Sunteți pe pagina 1din 4

MARKETINGUL EDUCATIONAL

Marketingul educational are ca obiect elaborarea si aplicarea strategiilor si programelor de


instructie si educatie prin evaluarea corecta si reproiectarea in permanneta in vederea unei
corelari a formarii tinerei generatii cu interese generale ale societatii, cu dezvoltarea
personalitatii umane. Acest obiectiv se infaptuieste prin intermediul functiilor esentiale ale
maketingului educational; prospectarea cerintelor sociale, investigarea aspiratiilor si
optiunilor individuale, cresterea adaptabilitatilor invatamntului la cerintele societatii,
satisfacerea aspiratiilor individuale si educationale, evaluarea continua a sistemului de
invatamant, care asigura organizarea eficienta a satisfacerii cererii pe baza descoperirii
nevoilor si a decalarii dinamicii acestora.

Marketingul vizeaza si ansamblul de forte care exercita o influenta determinanta asupra


beneficiarilor, cum ar fi evolutiile in plan tehnologic, social, economic si in mod particular
concurentii.

Putem distinge in cadrul marketingului , in functie de nivelul de aplicare:

- Marketingul strategic – vizeaza activitatile la nivel general: analiza pozitiei


organizatiei pe piata, strategia de pozitionare in raport cu oferta organizatiilor
concurente, lansareade noi servicii si oferte educational , castigarea unor noi nise păe
piata prin dezvoltarea interna sau atragerea unor noi resurse;
- Marketingul operational – aplica in detaliu strategia de marketing a organizatiei pentru
fiecare categorie de servicii si oferte adresate potentialilor beneficiari.

Pentru atingerea scopului propus , in cadrul marketingului serviciilor educationale se


folosesc si metode din sectorul acestora: stabilirea unor noi obiective masurabile, cercetare de
piata, dezvoltarea de servicii si oferte educationale care corespund asteptarilor reale, creaea
cererii pentru acestea prin actiuni promotionale, construirea unor retele de distribuutie a
serviciilor si oferetlor, etc. Diferentele dintre marketingul comercial si cel educational constau
nu atat in metodele pe care le utilizeaza , cat si in componentele si obiectivele lor. Astel,
marketingul serviciilor educationale reprezinta un concept mai complex si , uneori , ineficinet
comparativ cu varianta comerciala, din cauza ca umraeste sa influenteze ideile, opiniile,
atitudinile si comprtamnetul uman ; matketingul comercial incearca sadirijeze , convingandu-i
pe cumparatori ca un anumit produs este o calitate superioara, si ca nu trebuie sa utilizeze acel
produs in mod obisnuit. Altfel spus, marketingul serviciilor educationale pune accent in mod
deosebit pe idei ,, produse,, si actiuni intagibile, pe cand marketingul comercial sefocalizeaza
pe produse si servicii tangibile.

Raportul de plecare al markentingului serviciilor educationale este reprezentat de


cercetarea minutioasa a grupului tinta , care are in vedere structura sociala si demografica,
situatia economica, nivelul de educatie si instruire, trasaturile psihosociale si nevoile
membrilor comunitatii respective. Orice campanie de marketing trebuie sa ia in considerare
acesti factori si sa fie compatibila cu traditiile culturale si religioase ale potentialilor
beneficiari. Cercetarea de piata este cruciala, nu numai in faza de planificare , ci si in cea de
implementare; cei care efectueaza cercetarea trebuie sa fie permanent la curent cu schimbarile
nevoilor potentialilor beneficiari.

Procesul de marketing din serviciile educationale includ:


 Analiza produselor si serviciilor organizatiei scolare in analiza ofertei
educationale a institutiei scolare:
 Definirea si armonizarea nevoilor si cerintelor beneficiarilor
 Abordarile promotionale
 Monitorizarea si evaluarea , pe de oparte , a produselor si serviciilor oferite si,
pe alta parte , a produselor de marketing.

Oferta si produsele din cadrul serviciilor educationale care fac obiectul unor campanii
de marketing pot fi facute cunoscute/ oferite potentialilor beneficiari pe urmatoarele canele:
postere publicitare, pliante, targuri de oferte, campanii in scoli, televiziune, radio, ziare,
reviste, etc. Canalele de comunicare selectate trebuie sa fie cele care intra in contact in mod
regulat cu audienta, care u credibilitate si in cazul carora difuzarea se face la ore acecsibile
pentru toate categoriile de potemntiali beneficiari. Cu toata importanta mass-media si cu tot
rolul lor in marketingul educational, contactele interpersonale si serviciile asociate cu acestea
raman indespensabile. Mass-media pot strani interesul, dar consultanta personala, motivatia
furnizate de promotori sau parerea unui specialist sunt cele care atrag o atitudine pozitiva si
care contribuie in mod esential la accepatrea serviciului sau produsului respectiv.
Comunicarea personala intareste orice alt canal si este de prima importanta oriunde mass-
media nu reusesc sa trezeasca interesul publicului sau nu au suficienta putere de convingere.

