Sunteți pe pagina 1din 20

NIVELUL: II

GRUPA: Mare ( Grupa Broscutelor)


DATA: 05.05.2014
GRĂDINIŢA:
PROFESOR INV. PREŞC: STANCIU NICOLETA
TEMA ANUALĂ: ,,Cum a fost, este şi va fi aici pe pământ? ”
TEMA PROIECTULUI: ,, În lumea necuvântătoarelor”
SUBTEMA: ,, În ogradă la bunici- păsări de curte”
TEMA ACTIVITĂŢII : ,, PUISORUL”

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

ACTIVITĂTI DE ÎNVAȚARE:

- Activităti de dezvoltare personală (A.D.P.)

- Activități pe domenii experiențiale (A.D.E.)

- Domeniul limbă și comunicare (D.L.C.)

- Domeniul om și societate (D.O.S.)

- Activități liber alese (A.L.A.)

TIPUL ACTIVITĂȚII: transmitere, verificare și consolidare de cunoștinte

DURATA: o zi
A.D.P.: Întâlnirea de dimineaţă:

,,SĂ ŞTII SĂ AŞTEPŢI!”

Rutine: ”Mă pregătesc pentru activităţi” – exersarea unor deprinderi de


autoservire

“Singurel îmi fac ordine la locul de muncă” – exersarea unor deprinderi


de muncă gospodărească

Tranziţii: ,,Puişorul cafeniu” joc cu text şi cant; ,, Jocul degetelor” ; ,, Trenuleţul


puişorilor”

Elemente de euritmie - zborul fluturaşilor, păsărelelor

A.L.A. (activităţi liber-alese):

1. Centrul Stiinţă - „Spune ce ştii despre.... ( păsări de curte)”


2. Centrul Artă - ,,colorează păsările de curte”
3. Centrul Joc de masă - ,,Puzzle’’ ( păsări de curte)

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

Activitate integrată: ,,PUIŞORUL”

 D.L.C. – Puişorul cafeniu” – memorizare


 D.O.S. – ,,Puişorul cafeniu” –tăiere şi lipire

Joc de mişcare- ,,Păsărică mută-ţi cuibul”

Joc de atentie-,,Unde am ascuns puişorul”


SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei începe cu Întâlnirea de dimineaţă:

,,Să ştii să aştepţi!”

Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe scăunele pentru a putea stabili un contact vizual
cu toţi membrii grupei: „Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În cerc să ne adunăm
Cu toţi să ne salutăm.”
Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei:
„ Bună dimineaţa puişorilor
Mă bucur că sunteţi aici.
A început o nouă zi.
Bună dimineaţa dragi puişori!”
Prezenţa:
După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?

Calendarul naturii
Se va reactualiza ,,calendarul naturii’’ amintind în ce anotimp suntem,în ce
luna, în ce zi şi în ce dată, marcând şi schimbările meteo, dacă este necesar.
Activitatea de grup-joc ‘’Deschideţi urechea bine’’(cu graiul animalelor)
Noutatea zilei
*este o zi specială pentru că avem oaspeţi;
Le povestesc copiilor, că de dimineaţă, venind la grădiniţă am întâlnit un puişor
care era foarte supărat. L-am întrebat de ce este aşa de abătut şi dacă pot să îl ajut
cu ceva. Mi-a povestit ca mama lui este foarte supărată pentru că el este diferit de
fraţii lui. Ştiind că în grupă sunteţi copii descurcăreţi m-am oferit să îl ajut
împreună cu voi.
Tranzitie: - ,, Trenuleţul păsărilor”

