Sunteți pe pagina 1din 20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

23
STRUCTURĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.10 PLOIEȘTI

PROIECT DE ACTIVITATE

Director: prof. Voica Cristina Luiza


Prof. înv. preșcolar: Bențe Maria Mirabela
Ploiești, 2020
DATA: 11.11.2020

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădinița cu PN nr. 10 Ploiești

EDUCATOARE: Prof. înv. preșcolar Bențe Maria - Mirabela

NIVEL DE VÂRSTĂ/GRUPA: nivelul II, Grupa mare ,,Istetii”


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum a fost,este și va fi aici pe pământ?”

TEMA PROIECTULUI: „Toamnă darnică”

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,, Carnavalul fructelor”

TEMA ZILEI: „Călătorie prin pădure ”

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare şi sistematizare de cunoștințe, priceperi și deprinderi.

FORMA DE ORGANIZARE: Activitate integrată: ADP+ALA 1+ADE (DLC- Educarea Limbajului + DOS- Activitate practică) + ALA 2

MIJLOC DE REALIZARE: Jocuri și activități didactice alese; povestirea educatoarei; activitate practică - lipire; joc de mișcare cu scop
recreativ/distractiv.

SCOPUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE: Consolidarea capacității de exprimare orală și a abilităților practice prin utilizarea diferitelor materiale și
tehnici de lucru
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare.
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
 Activare și manifestare a potențialului creativ

COMPORTAMENTE VIZATE:
 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înţelegerii şi receptării lui;
 Demonstrează înţelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoţiilor, semnificaţiilor;
 Respectă reguli de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;
 Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului.
 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți;
 Manifestă creativitate în activități diverse;
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂTII INTEGRATE:
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (A.D.P.):
 Rutine: - " Primirea copiilor!"
- " Ne pregătim de micul dejun!" (deprinderi de autoservire)
- " Deprinderi de igienă personală și colectivă"
 Întâlnirea de dimineată :- "De ce ne place toamna?"
- ,,Salutul”
- ,,Prezența"
- ,,Calendarul naturii”
-,,Noutatea zilei” .
 Tranziții : "Cu umbrelutele” – joc cu text si cantec https://www.facebook.com/100055054766355/posts/170375651474259/.
,,Broscutele” - cântec https://www.youtube.com/watch?v=_mqBfWkxWS4
,,Fructele” – cântec https://www.cutiutafermecata.ro/rogvaiv-fructele-cantece-in-limba-romana/

 Scopul activității: Implicarea activă a copiilor în vederea stimulării, favorizării interrelaționării și formării comportamentului empatic la
preșcolari.
 Obiective operaționale: O1- Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;
O2-Să sesiseze prezența sau absența unui coleg;
O3- Să observe cu atenție vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia.
O4- Să schimbe impresii, opinii, emoții transmițând cu sinceritate experiențele, părerile despre un anumit eveniment

 Metode și procedee: Conversația, explicația, observația


 Materiale didactice: calendarul naturii, jucării de pluș, laptop.
 Forma de organizare: Individual, frontal.

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (A.L.A. 1) – CENTRE DE INTERES:

 SCOPUL ACTIVITĂȚILOR: Consolidarea deprinderii copiilor de a utiliza diferite materiale în rezolvarea unor sarcinii date.

 Construcții :
 Tema activității: ,,Tăvi pentru plăcinte”
 Obiective operaționale

O1 - Să realizeze, cu ajutorul pieselor lego, cel puţin o tavă pentru plăcinte din fructe;
O2 - Să interacţioneze cu ceilalţi colegi, în cadrul jocului, pentru a realiza tema propusă;
O3 - Să participe cu interes la activitate.
•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
•Materiale didactice: Piese lego
•Forma de organizare: Individual

 ȘTIINȚĂ:
 Tema activității: " Fructele miraculoase".
 Mijloc de realizare: film (you tube https://www.youtube.com/watch?v=htOxvsz0nDA) ; https://www.youtube.com/watch?v=HPERdvPszFs

 Obiective operaționale: O1: Să identifice cel puțin două avantaje ale consumului de fructe având în vedere informațiile furnizate de filmuleț;
O2: Să denumească cel puțin două fructe, pe baza informațiilor din filmuleț, care au un aport important de vitamine
 Metode și procedee: Explicația, conversația, exercițiul.
 Materiale didactice: prezentări Youtube
 Forma de organizare: Individual

