Sunteți pe pagina 1din 22

LOCUL DE MUNCǍ

Conducator Auto
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ
Conducatorul auto executa transport auto de marfa si pasageri

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

 Autoturism
 Triunghiuri reflectorizante
 Trusă medicală
 Extinctor P6
 Cheie de roţi
 Carburant;
 Lubrifianţi;
 Lichid de frânǎ (toxic);
 Lichid pentru curăţare parbrize;
 Trusǎ de scule completă;
 Manometre pentru verificarea presiunii în pneuri;
 Articole mentenanţǎ (cric, pompă pentru umflat roţi etc);
 Centuri de siguranţǎ auto;

SARCINA DE MUNCǍ

 Conform cu fisa postului;


MEDIUL DE MUNCǍ

Conducatorul auto desfăşoară activitatea în cabina autoturismului pe toată durata programului


stabilit în foaia de parcurs,

La deplasarea pe şosele oraşului, traficul este foarte aglomerat pe traseul stabilit.

3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

A.FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE


FACTORI DE RISC MECANIC

F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie ;

F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier;

F03 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi la micile
reparaţii

FACTORI DE RISC TERMIC

F04 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.)

F05 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.);

FACTORI DE RISC ELECTRIC

F06 - Electrocutare prin atingere directǎ:-deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu
unelte cu acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC

F07 - Temperaturǎ ridicatǎ vara în habitaclul autovehiculelor care nu sunt dotate cu instalaţie de condiţionare
a aerului;

F08 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la unele autovehicule (circulatia cu geamurile deschise)

F09 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme;

F10 - Praf
C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA

F11 - Solicitare fizicǎ : - efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi.

F12 - Solicitare psihică: ritm de munca mare - solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii

D.FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

ACTIUNI GRESITE

F13 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealǎ;

F14 - Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile publice;

F15 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare;

F16 - Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;

F17 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ.

F19 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea din combina

F20 - Efectuarea defectuoasa de operatii:

-circulatia cu autovehiculului-cu riscul de a lovi parti din constructiile apropiate, copaci, stanci sau liniile
electrice aeriene

-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si gabaritului acesteia

-scoaterea pneului de pe janta inainte de a se evacua aerul din el si umflarea acestuia la alta presiune decat
cea prescrisa

OMISIUNI

F21 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare.
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA

UNITATEA :
NUMAR DE PERSOANE EXPUSE :__
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA
SECTIA : DURATA EXPUNERII :
8 ore

LOCUL DE MUNCA : COMISIA DE EVALUARE :


Conducator auto -

COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE CONSE CLASA CLASA NIVEL


SISTEMULUI RISC A FACTORILOR DE RISC CINTA DE DE PARTI
DE MUNCA IDENTIFICATI (DESCRIERE, PARAMETRI) MAXIMA GRAVI PROBAB AL
PREVIZI TATE I DE
BILA LITATE RISC
1 2 3 4 5 6 7
F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau
articole vestimentaţie ;
DECES 7 1 3
F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz
de incident rutier; DECES 7 1 3
MIJLOACE DE
PRODUCTIE FACTORI F03 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în
DE RISC ITM
special la operaţii de mentenanţǎ şi la micile reparaţii 2 5 3
MECANIC 3-45 zile
F04 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare
(uzate, cu defecte etc.) DECES 7 1 3

F05 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem


FACTORI de evacuare, bloc motor etc.); ITM
DE RISC 3-45 2 5 3
TERMIC zile

F06 - Electrocutare prin atingere directǎ:-deteriorarea accidentalǎ a


FACTORI izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare DECES 7 1 3
MIJLOACE DE DE RISC electricǎ, portabile (la reparaţii);
PRODUCTIE ELECTRIC
F07- Temperaturǎ ridicatǎ vara în habitaclul autovehiculelor care nu ITM
sunt dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului; 3-45 2 4 2
zile
F08 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la unele ITM
autovehicule 3-45 2 4 2
MEDIUL zile
DE F09 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren,
MUNCA prǎbuşiri de copaci, seisme; DECES 7 1 3

