Sunteți pe pagina 1din 13

contabilitate

187. Se construieste in regie proprie o cladire, pentru. care se efectueaza urmatoarele cheltuieli:

in octombrie: cu materiile prime 30.000 u.m.

cu materiile consumabile 15.000 u.m.

cu energia si apa 5.000 u.m. (TVA 19%)

cu salariile 22.000 u.m.

in noiembrie: cu materiile auxiliare 25.000 u.m.

cu salariile 8.000 u.m.

cu serviciile prestate de terti 12.000 u.m. (TVA19%)

La data de 30.11.N se receptioneaza cladirea. Sa se inregistreze chetuielile efectuate pe parcursul celor 2 luni,
precum si receptia constructiei.

in octombrie

inregistrarea cheltuielilor cu materiile prime

601 = 301 30.000

inregistrarea cheltuielilor cu materiile consumabile

602 = 302 15.000

inregistrarea cheltuielilor cu energia si apa

% = 401 5.950

5.000

950

inregistrarea cheltuielilor cu salariile

641 = 421 22.000

31.10.N Inregistrarea imobilizarii in curs

231 = 722 72.000

in noimebrie

inregistrarea cheltuielilor cu materiile auxiliare


6021 = 3021 25.000

inregistrarea cheltuielilor cu salariile

641 = 421 8.000

inregistrarea cheltuielilor cu serviciile prestate de terti

% = 401 14000

628 12.000

4426 2.000

30.11.N

Inregistrarea imobilizarii in curs

231 = 722 45.000

Receptia cladirii

212 = 231 117.000

202. Se constituie o societate comerciala in urmatoarele conditii: capital subscris 40.000 actiuni * 1.000 lei
valoare nominala; capitalul este varsat la constituire; aportul este constituit din numerar 20.000.000 lei, mijloace
de transport 10.000.000 lei şi materii prime 10.000.000 lei. Cheltuielile ocazionate de constituire sunt de
1.000.000 lei, platibile in numerar de catre asociati. Sa efectueze toate operatiile contabile aferente acestei
situatii.

Subscrierea capitalului

456 = 1011 40.000.000

Varsarea obligatiei in legatura cu capitalul social

% = 456 40.000.000

5311 20.000.000

2133 10.00.000

301 10.000.000

Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat

1011 = 1012 40.000.000


201 = 456 1.000.000

181. Se achiziţionează un mijloc de transport la preţul de 30.000 u.m. plus TVA 19%. Durata de viaţă utilă este
de trei ani. Calculaţi şi înregistraţi: achiziţia, plata furnizorului de imobilizări prin bancă, amortizarea în sistem
accelerat şi scoaterea din gestiune.

Achizitia mijlocului de transport

% = 404 35.700

2133 30.000

4426 5.700

Plata furnizorului prin banca

404 = 5121 35.700

Amortizarea accelerata consta in calcularea si includerea in primul an de functionare in cheltuieli de exploatare


a unei amortizari de pana la 50% din valoarea contabila de intrare a mijlocului fix.Amortizarea pentru
exercitiile financiare urmatoare se calculeaza la valoare ramasa de amortizat dupa metoda liniara aplicata
acestei perioade.

Pentru primul an;

30.000x50%= 15.000

6581 = 2813 15.000

Pentru anii ramasi;

15.000/2= 7.500lei/an

An 2;

6581 = 2813 7.500

An 3;

6581 = 2813 7.500

Scoaterea din gestiune;

2813 = 2133 30.000


138. Societatea Comercială “X” achiziţionează acţiuni ale unei firme în vederea deţinerii lor pe termen lung, în
valoare de 80.000 u.m.n, din care 50.000 u.m.n sunt plătite din contul de la bancă, iar diferenţa în termen de 30
de zile.