 JOC DE MASĂ:
 Tema activității: " Ajută merele să ajungă în plăcintă "
 Mijloc de realizare: Puzzle
 Obiective operaționale: O1: O1: Să rezolve labirintul urmărind perceptiv-motric traseul corect al mărului către plăcintă;
 O2: Să denumească obiectele din joc
 Metode și procedee: Explicația, conversația, exercițiul.
 Materiale didactice: fișă de lucru
 Forma de organizare: Individual

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (A.D.E.):

A. Domeniul Limbă si Comunicare -Educarea Limbajului


 Tema activităţii: ,, Povestea nucii lăudăroase” de Vladimir Colin
 Mijloc de realizare: lectura educatoarei
 Tipul activităţii: Consolidare cunoștințelor, priceprilor și deprinderilor.
 Scopul activității: Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală și a deprinderii copiilor de a asculta o poveste în grup.
 Obiective operaționale: O1- Să rețină titlul poveștii prezentate;
O2- Să recunoască cel puțin două personaje din text;
O3- Să formuleze cel puțin o propoziţie corectă din punct de vedere gramatical utilizând cuvintele noi (milostiv, simțitor);
O4 -Să identifice cel puţin o imagine (corespunzătoare răspunsurilor la întrebările de pe steluțe) pe baza jetoanelor date.
 Metode și procedee: - Explicaţia, conversaţia, lectura educatoarei, problematizarea, „Explozia stelară”;
 Materiale didactice: –lectura educatoarei folosind aplicația ,,Story jumper” https://www.storyjumper.com/book/read/92904126/Povestea-nucii-
ludroase#, planșă pentru „Explozia stelară”, jetoane cu imagini corespunzătoare poveștii, recompense;
 Forma de organizare: – Frontal, individual.
 Durata: 25 minute

B. Domeniul om și societate – Activitate practică


 Tema activităţii: ,, Broscuța”
 Mijloc de realizare: Lipire
 Tipul activităţii: Consolidare de priceperi și deprinderi
 Scopul activității: Stimularea creativității copiilor prin intermediul activității practice.
 Obiective operaționale: O1: Să denumească cel puțin două materiale necesare pentru realizarea lucrării;
O2: Să lipească elementele constitutive ale unei broscuțe pe suprafața unei jumătăți de nucă;
O3: Să aprecieze lucrarea proprie și a unui coleg în funcție de criteriile enunțate de educatoare.
 Metode și procedee: Conversația, explicația, observația, exercițiul.
 Materiale didactice: jumătăți de nucă, piciorușe și botic din hârtie colorată, lipici.
 Forma de organizare: Frontal, individual
 Durata: 25 minute

4. JOCURI SI ACTIVITĂTI LIBER ALESE (A.L.A. 2)

 Scopul activității: -Antrenarea copiilor într-o activitate plăcută, relaxantă, care să satisfacă nevoia de mişcare şi recreere a acestora.
 Tema activității: " Coșul cu fructe"
 Mijloc de realizare: Joc de mișcare
 Obiective operaționale: O1:Să alerge, pe un traseu prestabilit, ocolind obstacolele pentru a ajunge la coșul cu fructe;
O2: Să respecte regulile enunțate de educatoare și de părinți.
 Metode și procedee: Explicația, conversația, demonstrația, jocul.
 Materiale didactice: coș cu fructe, obstacole (cutii, jucărie, piciorușe din hârtie).
 Forma de organizare: Frontal

BIBLIOGRAFIE:
 „Curriculum pentru educația timpurie”,nr.4694/2.08.2019;

 Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie;

 Glava, A., Pascal, M., Tătaru, L., L. „Educaţie timpurie – Ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar”, Ed. Paralela 45 Piteşti, 2009;
 „Piramida cunoașterii”, coord. Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chis, Editura Diamant, Pitești, 2014.

