Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT

Data:
Studentă : Lehăceanu (Bozga) Ancuța Monica
DE
Titlul lecției: Forme spontane
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi
ACTIVIT
Scopul lecției: realizarea unor forme spontane inedite și interpretarea personală a fiecărei
lucrări
ATE
Competențe generale: Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și
tehnici adecvate
Competențe specifice: 2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți
ale acestora și de tehnici de lucru adecvate
Obiective operaţionale:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii copii vor fi capabili:

Cognitiv- informaţionale

ARTE
O1.1: - să identifice culorile primare şi secundare;
O1.2: - să reţină semnificaţia fiecărei culori;
VIZUALE
O1.3: - să recunoască elementele de limbaj plastic studiate în elemente din mediul înconjurător;

ȘI tehnici de lucru folosite în activităţile plastice desfăşurate;


O1.4: - să enumere
O1.5: - să obţină forme spontane folosind tenhica picturii cu sfoara (aţa);
ABILITĂȚ
Afective

I cu interes la activitate;
O2.1: -să participe
Psiho-motorii
PRACTIC
O3.1: - să execute corect mişcările de încălzire a musculaturii mici a mâinii;

E
O3.2: - să utilizeze corect instrumentele de lucru.
METODE SI PROCEDEE DIDACTICE:

CLASA
*demonstratia
*explicația
A
III-A
*exercițiul
*conversația
MIJLOACE DIDACTICE: vase cu apă, acuarele, pensule, planşe didactice: Steaua culorilor,
Cercul cromatic, reproduceri de artă, calculator, prezentare PPT
Forme de organizare si participarea elevilor la lecție:
*activitate frontală
*activitate individuală
resurse temporale: 30 minute
resurse umane: 15 elevi
Bibliografie:

*** ,, Programă şcolară pentru clasa a II-a, Educaţie plastică’’, Bucureşti, 2004;
„Didactica aplicată” – învăţământ primar, prof. dr. Elena Joiţa, Ed. Gheorghe Cârţu
Alexandru, Craiova, 1996
Stan, Lucian; Stan, Ileana; Botezatu, Elisabeta - ,,Educaţie plastică”, ghid metodic,
clasele I-IV, Editura Aramis, 2003.
Maria, Bojneag - Educaţie plastică: „Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar”,
Editura Tehno-Art, Petroşani, 2007.
MOMENTE OB. CONŢINUT INFORMAŢIONAL STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
LE ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE ŞI FORME DE
LECŢIEI PROFESORULUI ELEVULUI MIJLOACE ACTIVITATE
1.MOMENT -asigurarea condiţiilor optime desfăşurării -pregătirea celor -conversaţia; -frontal
ORGANIZA lecţiei. necesare pentru -explicatia;
TORIC desfăşurarea lecţiei. -instructajul
(1 min.)
Li se prezintă copiilor un material în Power observaţia; frontal
2.CAPTAREA Point în care toate imaginile prezente se
ATENŢIEI transformă treptat din alb- negru în color.
(4 min.) Se vor adresa întrebări:
“-V-a plăcut filmuleţul pe care vi l-am -conversaţia;
prezentat? De ce?
După cum aţi observat, toate imaginile se
transformă treptat, de la alb-negru spre color.
La o primă vedere imaginile alb-negru atrag -orală
privirea dar când devin colorate, sunt -explicaţia;
extraordinar de frumoase.
-Dragii mei, culorile sunt foarte importante
pentru noi. Ele ne înfrumuseţează viaţa; fără
ele totul ar fi mai trist, mai mohorât.”