F10 - Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri


rurale : ITM
FACTORI - la majoritatea autovehicule din dotare nu existǎ sistem eficient de 3-45 2 4 2
DE RISC filtrare a aerului care intrǎ în habitaclu zile
FIZIC
F11- Solicitare fizicǎ : - efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea ITM
SARCINA traseelor lungi 3-45 2 5 3
DE zile
MUNCA F12 - Solicitare psihică: ritm de munca mare - solicitare permanentǎ ITM
a atenţiei în timpul deplasǎrii 3-45 2 5 3
zile
F13 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor
medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealǎ; DECES 7 2 4
F14 - Executarea de manevre nepermise de legislaţia care
reglementeazǎ circulaţia pe drumurile publice; DECES 7 1 3
EXECUTANT
ACTIUNI F15 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia
GRESITE electricǎ, instalaţia de frânare; DECES 7 2 4

F16 - Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea


atmosfericǎ; DECES 7 1 3

F17 - Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a sarcinii


maxime admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii; DECES 7 1 3
F18 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, ITM
dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ. 3-45 2 4 2
zile
F19 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau
ACTIUNI dezechilibrare la urcarea-coborarea din autovehicule DECES 7 1 3
GRESITE
F20 - Efectuarea defectuoasa de operatii:
-circulatia cu autovehiculului-cu riscul de a lovi parti din
constructiile apropiate, copaci, stanci sau liniile electrice aeriene
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii,
respectarea tonajului si gabaritului acesteia
-scoaterea pneului de pe janta inainte de a se evacua aerul din el si DECES 7 1 3
umflarea acestuia la alta presiune decat cea prescrisa

F21 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a


OMISIUNI celorlalte mijloace de protecţie din dotare. DECES 7 1 3
CALCULUL NIVELULUI DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCA :

CONDUCATOR AUTO

21
∑ ri⋅R i 2( 4×4 )+16⋅(3×3)+3⋅(2×2 ) 188
N rg 1= i=121 = = =3 , 03
2×4+16×3+3×2 62
∑ ri
i=1
NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

LOCUL DE MUNCA : CONDUCATOR AUTO

NIVEL GLOBAL DE RISC : 3,03


5

3
NIVEL DE RISC .

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21
FACTORI DE RISC
LEGENDǍ

F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie ;

F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier;

F03 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi la micile
reparaţii

F04 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.)

F05 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.);

F06 - Electrocutare prin atingere directǎ:-deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu
unelte cu acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);

F07 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul autovehiculelor care nu sunt dotate cu instalaţie de
condiţionare a aerului;

F08 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la unele autovehicule (circulatia cu geamurile deschise)

F09- Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme;

F10 - Praf

- la majoritatea autovehiculelor din dotare nu existǎ sistem eficient de filtrare a aerului care intrǎ în habitaclu

F11 - Solicitare fizicǎ : - efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi.

F12 - Solicitare psihică: ritm de munca mare - solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii

F13- Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealǎ;

F14 - Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile publice;

F15 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare;

F16 - Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;

F17 - Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea de discuţii cu
pasagerii;
F18 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ.

F19- Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea din autovehicule

F20 - Efectuarea defectuoasa de operatii:

-circulatia cu autovehiculului-cu riscul de a lovi parti din constructiile apropiate, copaci, stanci sau liniile electrice
aeriene

-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si gabaritului acesteia

-scoaterea pneului de pe janta inainte de a se evacua aerul din el si umflarea acestuia la alta presiune decat cea
prescrisa

F21 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare.
FISA DE MASURI PROPUSE

NR LOC DE MUNCA NIVEL MASURA PROPUSA


CRT FACTORUL DE RISC DE NOMINALIZAREA MASURII
COMBINIER RISC
04 F13 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor 4 MASURI ORGANIZATORICE
alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu -respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe
avansat de obosealǎ; drumurile publice.
-interdictia consumului de alcool in timpul programului de lucru
-interzicerea primirii la lucru de catre seful ierarhic daca lucratorul
a consumat bauturi alcoolice sau este obosit….

05 F15 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de 4 MASURI TEHNICE


direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare; -executarea reviziilor tehnice la termenele stabilite de legislatia in
vigoare si de celelalte norme interne

MASURI ORGANIZATORICE
-raportarea imediata a tuturor defectiunilor semnalate sau a
suspiciunii asupra modului de functionare la mecanismele si
sistemele mijloacelor de transport
-controlul starii tehnice la plecarea in cursa

06 F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, 3 MASURI ORGANIZATORICE


antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie ; -instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii
restrictiilor de securitate-neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie, etc
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste
operatii cu ocazia instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de
madicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta

07 F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport 3 MASURI ORGANIZATORICE


(auto şi/sau CF) în caz de incident rutier; -respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe
drumurile publice.