SCENARIUL ZILEI
A.D.P. - Rutină și tranziție: Ne pregătim pentru activități. Cu ajutorul părinților, copiii se loghează pe contul de G Suite și accesează Google
Classroom. Selectând linkul de Google Meet, ne întâlnim cu toții pentru activități on-line. Educatoarea îi salută „Dimineața a sosit/ Copilașii au venit/
A-nceput o nouă zi/ Bună dimineața, copii!.
- Întâlnirea de dimineață: „De ce ne place toamna?” – prin intermediul conversației câtiva copii vor răspunde la această întrebare, ceilalți
rămânând să posteze pe platformă, cu ajutorul părinților, răspunsurile lor.
- Salutul și prezența: Salutul între copii se va realiza prin tehnica comunicării rotative (porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi
copiii, de la stânga la dreapta). Se va face prezența prin ridicarea mâinilor ,,Raise hand” și plasarea pozei fiecăruia pe panoul de prezență care se află la
educatoare.
-Calendarul naturii: Copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră, să spună cum este vremea afară, anotimpul, cum ne îmbrăcăm și să
aleagă jetonul potrivit corespunzător celor relatate de ei. Se precizează, data, ziua, luna și anul în care ne aflăm.
“În ce anotimp suntem, copii? În ce lună? Cum este vremea astăzi?” Copiii răspund la întrebări.
- Noutatea zilei:Astăzi, un fruct misterios ne-a lăsat să descoperim o serie de surprize. Pentru a afla cine este musafirul nostru misterios,
noi îi vom câmta, cânte, îi vom spune o poveste, îi vom confecționa mai mulți parteneri de joacă și-l vom învăța un joc nou.
A.L.A. 1 -Fiecare copil își va alege activitatea de la unul sau mai multe centre de interes (construcții, știință, joc de masă). În cadrul centrului
Construcții, copiii vor realiza tăvi pentru plăcinte. În cadrul centrului Știință, vor urmări două filmulețe despre importanța fructelor și legumelor, iar în
cadrul centrului Joc de masă, vor ajuta merele să se descurce prin labirint și astfel să ajungă în tăvile pentru plăcintă. Se oferă câteva minute de pauză,
pentru ca preșcolarii să poată realiza activitățile alese, iar, după reconectare, îți vor prezenta produsele.
Se va trece la activitățile pe domeniile experiențiale prin intermediul tanziției: "Cu umbrelutele " – joc cu text și cânt
https://www.facebook.com/100055054766355/posts/170375651474259/.
A.D.E – DLC. - La activitatea de educarea limbajului din cadrul domeniului limbă și comunicare, copiii vor asculta povestea " Povestea nucii
lăudăroase", prezentată cu ajutorul aplicației,,Story jumper” și își vor fixa conținutul povestirii prin metoda "Explozia stelară". Tranziția -,,Broscutele"
https://www.youtube.com/watch?v=_mqBfWkxWS4
A.D.E – DOS. - În cadrul domeniului om și societate (activitatea practică), copiii vor realiza parteneri de joacă pentru musafirul misterios,
confecționând broscute din jumătăți de nuci. Tranziție - " Fructele"- cântc.
A.L.A. 2 - Activitatea se încheie cu jocul de mișcare " Coșul cu fructe". Se vor face aprecieri generale asupra desfășurării activității din ziua
respectivă, iar copiii vor primii recompense de la Nuca lăudăroasă.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR LIBER ALESE (A.L.A. 1)
Nr. ETAPELE CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
crt. ACTIVITĂȚII Metode și Mijloace de
procedee învățământ

1. Moment Organizarea spațiului și a climatului


organizatoric educațional într-un mod optim desfășurării
activității de învățare.

2. Captarea Se realizează prin sosirea elementului Surpriza Laptop Observarea comportamentului


și orientarea surpriză, un coș cu fructe și plicuri. Acestea au Conversația Coșuleț cu fructe, copiilor
atenției fost lăsate de un musafir misterios căruia Explicația plicuri
trebuie să îi cântăm, să îi dansăm, să îi spunem
o poveste, pentru ca, în final, să apară.

3. Se anunță tema și obiectivele pentru fiecare


Anunțarea temei centru. Conversația Observarea comportamentului
și a obiectivelor În cadrul centrului Construcții, copiii vor Laptop copiilor
realiza ,,Tăvi pentru plăcinte”.
Explicația
În cadrul centrului Știință, vor afla informații
despre importanța legumelor și fructelor, pe baza
filmulețor puse la dispozitie on-line de
educatoare.
În cadrul centrului Joc de masă, vor ajuta
merele să străbată labirintul și să ajungă în tava
cu plăcinte.

Copiii îți vor alege activitatea/activitățile


4. Desfășurarea preferate. Explicația Fișă de lucru
activității Înainte de începerea activitătii se vor face Cuburi
exerciții de încâlzire a mușchilor micii ai Filmulete You Observarea comportamentului
mâinilor."Mișcăm degețelele/Bate, batem tube copiilor.
Conversația Realizarea sarcinilor de lucru
palmele/ Răsucim încheietura și dăm mingea
dura,dura!"
Se reamintește copiilor comportamentul
așteptat în cadrul activităților. Copiii vor fi Exercițiul
rugați să-și închidă microfoanele sau să se
delogheze până la finalizarea sarcinii de lucru.
Fiecare sarcină de lucru trebuie finalizată. Dacă
un copil își termină sarcina de lucru acesta se
Problematizarea
poate orienta către alt centru de activitate.
Se va interveni cu mici explicații daca este
necesar.

