Sunteți pe pagina 1din 2

Art. 315 Noul Cod de Procedură Penală Clasarea Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală...

CAPITOLUL IV
Efectuarea urmăririi penale

SECŢIUNEA a 3-a
Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală

Art. 315

Clasarea

(1) Clasarea se dispune când:

a) nu se poate începe urmărirea penală, întrucât nu sunt întrunite condiţiile de fond şi formă esenţiale ale
sesizării;

b) există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1).

(2) Ordonanţa de clasare cuprinde menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum şi dispoziţii privind:

a) ridicarea sau menţinerea măsurilor asigurătorii; aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată
nu introduce acţiune în faţa instanţei civile, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei;

b) restituirea bunurilor ridicate sau a cauţiunii;

c) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de siguranţă a


confiscării speciale;

d) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de desfiinţare totală sau parţială a unui
înscris;

e) sesizarea instanţei competente potrivit dispoziţiilor legii speciale în materia sănătăţii mintale, în vederea
dispunerii internării nevoluntare;

f) cheltuielile judiciare.

(3) Dacă în cursul urmăririi penale s-a luat una dintre măsurile de siguranţă prevăzute de lege, se va face
menţiune despre aceasta.

(4) În ordonanţă se va face menţiune şi cu privire la încetarea de drept a măsurii preventive dispuse în
cauză.

(5) Menţionarea motivelor de fapt şi de drept este obligatorie numai dacă procurorul nu îşi însuşeşte
argumentele cuprinse în propunerea organului de cercetare penală ori dacă în cursul urmăririi penale
suspectului i-a fost adusă la cunoştinţă această calitate, potrivit art. 307.

1/2
Art. 315 Noul Cod de Procedură Penală Clasarea Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală...

Noul Cod de Procedură Penală actualizat prin:

Lege nr. 255/2013 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale din 19
iulie 2013, Monitorul Oficial 515/2013;

LegeAZ.net

2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și