08 F03 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe 3 MASURI TEHNICE


periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie
şi la micile reparaţii corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
MASURI ORGANIZATORICE
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste
operatii cu ocazia instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de
madicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta
09 F04 - Incendii provocate de izolaţii electrice 3 MASURI TEHNICE
necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.) -executarea reviziilor tehnice la termenele stabilite de legislatia in
vigoare si de celelalte norme interne

MASURI ORGANIZATORICE
-efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de
madicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta
10 F05 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe 3 MASURI ORGANIZATORICE
atinse accidental (sistem de evacuare, bloc -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste
motor etc.); operatii cu ocazia instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de
madicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta
12 F06 - Electrocutare prin atingere directǎ:- 3 MASURI ORGANIZATORICE
deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de -instruirea si autorizarea potrivit prevederilor legale in vigoare,
curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ, precum si testarea periodica a cunostintelor tehnice si de securitate
portabile (la reparaţii); a muncii dobandite de executanti
-executarea conform procedurilor autorizate, a tuturor
interventiilor, indiferent de natura lor
-controlul periodic cu tematica vizand respectarea masurilor de
electrosecuritate

14 F09 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, 3 MASURI ORGANIZATORICE


alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme; -in caz de pericol iminent, angajatul poate lua, in lipsa sefului
ierarhic superior masurile care se impun pentru protejarea propriei
persoane sau a altor angajati

15 F11 - Solicitare fizicǎ : - efort static, poziţie fixǎ 3 MASURI ORGANIZATORICE


la parcurgerea traseelor lungi -control medical periodic
-alcatuirea traseelor cu respectarea judicioasa a alternantei
conducere/odihna, in functie de starea de oboseala a
conducatorului auto
-folsirea spatiilor de odihna in intervalele dintre deplasari

16 F12 - Solicitare psihică: ritm de munca mare - 3 MASURI ORGANIZATORICE


solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul -control medical periodic
deplasǎrii -alcatuirea traseelor cu respectarea judicioasa a alternantei
conducere/odihna, in functie de starea de oboseala a
conducatorului auto
-folsirea spatiilor de odihna in intervalele dintre deplasari

17 F14 - Executarea de manevre nepermise de 3 MASURI ORGANIZATORICE


legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe -respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe
drumurile publice; drumurile publice.

19 F16 - Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic 3 MASURI ORGANIZATORICE


şi la starea atmosfericǎ; -respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe
drumurile publice.

20 F17 - Depǎşirea numǎrului maxim de persoane 3 MASURI ORGANIZATORICE


admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea -respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe
de discuţii cu pasagerii; drumurile publice.

21 F19 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in 3 MASURI TEHNICE


gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea din -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie
combina corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata-incaltaminte
antiderapanta

MASURI ORGANIZATORICE
-efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de
madicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta

22 F20 - Efectuarea defectuoasa de operatii: 3 MASURI ORGANIZATORICE


-circulatia cu autovehiculului-cu riscul de a lovi -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste
parti din constructiile apropiate, copaci, stanci operatii cu ocazia instructajului periodic si ori de cate ori este
sau liniile electrice aeriene necesar
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii -efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de
uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si madicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta
gabaritului acesteia
-scoaterea pneului de pe janta inainte de a se
evacua aerul din el si umflarea acestuia la alta
presiune decat cea prescrisa

23 F21 - Neutilizarea echipamentului individual de 3 MASURI TEHNICE


protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie
dotare. corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata

MASURI ORGANIZATORICE
-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii
restrictiilor de securitate-neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie, etc
-verificarea de catre seful ierarhic a purtarii EIP din dotare de catre
salariatii din subordine,
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca Conducator auto este egal cu 3,13 - valoare ce il
incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc acceptabil.

Rezultatul este sustinut de fisa de evaluare in care se observa ca din totalul de 21 factori de risc
identificati numai 2 depăşesc ca nivel parţial de risc valoarea 3

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.

In “Fişa de măsuri propuse” am prezentat si masurile tehnico-organizatorice necesare pt. diminuarea


factorilor de risc care genereaza riscuri de nivelul 3 (limita maxima acceptata)

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum
urmeaza :

- 29,50 % , ponderea factorilor proprii mijloacelor de productie


- 14.75 % , ponderea factorilor proprii mediului de munca
- 9,83 % , ponderea factorilor proprii sarcinii de munca
- 45,90 % , ponderea factorilor proprii executantului
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ SURSA

GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ

LOCUL DE MUNCĂ: CONDUCATOR AUTO

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,03