Se anunta apoi tema zilei şi se trece la prezentarea centrelor, a materialelor şi


sarcinilor ce urmează a fi rezolvate în fiecare centru cu ajutorul materialelor
primite de la puişor. Se vor duce la sectoare in functie de ecusoane primite in
prealabil.
Dar să începem lucrul
Şi să avem mult spor
Azi lucrează fiecare
Cu ce are la sector.
La sectorul ,,Ştiinţe”-- ,,Ce ştii despre” ( păsări de curte)
La sectorul ,,Artă” copiii vor colora păsări de curte;
La sectorul ,,Joc de masă”: puzzle ,,Păsări de curte”
Educatoarea va lucra împreună cu copiii din centrul Artă, dar va supraveghea
şi activitatea din celelalte centre. Prescolarii se vor roti trecand de la un centru la
altul.
Se analizează produsele muncii din fiecare sector, folosind metoda turul
galeriei, copiii fiind aplaudaţi. Se trece apoi cu ajutorul tranziţiei ,,Deschide
urechea bine” la desfăşurarea activităţii integrate ,, Puişorul”
Activitatea din domeniul ,, Limba şi comunicare” se desfăşoară frontal prin
memorizarea poeziei ,, Puişorul cafeniu”.Dupa terminarea memorizării copiii vor
servi masa -se iese la baie pentru spalarea mainilor(rutina si tranzitie):
Randul iute sa-l formam
Lângă uşă ne aşezăm
Şi cuminţi să aşteptăm
Către baie să plecăm.
.Apoi la domeniul ,,Om şi societate” vom tăia si lipi puişorul.

In partea a trea a zilei vom juca “Păsărică mută-ţi cuibul”- joc de mişcare,
“Unde am ascuns puişorul?”- joc de atentie. Se explica regulile jocului si se
executa de cateva ori.

Apreciez activitatea copiilor, implicarea lor în rezolvarea sarcinilor, în jocurile


desfăşurate.

La sfarsitul zilei copiii vor forma trenuletul, vor saluta si vor merge acasa.
DRAGI COPII DIN GRUPA MARE

Sunt puişorul cafeniu din poezia cu acelaşi nume. Mama mea este supărată
deoarece eu sunt diferit de frăţiorii mei.Va rog sa ma ajutati astazi pe parcursul
activitatilor prin participarea la cateva probe usoare pentru voi , dar grele pentru
mine, deoarece nu am fost niciodata la grădiniţă. Cu fiecare proba rezolvata ma voi
apropia mai mult de mama şi frăţiorii mei.

Eu va scriu probele deoarece sunt sigur ca ma veti ajuta si va trimit si materialele


de care aveti nevoie.
Va multumesc dinainte si va voi fi foarte recunoscator.
PROBA I : sa răspundeţi corect la întrebările despre păsări de curte ;
PROBA II :sa coloraţi corect păsările de curte;
PROBA III: sa realizaţi corect un puzzle;
PROBA IV :sa memoraţi poezia ;
PROBA V : sa realizati cat mai corect si frumos puisorul pentru ca mama să nu
mai fie tristă;
PROBA VI : sa ma invatati si pe mine jocuri, cantece si poezii.

SEMNEAZĂ
Puişorul cafeniu
A.L.A.1:

CENTRE DE INTERES:

II.ŞTIINŢĂ:

Tema activităţii: ,, Ce ştii despre.....” ( păsări de curte)

Obiective operaţionale:

 să recunoască denumind păsările de curte;


 să reproducă onomatopee specifice păsărilor de curte;
 să stabilească corectitudinea sau incorectitudinea unor enunţuri, referitoare
la păsările de curte;
 să recunoască părţile componente ale păsărilor de curte;
 să precizeze cu ce se hrănesc păsările de curte;
 să denumească foloasele pe care le avem de la păsările de curte.
Metode didactice: observaţia,conversaţia.
Mijloace de învăţământ: planşe, cărţi cu păsări de curte.
II.ARTĂ:

Tema activităţii: -“Păsări de curte” – desen

Obiective operaţionale:

 Să coloreze păsările de curte;


 Să folosească culorile corespunzatoare pentru fiecare imagine;
 Să respecte spațiul de colorat;
 Să-și aleaga imaginea pe care o dorește din cele care se găsesc la centru artă;
 Să manifeste stabilitate şi perseverenţă în activitate.
Metode didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca în echipă.
Mijloace de învăţământ: creioane colorate, fişe de lucru.

