Sunteți pe pagina 1din 1

Varianta 19

1. Ce se va afișa în urma rulării secvenței de cod de mai jos:


Limbajul C++ Limbajul Pascal
int main() { var p:integer; q:^integer;
int p, *q; p = 45; q = &p; begin
cout << q[0]; p := 45; q := @p;
} write(q^);
end.
Limbajul C
int main() {
int p,*q; p = 45; q = &p;
printf("%d", q[0]);
}
a) 100 b) 45 c) Eroare d) 0 e) 43 f) 1

2. Fie secvența de cod următoare, în care se consideră că variabilele a,i,n rețin numere
întregi:
Limbajul C++ Limbajul Pascal
cin>>n; a = 1; i = 2; read(n);
while(i<n && a>0){ a := 1; i := 2;
if(n%i == 0) a=0; while ((i<n) and (a>0)) do
else begin
i++; cout<<i;} if(n mod i = 0) then
a:=0
Limbajul C else
scanf("%d",&n); a = 1; i = 2; inc(i);
while (i<n && a>0) { write(i);
if(n%i == 0) a = 0; end;
else i++; printf("%d",i);}
Definim, în acest context, operație drept o instrucțiune de atribuire sau o expresie de
incrementare. Care este numărul minim de operații ce se pot executa în secvența de
mai sus, în funcție de valoarea citită pentru variabila n?
a) 2n-1 b) n-1 c) 5 d) 3 e) 2 f) 4

3. Fie graful orientat G=(V,U) unde V={1,2,3,4,5,6,7} este mulțimea


vârfurilor, iar U={(2,1),(2,3),(5,2),(5,6),(3,4),(4,5),(4,7),
(6,7)} reprezintă mulțimea arcelor. Câte componente tare conexe conține graful?
a) 6 b) 2 c) 3 d) 1 e) 5 f) 4

4. Fie arborele cu rădăcină cu nodurile numerotate de la 1 la 15, reprezentat prin vectorul


de tați: {3,8,5,5,0,8,3,5,1,7,7,5,4,3,6}. Câți descendenți are nodul 3?
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 2 f) 7

98

S-ar putea să vă placă și