Sunteți pe pagina 1din 10

Numele și prenumele elevului……………………………………………..

Data: …………………

Test

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.

Test 1
Sub cealaltă parte a vârfului muntelui se afla o platformă împădurită. Ralph se trezi din nou că
repetă gestul de a-şi face mâinile căuş.
― Uite, acolo jos avem lemne de foc.
Jack îi dădu dreptate şi se trase de buza inferioară. Cam la treizeci de metri mai jos de ei, pe peretele
mai abrupt al muntelui, platforma părea locul ideal pentru obţinerea combustibilului. Pomii, sub arşiţa
umedă, nu aveau destul pământ ca să crească, se prăbuşeau prematur şi putrezeau; lianele îi cotropeau, dar
alte vlăstare căutau să iasă la lumină.
Jack se întoarse spre corul gata să-i execute ordinele. Șepcile lor negre, simbolice, le alunecaseră pe
ureche, ca nişte berete.
― O să facem un morman de vreascuri. Haideţi!
Găsiră o potecă potrivită şi începură să tragă de vreascuri. Până şi copiii care ajunseseră în vârf îşi
dădură drumul la vale, apucându-se cu toţii de treabă. Doar Piggy nu muncea. Gemenii Sam şi Eric fură
primii care găsiră un buştean bun, dar nu reuşiră să-l scoată până când Ralph, Jack, Simon, Roger şi
Maurice nu-l apucară şi ei.
Încetul cu încetul, traseră lemnul mort şi grotesc pe stâncă şi îl rostogoliră peste ea. Fiecare grup de
băieţi îşi aduse contribuţia, mare sau mică, şi mormanul de vreascuri crescu. La întoarcere, Ralph se trezi
că duce un buştean împreună cu Jack şi îşi zâmbiră, împărţind greutatea. Din nou, prin briză, prin strigăte
şi printre razele piezişe ale soarelui se răspândi acea splendoare, acea stranie şi nevăzută lumină a
prieteniei, a aventurii şi a mulţumirii.
― E îngrozitor de greu.
― Nu pentru noi doi, zise Jack şi îi întoarse zâmbetul.
Împreună, unindu-şi eforturile sub povară, înaintară din greu pe ultima parte abruptă a muntelui.
Intonară: Unu! Doi! Trei! şi zvârliră buşteanul peste mormanul uriaş de crăci. Apoi se dădură înapoi,
râzând cu mare chef, iar Ralph stătu în mâini. Mai jos, pe munte, băieţii încă munceau, deşi unii dintre cei
mici pierduseră interesul şi căutau fructe prin noua pădure. Gemenii, cu o inteligenţă nebănuită, urcară
muntele cu braţele pline de frunze uscate şi le aruncară peste morman. Rând pe rând, dându-şi seama că
mormanul crescuse destul, băieţii încetară să plece după vreascuri şi rămaseră înconjuraţi de vârfurile
trandafirii şi zdrobite ale muntelui. Respirau regulat şi transpiraţia li se zvântase.
Ralph şi Jack se priviră, în timp ce restul de băieţi se odihneau alături, îi cuprinse treptat un
sentiment de ruşine şi nu ştiau cum să-şi înceapă mărturisirile.