Achizitionarea actiunilor;

261 = % 80.000

5121 50.000

269 30.000

Plata la scadenta a diferentei pentru actiunile achizitionate;

269 = 5121 30.000

133. Se constată lipsuri la următoarele active imobilizate: un utilaj cu valoare de intrare de 20.000 u.m.n, un
calculator cu valoare de intrare de 35.000 u.m.n. Pentru acestea s-au înregistrat amortizări astfel: utilaj, 10.000
u.m.n, calculator: 13.000 u.m.n. Se impută personalului întreaga sumă şi se încasează o primă rată din creanţa,
în sumă de 15.000 u.m.n, în casierie.

Scoaterea din gestiune;

% = 2131 20.000

2813 10.000

6583 10.000

Si;

% = 214 35.000

2814 13.000

6583 22.000

Lipsuri imputate gestionarului;

4282 = % 68.200

7588 55.000

4427 13.200

Incasarea primei rate din creanta;

5311 = 4282 15.000


130. Societatea Comercială “Y” achiziţionează un teren la preţul de 30.000 u.m.n, TVA 19%. Se realizează
lucrări de amenajări (împrejurimi) în sumă de 10.000 u.m.n. Durata de amortizare a amenajărilor este de 2 ani.
După 1 an de exploatare a terenului, acesta se vinde la preţul de 40.000 u.m.n, inclusiv TVA.

Receptia terenurilor;

% = 404 35.700

2111 30.000

4426 5.700

Amenajari de terenuri executate de terti

% = 404 11.900

2112 10.000

4426 1.900

Inregistrarea amortizarii amenajarilor in primul an;

10.000/2= 5.000 lei/an

6811 = 2811 5.000

Vanzarea terenului;

461 = % 40.000

7583 33.613

4427 6387

Scaderea din evident a amenajarilor de terenuri, partial amortizate;

% = 2112 10.000

2811 5.000

6583 5.000

Scoaterea din evident a terenului vandut;

6583 = 2111 30.000

191. O societate comercială achiziţionează un mijloc fix în următoarele condiţii: valoarea avansului acordat
2.000 lei; preţ de cumpărare al mijlocului fix 14.000 lei; cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA 19%. Sa se
inregistreze avansul acordat, achizitia si plata furnizorului.
Plata avansului;

232 = 5121 2.000

Receptia mijlocului fix achizitionat

% = 404 17.850

2131 15.000

4426 2.850

Stingerea obligatie fata de furnizor

404 = % 17.850

232 2.000

5121 15.850

124. O societate comercială înregistrează, conform devizului, cheltuieli de dezvoltare (materiale, salarii etc.) în
sumă de 30.000 u.m.n, pentru realizarea unui prototip cu forţei proprii. După 2 ani se vinde lucrarea de
dezvoltare la preţul de 20.000 u.m.n inclusiv TVA. Durata de viaţă utilă este stabilită la 5 ani.

Valoarea imobilizari necorporale(cheltuieli de dezvoltare) realizate cu forte propii;

203 = 721 30.000

Calcul amortizare liniara;

30.000/5= 6.000 lei/an

Inregistrare amortizare

an 1;

6811 = 2803 6.000

an 2;

6811 = 2803 6.000

Vanzarea lucrarii;

461 = % 2.000

7583 1.681

4427 319
Incasarea creantei;

5121 = 461 2.000

Scoaterea din evidenta a lucrarii;

% = 203 30.000

2803 12.000

6583 18.000

123. Pentru constituirea societăţii comerciale “X” se fac plăţi de 3.000 lei, care ulterior sunt restituite
asociatului după cum urmează:

- din contul de la bancă 2.000 u.m.n

- din casierie 1.000 u.m.n

Conducerea societăţii a decis amortizarea acestor cheltuieli de constituire în perioada maximă prevăzută de lege
(5 ani).