Școala are nevoie de informare concretă despre factorii interni și externi:


- informația internă se referă la punctele tari și slabe și la produsul educațional
- informați externă se referă la piața în care operează școala, evoluțiile care au loc pe
piață și la evaluările grupul țintă țintă despre educația oferită.
Analiza internă și externă a informațiilor de marketin conduc la evaluarea poziției curentă și
la așteptările viitoare. Teoria marketingului pleacă de la presupunerea că o școală nu este bună
prin ceea ce crede ea; O școală este bună dacă lumea crede asta. Impresia despre o școală are
la bază o mixtură de factori obiectivi observabili și interpretările/așteptările subiective ale
celor din afara școlii. Imaginea școlii are o puternică influență asupra așteptărilor iar aceste
așteptări influențează alegerea clienților. Este important ca imaginea pe care o proiectează
asupra comunității să fie aceeași cu ceea ce dorește școala să realizeze. Construirea și
consolidarea unei imagini pozitive ia ani de grijă, de muncă sistematică de comunicare și de
calitate.
Școala are nevoie de informații despre cum este percepută de elevi, de personalul școlii de
părinți de absolvenți pentru a ști ce profil are de realizat pe viitor. Școala trebuie să se
adapteze pentru a crește șansele de supraviețuire care nu înseamnă obligatoriu creștere sau
stagnare. Instituțiile tind să treacă ca orice produs prin ciclul de viață. Orice școală ce își
dorește să realizeze un plan are nevoie să își evalueze următoarele resurse:
- mediul și caracterul școlii
- stagiul din ciclul de viață în care se află
- potențialul de adaptare
- resursele tangibile și evaluarea pieței
O strategie de marketing este o descriere a modului în care o școală va folosi avantajele
unei oportunități de piață sau ar acționa în fața unei amenințări în vederea atingerii
obiectivelor propuse prin misiunea și planurile strategice. Strategia de marketing pentru o
instituție educațională include decizii cu privire la:
- evaluarea ofertei curente
- programe viitoare și oportunități ale pieței
- analiza competitorilor
- poziționarea față de concurență
- selectare a piețelor țintă
Diagnosticarea strategică este una din etapele de bază ale procesului de elaborare a
strategiei de marketing ea are rolul de a identifica evaluarea potențialului intern al școlii dar și
mediul extern. Printre instrumentele ce ne permit realizarea acestui demers se numără și
analiza SOWT care cuprinde două etape analiza mediului extern al școlii și analiza mediului
intern al școlii.
Analiza mediului intern presupune evaluarea potențialului școlii și urmărește
identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale activității școlii în comparație cu situația
celorlalți competitori.
Cu rezultatele analizei facturilor, școala poate constata care sunt oportunitățile pe care
ea le poate susține. Școala ar trebui să ocolească acele oportunități pentru care resursele sunt
sărace sau inadecvate De exemplu dacă ar exista oportunitatea să își dezvolte un program
pentru informatică și școala nu are dotare, nu are profesori suficienți, trebuie să renunțe la idei
înainte de a compromite acest tip de program. Asta nu înseamnă că în condiții de fonduri
suficiente școala nu poate să readucă programul în discuție dacă piața o cere.
Cheia oportunităților pentru școală stă în competențele distincte pe care le formează .
Competențele distincte sunt acele resurse și abilități în care școala este deosebit de puternică.
Dacă școala, de exemplu, are o catedră tare de Limbi Străine atunci școala poate avea
oportunitatea de a oferi programe de studiu tip seral sau la distanță pentru oameni de afaceri.
De aceea școlile trebuie să acorde atenție acelor puncte tari care oferă un avantaj al
diferențierii - acela în care poate fi mai bun în comparație cu concurența. În evaluarea
punctelor tari și slabe instituția nu trebuie să se bazeze numai pe propriile percepții trebuie să
iasă afară și să studieze imagini despre cum este percepută de public. Managerul ar trebui să
studieze cum se diferențiază piețele și publicul, elevii, studenții, părinți, firme. În aprecierea
punctelor tari și slabe, după diagnosticarea strategică instituția poate descoperi multe lipsuri în
oferta actuală. Este posibil ca cererea pieței să se fi orientat de la punctele forte ale ofertei
școlii în altă direcție și de aceea școala are nevoie să își adapteze oferta prin căutarea de noi
programe și de noi piețe. În concluzie putem afirma că factorii de mediu de marketing asupra
activității școlare au influență deosebită .
Factorii de mediu de marketing au un foarte mare impact supra activității instituțiilor
școlare. Comunitatea de afaceri va fi luată în vedere pentru că, în Consiliul de Administrație
va fi un reprezentant ala cesteia.
Concurența- alt factor care va fi inclus în planul strategic al școlii. Concurența naște progres.
Al treilea factor- elevii posibili ai unității școlare. Un factor deloc de neglijat. Elevi buni
înseamnă performanță.
Pe baza analizei acestor factori se realizează strategia de marketing care este foarte
importantă în stabilirea misiunii școlii, a ofertei curente, în evaluarea resurselor instituției.
Strategia de marketing adoptată de fiecare școală poate asigura succesul pe piață.
Interacțiunea dintre școala și mediul extern cere o atenție constantă din partea
managementului. Supraviețuirea continuă a școlii depinde de modul în care echipa
managerială o adaptează la condițiile externe. Concret, influența este dată de relațiile în care
școala se angajează cu diferiți indivizi, diferite grupuri și organizații din comunitate.
In concluzie , pentru a crea oferte educationale atractive, in concordanta cu dorintele si
nevoile beneficiarilor, trebuie sa gasim punctul de echilibru intre cele cinci componente ale
mixului de marketing; fiecare componenta are valoarea si relevanta sa in strategia de
marketing a unei institutii care ofera servicii educationale, accentuarea rolului unei
componente determinand riscul unei pozitionari deficitare pe piata serviciilor educationale
( spre exemplu , promovarea unor preturi scazute ar putea genera in randul beneficiarilor
sentimentul unei calitati scazute a prodului si, de aici, o plasare / pozitionare mai putin
favorabila pe piata serviciilor educationale, chiar daca personalul didactic are un nivel de
pregatire ridicat si promovarea ofertei este bine realizata, de asemenea , accentuarea calitatii
personalului didcatic si a produsului educational, chiar in conditia unei bune promovari, nu va
reusi intotdeauna sa justifice pretul si nu va permite plasarea intr-o zona de piata atractiva si
interesanta pentru beneficiari.)

S-ar putea să vă placă și