Sunteți pe pagina 1din 1

Art. 314 Noul Cod de Procedură Penală Soluţiile de neurmărire şi netrimitere în judecată Clasarea...

CAPITOLUL IV
Efectuarea urmăririi penale

SECŢIUNEA a 3-a
Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală

Art. 314

Soluţiile de neurmărire şi netrimitere în judecată

(1) După examinarea sesizării, când constată că au fost strânse probele necesare potrivit dispoziţiilor art.
285, procurorul, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, soluţionează cauza prin
ordonanţă, dispunând:

a) clasarea, când nu exercită acţiunea penală ori, după caz, stinge acţiunea penală exercitată, întrucât există
unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1);

b) renunţarea la urmărirea penală, când nu există interes public în urmărirea penală a inculpatului.

(2) Procurorul întocmeşte o singură ordonanţă chiar dacă lucrările dosarului privesc mai multe fapte ori
mai mulţi suspecţi sau inculpaţi şi chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite conform alin. (1).

LegeAZ.net

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)