III.JOC DE MASĂ:

Obiective operaţionale:

 Să recunoască elementele din imaginile date;


 Să imbine piesele pentru a obține imaginea;
 Să colaboreze cu colegii pentru a obţine tema propusă.
Metode didactice: conversaţia, exerciţiul, problematizarea.

Mijloace de învăţământ: plicuri cu imagini și piese care formează acele imagini.


Data: 05.05.2014
Grădinița:
Grupa:mare ( broscutelor)
Profesor inv. preşcolar: Stanciu Nicoleta
Tema anuală: ,,Cum a fost, este şi va fi aici pe pământ? ”
Tema proiectului: ,, În lumea necuvântătoarelor”
Subtema: ,, În ogradă la bunici- păsări de curte”
Tema activităţii: ,, PUIŞORUL”

Forma de realizare: Activitate integrată

Domenii experenţiale:

1.Domeniul Limbă și Comunicare

2. Domeniul Om şi Societate

3. Joc de mişcare

Categoria de activitate:

1.Educarea limbajului -,, Puişorul cafeniu”, de O.Cazimir-Memorizare

2.Activitate practică - ,,Puişorul cafeniu” - tăiere şi lipire

3.Joc de miscare ,, Păsărică mută-ţi cuibul”

Tipul activității: Predare-învăţare; Formare de priceperi şi deprinderi.

Scopul activității:

 Cultivarea sensibilităţii artistice prin audierea unor creaţii în versuri;


 Dezvoltarea deprinderii de a memora şi de a reproduce voluntar şi logic
poezia;
 Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului copiilor prin înţelegerea unor
cuvinte noi ;
 Dezvoltarea sentimentului de dragoste pentru creațiile românești;
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător,
precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, de a comunica şi coopera
cu membrii grupului din care face parte.

Obiective cadru:
● Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale orale;
● Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unei lucrari practice.
Obiective operaționale:

01 Să reţină conţinutul de idei al poeziei, îmbogăţindu-şi sfera de reprezentări


despre păsările de curte;

02 Să memoreze logic textul şi să-l recite expresiv, respectând pauzele, folosind un


ton şi un ritm potrivit;

03 Să reţină cuvinte şi expresii noi şi să le integreze în contexte noi prin formulare


de propoziţii (,,cafeniu” ,, îndoială” , ,, ponosit” );

04 Să denumească materialele de lucru primite ;

05 Să coopereze cu membrii grupului din care face parte în vederea realizării


sarcinilor propuse ;

06 Să respecte regulile privind ordinea la locul de lucru ;

07 Să-şi păstreze poziţia corectă pe scăunele ;

08 Să relaţioneze/ socializeze între ei ;

09 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor practice,


pentru a fi capabili să se implice în realizarea acţiunilor trasate, valorificând
deprinderile de lucru însuşite ;

10 Să interacţioneze pozitiv în grup ;

11 Să înveţe să-şi stăpânească emoţia şi să o exprime adecvat ;


12 Să participe cu interes şi plăcere la activitate bucurându-se de rezultatul muncii
lor.

Strategii didactice:

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia dirijată, memorizarea, recitarea,


exerciţiul, demonstraţia, turul galeriei, explozia stelară.

Mijloace de învăţământ: planşă cu păsări de curte, planşă cu imagini din


poezie,planşă model cu puişorul cafeniu,puzzle cu păsări de curte, jetoane cu
păsări,scrisoare, hârtie glasată, lipici,recompense.

Forme de organizare: frontal, individual şi în grup.

Metode de evaluare: verificare orală, observarea curentă a comportamentului,


aprecieri stimulative, analiza produselor activităţii.

Durata:40- 45 de minute.

Locul de desfăşurare: sala de grupă

Bibliografie:

1. Preda, V. - coordonator, „Metodica activităţilor instructiv-educative în


grădiniţa de copii”, Editura Cheorghe-Cârţu Alexandru, Craiova, 2009;

2. Preda, V., „Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Editura


Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005;

3. *** Curriculum pentru învăţământ preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.T. – 2008;

4. Revista INVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR Editura Arlechin –număr tematic,


proiectare integrată;

5. www.didactic.ro
Puisorul cafeniu
de Otilia Cazimir

A ieşit din ou la soare,


Cel din urmă puişor.
Se usucă pe-aripioare
Şi-o porneşte binişor.

