Sunteți pe pagina 1din 6

I.

Analiza pragului de rentabilitate

Problema 1. Sa se analizeze posibilitatea introducerii in portofoliul de afaceri a unei companii de


producție confecții metalice, a unui produs ce poate fi obținut prin două variante de proces de
producție. In prima varianta, costul fix este de 500 u.m iar costul variabil per produs este de 25
u.m/buc iar in a doua varianta, costul fix este de 1000 u.m iar costul variabil este de 8 u.m/buc.
Determinați cantitatea de produs pentru care poate fi adoptata una dintre cele doua variante de
proces de producție. Determinați grafic punctul de echilibru (costul de productie este egal).
Discutie.

Analiza pragului de rentabilitate


Alternativa
Alternativa 2
1
Cost fix 500 1000
Date de Cost variabil 25 8
intrare incepand de
Nr. de 0 0
la
unitati de
produse [X] Valoarea
5 5
incrementala

Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa cu cel
Nr. de Cost de Nr, de Cost de mai mic cost
produse X productie produse X productie
0 500 0 1000 Alternativa 1
5 625 5 1040 Alternativa 1
10 750 10 1080 Alternativa 1
15 875 15 1120 Alternativa 1
20 1000 20 1160 Alternativa 1
25 1125 25 1200 Alternativa 1
30 1250 30 1240 Alternativa 2
Costul total 35 1375 35 1280 Alternativa 2
Date
pentru X 40 1500 40 1320 Alternativa 2
calculate
unitati 45 1625 45 1360 Alternativa 2
50 1750 50 1400 Alternativa 2
55 1875 55 1440 Alternativa 2
60 2000 60 1480 Alternativa 2
65 2125 65 1520 Alternativa 2
70 2250 70 1560 Alternativa 2
75 2375 75 1600 Alternativa 2
80 2500 80 1640 Alternativa 2
85 2625 85 1680 Alternativa 2
90 2750 90 1720 Alternativa 2
95 2875 95 1760 Alternativa 2
100 3000 100 1800 Alternativa 2
Analiza pragului de rentabilitate
3500

3000

2500
Cost de productie

2000

Alternativa 1
1500
Alternativa 2

1000

500

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Unitati de produs

Valoarea exacta a punctului de echilibru poate fi determinata cu ajutorul comenzii Goal Seek din Microsoft
Excel, Meniu Data.
Analiza pragului de rentabilitate
Alternativa 1 Alternativa 2
Cost fix 500 1000
Cost variabil 25 8
Date de
intrare Nr. de începând de
0 0
unități de la
produse Valoarea
[X] 5 5
incrementala

Costul
total Unitati Alternativa cu cel
Date Alternativa 1 Alternativa 2 Diferenta
pentru X produse mai mic cost
calculate
unitati de
produs 29.4117647 1235.29412 1235.294118 0 Alternativa 2

Se poate observa ca valoarea punctului de echilibru este de 29,41 unități de produs, astfel pentru valori mai
mari de 29 unități de produs, alternativa 2 necesita un cost de producție mai mic.

Problema 2 propusa pentru rezolvare. Sa se analizeze posibilitatea introducerii in portofoliul de


afaceri a unei companii de producție de biciclete, a unui produs ce poate fi obținut prin două
variante de proces de producție. In prima varianta, costul fix este de 500 u.m iar costul variabil
per produs este de 25 u.m/buc iar in a doua varianta, costul fix este de 1000 u.m iar costul variabil
este de 8 u.m/buc.
Determinați cantitatea de produs pentru care poate fi adoptata una dintre cele doua variante de
proces de producție. Determinați grafic punctul de echilibru (costul de producție este egal).
Discutie.

Analiza pragului de rentabilitate


Alternativa Alternativa
1 2
Cost fix 300 600
Date de Cost variabil 60 30
intrare Nr. de incepand de
0 0
unitati de la
produse Valoarea
[X] 1 1
incrementala

II. Valoarea in timp a banilor

Problema 3. Fie o investiție în valoare de 10.000 u.m., sumă care trebuie plătită peste exact 1 an
si care va genera venituri viitoare de valori 3.000 u.m., 4.200 u.m. si 6.800 u.m. în următorii trei
ani. Să se determine valoarea actualizată a fluxurilor de trezorerie rezultate, în condițiile unei rate
de depreciere în timp a banilor de 10%.
An CF i
0 0 10%
Date 1 -10000
intrare 2 3000
3 4200
4 6800

VAN 1188.44341
VAN 1,188.44

Problema 4. Fie o investiție care presupune plata a 40.000 u.m. la începutul primei perioade
(primului an). Din exploatarea investiției vor fi generate următoarele sume, pe durata a 5 ani: 8.000
u.m., 9.200 u.m., 10.000 u.m., 12.000 u.m. si 14.500 u.m. Valoarea ratei dobânzii anuale estimată
pentru următorii 5 ani este de 9%. Sa se determine valoarea actualizata neta a acestei investitii.

Pb. 2
An CF i
0 -40000 8%
1 8000
Date
intrare 2 9200
3 10000
4 12000
5 14500

VAN 1922.06155
VAN 1,922.06
Problema 5.
Sa se analizeze posibilitatea introducerii in portofoliul de afaceri a unui produs. In urma cercetării de piața
au fost identificate mai multe produse ce ar putea îndeplinii nevoile solicitate de client iasă compania nu își
permite să dezvolte toate aceste produse. Astfel, printr-o analiza investiționala va fi selectat produsul care
va genera un profit mai mare.
Datele de intrare sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Anul Cash-flow Produs A [lei] Cash-flow Produs B [lei] Cash-flow Produs C [lei]
0 -1000 -1000 -1200
1 480 300 300
2 420 300 300
3 300 300 300
4 200 300 300
5 100 300 300
i [%] 9.00% 9.00% 9.00%
n 5 5 5

Indicatorii de măsurare a eficientei investițiilor sunt prezentați in tabelul de mai jos.


Anul Cash-flow Produs A [lei] Cash-flow Produs B [lei] Cash-flow Produs C [lei]
0 -1000 -1000 -1200
1 480 300 300
2 420 300 300
3 300 300 300
4 200 300 300
5 100 300 300
i [%] 9.00% 9.00% 9.00%
n 5 5 5
VAN 232.21 166.90 -33.10
RIR 20.1102% 15.2382% 7.9308%
VAN* 1232.2058 1166.8954 1166.8954
CF 246.4412 233.3791 233.3791
TR 4.0578 4.2849 5.1418
IP 1.2322 1.1669 0.9724

Discutie!!!

Problema 6 propusa pentru rezolvare.


Sa se analizeze posibilitatea introducerii in portofoliul de afaceri a unui produs. In urma cercetării de piața
au fost identificate mai multe produse ce ar putea îndeplinii nevoile solicitate de client iasă compania nu își
permite să dezvolte toate aceste produse. Astfel, printr-o analiza investiționala va fi selectat produsul care
va genera un profit mai mare.
Datele de intrare sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Anul Cash-flow produs A [lei] Cash-flow produs B [lei] Cash-flow produs C [lei]
0 -5000 -3000 -3800
1 1200 800 1000
2 1150 800 1000
3 1100 800 1000
4 1050 800 1000
5 1000 800 1000
i [%] 10.00% 10.00% 10.00%
n 5 5 5