Sunteți pe pagina 1din 2

XII R – Exerciţii pentru teză – SEMESTRUL I

LEGI DE COMPOZIŢIE
1. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x  y = 2 xy − 8x − 8 y + 36 .
a) Demonstraţi că x  y = 2( x − 4)( y − 4) + 4 , x, y  R .
b) Arătaţi că „  ” este lege de compoziţie pe mulţimea M = (4 ,  ) .
c) Arătaţi că legea „  ” este asociativă şi comutativă.
d) Determinaţi elementul neutru.
e) Determinaţi elementele simetrizabile din M în raport cu legea „  ”.
f) Rezolvaţi, în mulţimea numerelor reale, ecuaţia x  x = 36 .
g) Determinaţi  x   ...
x x .
de 2017 ori x

h) Ştiind că operaţia „  ” este asociativă, să se calculeze 1  2  3  ...  2017 .


2. Pe mulţimea M se defineşte legea de compoziţie „  ” astfel :
a) x  y = xy + 2ax + by ; M = R
b) x  y = 2 xy + ax + aby + 3 ; M = R
Determinaţi numerele a şi b astfel încât , în fiecare caz , legea să fie comutativă şi asociativă .
 
3. Fie mulţimea M = a + b 7 / a , b  Q , a 2 − 7b 2 = 1  R şi operaţia de înmulţire pe R .
a) Arătaţi că ( M ,  ) este o structură algebrică asociativă , comutativă , cu element neutru şi determinaţi
elementele simetrizabile din M în raport cu înmulţirea .
b) Găsiţi un element x  M , x = a + b 7 cu b  1 .
c) Arătaţi că mulţimea M conţine cel puţin 2007 elemente .
1

+ 1 , ()x , y  M .
ln( y −1)
4*. Pe mulţimea M = (1,  ) se consideră operaţia x  y = ( x − 1) 3
a) Arătaţi că „  ” este lege de compoziţie pe M .
b) Studiaţi proprietăţile legii de compoziţie „  ” pe mulţimea M .
c) Rezolvaţi ecuaţia x  x = x .
5. Pe C se defineşte operaţia x  y = xy + i  ( x + y) − 1 − i , ()x , y  C .
a) Arătaţi că x  y = ( x + i)( y + i) − i , ()x , y  C.
b) Să se arate că „  ” este lege de compoziţie pe mulţimea C-{-i} .
c) Studiaţi proprietăţile legii de compoziţie „  ” pe mulţimea C-{-i} .
d) Calculaţi i  i 2  i 3  i 4
e) Rezolvaţi ecuaţia z  (1 − 3i) = 2 + i .
f) Caculaţi x1  x2  ...  x2007 .
 1 x 2x2 + 2x  
 
6. Fie mulţimea M =  Ax  M 3 ( R ) Ax =  0 1 4x  , x  R 
0 
  0 1  
a) Arătaţi că Ax  Ay = Ax+ y , ()x , y  R .
b) Arătaţi că M este parte stabilă a lui M 3 ( R) în raport cu înmulţirea matricelor .
c) Studiaţi proprietăţile operaţiei de înmulţire a matricelor pe M .
d) Calculaţi Axn , () n  N  , ()x  R .
e) Calculaţi A0  A1  A2  ...  A2007 .
7*. În mulţimea M 2 ( R) se consideră submulţimea G = X (a) / X (a) = aA + I 2 , a  R , A = 1 1 
 2 2
a) Arătaţi că X (a)  X (b) = A(3ab + a + b) , ()a , b  R .
b) Arătaţi că G este parte stabilă a lui M 3 ( R) în raport cu înmulţirea matricelor .
c) Studiaţi proprietăţile operaţiei de înmulţire a matricelor pe G .
d) Calculaţi ( X (1)) , () n  N  .
n

e) Să se determine numărul real t pentru care


 − 2007   − 2006   2006   2007 
X  X   ...  X   X  = X (t )
 3   3   3   3 
INTEGRALE
x + 2x + 1
2
1. Se consideră funcţia f : R → R , f ( x) = .
x2 + 1

 (x + 1) f ( x)dx ;
1
2
a) Calculaţi
0
1

b) Verificaţi dacă:  f ( x)dx = ln (2e ) ;


0

c) Arătaţi că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe R.


x + 2, x  0
2. Se consideră funcţia f : R → R definită prin f ( x) =  x .
e + 1, x  0
a) Să se arate că funcţia f admite primitive.
1

b) Să se calculeze  f ( x)dx .
−1

3. Se consideră funcţia f : R → R definită prin f ( x) =  x − 1, x  1 .


− x + 1, x  1
2

a) Să se calculeze  f ( x)dx .
1
a

b) Să se determine a  (0;1) astfel încât  f ( x)dx = 1 .


−a

4. Se consideră funcţia f : R → R , f ( x) = e x − x.
1
3
a) Să se verifice că  f ( x)dx = e − 2 .
0

b) Să se determine primitiva F : R → R a funcţiei f, ştiind că verifică relaţia F (2) = e 2 .


ln x 1 − ln x
5. Se consideră funcţiile f , g : [1;+) → R , f ( x) = şi g ( x) = .
x x2
a) Să se arate că f este o primitivă a funcţiei g.
e
f (e x )
b) Să se calculeze  dx .
1 x
a

 g ( x)dx = e
−1
c) Să se rezolve în [1;+) ecuaţia .
1

6. Determinaţi a, b  R pentru care F : R → R, F ( x) = e x (ax + b ) este primitiva funcţiei f : R → R, f ( x) = xe x .


7. Arătaţi că primitivele funcţiei f : R → R, f ( x) = e x + x 3 sunt funcţii convexe pe R.
x2 + 1
8. Dacă f : R → R, f ( x) = x + 3 şi g : R* → R, g ( x) = calculaţi :
x
x 2 + 3x
a)   f (x ) − xdx b) 
f (x )
dx

f (x )
c)  x dx d)  xg (x )dx
e)  g (x ) − xdx f)  g (x ) − f (x )dx
9. Fie funcţiile f , g : R → R, f ( x) = x sin x, g (x ) = x cos x .
2 2

a) Calculaţi   f (x ) + g (x )dx .
b) Determinaţi numerele reale a şi b astfel încât  g (x ) − f (x )dx = ax sin 2 x + b cos 2 x + C .
c) Calculaţi  g (x )dx .
x−2 2
10. Fie funcţia f : R \ − 1 → R, f ( x) = . Demonstraţi că : − 4   f (x )dx  0 .
x +1 0

S-ar putea să vă placă și