Sunteți pe pagina 1din 6

Teme pentru examenul LP NURSING SEMESTRUL 1

Conditii de realizare: document Word, Times New Roman 12, spatiu 1,5, daca se poate
cu diacritice. Obligatoriu sa se treaca prin cuprinsul de mai jos (acolo unde e cazul
posibil doar partial).

Referat

TITLUL – procedurii

Numele si prenumele (ca in catalog) Anul I grupa ……Data ……

Cuprins

Lista abrevier

1. Introducere – scop / obiectiv/e.


2. Definitie+ De ce faci …
3. Descriere procedura – a. materiale necesare// b. tehnica// c. consideratii
speciale// d. sfaturi practice ( asa da, asa nu din practica de zi cu zi!)// e.
interpretarea rezultatelor (daca e cazul) f. reorganizarea locului de munca.
4. Incidente si accidente.
5. Reorganizarea locului de munca .
6. Estimarea eficientei // Rezultate scontate // Rezultate neasteptate.
7. Observatii – cazuri particulare.
8. Note personale .
9. Cine efectueaza/ raspunde de procedura?
10. Asociatii de ajutor si sustinere (daca e cazul).
11. Referinte/ Bibliografie.

Nota: - e bine de avut poze, imagini descrise ce inseamna (sa fie din baza de date
personala sau de pe net dar cu linkul atasat sub poza).

ATENTIE NU COPIATI! AM PROGRAM DE PLAGIAT!

Puteti sa va inspirati din surse sigure de pe net precum articole de ex (pot fi si din literatura
straina de specialitate).

Cand puneti bibliografia in text, in dreptul paragrafului care a rezultat dupa inspiratie, se pune
de ex [2] iar la final la Bibliografie se scrie 2. …sursa (linkul sau cartea de ex)

Exemplu:

1
Asistentele medicale geriatrice lucrează în diferite condiții cum ar fi spitale, case de
bătrâni, centre de reabilitare, centre pentru seniori, comunități de pensionare și casele
pacienților. Lucrează adesea ca parte a unei îngrijiri in echipă care include medici, asistenti
sociali, personal de curatenie, de ingrijire, alti asistenți medicali, terapeuți ocupaționali și alti
profesioniști [1].

La final

Bibliografie

1. https://www.acn.edu.au/wp-content/uploads/position-statement-role-nurse-in-promoting-
healthy-ageing.pdf accesat la 13.10.2021

2.

Pentru temele care nu au proceduri trebuie sa se tina cont de structura unui referat:

Formatul referatului

Referatul trebuie să cuprindă următoarele părţi:

1. Pagina de titlu
2. Cuprins si lista de abrevieri
3. Conţinutul referatului
4. Bibliografie
5. Anexe (dacă este cazul)

Referatul va fi redactat pe computer în format A4, la un rând şi jumătate distanţă, în


Times New Roman, mărimea literelor fiind de 12 puncte. Paginile vor fi numerotate cu litere
arabe, în partea de jos şi centrală a fiecărei pagini.

Marginile documentului (pentru zona de text) vor fi setate astfel:

Spaţiu liber în partea stângă: 3 cm


Spaţiu liber în partea dreaptă şi jos: 2 cm
Spaţiu liber în partea de sus: 2,5 - 3,5 cm (depinde de existenţa sau nu a header-ului)
Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină, dar nu şi subcapitolele şi subpunctele.
Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe (1, 2, 3, etc.), la fel şi subcapitolele (1.1, 1.2, 1.3,
etc.) şi subpunctele (1.1.1, 1.1.2, sau 1.2.1, 1.2.2, etc). Titlul capitolelor, subcapitolelor şi
subpunctelor vor fi scrise în bold.

• Pe prima pagină (pagina de titlu) se vor trece obligatoriu şi exclusiv următoarele


informaţii: universitatea, facultatea, disciplina, numele şi prenumele studentului, anul şi grupa,
titlul referatului, data predării (zi/lună/an).

• Cuprinsul va conţine numele capitolelor, subcapitolelor şi subpunctelor, respectiv


bibliografia şi anexele, cu indicarea paginaţiei corespunzătoare din text.
Lungimea referatului va cuprinde între 5-10 pagini (20.000-30.000 cuvinte) și se va
sprijini în mod obligatoriu pe referințe bibliografice, literatura consultată exprimând măsura
documentării în legătură cu problema cercetată.