Ralph vorbi primul, roşu la faţă.
― Vrei?
Îşi drese glasul şi continuă.
― Vrei să aprinzi focul?
Acum, când absurditatea situaţiei devenise limpede, Jack roşi şi el. Începu să se bâlbâie.
― Freci două beţişoare. Le freci...
Îi aruncă o privire lui Ralph, care îşi mărturisi confuz incompetenţa.
― Are cineva chibrituri?
― Faci un arc şi învârteşti săgeata, zise Ralph.
Îşi frecă mâinile, imitând mişcarea.
― Pssst! Pssst!
Deasupra muntelui sufla slab briza. Piggy se apropie, îmbrăcat în pantaloni scurţi şi cămaşă; ieşi cu
greu şi atent din pădure, în timp ce lumina soarelui de seară i se reflecta pe ochelari. Ţinea cochilia sub
braţ.
― Piggy, ai cumva chibrituri? îi strigă Ralph.
Ceilalţi băieţi reluară strigătul până când tot muntele vui. Piggy clătină din cap şi se apropie de
mormanul de vreascuri.
― Dumnezeule! Ce mai morman!
Jack arătă brusc cu mâna.
― Ochelarii lui ― să-i folosim ca lupe!
Îl înconjurară mai înainte ca Piggy să poată da înapoi.
― Hei, lăsaţi-mă în pace!
Scoase un urlet de groază când Jack îi smulse ochelarii.
― Aveţi grijă! Daţi-mi-i înapoi! Eu de-abia mai văd! O să spargeţi cochilia!
Ralph îl împinse cu cotul şi îngenunche lângă morman.
― La o parte din lumină!
Băieţii se împingeau şi se trăgeau, oferind o mână de ajutor. Ralph mişcă ochelarii înainte şi înapoi,
dintr-o parte într-alta, până când imaginea albă şi lucioasă a soarelui în asfinţit se aşternu pe o bucată de
lemn putred. Aproape imediat, un fir subţire de fum se înălţă şi îl făcu să tuşească. Jack îngenunche şi el şi
suflă încet, până când fumul se împrăştie, se îngroşă şi apăru o flăcăruie. Flacăra, aproape invizibilă la
început în lumina vie a soarelui, cuprinse o ramură, crescu, prinse timid culoare şi ajunse la o cracă unde
explodă cu o trosnitură violentă. Se prelinse în sus şi băieţii izbucniră în strigăte de veselie.
― Ochelarii! urlă Piggy. Daţi-mi ochelarii!
Ralph se îndepărtă de morman şi lăsă ochelarii în mâinile întinse nesigur de Piggy Vocea acestuia se
transformă într-un murmur.
― Totu-i neclar. Nici nu-mi văd mâna...!
Băieţii ţopăiau de fericire. Mormanul era putred şi uscat ca iasca, încât crăci întregi se predau cu
voluptate flăcărilor galbene care se avântau în sus, aruncând o jerbă mare de foc la şapte metri. Căldura
bătea la mare distanţă în jur, iar briza era un râu de scântei. Trunchiurile se fărâmiţau într-o pulbere albă.
― Mai aduceţi lemne! Aduceţi cu toţii lemne! strigă Ralph.
Viaţa deveni o întrecere cu focul, iar băieţii se risipiră prin pădurea de pe costişă, înălţarea unui
drapel de flăcări fâlfâind permanent pe munte, iată sarcina imediată; nimeni nu se gândea la urmări.