3.ANUNŢA “-Despre semnificaţia culorilor vom mai discuta


REA TEMEI ŞI astăzi în activitate. Deasemenea, vom realiza -receptează mesajul -explicaţia; -frontal
FORMULA împreună forme inedite, spontane “surprize” cu
REA ajutorul culorilor şi a unei aţe, forme cărora va
trebui să le găsim asemănări cu diferite
OBIECTIVE
elemente din mediul înconjurător. Apoi vom
LOR studia câteva opere importante ale marilor
(1 min.) pictori ai lumii încercând să descoperim cum
anume au folosit ei elementele de limbaj plastic
cunoscute şi de voi!”
a)reactualizarea cunoştinţelor teoretice -conversaţia; -frontală -orală
4.CONSOLIDA “Aş dori să discutăm puţin despre -explicaţia;
RE DE categoriile de culori utilizate în pictură -ascultă şi reţin, observă
CUNOŞTINŢE, şi, pe măsură ce discutăm să completăm
PRICEPERI ŞI această planşă.”
DEPRIN Se prezintă planşa pe care urmează a fi
DERI completat ciorchinele. Pe măsură ce se
discută copii vor completa ciorchinele; -răspund la întrebări apoi
educatoarea explică cuvântul cheie din lipesc pe planşă jetoanele cu
centru, apoi adresează întrebări. culorile despre care discută -observarea
sistematică
“-Care sunt culorile principale, de
bază?”
“-Ce culoare obţinem dacă îmbinăm ...roşu, galben şi albastru
galben cu albastru?
“-Ce culori principale îmbinăm ca să
obţinem portocaliul?” ...verde
“-Cum obţinem movul?” ...roşu cu galben
“-Dar verdele?” ...îmbinând roşu cu albastru
“Ca să fiu în ton cu proiectul tematic în ...îmbinăm galben cu albastru Explicaţia
care ne aflăm,aş vrea să vă explic
semnificaţia acestor culori care pot
exprima trăiri, sentimente şi care ne
influenţează viaţa. Pe măsură ce explic -ascultă şi reţin Planşă, jetoane
semnificaţia unei culori, o să vă rog să explicaţia
găsiţi jetonul care ilustrează cel mai
bine explicaţia mea şi să-l lipiţi pe
planşă, în dreptul culorii menţionate.
”Roşu simbolizează căldură, foc,
pasiune. Are efectul de a stimula oamenii
şi creşte speranţele. Nu trebuie să uităm -selectează jetoanele potrivite frontală
că roşul este, de asemenea, culoarea şi completează ciorchinele
dragostei. -orală
Galben - culoarea soarelui care
străluceşte şi încălzeşte. Simbolizează
bogăţia şi succesul. El reprezintă lumina,
creativitatea.
Albastru - este culoarea apei şi a cerului,
a înţelepciunii, a păcii, a încrederii, Brainstorming
singurătăţii şi tristeţii. Albastrul
provoacă somnolenţă.
Verdele simbolizează natura, viaţa, -observarea
tinereţea, renaşterea. Reprezintă calmul, sistematică
întelepciunea, echilibrul şi speranţa. ciorchine
Portocaliul este asociat căldurii,
mulţumirii. Este culoarea focului, a
soarelui care se trezeşte şi apune,
sinonim cu dimineaţa şi seara.
Violetul este culoarea regilor. Ea
sugerează luxul, bogăţia şi sofisticarea.
Este culoarea pasiunii, romantismului şi
a emoţiilor.
Educatoarea verifică corectitudinea -descoperirea deductivă;
executării ciorchinelui. -frontală
b) clarificarea problemelor de limbaj
plastic
“Să ne reamintim care sunt elementele
de limbaj plastic pe care le-am utilizat în
activităţile de educaţie plastică?”
“La întâmplare, o să vă rog să alegeţi
din mâna mea câte un jeton. Sunt copii
ale unor opere de artă; vreau să
specificaţi ce elemente de limbaj plastic -orală
recunoaşteţi.” …enumeră elementele Conversaţia
(punctul, linia dreaptă,
Ce tehnici de lucru am utilizat? înclinată, ondulată, pata de Brainstorming
culoare)
…privesc imaginile şi
enumeră elementele de limbaj
c) clarificarea problemelor pe care le plastic recunoscute
ridică tema -planşă model
Se prezintă copiilor planşa model şi firul …tehnica şablonului, a -explicaţia -frontal
de aţă cu ajutorul căreia s-a realizat. Li se ştampilării, dactilopictura,
reaminteşte tehnica de lucru (pictura cu decolorării cu pic,etc.
firul de aţă) menţionându-se că de data
aceasta vor folosi 2 sau 3 culori, nu doar
una ca data trecută. Se demonstrează -ascultă, reţin
modul de înmuiere a aţei în culoare. Se -demonstraţia
menţionează că pot folosi orice culori
doresc şi că ei au sarcina să găsească
asemănări între “surprizele colorate”
realizate şi elemente din mediul
înconjurător.
d) Executarea lucrării de către copii -observă
Se urmăreşte şi îndrumă activitatea
copiilor; intervine cu noi explicaţii dacă e -exerciţiul
cazul.
Numerotează paginile şi trece
interpretarea copilului pe coală. -individual
f) Analiza lucrărilor -conversaţia
Se va face prin expunerea tuturor -lucrează individual -brainstorming
“surprizelor” pe un suport. Se va face
turul expoziţiei. Lucrarea cu cele mai
multe buline roşii va fi desemnată
câştigătoare.
-interpretează «surprizele«
personale 

5. CONCLUZII Se fac aprecieri referitoare la participarea -fac turul expoziţiei şi lipesc orală
ŞI APRECIERI copiilor la activitate, originalitatea bulină roşie pe «surpriza« pe
interpretării lucrării şi obiectivitatea care o consideră cea mai
aprecierii celorlalte lucrări. interesantă, atractivă, curată…
Anexă Etapa1: se introduce firil de ață în culoare tempera, se așează pe o foaie albă, apoi se pune
altă foaie albă peste aceasta, apăsînd ușor
Etapa 2. Se trage ușor de firul/ firele de ață, apoi se dă la o parte foaia de deasupra.

Cu această tehnică spontană „ Pictură cu ață” am realizat o cală cu frunze, folosind culoarea roșie
pentru floare și verde pentru frunze.

S-ar putea să vă placă și