Stă găina la-ndoială,


Că din şapte puişori,
Ghemotoace de beteala
Şase-s galbeni ,gălbiori.
Numai cel de la sfârşit
A ieşit mai ponosit!
Şi se-ntreabă speriată:

,,- Nu cumva-i de ciocolată?”…


DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice

I Se vor asigura condiţiile optime


pentru desfăşurarea activităţii:
Momentul
organizatoric  Sala de grupă va fi aerisită şi
mobilierul aranjat sub formă de
semicerc, adecvat modului de
desfăşurare a activităţii.
 Materialele didactice vor fi
pregătite, unele la vedere altele sub
formă de surpriză.
 Copiii vor intra organizat în sala
de grupă şi îşi vor ocupa locurile.

II Se va face printr-o ghicitoare : Brainstorming Observarea
capacităţii de
Captarea atenţiei ,, Motocel mititel, auriu, exprimare
Cu glasul viu, orală

Strigă tare: piu,piu,piu!” Surpriza


( Puiul de găină)

dar şi prin apariţia ,, Cutiei cu


surprize” de la puisorul cafeniu.
III Se va realiza printr-o serie de Observare
întrebări despre păsările de curte. Conversaţia
Reactualizarea -„ Ce ştiţi voi despre păsările de sistematică
cunoştinţelor curte?”

-„Cum face cocoşul?”

-„Ce foloase avem de la ele?”


Voi spune copiilor că, pentru a o
impresiona pemama puişorului, astăzi
vom desfăşura o activitate integrată
IV care se numeşte „ Puişorul”. La
Domeniul Limbă şi Comunicare- Frontală
Anunţarea temei educarea limbajului- vom învăţa o
şi a obiectivelor poezie nouă care se numeşte „
Explicaţia
Puişorul cafeniu ” şi este scrisă de
Conversația
Otilia Cazimir iar apoi la Domeniul
Om şi Societate la activitate practică,
vom lipi puişorul.

- „Voi v-a trebui să fiţi atenţi la


modul în care eu voi intona poezia
pentru ca la sfârşitul activităţii şi voi v-
a trebui să o recitaţi corect şi expresiv.

Cei mai buni recitatori vor fi


recompensaţi.” La activitatea practică
o să fiţi atenţi la ceea ce vă voi spune
pentru ca puişorul să fie corect
realizat.

V DLC Exercițiul Frontală


Dirijarea Se afișează o planşă care ilustrează
învăţării conținutul poeziei.

Se va descrie conținutul acesteia.


Se recită poezia, de către
educatoare, clar ,expresiv, însoțită de
mimica si gesticulația adecvate,
trezind emoții, motivând copiii pentru Recitarea
învățarea ei. model
Educatoarea recită încă o dată
poezia.

Apoi se vor explica cuvintele noi


din text: ,,cafeniu” ,, îndoială” , ,,
ponosit” Recitarea
Individuală
Poezia va fi memorată pe unităţi
logice, fiecare strofă fiind reluată în
legătură logică cu următoarea.

Se învață poezia pe strofe: prima Explicaţia


strofă, a doua strofă ; apoi se recită Conversaţia
ambele strofe; a treia strofa iar apoi se euristică
reia intreaga poezie.

Se exersează memorarea poeziei și


individual cu fiecare copil.

Memorizarea

Exerciţiul
Aplauze
În timp ce cântăm cântecul degeţelelor
ne îndreptăm către măsuţe.

DOS
VI Această secvenţă a activităţii se va
realiza printr-o activitate practică.
Obţinerea Conversaţia
performanţei Prin găsirea surprizei de pe măsuţe
anunţ copiii că, pentru a o face pe
mama puişorului să nu mai fie supărată
o să confecţionăm şi noi un puişor
cafeniu prin tăierea şi lipirea hârtiei Explicaţia
glasate.