William Golding, Împăratul muștelor


Textul 2
Era în luna iunie, într-o vineri dimineaţă, când m-am împrietenit cu Luke. Era ora 9.15 ca să fiu
mai exact şi se întâmplă să ştiu cu precizie ce oră era, pentru că m-am uitat la ceas. Nu ştiu de ce am făcut
asta, pentru că nu trebuia să fiu undeva la o oră fixă. Dar cred că există un motiv pentru toate, aşa că
probabil atunci m-am uitat la ceas pentru a vă putea spune povestea aşa cum se cuvine. Detaliile sunt
importante când spui o poveste, nu-i aşa?
M-am bucurat că l-am întâlnit pe Luke în dimineaţa aceea, deoarece eram un pic abătut, fiindcă
trebuia să-mi părăsesc vechiul prieten, pe Barry. [...] Am închis în urma mea poarta de la grădina din faţa
casei lui Barry şi am început să merg, apoi fără niciun motiv am cotit pe prima stradă la stânga, apoi la
dreapta, am mers drept înainte ceva timp, apoi iar am făcut la dreapta şi am ajuns la o zonă rezidenţială
numită Aleea Cerceluşilor. Probabil că se numea aşa din cauza florilor de cerceluş care creşteau peste tot.
Era floră spontană, nu erau cultivate aici. [...]
Pe drum erau mulţi copii care se jucau, mergeau pe bicicletă, se fugăreau, jucau şotronul, pietricica
şi multe altele. Le auzeai râsetele şi ţipetele de încântare. Probabil erau fericiţi că erau în vacanţă. [...] I-am
privit câtva timp, dar niciunul dintre ei nu a răspuns interesului meu, aşa că mi-am continuat drumul.
Începusem să cred că ajungând pe Aleea Cerceluşilor greşisem un picuţ, şi nu înţelegeam cum a fost
posibil, pentru că de obicei îmi aleg locurile foarte bine, şi aici erau foarte mulţi copii. M-am aşezat pe
gardul ultimei case şi am început să mă gândesc unde greşisem drumul. După câteva minute, am ajuns la
concluzia că eram unde trebuia să fiu. Pe o plăcuţă atârnată de peretele de lângă mine scria „Casa
Cerceluşilor”, iar casa avea flori de cerceluş care se căţărau pe perete, agăţate de cărămizile maronii din
faţa uşii principale şi ajungând până la acoperiş. Arăta drăguţ. [...] Tocmai când studiam uşa din faţă,
aceasta s-a deschis şi a fost trântită cu putere şi cu furie de un băieţel care a ieşit afară în fugă. Avea o
maşină mare, roşie de pompieri în mâna dreaptă şi o maşină de poliţie în mâna stângă. Îmi plac maşinile
roşii de pompieri; sunt preferatele mele. Băiatul a sărit de pe prima treaptă a verandei şi a alergat prin
iarbă, unde a aterizat în genunchi. Avea pete de iarbă pe fundul pantalonilor lui negri, ceea ce m-a făcut să
râd. Petele de iarbă sunt foarte amuzante pentru că nu ies la spălat, împreună cu vechiul meu prieten Barry
ne dădeam într-una pe iarbă. În fine, băiatul începu să ciocnească maşina de pompieri de maşina de poliţie
şi să imite tot felul de zgomote. Avea talent la asta. Barry şi cu mine obişnuiam să facem şi noi acest lucru.
E amuzant să pretinzi că faci lucruri care nu se întâmplă de obicei în viaţa reală.
Băiatul a ciocnit maşina de poliţie de cea roşie de pompieri, iar pompierul care stătea căţărat pe
scara maşinii a alunecat şi a căzut. Am izbucnit în râs, iar băiatul a ridicat privirea.
Chiar m-a privit. Drept în ochi.
„Bună”, i-am spus, puţin neliniştit, dregându-mi vocea şi mutându-mi greutatea de pe un picior pe
