Sunteți pe pagina 1din 67

Cartografie – Topografie –

Fotogrammetrie

Capitolul 3 – Proiecţiile cartografice. Generalităţi. Proiecţiile


azimutale
Proiecţiile cartografice

„ Pământul are o formă proprie = geoid


Proiecţiile cartografice
Proiecţiile cartografice

„ Au fost propuse mai multe modele de geoid:


„ Delambre Axa mare = 6.377.397 m
„ Bessel 1
Excentricitatea =
„ Clarke 299.152

„ Liesting
Axa mare = 6.378.137 m
„ Hayford
1
„ WGS 84 Excentricitatea =
298.257
„ Krasovski
Axa mare = 6.378.245 m
1
Excentricitatea =
298.299
Proiecţiile cartografice

„ Proiecţia cartografică = procedeul matematic


folosit pentru transpunerea în plan a
suprafeţei sferice a Pământului

„ Proiecţiile:
„ perspective sau adevărate
„ neperspective sau convenţionale
„ Proiecţia cartografică = procedeul matematic
de transformare a unei reţele geografice în
una cartografică
Proiecţiile cartografice
„ Harta este o imagine deformată a suprafeţei
Pământului cu tot ceea ce este pe ea
Deformările hărţilor
„ Pot afecta trei elemente geometrice:
„ lungimile
„ unghiurile
„ aria
Deformările hărţilor
„ Deformarea scării de proporţie
Deformările hărţilor
„ Deformarea lungimilor

Proiecţii
echidistante
Deformările hărţilor
„ Deformarea unghiurilor

Mollweide
Mercator
Gall - Peters
Cilindrică Miller
B’ C’

Proiecţii conforme
B C
B’ C’ B’ C’
C
B C B

A D’ D

A D D’ A D D’
Deformările hărţilor
„ Deformarea ariilor

Proiecţii echivalente
Deformările hărţilor
„ Pentru alegerea celei mai potrivite proiecţii
trebuie să cunoaştem felul şi mărimea
deformaţiilor induse, precum şi modul în care
sunt răspândite
Deformările hărţilor
„ Pe fiecare reţea cartografică există un punct
sau o linie pe care nu există deformări =
puncte sau linii de deformare zero (nulă)
Deformările hărţilor
„ Deformările se apreciază cu ajutorul
izocoliilor (izos = egal, kolos = deformat)
„ Există izocoli ai lungimilor, ariilor, unghiurilor

Izocolii unghiurilor în proiecţia Mollweide


Deformările hărţilor

Elipsele lui Tissot


Deformările hărţilor
„ Program demonstrativ: mapwin
Deformările hărţilor
Proiecţiile cartografice
Proiecţiile cartografice
„ Clasificarea proiecţiilor cartografice:

‰ După intersecţia planului de proiecţie cu Globul


‰ După aspectul reţelei cartografice normale
‰ După caracterul deformărilor
‰ După poziţia pe Glob a centrului reţelei
cartografice
Proiecţiile cartografice
„ Principiul:

stereografică centrală
Proiecţiile cartografice
„ După intersecţia planului de proiecţie cu Globul

‰ tangente ‰ secante
Proiecţiile cartografice
„ Clasificarea proiecţiilor cartografice:

‰ După intersecţia planului de proiecţie cu Globul


‰ După aspectul reţelei cartografice normale
‰ După caracterul deformărilor
‰ După poziţia pe Glob a centrului reţelei
cartografice
Proiecţiile cartografice
„ După aspectul reţelei cartografice normală

‰ azimutale ‰ cilindrice ‰ conice


Proiecţiile cartografice
„ După aspectul reţelei cartografice normală

‰ policonice ‰ poliedrice
‰ pseudocilindrice
‰ pseudoconice
‰ circulare
‰ derivate
Proiecţiile cartografice
„ Clasificarea proiecţiilor cartografice:

