Sunteți pe pagina 1din 10

Liceul Tehnologic Turceni Cabinet Medicină

de Familie
Grădiniţa Nr.1 Turceni

“Sănătoşi, voioşi, voinici!”


~ Parteneriat educaţional de educaţie sanitară ~

1
2013-2014

Liceul Tehnologic Turceni


Director,
Vladu Octavian

Grădiniţa Nr 1 Turceni
Cadru Didactic Coordonator,
Ivaşcu Florica

Cabinet medicină de familie,

Medic de familie ,
Căprioară Dumitru

COORDONATORI PROIECT

Nr. Numele şi prenumele Semnătura


crt
1 Ivascu Florica- cadru didactic coordonator
2 Prof. Inv. Presc. Bazavan Ileana
3 Ed. Mitaru Ionela
4 Inst.Papuc Nutica
5 Ed. Enache Floarea
6 Inst. Talpa Claudia-Irina
7 Ed. Stan Vasilica
8 Ed. Tarvuloiu Ioana
9 Ed. Negrila Maria
2
10 Căpioară Dumitru
11 Căprioară Ramona

ARGUMENT

Sănătatea este o problemă socială, economică şi


politică, dar şi o problemă ce vizează drepturile omului.
Dreptul la sănătate este unul dintre drepturile
fundamentale ale omului şi respectiv, ale copilului.
Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele
educaţiei pentru societate ce reprezintă o pârghie
importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice şi psihice
optime a preşcolarilor, starea de sănătate a acestora fiind
o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative
întreprinse în grădiniţă.
Iniţierea acestui parteneriat cu cabinetul medical vine
în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educaţie ale
oricărui copil, iar formarea unui stil de viaţă sănătos
devine o condiţie esenţială pentru o dezvoltare
armonioasă a personalităţii copilului. Astfel se va urmări
promovarea cunoştinţelor corecte privind diferite
aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi
indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.

3
Grădiniţa îi învaţă pe copii cum să se poarte în
societate, cum să se raporteze la ceilalţi semeni, cum să
trăiască frumos, demn şi sănătos.
Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste
mici pentru că în această etapă se dobândesc obiceiuri
care sunt relevante activităţilor ulterioare.

Parteneri:
Grădiniţa Nr.1 Turceni

Cabinet medical- medicină de familie:

Durata:
2 Ani şcolari

Resurse umane:
copii;
educatoare;
medic de familie.

Resurse materiale:
materiale didactice;
atlase;
mijloace audio-video.

Resurse de timp:
organizare;
planificare;
desfăşurare;
4
finalizare.

Evaluarea proiectului:
realizarea unui album foto de prezentare a ctivităţilor
desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor propuse.

Scopul urmărit prin derularea acestui


proiect este:
De a obţine rezultate concrete în păstrarea stării de
sănătate a copiilor prin prevenirea îmbolnăvirilor.

Beneficiile aşteptate sunt:


Copiii vor învăţa mai multe lucruri despre păstrarea
sănătăţii şi prevenirea bolilor;
Copiii vor cunoaşte şi aplica reguli de igienă personală
şi colectivă;
Se va asigura asistenţa medicală de urgenţă cu
personal calificat.

OBIECTIVE

5
Colaborarea părţilor în vederea dezvoltării unor
activităţi de dezvoltare a simţului responsabilităţii faţă
de menţinerea sănătăţii propriului organism, cât şi a
celor din jur;
Cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii organismului
uman;
Cunoaşterea factorilor de risc ce dăunează sănătăţii şi
evitarea lor.