altul. [...]
Deşi să-mi fac prieteni este partea mea preferată, tot sunt un pic emoţionat. Mă sperie posibilitatea
că oamenii n-or să mă placă şi asta mă face să-mi tremure stomacul. Până acum am avut noroc, dar aş fi
naiv dacă aş presupune că lucrul acesta se va repeta la infinit.
„Bună”, răspunse băiatul, fixând pompierul înapoi pe scară.
„Cum te cheamă?” am întrebat, lovind cu piciorul peretele din faţa mea şi frecând vârful de
cauciuc. Petele de iarbă nu voiau să iasă. [...]
Băiatul avea părul blond spălăcit şi ochii mari, albaştri. Mi se părea că-1 ştiu de undeva, dar nu-mi
dădeam seama de unde.
Într-un final răspunse. „Mă cheamă Luke. Pe tine cum te cheamă?”
Mi-am îndesat mâinile adânc în buzunare şi m-am concentrat să-mi lovesc piciorul drept de zidul
grădinii. Făceam ca bucăţile de cărămidă să se sfărâme şi să se împrăştie pe jos. Fără să-l privesc i-am
răspuns „Ivan”.
„Bună, Ivan”, a zâmbit el. Dinţii din faţă îi lipseau.
„Bună, Luke”, i-am zâmbit la rândul meu.
Mie nu-mi lipsea niciun dinte.
„Îmi place maşina ta de pompieri. Prietenul - fostul meu amic - Barry avea una la fel ca a ta şi ne
jucam cu ea într-una. Totuşi are un nume cam aiurea, pentru că dacă treci cu ea prin foc se topeşte”, i-am
explicat, având în continuare mâinile îndesate în buzunare, facându-mi umerii să îmi astupe urechile. în
jurul meu se făcuse linişte, aşa că mi-am scos mâinile din buzunar, ca să aud ce spune Luke.
Luke începu să se tăvălească prin iarbă râzând. „Tu treci cu maşina de pompieri prin foc?” chicotea
el.
„Păi altfel de ce ar chema-o maşină de pompieri?” am răspuns bătând în retragere.
Luke se rostogoli pe spate, fluturând picioarele în aer şi hohotind de râs. „Nu, fraiere! Maşinile de
pompieri sting focul!”
Am rămas pe gânduri câteva clipe. „Hmm. Hai să-ţi spun eu ce stinge focul, Luke, i-am explicat
foarte serios. „Apa”.
Luke s-a bătut uşor cu palma peste cap, a exclamat „phu!” a făcut ochii cât cepele şi s-a tăvălit prin
iarbă.
Am început să râd. Luke chiar avea haz.
„Vrei să te joci?”, şi-a ridicat el sprâncenele, întrebător.
Am zâmbit subţire. „Sigur că da, Luke. Joaca e preferata mea!” şi am sărit peste gardul grădinii,
ajungând lângă el, în iarbă. [...]
„Cine e prietenul tău Barry, de care ai pomenit?”, întrebă Luke, tamponând maşina mai rău ca
înainte.
„Se numeşte Barry McDonald”, am zâmbit eu, amintindu-mi de jocurile pe care le jucam cu Barry.
Ochii lui Luke se aprinseră. „Barry McDonald este cu mine în clasă!”
Atunci mi-am dat seama. „Ştiam eu că te cunosc de undeva, Luke. Te vedeam în fiecare zi când
mergeam la şcoală cu Barry”.
„Mergeai la şcoală cu Barry?”, întrebă el, surprins.
„Da, mă distram de minune cu Barry la şcoală”, am râs eu.
Luke făcu ochii mici. „Dar nu te-am văzut acolo”.
Am început să râd. „Normal că nu m-ai văzut, cap sec”, am spus, ca pentru mine.
Cecelia Ahern, Prietenul nevăzut
A.
1. Notează două cuvinte care arată timpul în care se desfășoară acțiunea din textul 2. 5
puncte
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
Băieții aprind focul cu ajutorul
a) bețișoarelor.
b) chibriturilor.
c) ochelarilor.
d) arcului și al săgeții.

