Sunteți pe pagina 1din 1

Art. 319 Noul Cod de Procedură Penală Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau a...

CAPITOLUL IV
Efectuarea urmăririi penale

SECŢIUNEA a 3-a
Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală

Art. 319

Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului

(1) În caz de clasare ca urmare a constatării că a intervenit amnistia, prescripţia, retragerea plângerii
prealabile sau a existenţei unei cauze de nepedepsire, precum şi în cazul renunţării procurorului la
urmărirea penală, suspectul sau inculpatul poate cere, în termen de 20 de zile de la primirea copiei de pe
ordonanţa de soluţionare a cauzei, continuarea urmăririi penale.

(2) Dacă după introducerea cererii în termenul legal se constată un alt caz de netrimitere în judecată decât
cele prevăzute la alin. (1), procurorul va dispune clasarea cauzei în raport cu acesta.

(3) Dacă nu se constată situaţia prevăzută la alin. (2), se va adopta prima soluţie de netrimitere în judecată.

LegeAZ.net

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)