 / 17526877 = 0,12
Indicatorul gradului de îndatorare 2005 = 2204684 / 15322193 = 0,14

26
c). Indicatorul gradului de îndatorare 2006 = 1537045 / 25424301 = 0,06
Indicatorul gradului de îndatorare 2006 = 1537045 / 23887256 = 0,06

2.2.Indicator privind acoperirea dobânzilor =Profit înaintea plăţii dobânzii şi a


impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobânzile
a). Indicator privind acoperirea dobânzilor 2005 = 11646684 / 550997 = 21,13
b). Indicator privind acoperirea dobânzilor 2006 = 16743100 / 1124850 = 14,88

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor determină de câte ori entitatea poate


achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică cu atât poziţia
entităţii este considerată mai riscantă.

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)


 furnizează informaţii cu privire la : viteza de intrare sau de ieşire a fluxurilor de
trezorerie a entităţilor, capacitatea entităţii de a controla capitalul circulant şi
activităţile comerciale de bază ale entităţii.

3.1. Viteza de rotaţie a stocurilor =Costul vânzărilor / Stoc mediu


a). Viteza de rotaţie a stocurilor 2005 = 79294401 / 16283586 = 4,86 de ori
b). Viteza de rotaţie a stocurilor 2006 = 96360489 / 19315077 = 4,98 de ori

Viteza de rotatie a stocurilor aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul
exerciţiului financiar.

Număr de zile de stocare = (Stoc mediu / Costul vânzărilor)*365


a). Număr de zile de stocare 2005 = (16283586 / 79294401)*365 = 75 zile
b). Număr de zile de stocare 2006 = (19315077 / 96360489)*365 = 73 zile

Numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în
unitate.

27
3.2. Viteza de rotaţie a debitelor clienţi = (Sold mediu clienţi / Cifra de afaceri) *365
a). Viteza de rotaţie a debitelor clienţi 2005 = ( 13434566 / 79294401) *365 = 61 zile
b). Viteza de rotaţie a debitelor clienţi 2006 =( 20182170 / 96360489) *365 = 76 zile

Viteza de rotaţie a debitelor cllienţi calculează eficacitatea entităţii în colectarea


creanţelor sale şi exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile
către entitate.
Deoarece acest indicator se află în creştere de la un an la altul, putem concluziona
ca societatea are probleme legate de controlul creditului acordat clienţilor şi în
consecinţă, creanţe mai greu de încasat (clienţi rău platnici).

3.3. Viteza de rotaţie a creditelor furnizor = (Sold mediu furnizori / Achiziţii de


bunuri(fără servicii))*365
a). Viteza de rotaţie a creditelor furnizor 2005 =(1999567 / 79294401)*365 = 9 zile
b). Viteza de rotaţie a creditelor furnizor 2006 =( 2398886 / 96360489)*365 = 9 zile

Viteza de rotaţie a creditelor furnizor aproximează numărul de zile de creditare pe


care entitatea îl obţine de la furnizorii săi.

3.4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate


a). Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 2005 = 79294401 / 11213136 = 7,07
b). Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 2006 = 96360489 / 12402021 = 7,76

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate evaluează eficacitatea managementului


activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită
cantitate de active imobilizate.

3.5. Viteza de rotaţie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active


a). Viteza de rotaţie a activelor totale 2005 = 79294401 / 61669368 = 1,28
b). Viteza de rotaţie a activelor totale 2006 = 96360489 / 78040838 = 1,23

28
4.Indicatori de profitabilitate

4.1.Rentabilitatea capitalului angajat = Profit înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului


pe profit / Capital angajat
Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu
Capital angajat 2005 = 2204684 + 15322193 = 17526877
Capital angajat 2006 = 1537045 + 23887256 = 25424301
a). Rentabilitatea capitalului angajat 2005 = 11646684 / 17526877 = 0,66
b). Rentabilitatea capitalului angajat 2006 = 16743100 / 25424301 = 0,65

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obţine entitatea din


banii investiţi în afacere.