‰ După intersecţia planului de proiecţie cu Globul


‰ După aspectul reţelei cartografice normale
‰ După caracterul deformărilor
‰ După poziţia pe Glob a centrului reţelei
cartografice
Proiecţiile cartografice
„ După caracterul deformărilor

‰ Conforme (echiunghiulare, ortoforme)


‰ Echivalente (homalografice)
‰ Arbitrare (afilactice)
ƒ Echidistante
ƒ Ortodromice
Proiecţiile cartografice
„ Clasificarea proiecţiilor cartografice:

‰ După intersecţia planului de proiecţie cu Globul


‰ După aspectul reţelei cartografice normale
‰ După caracterul deformărilor
‰ După poziţia pe Glob a centrului reţelei
cartografice
Proiecţiile cartografice
„ După poziţia pe Glob a centrului reţelei cartografice

‰ normale ‰ transversale ‰ oblice


Proiecţia azimutală
„ Numele de la: proprietatea de a nu deforma
unghiurile dintre liniile care pleacă din punctul
central al reţelei cartografice

„ Proiecţia se realizează pe suprafaţă plană

„ Proiecţii azimutale perspective


„ Proiecţii azimutale neperspective
Proiecţia azimutală
„ Există 2 modalităţi de contact între plan şi
suprafaţa terestră

secant tangent
Proiecţia azimutală
„ Clasificare:
‰ Perspective
„ Ortografice „ Centrale (gnomonice)
‰ Polar㠉 Polară
‰ Ecuatorial㠉 Ecuatorială
‰ Orizontal㠉 Orizontală
„ Stereografice
‰ Polară
‰ Ecuatorială
‰ Orizontală
Proiecţia azimutală
„ Clasificare:
‰ Neperspective
„ Echidistantă Postel Guillaume (lui Hatt)
‰ Polară
‰ Ecuatorială
‰ Orizontală
„ Echivalentă a lui Lambert
‰ Polară
‰ Ecuatorială
‰ Orizontală
Proiecţia azimutală
„ Izocolii proiecţiilor azimutale

tangente secante
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă ortografică polară
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă ortografică polară
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă ortografică polară
„ Are punctul de vedere situat la infinit
„ Razele proiectante sunt paralele între ele şi
perpendiculare pe planul de proiecţie

„ Reţeaua cartografică este formate din cercuri


concentrice (paralele) şi din razele acestor cercuri
(meridianele)

„ Proiecţia este echidistantă pe paralele


„ Se foloseşte pentru construcţia hărţilor circumpolare
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă ortografică ecuatorială
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă ortografică ecuatorială
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă ortografică ecuatorială
„ Paralelele se prezintă ca şi linii drepte cu distanţe din ce
în ce mai mici spre poli
„ Meridianele sunt arce de elipsă
„ Se poate reprezenta doar o emisferă (vestică, estică)
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă ortografică oblică
„ Planul de proiectare este
tangent într-un punct
diferit de 0° sau 90°
„ Paralele şi meridianele
sunt arce de elipsă
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă ortografică
„ Aceste proiecţii se mai numesc proiecţii vizuale întrucât
reţeaua cartografică apare asemenea reţelei de
meridiane şi paralele văzută de la mare distanţă
„ Se folosesc mai mult pentru prezentarea cartografică a
unor corpuri cereşti (Luna, planete, Soare)
„ Sunt puţin folosite la reprezentarea Pământului din
cauză că dau deformări mari spre margini
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă stereografică polară
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă stereografică polară
„ Distanţele cresc de la pol
spre ecuator
„ Cercul care reprezintă
ecuatorul are de 2 ori raza
Pământului redusă la
scară
„ Se foloseşte la hărţile de
navigaţie la latitudini mari
unde proiecţia Mercator
nu poate fi folosită
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă stereografică ecuatorială
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă stereografică ecuatorială
„ Meridianele şi paralele apar ca şi arce de cerc
„ Ecuatorul şi meridianul central se prezintă ca şi linii
drepte perpendiculare