Răspunsul corect: . 2
puncte

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
Focul aprins de băieți avea o înălțime de
a) 5 metri.
b) 7 metri.
c) 1 metru.
d) sub un metru.

Răspunsul corect: . 2
puncte

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
În fragmentul extras din textul scris de Cecelia Ahern, se evidențiază:
a) dorința de explorare.
b) bucuria de a-ți face prieteni.
c) interesul pentru jucării.
d) tristeţea de a nu fi înţeles şi acceptat de ceilalți.

Răspunsul corect: . 2
puncte
5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6
puncte

Enunțul Corect Incorect


Sam și Eric sunt primii care găsesc un buștean bun.
Cei mici își pierd interesul şi caută frunze uscate prin noua pădure.
După ce aprind focul, copiii se gândesc la urmări.
Băiatul este abătut, deoarece trebuie să-și părăsească vechiul prieten.
Lui Ivan nu îi place să își facă prieteni.
Barry McDonald este colegul de clasă al lui Luke.

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual identificat în fiecare dintre fragmentele de mai jos.
6 puncte
a) „― E îngrozitor de greu.
― Nu pentru noi doi, zise Jack şi îi întoarse zâmbetul.”
_______________________________________________________
b) „ Pe o plăcuţă atârnată de peretele de lângă mine scria „Casa Cerceluşilor”, iar casa avea flori de
cerceluş care se căţărau pe perete, agăţate de cărămizile maronii din faţa uşii principale şi ajungând până
la acoperiş. Arăta drăguţ.”
_______________________________________________________

7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între
fragmentul din „Împăratul muștelor” de William Golding și fragmentul extras din „Prietenul nevăzut” de
Cecelia Ahern. 6
puncte
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

8. Varianta 1. Crezi că prin respectarea unor reguli simple devii mai civilizat? Motivează-ți răspunsul, în
50 – 90 de cuvinte, valorificând romanul „Împăratul muștelor” de William Golding.

Varianta 2. Crezi că poți învinge orice obstacol dacă există o dorință puternică? Motivează-ți răspunsul,
în 50 – 90 de cuvinte, valorificând romanul „Împăratul muștelor” de William Golding. 6
puncte
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9. Asociază fragmentul din „Împăratul muștelor” de William Golding cu un alt text literar studiat la clasă
sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o asemănare și o deosebire de
conținut dintre ele.
6 puncte
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
B.
1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Sunetul „i” este vocală în ambele cuvinte din seria:
a) „lumina”, „soarelui”.
b) „vie”, „înapoi”.
c) „distram”, „minune”.
d) „băieţel”, „mici”.

Răspunsul corect: . 2
puncte

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


S-au format prin compunere ambele cuvinte din seria:
a) „treizeci”, „deoarece”.
b) „Aleea Cercelușilor”, „cuprinde”.
c) „ca să”, „plăcuță”.
d) „flcăruie”, „niciun”.

Răspunsul corect: . 2
puncte

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


Cuvântul subliniat din enunțul „Găsiră o potecă potrivită şi începură să tragă de vreascuri.” s-a
format prin conversiune:
a) din adjectiv în substantiv.
b) din adjectiv în verb la participiu.
c) din adverb în adjectiv.
d) din verb la participiu în adjectiv.

Răspunsul corect: . 4
puncte

4. Rescrie secvența „E amuzant să pretinzi că faci lucruri care nu se întâmplă de obicei în viaţa reală.”,
înlocuind cu câte un sinonim cuvintele „amuzant” și „să pretinzi”. 6
puncte
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
5. Transcrie din fragmentul următor trei pronume personale aflate în cazuri diferite, pe care le vei
preciza.
6 puncte
„Îl înconjurară mai înainte ca Piggy să poată da înapoi.
― Hei, lăsaţi-mă în pace!
Scoase un urlet de groază când Jack îi smulse ochelarii lui.
― Aveţi grijă! Daţi-mi-i înapoi! Eu de-abia mai văd! O să spargeţi cochilia!”

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
6. Alcătuiește un enunț în care substantivul cu funcție sintactică de atribut din enunțul „ Ochii lui Luke se
aprinseră.” să devină complement indirect. 6
puncte

Substantivul cu funcție sintactică de atribut:


________________________________________________________
________________________________________________________
Enunțul în care substantivul are funcție sintactică de complement indirect:
________________________________________________________
________________________________________________________
7. Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând părerea unui cititor, cu forma corectă a
cuvintelor scrise între paranteze. 6 puncte

Mi-_______________________ (a plăcea, indicativ, perfect compus, persoana I, singular) tare


mult „Împăratul muștelor”, e în Top 10 al cărților mele preferate. Cred că Golding are dreptate
când susține că civilizația e un strat foarte subțire al _______________________ (umanitate,
cazul ge ), de care ne lepădăm cu usurință atunci când nu mai există un cadru de organizare. Dacă
suntem alături de alți oameni, într-o mulțime, instinctele capătă o putere
_______________________ (mare, gradul superlativ absolut).

SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte)

Scrie, în 80 – 120 de cuvinte, rezumatul textului 1.


Punctajul pentru rezumat se acordă astfel:
• conținutul rezumatului – 12 puncte
• redactarea rezumatului – 8 puncte (coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1
punct; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor
de ortografie – 2 puncte; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________