Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE

Data:
Grădiniţa:
Grupa: Mijlocie
Educatoare:
Tema anulă de studiu: „Cine sunt/ suntem?”
Subtema: „Familia mea”
Forma de realizare: activitate integrată: ALA1 + ADE1+ ADE2 + ALA2
Titlul activității integrate: „Familia mea iubită!”
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
- Activităţi de dezvoltare personală: Întâlnirea de dimineaţă, Prezența, Calendarul
naturii
- Activităţi liber-alese (ALA1): Centre deschise: Constricții, Joc de masă
- Activităţi pe domenii de dezvoltare:
* Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii: DOMENIUL ȘTIINȚE –
CUNOAȘTEREA MEDIULUI: „Fiecare om are o familie”-observare
* Capacități și atitudini în învățare: DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV -
EDUCAȚIE MUZICALĂ: „Familia mea”-predare cântec
- Activităţi liber-alese (ALA2): Joc de mișcare: „Puișori veniți la mama!”
Tipul activităţii: dezvoltare şi consolidare deprinderi;
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
Ø Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat;
Ø Activare și manifestare a potențialului creativ;
Ø Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar.
COMPORTAMENTE VIZATE:
v Demonstraza cunoașterea poziției omului în univers ca parte a lumii vii și ca ființă socială
v Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și
povestiri creative;
v Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei.

Strategii didactice:
· Metode şi procedee:
-explicatia, brainstorming, observare, munca in echipa, jocul
· Resurse materiale:
- imagini pe carton mare cu membrii familiei si activitatile acestora, buline colorate, laptop, fotografii,
minge
· Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentului copiilor, chestionarea orală,
analiza și corectarea răspunsurilor, aprecierea verbală, aprecierea lucrărilor.
· Forma de organizare: frontal, individual;

Material bibliografic:
· Curriculum pentru educație timpurie 2019;
· Ilica, Anton; Cozma, Geanina; Preda, Viorica; Soriţeu, Emilia; Kelemen, Gabriela - Didactica
Învâţământului Preşcolar, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2005;
· Cornel Novac, Dumitru Gherghina, Elena Simiciuc, Iliana Ionescu, Jeni Bangă, Mihaela
Modoran, Miruna Moroianu, Metodica activităţilor instructiv-educative în învăţământul preşcolar
Vol. II , Editura Didactica Nova, Craiova 2008

SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață.


Salutul este inițiat de educatoare.
„Dimineața a sosit,
Toți copiii au venit,
În semicerc ne-am așezat și frumos ne-am salutat!
Bună dimineața copii…”
Prezența:
”Noi cu toții ne-am adunat,
Și frumos ne-am salutat,
Pe colegi i-am întâlnit,
Dar oare cine n-a venit?”
Invit fiecare copil să se prezinte și să mă salute făcându-mi cu mâna, spre începerea unei zile
plină de surprize.
Prin tranziția: „Fie soare, fie nor/ Pe fereastră ne uităm/ Vremea vrem să o aflăm”, vom trece
la completarea calendarului naturii. Se vor purta câteva discuţii referitoare la zi, vreme și anotimpul în
care suntem

Noutatea zilei:
„Familia mea iubită”

În funcție de ecusoanele primite, copiii se vor grupa la centrele de interes și vor rezolva
sarcinile fiecăruia.
La centrul Construcții, copiii vor anamba piese de lego formând propria casă la centrul Joc de
masă copiii vor avea de rezolvat un puzzle.
Tranziția la jocul didactic se desfășoară prin versurile:
”Iute, iute, ne grăbim
Pe scaune noi sărim,
Și cu toți ne veselim”.
În cadrul activității de cunoaștere a mediului se va desfășura o activitate de observare a unei familii, din
cine anume este compusă o familie
După finalizarea jocului didactic se face tranziția la activitatea practică prin versurile
“Voi acum vă ridicați,
Iute, iute vă echipați,
Un cântecel să învățați”.
În cadrul activității de educație muzicală copiii vor învăța un cântecel intitulat: Familia mea

