Sunteți pe pagina 1din 2

Şublerul

Constructiv, poate fi cu una sau două perechi de ciocuri şi cu tijă de adâncime.

Este cel mai răspândit mijloc pentru măsurat lungimi şi este format dintr-o riglă cu scară
gradată şi un cursor cu vernier. Precizia de măsurare: 0,1 mm; 0,05 mm; 0,02 mm.

Şublerele sunt caracterizate de: limita superioară de măsurare (mm), exactitatea de


măsurare, grosimea peste cele două ciocuri, lungimea ciocurilor şi greutatea lor.

Limita superioară de măsurare, L: 150; 200; 300; 500; 800; 1500; 2000 mm.

După destinaţie, poate fi:

 şubler de exterior şi interior

Se foloseşte pentru măsurarea dimensiunilor interioare şi exterioare, putând fi prevăzut cu


tijă de adâncime .

Părţi componente: 1, 2-ciocuri; 3-suprafeţe de măsurare; 4-vernier; 5-riglă; 6-şurub de


fixare.

 şublere de adâncime

Se utilizează numai pentru măsurarea adâncimilor.

Rigla gradată culisează într-un suport-traversă, care poate fi vernierul, suprafaţa de sprijin
fiind lama.

Măsurarea se face aşezând şublerul pe suprafaţa frontală a găurii care se măsoară.

~1~
 şublere de trasaj

Sunt compuse dintr-o riglă fixată pe o talpă de fontă cu baza plană, care se foloseşte la
poziţionare pe masa de trasaj.

Pe riglă se deplasează cursorul cu cioc ascuţit, pentru trasaj (sau în unele variante
constructive, plat, pentru măsurare).

 şublerele pentru roţi dinţate

Sunt formate din două rigle perpendiculare una pe alta, fiecare având cursor şi vernier.

Aceste şublere sunt folosite exclusiv pentru măsurarea grosimii dinţilor roţilor dinţate

~2~