4.2.Marja brută din vânzări = (Profit brut din vânzări / Cifra de afaceri)*100
a). Marja brută din vânzări 2005 = ( /79294401)*100
b). Marja brută din vânzări 2006 = ( /96360489)*100

III.3. Analiza altor rate financiare

1.Rata de acoperire a excedentului brut (Reb)

Capacitatea de autofinanţare(CAF)= Venituri încasabile – Cheltuielile plătibile


Capacitatea de autofinanţare(CAF) = EBE + Alte venituri din exploatare – Alte
cheltuieli de exploatare + Venituri financiare – Cheltuieli financiare – Impozitul pe
profit
CAF 2005 = 9887810 + 3543720 – 4479152 + 2758493 – 2088570 – 2061447 =
7.560.854

29
CAF 2006 = 15036141 + 309134 – 4510840 + 4922353 – 1674876 – 3003019 =
11.078.893
Reb = (CAF / EBE) *100
Reb 2005 = (7560854 / 9887810)* 100 = 76,46%
Reb 2006 = (11078893 / 16036141)*100 = 69,08%

Rata de acoperire acoperire a excedentului brut arată măsura în care fluxul


potenţial de lichidităţi din activitatea de exploatare participă la formarea fluxurilor totale
de disponibilităţi ale firmei.
Observăm că în perioada analizată nivelul acestui indicator se situează sub 100%
arătându-ne că suma cheltuielilor de natură financiară şi extraordinara este mai mare
decât veniturile de natură financiară şi extraordinară.

2.Rata de acoperire a rezultatului exerciţiului (Rre)


Rre = (CAF / Rezultatul exerciţiului)*100
Rre 2005 = (7560854 / 9585237)*100 = 78,88%
Rre 2006 = (11078893 / 13740081)*100 = 80,63%

Este recomandabil ca valoarea ratei de acoperire a rezultatului exerciţiului să fie


mai mare de 100% ceea ce nu se întâmplă la societatea analizată.

3.Rata de rentabilitate a capitalului investit de proprietari(Rf)


Rf = Profitul ce revine proprietarilor / Capitalurile investite de proprietari
Rf 2005 = 9585237 / 15322193 = 0,62
Rf 2006 = 13740081 / 23887256 = 0,57

Această rată mai poartă denumirea şi de rentabilitate financiară şi este cea mai
importantă rata a unei întreprinderi deoarece în funcţie de mărimea acesteia acţionarii iau
decizia de a investi sau de a se retrage dintr-o afacere.

4. Rata de rentabilitate a capitalului investit de creditori (Rcî)

30
Rcî = Cheltuieli privind dobânzile / Datorii financiare
Rcî 2005 = 550997 / 2204684 = 0,24
Rcî 2006 = 1124850 / 1524998 = 0,73

Estimarea ratei de rentabilitate a capitalurilor investite de creditori presupune


raportarea rezultatului distribuit creditorilor întreprinderii la suma capitalurilor
împrumutate de aceştia pe durata exerciţiului financiar.
Din perspectiva întreprinderii acest raport reprezintă rata de dobândă medie plătită
de întreprindere la creditele contractate.

5.Rata de rentabilitate economica(Rre)


Rre = Rezultatul din exploatare net / Activ economic
Rre = (Profit net + Dobânzi) / (Capitaluri proprii + Datorii financiare)
Activ net 2005 = 15322193 + 2204684 = 17.526.877
Activ net 2006 = 23887256 + 1524998 = 25.412.254
Rre 2005 = 10976761 / 17526877 = 0,62
Rre 2006 = 13495623 / 25412254 = 0,53

Rentabilitatea economică reprezintă rentabilitatea ansamblului capitalurilor


investite.

IV. Analiza soldurilor intermediare de gestiune

IV.1. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune

Nr rând Indicatori Sold Mod de calcul

2004 2005 2006


1. (+)Venituri din vânzarea mărfurilor 74.124.262 30.542.042 76.803.842 F20, rd 03
2. (-) Costul mărfurilor vândute 46.815.919 27.569.390 22.377.068 F20, rd 14
3. MARJA COMERCIALĂ 27.308.343 7.864.974 49.234.452 rd 1- rd 2
4 (+)Producţia vândută 48.752.359 19.556.647 F20, rd 02
5. (+)Producţia stocată + 2.651.274 + 1.353.418 F20, rd 06
- 7.330.314 - 1.537.266 F20, rd 07
6. (+)Producţia imobilizată 35.005 18.844 F20, rd 08
7. PRODUCŢIA EXERCIŢIULUI 44.108.324 19.391.643 rd4 + rd5 + rd6
8. (-)Cheltuieli cu materii prime 30.765.334 39.340.443 F20, rd 11
9. (-)Cheltuieli cu materiale consumabile 811.407 44.392 F20, rd 12

