Sunteți pe pagina 1din 1

Raiul este dragostea lui Dumnezeu

29 IANUARIE 2019 SFÂNTUL CUVIOS ISAAC SIRUL CUVINTE DUHOVNICEŞTI


 

Pomul vieții este iubirea lui Dumnezeu din care a decăzut Adam și nu s-a mai putut
bucura de ea, ci lucra și vărsa sudoarea lui pe pământul cu spini. Toți câți au fost lipsiți
de dragostea lui Dumnezeu, adică de Rai, se hrănesc prin munca lor în mijlocul spinilor,
cu pâinea sudorii, chiar dacă pășesc pe drumul drept al virtuților.

Η αγάπη του Θεού είναι παράδεισος – Από την ασκητική εμπειρία του Αγίου ΙΣΑΑΚ
της Σύρου

Raiul este dragostea lui Dumnezeu. Înlăuntrul acesteia se află desfătarea tuturor fericirilor. În
acest Rai, fericitul Pavel  s-a hrănit cu hrană cerească. Și după ce a gustat din pomul vieții, a
strigat zicând: „Pe cele ce ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-
au suit, pe acelea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc” (I Corinteni 2, 9). De la acest pom al
vieții a fost împiedicat Adam prin sfatul diavolului.

Pomul vieții este iubirea lui Dumnezeu din care a


decăzut Adam și nu s-a mai putut bucura de ea, ci
lucra și vărsa sudoarea lui pe pământul cu spini. Toți
câți au fost lipsiți de dragostea lui Dumnezeu, adică
de Rai, se hrănesc prin munca lor în mijlocul
spinilor, cu pâinea sudorii, chiar dacă pășesc pe
drumul drept al virtuților. Este pâinea pe care a
îngăduit-o Dumnezeu protopărintelui nostru să o
mănânce după căderea lui. Până să găsim așadar
iubirea, munca noastră este pe pământul spinilor și
în cadrul acestuia semănăm și secerăm, chiar dacă sămânța noastră este sămânța dreptății.
Neîncetat ne înțeapă spinii și, chiar dacă ne îndreptățim, trăim în mijlocul acestora cu
sudoarea feței noastre.

Când însă, în toiul acestei strădanii, descoperim dragostea lui Dumnezeu, ne hrănim cu pâine
cerească și ne întărim, fără să lucrăm până la agonie și fără să ne ostenim precum se ostenesc
oamenii fără dragoste. Pâinea cerească este Hristos, Care a venit din Cer pe pământ și dă
lumii viața veșnică. Și această viață este hrana îngerilor.

Cine a descoperit dragostea, în fiecare zi și în fiecare ceas Îl „mănâncă” pe Hristos și din


această cauză devine fără de moarte (Ioan 6, 58). Deoarece, „cel ce va mânca – zice – din
pâinea pe care i-o voi da, viu va fi în veci”. Fericit este, deci, acela care mănâncă din Pâinea
Iubirii, care este Iisus. Căci cel care mănâncă din această dragoste, mănâncă pe Hristos, pe
Dumnezeul tuturor, o mărturisește apostolul Ioan, când spune că „Dumnezeu este iubire” (I
Ioan 4, 8). Așadar, cine trăiește în iubire, primește de la Dumnezeu, ca rod, viața, și încă din
această lume presimte acel aer al învierii în care se desfată cei drepți adormiți întru Domnul.

S-ar putea să vă placă și