5. Evaluarea Se prezintă rezultatele copiilor și se vor aprecia Conversația Expoziție de Aprecieri verbale
activității lucrările împreună cu aceștia. lucrări

6. Încheierea Se fac aprecieri individuale și colective asupra Conversația Aprecieri verbale


activității Comportamentului copiilor, a modului în care au
participat la activitate
Tranziția de la activitățile liber alese la activitățile pe domenii experiențiale se face cu ajutorul cântecului „Cu umbreluțele”- joc cu text și
cânt

ACTIVITATE PE DOMENIU EXPERIENȚIAL –DLC – DEMERSUL DIDACTIC

Nr. ETAPELE CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


ACTIVITĂȚII Metode și Mijloace de
Crt.
procedee învățământ
Copiii se așează în fața calculatorului și așteaptă începerea
activității. Mobilierul
1. Moment Observarea
grupei
organizatoric comportamentului
copiilor
Educatoarea îi roagă pe părinți să deschidă linkul primit
https://www.storyjumper.com/book/read/92904126/Povestea- Conversaţia Laptop
2. Captarea şi Observarea
orientarea atenţiei nucii-ludroase#, și vor vedea coperta unei cărți. Educatoarea sistematică a
îi invită pe copii să indice numele poveștii pe care o vor auzi comportamentului
astazi. copiilor
Se anunţă titlul, autorul şi obiectivele povestirii în termeni
accesibili: „Astăzi veți afla o poveste frumoasă despre cum Conversația Laptop
3. Anunţarea Observarea
nu este bine să ne lăudăm. Haideți să ascultăm,,Povestea Carte
temei şi a interesului
electronică
obiectivelor nucii lăudăroase” de Vladimir Colin. manifestat de către
copii

4. Prezentarea Expunerea textului


noului conţinut şi Educatoarea prezintă conținutul povestirii în cartea Laptop
dirijarea învăţării electronică realizată cu ajutorul aplicației ,,Story Jumper”, Lectura Carte
unde, concomitent cu narațiunea, copiii urmăresc jocul electronică
educatoarei
personajelor, Observarea
care vor fi prezentate la momentul potrivit în cadrul poveștii. comportamentului
La finalul prezentării, educatoarea explică termenii copiilor
necunoscuți (milostiv, simțitor). De asemenea, va evidenția
Explicația
mesajul poveștii: "Lauda de sine, nu miroase a bine!”
Se va realiza prin metoda " Explozia Stelară", prezentă în Laptop
5. Fixarea ultimile pagini ale cărții electronice.
conținutului și Educatoarea atinge cu bagheta magică, folosind cuvintele
Conversaţia Bagheta
obținerea "hocus-pocus", câte un copil, care va răspunde (singur sau
magică
performanţei ajutat de colegi) întrebărilor adresate. Răspunsul acestora
sugerează aspectele principale ale poveştii. Copiii vor alege
de pe măsuță imaginea corespunzătoare răspunsului, pe care Carte
o vor așeza pe steluța potrivită de la planșă. electronică
Anexa 4.
Imagini cu
Exemple de întrebări: personaje și
CE? „Explozia aspecte din
Ce titlu are povestea noastră? stelară” poveste
Ce au făcut nuca?

CINE?
Cine sunt personaje în poveste? Aprecieri pozitive
Planșă cu asupra
CÂND? steluțe răspunsurilor
Când a venit veverița? (o stea mare copiilor
DE CE? și 5 steluțe
De ce au fugit iepurașul și veverița? mici în
UNDE? diferite
culori)
Unde se întâlnește nuca cu ursul?
Unde a fugit ursul, iepurașul și veverița?

