Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

Potrivit Codului Muncii, contractul colectiv de munca (CCM) este un document scris,
incheiat intre doua parti: angajatorul sau organizatia patronala si angajatii, persoane salariate,
reprezentate prin sindicate. Principalul obiectiv al contractului colectiv de munca este apararea
drepturilor partilor implicate si prevenirea aparitiei conflictelor colective de munca. 
Cadrul legislativ
Contractul colectiv de munca este reglementat de Legea nr. 13/1991, Legea nr. 53/2003,
actualizate si adaugite, precum si prin Legea nr. 62/2011. Aceste legi ofera principalele drepturi
si obligatii ale angajatilor si ale angajatorului, precum si masurile luate de stat, daca acestea nu
sunt respectate. 

Ce trebuie sa contina contractul colectiv de munca


Contractul colectiv de munca este un document amplu, care include cateva elemente:
 Partile contractuale – angajatul si angajatii, prin reprezentantii lor;
 Dispozitiile generale – referitoare la durata contractului, obligativitatea respectarii sale,
informatii pe scurt despre negocierea sa;
 Informatii referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si
incetarea contractului individual de munca;
 Conditii de munca si protectia muncii;
 Informatii referitoare la salarizare si alte drepturi salariale;
 Informatii privind timpul de munca, timpul de odihna si zilele libere conform legii;
 Formarea si perfectionarea profesionala;
 Dispozitii finale. 
Care sunt actele necesare pentru a inregistra contractele colective de munca
Pentru a inregistra la ITM un contract colectiv de munca, este nevoie de urmatoarele documente:
 Copie dupa certificatul de inregistrare la ONRC (Oficiul National al Registrului
Comertului);
 Copie dupa act constitutiv/statut;
 Dovada convocarii partilor pentru negociere;

~1~
 Imputernicirile semnate de parti pentru a fi reprezentate in vederea negocierii si semnarii
contractului colectiv de munca;
 Copie dupa cartea de identitate a persoanelor mandatate sa negocieze contractul colectiv
de munca;
 Dovezi de reprezentativitate ale celor doua parti – in cazul existentei unui sindicat, este
nevoie de copie dupa sentinta civila (conform Legii dialogului social, nr. 62/2011);
 Proces-verbal care sa confirme alegerea reprezentantilor salariatilor, impreuna cu
semnaturile celor care au participat la alegerea acestora;
 Procese-verbale ale negocierii intr-un numar de exemplare egal cu numarul partilor
semnatare, plus un exemplar pentru depozitar, in care se mentioneaza pozitia partilor;
 Grila de salarizare.
Ce trebuie sa contina anexa contractului colectiv de munca
Anexa contractului colectiv de munca trebuie sa contina patru capitole, dupa cum urmeaza:
 Grila de salarizare;
 Planul de formare profesionala;
 Regulamentul intern;
 Procesul-verbal de negociere a contractului colectiv de munca.
Pentru a inregistra anexele la contractul colectiv de munca, este nevoie de urmatoarele
documente:
 Copie dupa procesul-verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor sau document care
demonstreaza alegerea reprezentantilor prin semnaturile salariatilor care au participat la
desemnare;
 Copie dupa cartile de identitate ale partilor trimise sa negocieze si sa semneze anexa sau
anexele contractului colectiv de munca;
 Dovada convocarii partilor implicate sa participe la procesul de negociere;
 Dovada imputernicirilor scrise pentru reprezentantii partilor care urmeaza a negocia
semnarea anexei sau anexelor la contractul colectiv de munca;
 Dovezile de reprezentativitate ale partilor – in cazul existentei unui sindicat, este nevoie
de o copie dupa sentinta civila (conform Legii nr. 62/2011);

~2~
 Procesele-verbale ale negocierii anexei sau anexelor intr-un numar de exemplare egal cu
numarul partilor, plus unul pentru depozitar, in care se mentioneaza pozitia partilor;
 Grila de salarizare.

~3~