Sunteți pe pagina 1din 2

PROPRIETĂȚILE FIZICE ,CHIMICE, MECANICE ȘI TEHNOLOGICE ALE

MATERIALELOR METALICE

Metalele au însuşiri specifice comune, care le deosebesc de celelalte 23 elemente


nemetale. Acestea sunt: luciu metalic, ductilitate, maleabilitate, tenacitate, conductibilitate
termică şi electrică.
Cu excepţia câtorva metale preţioase (aur, argint, platină), care se găsesc în scoarţa
pămîntului în stare nativă, restul metalelor se găsesc sub formă de combinaţii chimice (oxizi,
sulfuri, sulfaţi, carbonaţi, silicaţi etc), numite minerale.
Mineralele se găsesc în roci, împreună cu care formează minereurile.
Metalele se extrag din minereuri prin diferite procedee.
Aliajele metalice sunt substanţe obţinute din contopirea intimă a două sau mai multe
elemente chimice, dintre care cel puţin unul, aflat în proporţia cea mai mare în aliaj şi numit,
component de bază, este un metal.
Aliajele se obţin prin topirea elementelor componente.
Tratamentul termic este un proces tehnologic in urma caruia se produc modificari structurale in
aliajul metalic, cu scopul obtinerii anumitor proprietati tehnologice, mecanice, fizice, etc.
La baza tratamentelor termice stau transformarile in stare solida.
Orice tratament termic consta dintr-un ciclu de incalzire si un ciclu de racire.
Parametrii oricarui tratament termic sunt:
 viteza de incalzire;
 temperatura de incalzire;
 timpul de incalzire;
 viteza de racire.

 Proprietățile fizice

Sunt însușiri care determină comportarea metalelor în mediul înconjurător.


1.Luciul metalic:  capacitatea materialelor metalice de a transmite lumina.
2.Culoarea: variază de la cenușiu închis la alb strălucitor.
3. Magnetismul: capacitatea metalelor de a fi atrase de un magnet.
4. Fuzibilitatea: capacitatea metalelor de a  trece din stare solidă în lichidă sub acțiunea căldurii. 
5. Conductibilitatea electrică: capacitatea metalelor de a conduce curentul electric.
6. Conductibilitatea termică: capacitatea metalelor de a permite căldurii să treacă prin ele.

 Proprietățile chimice

Sunt însușiri care ne arată comportarea metalelor în mediul chimic.


1. Rezistența la coroziune: capacitatea de a nu se degrada sub acțiunea apei, chimicalelor etc.
2. Refractaritatea: capacitatea metalelor de a nu se topi sau înmuia la temperaturi înalte.

 Proprietăţile mecanice

Determină comportarea metalelor sub acţiunea forţelor exterioare.


1. Elasticitatea şi plasticitatea: sunt proprietăţi care se pun în evidenţă atunci când metalele
suferă deformări (elastice sau plastice) 
2. Duritatea: capacitatea unui metal de a se opune intrări unui corp străin în masa sa.

 Proprietățile tehnologice

Sunt însușiri care determină comportarea metalelor în timpul prelucrării.


1.Fluiditatea: capacitatea metalelor de a curge când acestea sunt topite.
2. Sudabilitatea: capacitatea metalelor de a se îmbina între ele prin procedee de sudare cu:
electrozi, flacără de gaze, prin presare etc.
3. Ductibilitatea: capacitatea metalelor de a fi trase în fire de diverse diametre.
4. Maleabilitatea: capacitatea metalelor de a se deforma, obținându-se foi.