6. Asigurarea Copiii vor fi solicitați să găsească un alt final al poveștii și Conversaţia Aprecierea
retenţiei şi a soluții pentru ca purcelușii să devină prietenii lupului. capacității de a
Problematizarea
transferului integra povestea
într-o serie de
povești cunoscute
Se fac aprecieri individuale şi colective asupra întregii
7. Încheierea activităţi. Mulțumit de răspuns, personajul misterioso își face Aprecieri generale
apariția. Este chiar Nuca din povestea de astăzi. Conversaţia Recompensa
activităţii şi individuale

Tranziția de la activitatea pe domeniul exeriențial DLC către activitatea pe domeniul experiențial DOS se face cu ajutorul cântecului
„Broscuțele”

ACTIVITATE PE DOMENIU EXPERIENȚIAL –DOS – DEMERSUL DIDACTIC

Nr. ETAPELE CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


ACTIVITĂȚII Metode și Mijloace de
Crt.
procedee învățământ

Moment Pregătesc materialele necesare pentru Conversația


1. Observarea comportamentului copiilor
organizatoric lecție.

Nuca aduce o cutie surpriză și îi roagă


Captarea și pe copii, prin aplicația Chatter pix, să- Surpriza Cutia surpriză
2. Observarea comportamentului copiilor
orientarea I confecționeze și ei parteneri de joacă,
atenției Conversația Silueta
pentru că jocul de unul singur nu este
Aplicația
mereu amuzant. Chatter Pix
Educatoarea întreabă copiii dacă vor
să-l ajute pe Ghidușel.

Se anunță titlul lucrării "Broscuțele":


Anunțarea temei "Astăzi veti confecționa pentru Conversația Silueta
3. Observarea interesului manifestat de
și a obiectivelor prietena noastră,Nuca, parteneri de către copii
operaționale joacă (broscuțe)."

Prezentarea lucrării model.


Prezentarea noului Intuirea materialului individual. Observația Broscuța-
4.
conținut și dirijarea  Din ce este confecționat model
învățării prietenul nostru?

 De ce material avem nevoie? Conversația

Jumătăți de
Explicarea tehnicii și a etapelor de Observarea sistematică a
Explicația nucă
lucru. comportamentului copiilor
Mai întâi vom lipi ochișorii din
plastic, continuăm cu lipirea boticului,
apoi cu lipirea piciorușelor din față și Cap din
din spate. Tot acestea vor fi atașate pe hârtie
baza unei jumătăți de nucă. colorată

Piciorușe din
Executarea exercițiilor de încălzire a hârtie
mușchilor mici ai mâinii: " Cu colorată
degetele ne jucăm". Exercițiul

Executarea temei de către copii.


Se acordă atenție respectării etapelor
de lucru și acurateței lucrărilor.
Supravegherea muncii independente și
acordarea unor sugestii acolo unde
este cazul.
Se asigură climatul favorabil muncii
independente prin audiție muzicală.

5. Evaluarea Părinții postează fotografii cu Expoziție cu


produsele obținute și se apreciază Conversația lucrări
Aprecieri verbale
împreună cu copii.
6. Încheierea activității Voi face aprecieri verbale individuale
şi colective asupra întregii activităţi. Conversația Stimulente
Recompense
Personajul Nuca le mulțumește
copiilor.

Tranziția de la activitatea pe domeniul exeriențial DOS către activitățile liber alese se face cu ajutorul cântecului „ Fructele”

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR LIBER ALESE (A.L.A. 2)


Nr. ETAPELE ACTIVITĂȚII CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
Crt. Metode și Mijloace de
procedee învățâmânt
1. Moment Organizarea spațiului și climatului
organizatoric educațional

2. Captarea și Nuca, prin aplicația Chatter Pix, le Observarea comportamentului


orientarea atenției prezintă copiilor un coș cu fructe. Conversația Aplicația copiilor și stimularea acestora
,,Chatter Pix” pentru joc
3. Anunțarea temei Le voi spune copiilor că ne vom juca Conversația Observarea comportamentului
și a obiectivelor un joc de mișcare cu ajutorul coșului copiilor
cu fructe. Explicația

4. Desfășurarea Cu ajutorul părinților, se așează


activității câteva obstacole pana la cos- o Conversația
jucarie, peste care se sare, niște Laptop Observarea comportamentului
Jucării – obstacole copiilor
piciorușe/tălpi decupate din hartie,
Exercițiul Coș cu fructe
pe care copiii merg, fac o tumbă, sar
intr-un picior.
Copilașii care au deja pregătit Problematizarea
traseul
îl pot parcurge live.
Jocul
5. Încheierea Se fac prin aprecieri asupra
activității comportamentului copiilor, a Conversația Stimulente Aprecieri verbale
modului în care au participat la Recompense
activitate.
Joc de masa
D.OS. ,,Broscuțe” – lipire

S-ar putea să vă placă și