Depunerea numerarului de catre asociat

5311 = 4551 3.000

Plata cheltuielilor de constituire;

201 = 5311 3.000

Calcul amortizare cheltuieli de constituire

3.000/5= 600lei/an

Inregistrare amortizare anuala a cheltuielior de constituire

6811 = 2801 600

La finalul celor 5 ani ;

2801 = 201 3.000

Plata catre asociat a cheltuielilor de constituire;

4551 = % 3.000

5121 2.000

5311 1.000
121. Societatea Comercială “A” emite 1.000 de obligaţiuni la valoarea nominală de 2.000 u.m.n/obligaţiune, pe
care le încasează imediat în contul bancar. Dobânda este de 10% pe an, iar durata emisiunii este stabilită la doi
ani. După primul an se decide răscumpărarea a 500 de obligaţiuni proprii, la preţul de 2.500 u.m.n/obligaţiune,
iar restul obligaţiunilor sunt convertite în acţiuni.

Subscrierea publica;

461 = 161 2.000.000

Incasarea sumei subscrise;

5121 = 461 2.000.000

Rascumpararea dupa primul an a 500 de obligatiuni;

505 = 5311 1.000.000

169 = 161 250.000

Anularea obligatiunilor;

161 = 505 1.250.000

Amortizarea primelor

6868 = 169 250.000

Decontarea cheltuielilor privind amortizarea primelor de rambursare;

121 = 6868 250.000

Inregistrat cheltuieli cu dobanda din primul an;

666 = 1681 200.000

Plata dobanzii;

1681 = 5311 200.000

Decontarea cheltuielilor cu dobanda

121 = 666 200.000

Conversia celor 500 obligatiuni in actiuni si subscriere

456 = 1011 1.000.000

161 = 456 1.000.000

Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat;

1011 = 1012 1.000.000


110. Societatea Comercială B deţine un capital social de 200.000 u.m.n. divizat în 2.000 de acţiuni. În structura
capitalurilor proprii se mai cuprind:

- alte rezerve = 20.000 u.m.n;

- profit nerepartizat din anii precedenţi = 30.000 u.m.n;

- prime de aport = 10.000 u.m.n;

Se decide majorarea capitalului social cu 550 de acţiuni prin încorporarea integrală a rezervelor, a profitului
nerepartizat şi cu 5.000 u.m.n din prime de capital.

VN=200.000/2.000=100lei actiune

550x100=55.000

VMCveche=260.000/2.000=130 lei/actiune

Majorarea capitalului social prin incorporare.

% = 1012 55.000

1068 20.000

117 30.000

104 5.000

Situatia dupa majorare;

Capital social;255.000

Prime din capital;5.000

Numarul actiunilor;2.550

VN=255.000/2.550=100

VMCnoua=260.000/2.550=102lei/actiune

Remarca;in situatia cand capitalul social se mareste prin operatii interne avem situatia cand se emit noi actiuni
cu aceeasi valoare nominal , iar actiunile se distribuie gratuit actionarilor.In cazul emisiunii de noi actiuni
destinate vanzarii, protectia vechilor actionari se realizeaza prin intermediul drepturilor de atribuire(DA).

1DA= VMC veche-VMCnoua

1DA=130-102=28

Vechiul actionar trebuie sa detina 28 actiuni pentru a primi o noua actiune.


Determinaţi valoarea matematică contabilă (Vmat.cont.) a unei acţiuni înainte şi după majorarea capitalului
social. Calculaţi valoarea unui drept de subscriere (DS) având în vedere că acţiunile emise au fost atribuite
gratuit vechilor acţionari.

71. Societatea Comercială „B” specializată în comerţul cu amănuntul deţine în stoc la începutul anului mărfuri
la preţul cu amănuntul în valoare de 15000 lei. Adaosul comercial aferent mărfurilor din stoc este de 3000 lei,
iar TVA 2200 lei. În cursul perioadei de gestiune se achiziţionează mărfuri la preţul fără TVA de 30000 lei
(TVA 19%). Adaosul comercial practicat de unitate este de 20%. Se vând mărfuri în cursul lunii prin magazinul
cu amănuntul în valoare de 42000 lei, (inclusiv TVA). Se descarcă gestiunea. Evidenţa se ţine la preţ de vânzare
cu amănuntul.

