Sunteți pe pagina 1din 1

Art. 316 Noul Cod de Procedură Penală Înştiinţarea despre clasare Clasarea şi renunţarea la...

CAPITOLUL IV
Efectuarea urmăririi penale

SECŢIUNEA a 3-a
Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală

Art. 316

Înştiinţarea despre clasare

(1) Ordonanţa de clasare se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului
sau, după caz, altor persoane interesate. Dacă ordonanţa nu cuprinde motivele de fapt şi de drept, se
comunică şi o copie a referatului organului de cercetare penală.

(2) În cazul în care inculpatul este arestat preventiv, procurorul înştiinţează prin adresă administraţia
locului de deţinere cu privire la încetarea de drept a măsurii arestării preventive, în vederea punerii de
îndată în libertate a inculpatului.

Noul Cod de Procedură Penală actualizat prin:

Lege nr. 255/2013 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale din 19
iulie 2013, Monitorul Oficial 515/2013;

LegeAZ.net

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)