Sunteți pe pagina 1din 2

INSTRUIREA PERIODICĂ ÎN DOMENIUL SSM

TEMATICĂ ANUALĂ PENTRU ANUL ______

Locul de muncă: muncitori necalificati


Durata instruirii: 1 ora

Nr.
Luna/data Material instruire Material auxiliar
Crt.
L319/2006;
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire Instrucţiuni de lucru,
profesională: riscuri specifice locului de muncă; cărţi tehnice echipamente
IANUARIE
____
PPP – loc muncă; utilizate, legislaţia
HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate si conexă (Codul Muncii)
1.
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecție la locul de muncă;
IP de securitate şi sănătate în muncă specifice postului;
Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice:
hemoragii;
L319/2006;
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire Instrucţiuni de lucru,
profesională: riscuri specifice locului de muncă; cărţi tehnice echipamente
PPP – loc muncă; utilizate, legislaţia
APRILIE
HG 1146/2006 privind cerințele minime de securitate si conexă (Codul Muncii)
2. ____
sănătate pentru utilizarea in munca de către lucrători a
echipamentelor de muncă;
IP de securitate şi sănătate în muncă specifice postului;
Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice:
electrocutare;
L319/2006
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire Instrucţiuni de lucru,
profesională: riscuri specifice locului de muncă; cărţi tehnice echipamente
IULIE PPP – loc muncă; utilizate, legislaţia
3. ____ HG 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea conexă (Codul Muncii)
de securitate si/sau de sănătate la locul de muncă;
IP de securitate şi sănătate în muncă specifice postului;
Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice:
arsuri;
L319/2006
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire Instrucţiuni de lucru,
profesională: riscuri specifice locului de muncă; cărţi tehnice echipamente
PPP – loc muncă; utilizate, legislaţia
OCTOMRIE
4. ____ HG 1091/2006 privind cerințele minime de securitate si conexă (Codul Muncii)
sănătate pentru locul de muncă;
IP de securitate şi sănătate în muncă specifice postului;
Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice:
fracturi, luxații, entorse;
L319/2006;
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire Instrucţiuni de lucru,
DECEMRIE profesională: riscuri specifice locului de muncă; cărţi tehnice echipamente
5. ____ PPP – loc muncă; utilizate, legislaţia
Testarea anuală a personalului; conexă (Codul Muncii)