„ Se foloseşte pentru prezentarea emisferelor estică sau


vestică sau a unor emisfere având alte meridiane
centrale
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă stereografică orizontală
„ Reţeaua cartografică este
formată din arce de cerc
„ Este folosită la hărţi la
scară mare pentru
reprezentarea ţărilor cu
formă rotundă, de la
latitudini medii
Proiecţia azimutală – Stereo 30

„ Folosită în România între


1933-1951
„ Punctul central la 30 km
de Braşov
„ Elipsoid Hayford
„ Punct astronomic
fundamental: pilastrul de
vest al Obs. Militar din
Dealul Piscului
Proiecţia azimutală – Stereo 30

„ Dacă punctul ar fi tangent


deformările ar fi de 1 m /
km la 400 km depărtare
„ Prin secanţă deformările
erau de -0,332 m/km în
pct. central şi de + 0,65
m/km pe margine
Proiecţia azimutală – Stereo 70
Proiecţia azimutală – Stereo 70

„ Folosită după 1973


„ Elipsoid Krasowski
„ Planul secant e coborât
cu 3 502 m
Proiecţia azimutală – Stereo 70
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă stereografică
„ Punctul de perspectivă se găseşte pe sferoid în poziţia
cea mai îndepărtată de planul de proiecţie
„ Răspândirea deformărilor este mai egală pe cuprinsul
reprezentării
„ Sunt conforme
„ Deformează lungimile de pe marginea reţelei de două ori
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă centrală polară
„ Distanţele dintre paralele
cresc de la pol la ecuator
„ Distanţele cresc foarte
repede iar ecuatorul nu
poate fi reprezentat
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă centrală polară
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă centrală ecuatorială
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă centrală ecuatorială
„ Meridianele sunt
reprezentate prin linii
drepte deoarece sunt
cercuri mari ale sferei
„ Deformările cresc foarte
mult către margini
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă centrală orizontală
„ Meridianul central al
proiecţiei şi ecuatorul sunt
linii drepte perpendiculare
„ Meridianele sunt linii
drepte care converg către
pol
„ Paralele sunt reprezentate
prin parabole sau
hiperbole
Proiecţia azimutală
„ Perspectivă centrală orizontală
„ Se folosesc pentru
realizarea de hărţi la
scară mică ce redau
porţiuni mari din suprafaţa
terestră
Proiecţia azimutală
„ Neperspective
„ Nu se obţin prin proiectare propriu-zisă, utilizând legile
perspectivei liniare
„ Se construiesc pornind de la stabilirea condiţiilor pe care
trebuie să le îndeplinească harta

„ Echidistantă Postel (polară, ecuatorială, orizontală)


„ Echivalentă Lambert (polară, ecuatorială, orizontală)
Proiecţia azimutală
„ Neperspectivă echidistantă Postel polară
„ Meridianele sunt linii
drepte care converg către
pol iar paralele sunt
cercuri concentrice
„ Distanţele între paralele
sunt nedeformate
Proiecţia azimutală
„ Neperspectivă echidistantă Postel ecuatorială
„ Meridianele şi paralele
sunt curbe oarecare
„ Distanţele între meridiane
pe ecuator şi între
paralele pe meridianul
central al proiecţiei sunt
egale
Proiecţia azimutală
„ Neperspectivă echidistantă Postel orizontală
Proiecţia azimutală
„ Neperspectivă echidistantă Postel
„ Proprietatea de păstra
neschimbate distanţele de
la centrul proiecţiei către
toate celelalte puncte o
face foarte practică
„ Se folosesc mult de către
aviatori şi seismologi
„ Este singura proiecţie
azimutală care permite
reprezentarea întregului
Glob
Proiecţia azimutală
„ Neperspectivă echivalentă Lambert
„ Aspectul este aproape
identic cu cel al
reprezentărilor din
proiecţia Postel, diferă
doar scara de
reprezentare
„ Se folosesc în special în
atlasele şcolare, pentru
hărţi la scări mici