Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Propunătoare: Dulgheriu Cosmina- Mihaela


Data: 22.11.2021
Şcoala: -
Clasa: a III-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învăţare:Unitatea 2. Prietenii noștri necuvântători
Subiectul: Substantivul. Felul și numărul substantivelor. Povestirea pe scurt a unei
întâmplări imaginate/ trăite.
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Scopul: Familiarizarea elevilor cu principalele părți de vorbire și cu redactarea corectă a unui
text bazat pe întâmplări imaginare/ trăite.

Competențe specifice:
1.1. Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;
1.3. Sesizarea unor regularități ale limbii prin raportare la mesaje audiate;
3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare;
4.1. Aplicarea regulilor de despărțire în silabe la capăt de rând, de ortografie și de punctuație
în redactarea de text.

Obiectivele operaţionale – pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:


O1: Să îndeplinească instrucțiunile oferite de către cadrul didactic; (1.1.)
O2: Să folosească informațiile lecturate în completarea rebusurilor; (1.1.)
O3: Să recunoască mărcile specifice ale subiectului discutat (substantiv comun/
propriu, numărul singular/ plural); (1.3.)
O4: Să identifice substantivele din textul lecturat (substantivele care desemnează
ființe, lucruri și fenomene ale naturii); (3.1.)
O5: Să redacteze un text folosind partea de vorbire studiată (substantiv comun/
propriu, numărul singular/ plural). (4.1.)

Metode, procedee, tehnici: conversația, exercițiul, explicația.


Mijloace de învăţământ: rebus, manual, caietele elevilor, fișă substantiv, palete roșii/ verzi,
pixuri colorate, imagine suport.
Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală.
Resurse:
temporale: 45 minute.
umane: 27 elevi.
Bibliografie:
1. M.E.N. Programa școlară pentru disciplina Comunicare în Limba Română. Clasele a
III-a - a IV-a (2014), București;
2. Dumitrescu, I, et. al., Limba și literatura română. Manual pentru clasa a III-a (2021),
editura CD Press, București (Link: LIMBA ROMANA 3 (edu.ro), accesat la data de
18.11.2021).
Desfăşurarea lecţiei:

Nr. Etapele/ Obiective Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt. secvenţele operaţio- Metode, Mijloace de Forme de
lecţiei + nale procedee, învăţământ organizare a
intervalul de tehnici activităţii
timp alocat
1. Momentul - Se asigură condițiile necesare Conversația Materiale Frontală -
organizatoric desfășurării optime a lecției (se didactice
pregătesc materialele). Se așează elevii
în bănci și se începe lecția.
2. Reactualizare - Se vor realiza câteva exerciții scurte și Conversația - Frontală Observarea
a dinamice pentru a le induce copiilor un sistematică
cunoștințelor ritm alert de lucru.
asimilate Exercițiul 1: Găsiți intrusul! Exercițiul
anterior a) insectă, gâză, plantă, gânganie;
b) copac, arbore, pom, floare;
c) calm, domol, liniștit, zglobiu,
pașnic.

Exercițiul 2: Spune un cuvânt cu sens


asemănător pentru:
- prudent (grijuliu);
- călătoare (migratoare);
- viețuitoare (animal).

Exercițiul 3: Spune un cuvânt cu sens


diferit pentru:
- harnic (leneș);
- îndrăzneț (timid);
- prudent (neatent).
3. Captarea O1 Cu ajutorul unor premise, elevii vor Conversația Rebus (Anexa Frontală Evaluare
atenției completa un rebus (Anexa 2) ce le va Explicația 2) sistematică
dezvălui și o parte importantă a lecției Exercițiul
ce urmează să fie predată.
4. Comunicarea - Li se prezintă elevilor titlul lecției și Conversația - Frontală -
titlului lecției obiectivele ce urmează a fi realizate pe
și parcursul lecției, astfel:
principalelor ,,Dragi elevi, lecția de astăzi se numește
coordonate << Substantivul. Felul și numărul
ale acesteia substantivelor. Povestirea pe scurt a
unei întâmplări imaginate/ trăite.>>. Pe
scurt, vom discuta despre ce este
substantivul, mărcile sale specifice,
vom deosebi substantivele de alte părți
de vorbire și vom compune un text
imaginar bazat pe o imagine!”
5. Dirijarea O1 Această etapă debutează cu lecturarea Conversația Manual Frontală Observare
învățării textului din manual (Anexa 3). Pe baza sistematică
textului se vor adresa câteva întrebări
pentru a se ajunge la subiectul lecției.
- Care sunt numele personajelor
din text? (Numele personajelor
din text sunt Lizuca și Patrocle.)
O3 - Cum le-ați recunoscut? (Acestea Conversația Caietele Frontală Evaluare orală
sunt scrise cu literă mare.) elevilor
- Dați câteva exemple, din text, Fișă substantiv
de cuvinte care denumesc ființe,
lucruri, sentimente, obiecte,
acțiuni. (Cățel, drum, teamă
etc.)
În continuarea acestui dialog se deschid
caietele, se notează data și titlul
,,Substantivul”.
Se prezintă partea teoretică oral, de
către cadrul didactic, apoi se reiau
aceste informații prin intermediul a trei
filmulețe scurte.
Fiecare copil are câte o fișă unde se
regăsesc informațiile prezentate.
(Anexa 4) Aceștia vor atașa fișa la
O3 portofoliu. Exercițiul Palete roșii/ Frontală Observare
verzi sistematică
Exercițiile 6, 8 și 12 din manual, vor fi
rezolvate sub forma unui joc numit
,,Roșu-verde”.
Elevii vor avea câte o paletă roșie și
una verde.
Cadrul didactic va rosti o serie de
cuvinte.