31
10. (- )Cheltuieli cu energia şi apa 638.147 7.933.384 F20, rd 13

11. (-)Cheltuieli de lux şi servicii F20, rd 25


executate de terţi
2.925.855 3.694.363
12. VALOAREA ADĂUGATĂ 1.683.255 24.393.576 rd7 + rd3 - rd8 - rd9
-rd10 - rd11
13. (+)Venituri din subventii de F20, rd 05
exploatare
0 0
14. (-)Cheltuieli cu impozite, taxe şi F20, rd 26
vărsăminte similare 574.208 759.729
15. (-)Cheltuieli cu personalul 6.370.537 7.597.706 F20, rd 15
16. EBE(IBE) 9.887.810 16.036.141 rd12+rd13-rd14-rd15
17. (+)Venituri din provizioane pentru F20, rd 09
exploatare
3.543.720 309.134
18. (-)Alte cheltuieli de exploatare 979.089 56.748 F20, rd 27
19. (-)Cheltuieli cu amortizările şi F20, rd 18
provizioanele pentru exploatare 169.876 1.822.324
20. (-)Ajustări de valoare privind activele F20, rd21
circulante 76.706 921.833
21. (-)Ajustări privind provizioanele 0 48.747 F20, rd 29
22. REZULTATUL EXPLOATĂRII 81.014.571 13.495.623 10.976.761 rd16+rd17-rd18-rd19-
rd20-rd21
23. (+)Venituri financiare 2.157.223 4.922.352 2.758.493 F20,rd 42
24. (-)Cheltuieli financiare 490.707 1.674.876 2.088.570 F20, rd 49
25. REZULTAT CURENT 82.681.087 16.743.100 11.646.684 rd22+rd23-rd24
26. (-)Impozitul pe profit 1.818.003 3.003.019 2.061.447 F20, rd 62
27. REZULTAT NET 80.863.084 1.374.008 9.585.237 rd25-rd26
Soldurile intermediare de gestiune (SIG) reprezintă indici de reflectare a
rentabilităţii întreprinderii. Ei se calculează pe baza contului de rezultate, pe diferite
trepte pornind de la cel care exprimă în cea mai largă accepţiune gradul de rentabilitate al
întreprinderii, valoarea adăugată, până la cel mai sintetic dintre indicatori: rezultatul net
al exerciţiului.

1.Marja comercială reprezintă excedentul vânzărilor de mărfuri fată de costul de


cumpărare a acestora. Ea reprezintă principalul indicator de apreciere a performanţelor
unei activităţi comerciale.

2.Producţia exerciţiului cuprinde trei elemente: producţia văndută, producţia stocată şi


producţia imobolizată. Este un indicator mai util pentru manageri deoarece oferă o
imagine mai fidelă a activităţii reale a întreprinderii pe perioada de gestiune, însă nu
reflectă o realitate financiară.

32
3..Valoarea adăugată reflectă valoarea nou creată în întreprindere prin factorii de
producţie consumaţi peste nivelul cheltuielilor făcute cu materialele, mărfurile, serviciile
cumpărate de la terţi.
În tabelul analizat, se observă că de la an la an valoarea adăugată a crescut.
Aceasta se datorează în primul rând creşterii rapide în fiecare an a cifrei de afaceri.

4.Rezultatul brut al exploatării (EBE) exprimă acumularea brută din activitatea de


exploatare. Se observă că EBE ia valori fluctuante de la an la an, în 2005 având o valoare
de 9.887.810 crescând până la 16.036.141 în anul 2006.
Evoluţia lui EBE se datorează creşterilor de la un an la altul a valorii adăugate, a
cheltuielilor cu personalul, precum şi a impozitelor şi taxelor.

5.Rezultatul din exploatare reflectă mărimea absolută a rentabilităţii activităţii de


exploatare, obţinută prin deducerea tuturor cheltuielilor (plătibile şi calculate) din
veniturile exploatării (încasabile şi calculate).
Evoluţia indicatorului arată o creştere îin anul 2005 faţă de anul 2004 şi o scădere
în anul 2006 faţă de anul 2005. .

6. Rezultatul curent reprezintă profitul obţinut din activitatea de bază, pentru calcularea
impozitului pe profit.
Rezultatul curent a înregistrat o scădere de la an la an, la societatea S.C. Alumil
Rom Industry S.A., însă analizând valoarea rezultatului curent ca fiind mult peste 0, se
poate spune că întreprinderea ocupă o poziţie forte pe piaţă. Exploatarea este foarte
rentabilă şi permite degajarea unor lichidităţi sporite.