Achizitia;

% = 401 35.530

371 30.000

4426 5.530

Adaosul aferent achizitie;30.000x20%=6.000

Inregistrarea adaosului;

371 = 378 6.000

Inregistrarea tva ;

36.000x19%= 6.840

371 = 4428 6.840

Plata furnizorului;

401 = 5311 35.530

Vanzarea ;

5311 = % 42.000

707 35.294

4427 6.706

Descarcarea gestiunii;calculul adausului la stocul de marfa final.

% = 371 42.000

607 28.566

378 6.728

4428 6.706
43.Societatea Alfa care are ca obiect oferirea de servici de contabilitate achiziţionează un calculator al cărui cost
este de 2.000 lei. Odată cu acesta este achiziţionată licenţa Windows XP şi un program de contabilitate. Licenţa
are valoarea de 500 lei iar programul de contabilitate costă 3.000 lei.

Să se înregistreze în contabilitate achiziţia conform OMFP 3055/2009.

% = 404 5.500

205 500

208 3.000

214 2.000

36. O societate comercială emite 1000 obligaţiuni, valoarea nominală 1000 lei, preţul de emisiune 975 lei, rata
dobânzii 15%, comisionul de intermediere plătit prin contul bancar 250.000 lei, cheltuieli cu serviciile bancare
50.000 lei, durata împrumutului 2 ani. Să se efectueze înregistrările contabile.

Subscrierea;

% = 161 1.000.000

461 975.000

169 25.000

Varsarea sumelor;

5121 = 461 975.000

Inregistrat comision de intermediere;

622 = 401 250.000

Plata comisionului si serviciilor bancare;

% = 5121 300.000

401 250.000

627 50.000

Inregistrarea valorii dobanzilor anuale datorate;

666 = 1681 150.000

Plata anuala a dobanzilor;

Anul 1
1681 = 5121 150.000

Anul 2

Inregistrarea valorii dobanzilor anuale datorate;

666 = 1681 150.000

Plata;

1681 = 5121 150.000

Amortizarea primelor;

An 1

6868 = 169 12.500

Decontarea cheltuielilor cu amortizarea primelor

121 = 6868 12.500

An 2

6868 = 169 12.500

Decontarea cheltuielilor cu amortizarea primelor

121 = 6868 12.500

Rascumpararea la scadenta a obligatiunilor cu prima;

505 = 5121 1.000.000

Anularea obligatiunilor rascumparate;

161 = 505 1.000.000

26. In luna X a exercitiului N, societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura, evaluate la
pretul de 1.000 lei, TVA 20%. In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1.200 lei, TVA 20%. Care
sunt inregistrarile contabile?

Inregistrarea materiilor prime in baza notei de receptie

% = 408 1.200

301 1.000

4428 200

Primirea facturii;

% = 401 1.440

408 1.200
301 200

4426 40

TVA-ul neexigibil de la receptive devine deductibil la primirea facturii

4426 = 4428 200

Plata furnizorului

401 = 5121 1.440

13. Care dintre afirmatiile de mai jos nu exprima o realitate in legatura cu metoda inventarului permanent (MIP)
si metoda inventarului intermitent (MII) de evidenta a stocurilor?

a) Atat in MIP, cat si in MII stocurile finale se calculeaza si inregistreaza dupa aceeasi metodologie;

b) In MIP fiecare intrare si iesire se inregistreaza in conturile de stocuri cantitativ si valoric pe sortimente de
stocuri; in MII in conturile de stocuri se inregistreaza doar stocurile finale si cele initiale;

c) MIP apartine metodologic contabilitatii de gestiune, iar MII contabilitatii financiare;

d) In MIP iesirile de stocuri de materiale se contabilizeaza pe seama cheltuielilor (majorare de cheltuieli), iar
iesirile de produse pe seama veniturilor (micsorare); in MII intrarile si iesirile de stocuri nu fac obiectul
contabilitatii financiare.

Raspuns;

b) In MIP fiecare intrare si iesire se inregistreaza in conturile de stocuri cantitativ si valoric pe sortimente de
stocuri; in MII in conturile de stocuri se inregistreaza doar stocurile finale si cele initiale;