Sunteți pe pagina 1din 2

7.

Acțiune internă prim care a fost modernizat statul român în a doua jumătate
a sec. XIX, consolidarea statului romăn în a doua jumătate a sec. XIX

- statul a fost modernizat, consolidat de guvernul condus de M. Kogălniceanu


Măsuri interne de modernizare, dec 7. sec 19=CONSOLIDARE

1. 1863 - Legea secularizării averilor mănăstirești


* Cauză: împroprietărirea țăranilor cu pămanat
Prezentare un sfert din suprafața arabilă a Mol și TR se afla în proprietatea
mănăstirilor din tară și a celor de la muntele Athos, care în timp
acumulează datorii la stat. Statul propune călugărilor în schimbul
terenurilor despăgubiri bănești, dar aceștia refuză.
Cu toate acestea, legea a fost pusă în aplicare.
* Consecință 3 sferturi din mănăstiri s-au desființat

2. 1864 – Legea rurală

-Conservatorii au propus împroprietărirea tăranilor cu loturi egale, iar


liberalii diferentiat în funcție de numărul de vite. Între cele 2 grupări
politice nu s-a ajuns la un consens, motiv pentru care conservatorii
majoritari în Adunare au dat vot de blam( neîncredere ) guvernului
Kogalniceanu. Acesta a înaintat demisia lui Cuza, dar nu a acceptat-o și la
6 mai 1864 a dat o lovitură de stat prin care a dizovat Adunarea. A
supus spre plebliscit ( vot da/nu ) Sfatul Dezvoltator al Conventiei de la
Paris, documentul cu rol de constituție prin care a introdus legislativul
bicameral, Parlamentul alcătuit din Senat și Camera Deputatilor, domnul
avea dreptul de a legilera și de a numi membrii Comitetului.
Astfel Cuza a introdus domnia autoritară.
Țăranii au fost împroprietăriți în funcție de nr de sicte, 15 ani au plătit
despăgubiri la stat iar 30 nu aveau voie să înstrăineze pământul, dar îl
puteau lăsa moștenire.

*Consecință în primii 2 ani, efectele au fost negative deoarece nu existau destui


topomeriști care să măsoare pământul și să-l distribuie tăranilor. Au rămas
terenuri nelucrate, iar recoltele au scăzut.

3. 1864 – Legea electorală


Cauză creșterea nr. de alegători
Prezentare Cuza a propus infiintarea celui de-al patrulea colegiu de alegatori
pe lăngă cele 3 deja existente

*Consecință a scazut censul- creșterea nr. de alegători

4. 1864 – Legea instrucțiunii publice

Cauză : eradicarea analfabetismului


Prezentare : învățământul primar a devenit gratuit și obligatoriu

*Consecință : alfabetizarea fiilor de țărani