Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR:
TEMA CURRICULARĂ: Când/cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Buchetul primăverii”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Om și societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică
TEMA ACTIVITĂȚII : „Narcisa”
MIJLOC DE REALIZARE: lipire
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de priceperi și deprinderi

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici
de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O 1 - Să lipească corect părţile componente ale narcisei;


O 2 - Să execute corect tehnica de lucru;
O 3 - Să aprecieze obiectiv atât lucrările proprii, cât şi lucrările colegilor.

STRATEGII DIDACTICE

a) Metode şi procedee: conversația, explicația, exercițiul, observaţia, demonstraţia, turul galeriei.


b) Mijloace de învăţământ: scrisoare de la Zâna Narciselor, lipici, părţile componente narcisei
(tulpină, frunze, floare), coşuri cu materiale, tuburi de hârtie, recompense.
c) Forme de organizare: frontal, individual.
Strategii didactice Evaluare
Etapele
Ob
Conţinutul învăţării Metode şi Mijloace de Forme de
. procedee învăţământ organizare
activității op.

1.Moment Se asigură condiţiile necesare unei bune Observarea


organizatoric desfăşurări a activităţii: directă
- aerisirea sălii de grupă; Conversația
- pregătirea materialului didactic necesar
desfășurării activității;
- aranjarea mobilierului în formă de U,
distribuirea materialelor;
-intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.
2. Captarea Se realizează la sfârşitul întâlnirii de dimineaţă Conversația Frontal
atenţiei prin descoperirea unui coș cu surprize şi a unei Scrisoare
scrisori de la Zâna Narciselor.
Le citesc conţinutul scrisorii.
(,,Dragi copii, am aflat că săptămâna aceasta Coşuri
vorbiţi la grădiniţă despre noi, florile primăverii.
Mă bucur că învăţaţi despre noi şi pentru a vă
sprijini şi eu, v-am trimis mai multe surprize care
sper să vă placă. Vă doresc spor la lucru şi vă rog
să ascultaţi cu atenţie cum trebuie să vă jucaţi!
La final o să primiţi alte surprize. Cu drag, Zâna
Narciselor!’’).
„Coşuri cu surprize, numerotate de la 1 la 3”
3. Anunţarea Copiii sunt anunțați că astăzi vor lipi pe tuburi de Frontal
temei şi a hârtie, narcise. Conversația
obiectivelor -Astăzi, cu ajutorul materialelor pe care le aveți Explicaţia
pe măsuțe vom lipi narcise, însă la începutul
activităţii va trebui să executaţi corect exerciții
pentru încălzirea mușchilor mici ale mâinilor, în
timpul activităţii va trebui să denumiţi
materialele și obiectele de lucru, să lipiţi
materialele puse la dispoziție combinându-le
între ele, să executaţi corect tehnica de lucru, iar
la final să apreciaţi obiectiv lucrările realizate.
a) Intuirea materialul didactic: Frontal
Copiii intuiesc și descriu materialele de pe
măsuță:
4. Prezentarea -Ce materiale avem pe măsuță? Conversația
noului -Pe măsuță avem lipici, tuburi de hârtie şi Observarea
conţinut şi părţile componente narcisei (tulpină, frunze, Lipici sistematică
dirijarea floare).”
învăţării b) Explicarea și demonstrarea modului de Tuburi de hârtie
lucru: Individual
Se analizează lucrarea model. Voi explica Explicația Părţile componente
copiilor cum vor lipi floarea pe tubul de hârtie. narcisei
Le atrag atenţia asupra modului de lucru şi
asupra respectării regulilor în timpul activităţii. Coşuri
Observația
c) Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici
ale mânuțelor.
-Copiii execută exerciții pentru încâlzirea
mușchilor mici ale mânuțelor, se intervine acolo Demonstrația
unde este nevoie,copii care se descurcă mai greu
sunt încurajați.

„Închid pumnii și-i desfac


Palmelor pe plac le fac
Unu, doi, unu, doi
Faceți toți la fel ca noi.”
5. Obținerea d) Efectuarea lucrărilor de către copii. Individual
performanței Fiecare copil realizează tema propusă după Exercițiul
indicațiile primite, copiii iau lipiciul și îl aplică Lipici
pe materialele primite și le lipesc pe foaia A4 în
ordinea prezentată. Astfel, fiecare copil Tuburi de hârtie
realizează tema propusă.
Părţile componente
narcisei

Coşuri
Turul galeriei
Sunt analizate lucrările realizate de copii. Evaluare pe
Copiii își autoevaluează lucrările realizate. produs

6. Evaluarea/ Se fac aprecieri colective și indicații individuale Frontal


Încheierea asupra modului de lucru. Conversația Recompense
activităţii Copiii vor primi recompense ( bombonele).

S-ar putea să vă placă și