Frontală
Intuirea materialului:

Fiecare aţi primit pe măsuţe


materialele necesare pentru realizarea
puişorului. Ce aveţi pe măsuţe? Conversaţia

Copiii prezintă fiecare obiect de pe


măsuţe şi spun pentru ce se utilizează Demonstratia
acesta.

Prezint obiectivele pe care trebuie să


le urmărim în realizarea puişorului.

Prezint planşa model şi le voi


demonstra copiilor cum să o realizeze.

Le spun că trebuie să respectăm


normele de igienă şi modul de
realizare.

O altă etapă importantă în desfăşurarea


activităţii practice o reprezintă
„încălzirea mâinilor” şi o voi realiza
prin câteva versuri:

„Ploaia cade neîncetat/ Vârful


degetelor bat/ Le deschid ca pe o
floare/ Degetele-mi sunt petale/ Si apoi
le rasfiram/ Si la un pian cantam”.

- După ce mă asigur că toţi copii au


înţeles modul de realizare, le dau voie
să înceapă.

-„ Începem să lucrăm”. „ Spor la


lucru!”

- Voi supraveghea şi voi da indicaţii


În grup
unde este cazul; voi atenţiona copii
dacă folosesc greşit lipiciul şi-i voi
ajuta acolo unde este cazul.

După ce consider că sarcinile propuse


au fost îndeplinite, voi aprecia munca
depusă de către copii şi îi voi ruga să
aprecieze munca celorlalti copii.

Lucrările realizate se analizează


de către copii, cu ajutorul educatoarei,
prin metoda „Turul galeriei”, avându- Turul galeriei
se în vedere criteriul estetic, al
acurateții, aspectul general,
corectitudinea rezolvării sarcinilor.

VII Trecerea la următoarea etapă se va


Asigurarea realiza prin ghicitoarea: Conversaţia
retenţiei şi a feed-
back-ului Cioc,cioc,cioc în fortăreaţă

Sparge zidul către viaţă!

Ghemotocul cafeniu:

,,Unde-i mama? Piu,piu,piu!” „

( Puiul );

Dar si prin jocul cu text si cant

,, Puisorul cafeniu”
Explicaţia
Pentru că azi am aflat multe despre
puişorul cafeniu, acesta ne-a trimis şi
un joc care se numeşte: ,, Pasărică
mută-ţi cuibul”

Descrierea jocului: Demonstraţia


Astăzi la această activitate noi vom fi
Exerciţiul
păsărele jucăuşe care îşi vor muta
cuibul ori de căte ori vom auzi
cuvintele „păsărică mută-ţi cuibul”

Pentru aceasta va trebui să ne


împărţim în grupe de căte 3.

Doi copii se vor ţine de mâini


formând astfel un „cuib” iar al treilea
intră la mijloc în rol de „păsărica”. Un
copil rămas fără pereche va striga
„păsărică mută-ţi cuibul”. În acest
moment păsările(copii) trebuie să-şi
schimbe cuibul, la joc participând şi
Jocul
copilul care a dat semnalul. „Păsărica”
rămasă fără cuib va primi o pedeapsă
şi va da următorul semnal.

Ca la orice joc şi acesta are reguli:


nu avem voie să ne îmbrâncim şi nu au
voie doua păsărele în acelaşi cuib.

Voi nominaliza 1 – 2 copii să repete


regulile după care vom tece la
desfăşurarea jocului de probă.

După efectuarea jocului de probă se


trece la jocul propriu-zis.

Voi urmări copiii, intervenind ori


de câte ori situaţia o impune.
VIII Se va cere copiilor să spună ceea ce Conversaţia
au învăţat la educarea limbajului ,ce au
Evaluarea Frontală
realizat la activitatea practică şi ce joc
s-au jucat.

IX Se fac aprecieri individuale şi Aprecieri


generale asupra modului în care au verbale
Încheierea
memorat copiii poezia şi au participat Conversaţia
activităţii Recompense
la activitate.

Educatoarea împarte recompense


le primate de la puisorul cafeniu.

Copiii vor forma trenuletul


puişorilor şi vor merge acasa.

S-ar putea să vă placă și