Etapele proiectului
1. Organizarea grupului ţinta şi contactarea
colaboratorilor;
adresarea scrisorilor de intenţie către colaboratori;
semnarea protocolului de către parteneri;
2. Stabilirea calendarului activitităţilor;

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

NR. DATA TEMA MODALITĂŢI DE


CR ACTIVITĂŢII REALIZARE
T
1. Octombrie Lansarea Masă rotundă împreună cu
2012 proiectului părinţii, educatoarea şi
6
„Sănătoşi, voioşi, medicul
voinici”
2. Noiembrie Evaluarea de către medic a
2012 „Prietena mea copiilor-instructaj
curăţenia” „Cunoaşterea regulilor de
bază în păstrarea curăţeniei
corporale”
3. Decembrie „De vorbă cu Vizită la cabinetul medical
2012 medicul de „Prevenirea bolilor
familie” respiratorii”
4. Ianuarie „Amintiri de la Desenăm şi pictăm ce am
2013 cabinetul medical” văzut la cabinetul medical
5. Februarie „La medic” Vizită la cabinetul medical
2013 „Prevenirea bolilor de
piele”
6. Martie „Maricica” Lectura educatoarei
2013 de Luiza Vlădescu
7. Aprilie „Ce şi cum Vizită la cabinetul medical
2013 mâncăm?” „Cunoaşterea regulilor de
alimentaţie corectă”

8 Mai 2013 „Spitalul Vizită la spitalul din oraş


. Orăşenesc”
9. Iunie 2013 Evaluarea Expoziţie de fotografii
proiectului realizate pe parcursul
derulării proiectului şi
lucrări realizate de copii

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
7
Unitatea de învăţământ:
Participarea la colaborarea şi aplicarea sfaturilor
pentru igiena pielii, a mâinilor, urechilor, ochilor,
nasului şi igiena buco-dentară;
Colaborează permanent cu medicul pentru realizarea
obiectivelor propuse de cunoaştere a structurii şi
funcţionării organismului uman.
Cabinetul medical:
Preluarea tuturor cazurilor şi neregulilor semnalate de
unitatea de învăţământ acordând sprijin şi consiliere;
Participarea la şedinţe cu părinţii organizate de
unitatea de învăţământ;
Organizează periodic programe de instruire cu copiii
pentru formarea deprinderilor igienico-sanitare prin
acţiuni personale impuse şi coordonate de adulţi;
Participă la diferite manifestări şi sărbători organizate
de grăniniţă;
Colaborează permanent cu grădiniţa pentru realizarea
obiectivelor propuse de cunoaştere a structurii şi
funcţionării organismului uman.

DISPOZIŢII FINALE
Prezentul proiect poate fi modificat sau completat cu
acordul reciproc al părţilor, consemnat într-un act adiţional
şi încetează în cazul în care nu sunt respectate obligaţiile în
comun de către părţi.

8
Instituţia: Grădiniţa Nr 1 Instituţia:
Cabinet Medicină de Familie
Turceni
Oraş Turceni

PROTOCOL DE
COLABORARE
I. Părţile:
Între instituţia Grădiniţa Nr.1 Turceni,
reprezentată de d-na Ivaşcu Florica în
calitate de coordonator şi instituţia
Cabinet Medicină de Familie
reprezentată de Căprioară Dumitru în
calitate de medic de familie care au
convenit următoarele:
II. Scopul colaborării:
 de a obţine rezultate concrete în
păstrarea stării de sănătate a copiilor
prin prevenirea îmbolnăvirilor;
 implicarea copiilor din grădiniţă, în
acţiunile întreprinse.
III. Obiectivele comune:
 colaborarea părţilor în vederea
dezvoltării unor activităţi de
dezvoltare a simţului responsabilităţii
faţă de menţinerea sănătăţii propriului
organism, cât şi a celor din jur;

9
 cunoaşterea structurii şi
funcţionalităţii organismului uman;
 cunoaşterea factorilor de risc ce
dăunează sănătăţii şi evitarea lor.
IV. Durata colaborării:
Prezentul protocol de colaborare este
încheiat pe o perioadă de 1 an cu
posibilitatea de prelungire prin acordul
reciproc al părţilor.
Prezentul document a fost redactat în 2
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Instituţia
Instituţia
Grădiniţa Nr,1 Turceni Cabinet Medicină de Familie
Coordonator Doctor
Nume şi prenume Ivaşcu Florica Nume şi
prenume: Căprioară Dumitru
Semnătura
Semnătura

10

S-ar putea să vă placă și