7. Rezultatul net exprimă mărimea absolută a rentabilităţii financiare cu care vor fi


remuneraţi acţionari pentru capitalurile proprii subscrise.
În perioada analizată,indicatorul a înregistrat o scădere în anul 2005(1.374.008)
faţa de anul 2004(80.863.084) şi o creştere în anul 2006(9.585.23) faţă de anul 2005.

33
IV.2. Indicatorii valorii adăugate

Valoarea adăugată este primul sold intermediar de gestiune şi exprimă creşterea de


valoare rezultată din utilizarea factorilor de producţie, îndeosebi a forţei de muncă şi
capitalului, peste valoare bunurilor şi serviciilor provenind de la terţi, în cadrul activităţii
curente a întreprinderii.
Valoarea adăugată prezintă o semnificaţie deosebită în perspectiva distribuirii
veniturilor. Ea reprezintă sursa de acumulări băneşti pe care întreprinderea o poate utiliza
pentru remunerarea participanţilor direcţi şi indirecţi la activitatea sa economică :
salariaţi, creditori, acţionari, întreprindere. Fluxurile prin care sunt remuneraţi aceşti
parteneri ai întreprinderii (stakeholders) şi care se deduc treptat din valoarea adăugată
sunt următoarele :
 Cheltuieli de personal
 Impozitele şî taxele cuvenite statului în conformitate cu reglementările politicii
fiscal-bugetare
 Amortizarea
 Cheltuielile financiare
 Profitul net (nerepartizat sau distribuit ca dividende )
Prin raportarea mărimii acestor fluxuri la valoarea adăugată, din care au fost
repartizate se obţin procente pentru fiecare destinaţie.

IV.2.1. Indicatorii de repartiţie a valorii adăugate :

1. Cheltuieli cu personalul / Valoarea adăugată – acest raport arată ponderea din


valoarea adăugată distribuită salariaţilor.
a).Cheltuieli cu personalul / Valoarea adăugată 2005 = 6370537 / 1683255 =
3,7846
b). Cheltuieli cu personalul / Valoarea adăugată 2006 = 7597706 / 24393576 =
0,3114

34
2. Valoarea adăugată / Număr salariaţi – prin calcularea acestui raport se arată
nivelul productivităţii pe salariat.
a). Valoarea adăugată / Număr salariaţi 2005 = 1683255 / 261 = 6449,25
b). Valoarea adăugată / Număr salariaţi 2006 = 24393576 / 271 = 90013,19

3. Valoarea adăugată / Imobilizări brute – acest raport arată nivelul productivităţii


unei unităţi de capital (imobilizări ) folosite în exploatare.
a). Valoarea adăugată / Imobilizări brute 2005 = 1683255 / 18177309 = 0,09
b). Valoarea adăugată / Imobilizări brute 2006 = 24393576 / 21122445 =
1,15

4. Valoarea adăugată / Producţie – acest ultim raport măsoară gradul de integrare a


întreprinderii. Astfel, cu cât rezultatul raportului este mai mare cu atât mai mult
întreprinderea este integrată.Aceasta înseamnă că işi asigură prin efort propriu un
număr mare de faze de fabricaţie, mergând de la aprovizionare până la elaborarea
de produse finite, fără a recurge la serviciile altor întreprinderi.
a). Valoarea adăugată / Producţie 2005 = 1683255 / 48787364 = 0,03
b). Valoarea adăugată / Producţie 2006 = 24393576 / 19575491 = 1,24

IV.2.2. Indicatori ce surprind ponderea cheltuielilor cu fiecare stakeholders în


valoarea adăugată

1. Remunerarea factorului muncă = (Cheltuieli cu pers / Val. adăugată) * 100


a). Remunerarea factorului muncă 2005 = (6370537 / 1683255)*100 = 378,46%
b). Remunerarea factorului muncă 2006 = (7597706 / 24393576)*100 = 31,14%

2. Remunerarea factorului capital = (Cheltuieli cu amortizarea / Valoarea adăugată) *


100
a). Remunerarea factorului capital 2005 =( 169.876 / 1683255)*100 = 10,09%

35
b). Remunerarea factorului capital 2006 =(1.822.324 / 24393576 )*100 = 0,74%

3. Remunerarea băncilor = (Cheltuieli financiare / Valoarea adăugată) * 100


a). Remunerarea băncilor 2005 = (2088570 / 1683255)*100 = 124,07%
b). Remunerarea băncilor 2006 =(1674876 / 24393576)*100 =6,86%