În prima etapă (exercițiul 6), elevii vor


ridica paleta verde dacă cuvântul rostit
de către cadrul didactic este substantiv,
și paleta roșie dacă cuvântul rostit
reprezintă altă parte de vorbire.

În a doua etapă (exercițiul 8), elevii vor


repeta procedura, ridicând paleta verde
dacă substantivul menționat de cadrul
didactic este comun și paleta roșie dacă
substantivul este propriu.
În ultima etapă (exercițiul 12), se va
ridica paleta verde dacă substantivul
menționat este la numărul singular și
paleta roșie dacă substantivul este la
numărul plural.
O4 Conversația Pixuri colorate Individuală Probă orală
Elevii se întorc la manual, rezolvând Explicația Frontală
exercițiul 13 de la pagina 31. Aceștia
vor sublinia cu verde substantivele
comune și cu roșu pe cele proprii.
6. Fixarea O3 Pentru această etapă, se propune spre Explicația Manual Individuală Observare
noului rezolvare exercițiul 11, pagina 31. Problematizare Caietele sistematică
conținut Elevii trebuie să transcrie textul din elevilor
manual și să corecteze scrierea Pixuri colorate
substantivelor proprii.

După ce aceștia au terminat, se


O1 realizează interevaluarea textelor scrise. Conversația - Frontală
Se desemnează un elev pentru a puncta
oral modificările aduse textului.
7. Obținerea O5 Elevii vor redacta un text după cerințele Explicația Caietele Individuală Probă scrisă
performanței din manual, folosind partea de vorbire Exercițiul elevilor
învățată. Imagine suport
Se revizuiesc oral o parte din texte, Conversația (Anexa 5) Frontală
urmând ca celelalte să fie corectate de
către cadrul didactic ulterior.
8. Asigurarea O1 Li se adresează elevilor o serie de Conversația - Frontală Probă orală
retenției și a întrebări referitoare la lecția
transferului ,,Substantivul”:
- Ce reprezintă un substantiv? (R: Observare
Substantivul este partea de sistematică
vorbire care denumește ființe,
lucruri, sentimente, obiecte,
fenomene ale naturii.)
O3 - De câte feluri pot fi
substantivele? (R: Substantivele
sunt comune/ proprii la singular/
plural.)
- Ce fel de substantiv este
cuvântul Mara? (R: Cuvântul
,,Mara” este un substantiv
propriu.)
- Dați exemple de substantive
care denumesc fenomene ale
naturii. (R: Ploaie, furtună etc.)
- Dați exemple de substantive
comune/ proprii.
După aceste întrebări, li se oferă
elevilor tema pentru acasă: exercițiul 3
și 5.
Se fac aprecieri generale și individuale
asupra modului de lucru și Conversația - Frontală
comportamentului pe care l-au avut
elevii pe parcursul lecției.
ANEXE

ANEXA 1: OGLINDA TABLEI

22.11.2021
SUBSTANTIVUL

- cuvântul care denumește ființe, lucruri,


fenomene ale naturii, sentimente sau
acțiuni.

Felul substantivelor
- Substantive proprii (nume de persoane,
animale localități, care se scriu cu
majusculă);
- Substantive comune (denumirea unor ființe,
lucruri, fenomene ale naturii, sentimente, se
scriu cu literă inițială mică).

Numărul substantivelor
- Numărul singular (denumesc o singură ființă,
lucru, fenomen al naturii);
- Numărul plural (denumesc mai multe ființe,
lucruri, fenomene ale naturii).
ANEXA 2: Rebus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Obiect folosit la scris. 6. Biroul elevului.


2. Zgomot care anunță ploaia. 7. 12 luni.
3. Cartea care te învață să scrii și să citești. 8. Cu ea scriem pe tablă.
4. Lipsa îndelungată de ploi. 9. Obiect folosit pentru a linia caietul.
5. Biroul învățătoarei. 10. Așa li se mai spune școlarilor.
ANEXA 3: Text manual

,,Lizuca simți o ușoară teamă.


- Ce ne facem noi, Patrocle? îl întreabă ea pe cățel. Drumul nu se mai cunoaște.
Prin ușoară întunecime viorie, cățelul îi atinse mâinile cu botul și o privi amical. Cu Patrocle lângă dânsa, n-avea de ce s eteme. Asta o
vedea foarte bine duduia Lizuca.
- Patrocle, îi zise ea, eu știu că tu ești cățel vrednic și viteaz; dar ce ne facem noi dacă ne-om rătăci în pădure? Eu zic să căutăm un culcuș.
Într-un colț de umbră îi apăru o luminiță.
- Acolo trebuie să fie o căsuță pentru noi, murmură duduia Lizuca.
Apropiindu-se de lumina licuriciului, observă că se află lângă o scorbură de răchită bătrână.
- Aici e bine, Patrocle, grăi fetița, cuibărindu-se. Văd că avem saltea și pernuță de mușchi. Mă învelesc cu paltonașul, îmi pun bereta pe
cap și pot dormi împărătește. Uite, este loc și pentru tine.
Cățelul intră și el în scorbură, pe fereastră, apoi se ghemui lângă copilă.” (Dumbrava minunată, M. sadoveanu)

ANEXA 4: Fișă substantiv

22.11.2021
Substantivul. Fișă explicativă
ANEXA 5: Imagine suport

S-ar putea să vă placă și