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):


v RUTINE:
Întânirea de dimineață, Salutul:„ „Dimineața a sosit,/Toți copiii au venit,/În semicerc ne-am
așezat,/Și frumos ne-am salutat;”Prezența: ”Noi cu toții ne-am adunat, /Și frumos ne-am salutat, /Pe
colegi i-am întâlnit, /Dar oare cine n-a venit?” , Calendarul naturii: “Fie soare, fie nor/Pe fereastră
ne uităm/Vremea vrem să o aflăm”, Noutatea zilei: „Peața”.
v TRANZIȚII
II. ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE (ALA1):
· Construcții: „Casa mea”
· Joc de rol: „Familia mea”-puzzle

III. ACTIVITĂȚI PE DOMENII DE DEZVOLTARE:


A. DȘ - cunoașterea mediului - „Fiecare om are o familie”-observare
B. DEC - Educație muzicală”: „Familia mea”

IV. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE(ALA2):


· Joc de mișcare: „Puișori ,veniți la mama!”

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA1)

CENTRUL CONSTRUCȚII
Denumirea activității: ,,Casa mea"
Mijloc de realizare: asamblare
Obiective operaționale:
· Să construiască prin alăturare, asamplare și îmbinare piesele de lego respectând tema cerută;

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstraţia, exercițiul;


Mijloace de învățământ: piese lego
Desfășurarea activității: Copiii vor asambla piesele lego pentru a face o casă.

CENTRUL JOC DE MASĂ


Denumirea activității: ,,Familia mea"
Mijloc de realizare: puzzle
Obiective operaționale:
· Să colaboreze cu colegii pentru asamblarea pieselor de puzzle;
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul;
Mijloace de învățământ: piese de puzzle
Desfășurarea activității: Copiii vor combina piesele de puzzle pentru a obține o imagine corectă.

ACTIVITATE PE DOMENII DE DEZVOLTARE


DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII
DOMENIUL ȘTIINȚE – CUNOAȘTEREA MEDIULUI
Subiectul activității: ,,Fiecare om are o familie”
Mijlocul de realizare: observare
Comportamente:
v Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime, lungime,
volum;
Obiective operaționale:
- Să identifice corect cel puțin trei membrii dintr-o familie cu ajutorul imaginilor prezentate.
- Să descrie corect cel puțin o activitate din familie cu propriile cuvinte.
- Să poarte discuții libere pe baza imaginilor prezentate.
- Să manifeste interes și curiozitate față de activitatea propusă.
- Să interacționeze în mod pozitiv și constructiv cu colegii de grupă.

FORME DE ORGANIZARE:
-activitate de grup şi activitate individuală

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee:
-explicatia, brainstorming, observare, munca in echipa, jocul
Resurse materiale:
-imagini pe carton mare cu membrii familiei si activitatile acestora, buline colorate, laptop, fotografii,
minge
Forme de organizare: pe grupe si individuala

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

1. Momentul organizatoric:
Pregătirea și asigurarea cadrului adecvat, necesar unei bune desfăşurări a activităţii.
2. Captarea atenției:
Întâlnirea de dimineață, prezența, calendarul naturii. Educatoarea anunță câteva ghicitori misterioase.
Cuvintele cheie sunt: mama, tata.
3. Anunțarea temei:
Aflăm misterele ghicitorilor și educatoarea anunță tema zilei:
-Copiii astăzi vorbim despre familia din care facem parte, din cine anume este compusă familia.
4. Dirijarea procesului de învățare:
Se prezintă copiilor pe un carton mare colorat membrii familiei succesiv. Pentru fiecare membru indicăm
o imagine și cel puțin trei fotografii aduse de către părinți.
Fiecare copil va veni în față pe rând prezentându-și familia ( rolul ăn casă, numele și ce face).
El va descrie apoi din 3 cuvinte frumoase familia lui.
Se solicită copiilor să povestească cea mai plăcută activitate realizată în familie și o ocazie în
care au arătat cât de mult își iubesc părinții. Se accentuează mesajul că fiecare familie este unică,
specială și comoara pe care trebuie să o prețuim mereu.
5. Obținerea performanței:
După finalizarea discuțiilor copiii vor urmări o prezentare PPT realizată de educatoare prin care arată că
fiecare om are o familie indiferent de cum arată, de culoarea pielii, de educație, etc.
- Ce am aflat noi astăzi? ( că fiecare om are o familie)
- Care membrii familiei? (mama , tata, copilul/copiii)
- De ce trebuie să avem o familie? ( pt că familia ne ajută să crește, ne iubește necondiționat,ne
ocrotește)
6. Evaluarea activității:
Se fac referiri cu privire la modul în care s-a desfășurat jocul didactic, precum și a rezolvării
sarcinilor de lucru.
7. Încheierea activității:
În încheierea activității, voi face aprecieri generale asupra modului de implicare al copiilor la
activitate.