4. Remunerarea statului = (Cheltuieli cu impozite şi taxe / Valoarea adăugată) * 100


a). Remunerarea statului 2005 =(574208 /1683255 )*100 = 34,11%
b). Remunerarea statului 2006 =(759729/ 24393576 )*100 = 3,11%

5. Remunerarea acţionarilor = (Dividende / Valoarea adăugată) *100


a). Remunerarea acţionarilor 2005 = (5.175.009/1683255)*100 = 307,44%
b). Remunerarea acţionarilor 2006 =(11.250.000 /24393576)*100 = 46,11%

6. Remunerarea îndatorării = (Capacitate de autofinaţare / Valoarea adăugată) * 100


a). Remunerarea îndatorării 2005 = (7.560.854 / 1683255)*100 = 449,18%
b). Remunerarea îndatorării 2006 =(11.078.893 / 24393576 )*100 = 45,41%

36
V. Analiza politicii de dividend

Dividendul este partea din profitul unei societăţi pe acţiuni care revine fiecărui
acţionar în raport cu acţiunile care le posedă.
Pentru investitorii de piaţa bursieră, politica de dividend practicată de societatea
analizată reprezintă un reper important în adoptarea strategiei de investiţii.
Politica de dividend este cea care determină împărţirea profiturilor obtinute în plăţi
către acţionari şi fonduri reţinute pentru a fi reinvestite în afaceri, deci cea care stabileşte
rata dividendului. Rata dividendului se calculează prin raportul procentual dintre suma
din profitul net repartizat acţinarilor sub formă de dividend şi valoarea profitului net.
Politica de dividend are, ca bază de realizare, o serie de restricţii cantitative şi
calitative. Astfel, nivelul profitului net destinat dividendelor depinde de:
 nivelul total al profitului;
 nivelul impozitelor care se adresează profitului şi câştigului sub formă de
dividende;

37
 necesitatea constituirii unui fond de dezvoltare suplimentar pentru refacerea şi
dezvoltarea mai accentuată a firmei;
 constituirea unor fonduri de rezervă, provizioane;
 stabilitatea profitului obţinut de firmă;
 prevederile legislaţiei economice şi financiare etc.

În acelaşi timp, politica de dividend se impune a avea un caracter ofensiv (de


creştere sau de stabilitate pentru o perioadă mare de timp, indiferent de oscilaţiile
profitului) atunci când managerul întreprinderii urmăreşte:

 penetrarea pieţei de capital;


 câştigarea concurenţei de pe piaţa de capital;
 reducerea pachetului de control prin difuzarea accentuată a acţiunilor pe piaţa de
capital etc.

Tabelul următor prezintă situaţia dividendelor plătite de către Alumil Rom Industry
SA, pe bază neconsolidată, pentru anii 2004, 2005 şi 2006.

2004 2005 2006*


Profit net 6.347.156 9.585.237 13.701.862
Dividende distribuite 5.867.660 5.175.009 11.250.000
Grad de distribuire profit 92% 54% 82%
Sursa: Compania.
* Pentru 2006 propunerea privind dividendele urmează a fi supusă aprobării
AGA din 16.05.2007.

Politica de dividende a Alumil Rom Industry din ultimii ani a fost de distribuire a
celei mai mari parţi a profitului către acţionari.
Pentru anul fiscal 2005, acţionarii Companiei au decis stabilirea unor dividende în
valoare de 5.175.009 RON, reprezentând o pondere de 54,0% din profitul anului 2005,
comparativ cu dividende în valoare de 5.867.660 RON pentru anul fiscal 2004,

38
reprezentând o pondere de 92% din profitul anului 2004. Scăderea dividendelor totale
distribuite de Alumil Rom Industry SA în anul 2005 faţă de anul 2004 se datorează
reducerii cotei de distribuţie a dividendului ca urmare a necesitaţilor de suplimentare a
capitalurilor proprii ale companiei în vederea derulării ofertei publice din decembrie
2006.
Pentru anul 2006 Consiliului de ţie propune un grad de distribuire de 82,1%,
dividendele totale distribuite însemnand 11.250.000 RON, corespunzătoare unui dividend
brut de 0.36 RON/ acţiune.

BIBLIOGRAFIE

1 .www..alumi.ro
2. www.primet.ro
3. Mihaiela Onofrei „Management financiar” Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2006

39