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV– EDUCAȚIE MUZICALĂ


Subiectul activității: ,,Familia mea”
Mijlocul de realizare: predare cântec
Comportamente:
v Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și
povestiri creative;
Obiective operaționale:
– să reproducă exercițiile folosite pentru încălzirea vocii;
– să respecte semnalul de început, de sfârșit, linia melodică și ritmul cântecului;
– să-şi însuşeaască corect forma ritmică;
– să-şi însuşească versurile şi melodia cântecului, interpretându-l nuanţat şi expresiv;
Strategii didactice:
· Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;

· Resurse materiale: CD-ul care conține cântecul, planşe ce ilustrează imagini din cântec,
scrisoarea de la un prienten care conține cântecul
· Forma de organizare: frontal
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

1. Introducerea în activitate și captarea atenției:


Copii astăzi când veneam la grădiniță m-am întâlnit cu o bunică care mi-a oferit o scrisoare care
conține un cântec pentru voi și m-a rugat să îl învățăm.

2. Intuirea materialului:
Copiii sunt aşezaţi în semicerc, apoi descoperă împreună cu educatoare ce cântec era în scrisoare.
3. Anunțarea temei:
Astăzi ca să îi demonstrăm bunicii că o iubim, vom învăța cântecelul “Familia mea” pe care aceasta ni l-
a oferit.
4. Dirijarea învățării
Pentru a putea cânta frumos vom face câteva exerciții de respirație și intonație pentru a ne
încălzi vocea.

Exerciţii de respiraţie
”Mirosim flori”, “Suflăm lumânările de pe tort”.
Exerciţii de intonaţie
Ma, me, mi, mo, mu( pe diferite tonalități)
Copii vor asculta prima dată cântecul după CD-u, apoi le voi arăta fișe cu florile despre
care vom cânta.
Voi interpreta cântecul o dată. ( Anexa1) În redarea cântecului mă voi folosi de
anumite mișcări sugestive textului.
Voi interpreta împreună cu preșcolarii cântecul pe strofe de câteva ori. Se repetă pentru
fiecare strofă până când copii încep să își însușească cântecul, apoi îl vom cânta integral.
Copii trebuie să fie atenți când se cântă pe coloana muzicală să nu înceapă mai devreme
sau mai târziu.
5. Asigurarea feed-backului
Se va realiza cu un set de întrebări:
Cum se numește cântecul pe care noi l-am învățat?
Despre ce este vorba în cântecul nostru?
6. Evaluarea lucrărilor
Se face aprecierea asupra comportamenuluicopiilor din timpul activității.

IV. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA2)


Mijloc de realizare: joc de mișcare
Subiectul activității: „Puișori veniți la mama!”
Obiective operaționale:
-să respecte regula joculi;
Desfășurarea activității: Copiii primesc ecusoane cu pui si un copil primeste ecuson cu gaina .Ei sunt
asezati in picioare pe scaunele. In fata lor la o distanta corespunzatoare sta mama closca,care pazeste
pui(pernutele).La comanda ,,Puisori,veniti “,puii sar de pe scaunele corect si apoi alearga imitand zborul
si glasul puilor-piu,piu si se aseaza fiecare intr-un cuib.Se pune un cuib mai putin pentru a ramane un pui
fara cuib.Atentie-Cel care ramane fara cuib trece in fata si executa o porunca-miscare solicitata de un
copil:mersul iepurasului,saritura ca mingea,etc.
Castiga acei copiii care executa cat mai corect si Saritura de pe scaunele alergarea .
Copiii stau pe scaunele in picioare si la comanda,,Puisori veniti la mama'',ei sar de pe scaunele alearga
si ocupa un cuib.Cel ce ramane fara ciub primeste o pedeapsa hazlie.

S-ar putea să vă placă și