2
Conţinutul referatului

Referatul trebuie să aibă o organizare logică în capitole, care să prezinte următoarele


aspecte:

• Partea teoretică (în total maxim 400-500 de cuvinte)


• Partea aplicată (între 300 şi 2500 de cuvinte).

Partea teoretică a problemei studiate nu trebuie să depăşească 50% din numărul de


pagini al referatului.

Această parte a referatului realizează o evaluare critică a literaturii de specialitate


relevantă pentru tema cercetată. Se vor prezenta principalele teorii / modele explicative,
indicând dezvoltarea şi progresul adus de cercetările recente, precum şi posibilele lacune sau
limite. Trecerea în revistă a literaturii va fi realizată după un criteriu explicit menţionat, care
poate fi cronologic, tematic, sau de altă natură.

Această parte a referatului trebuie să demonstreze capacitatea candidatului de a selecta


cele mai relevante surse bibliografice, de a le citi şi analiza critic, de a-şi formula propriul punct
de vedere asupra subiectului studiat.

Fiecărui rezultat numeric şi semnificaţiei sale statistice i se atribuie o semnificaţie şi


interpretare psihologică. Sunt de dorit şi explicaţii alternative şi contextuale, precum şi
implicaţiile rezultatului discutat. Interpretarea datelor proprii va fi făcută şi prin raportare la
datele din literatura de specialitate, indicându-se similarităţi şi diferenţe.

Partea aplicată va conţine prezentarea unor studii de caz / analize practice ale temei /
exemple din viaţa cotidiană a aplicaţiilor temei

În această parte, studentul trebuie să răspundă abordeze următoarele aspecte:


• Ce aplicaţii practice are tema abordată
• Exemple de aplicaţii ale temei la viaţa de zi cu zi

Stilul şi limbajul de redactare

Referatul trebuie redactat într-un limbaj academic impersonal, caracteristic lucrărilor


de cercetare. Nu sunt admise greşelile gramaticale de redactare (acord, punctuaţie, lexic, etc).
Ideile prezentate trebuie să decurgă logic şi coerent din cele anteriore. Relaţia dintre idei trebuie
să fie clară. Întregul referat trebuie să fie coerent.
Se vor respecta regulile esenţiale de redactate pe calculator a documentelor:
• Referatul se scrie cu diacritice (ăîşţâ)
• După punct, virgulă, două puncte se lasă 1 spaţiu. Ex: Str. Simion Bărnuţiu nr. 33
• Nu se lasă spaţiu înainte de virgulă (,), punct (.), două puncte (:), semn de exclamaţie
(!), semnul întrebării (?)
• Înainte de paranteză se lasă spaţiu, dar nu şi între interiorul parantezei şi text. Ex: (aşa
se procedează), ( nu aşa )
Lucrarea va avea un titlu, urmat de prenumele și numele studentului,
specializarea/secția și anul de studiu.
Va fi structurată în trei părți: introducere, corpul lucrării și concluzie.

3
Introducerea va parcurge următoarele etape:
1. precizarea motivației demersului științific;
2. precizarea problematicii/perspectivei generale asupra subiectului;
3. decuparea obiectului lucrării din câmpul problematic ales și precizarea sensului pe
care obiectul în cauză îl capătă în cadrul perspectivei generale (enunțarea tezei);
4. explicarea perspectivei teoretice și identificarea instrumentelor metodologice de
tartare a subiectului și de construcție a obiectului lucrării.
Corpul lucrării va expune direcțiile de bază ale argumentației. Va trebui să oglindească
progresia gândirii, fiecare parte având același grad de interes. Corpul argumentativ al narațiunii
se va putea exprima prin următoarea dimensiune: analiză (mecanisme, factori, consecințe).
Concluzia nu va reprezenta o reluare succintă a etapei anterioare, ci va încerca să ofere
o nouă perspectivă, relevantă pentru criteriile formulate în planul didactic și concretizabilă
argumentativ în plan progresiv (concluzia leagă planul didactic de cel propriu).

Unele teme au cate 2 studenti sau 3. Acolo pot impartii tema sau sa lucreze impreuna.
La altele nu scrie nimic, deci e o tema pt un student.

Teme:

1. Administrarea produselor de sânge;


2. Norme de hemovigilenţă.
3. Antotransfuzia (transfuzia autologă)
4. Principii de comunicare si consiliere pentru sanatate;
5. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate. ( de ex pt obezitate, diabet, contaceptie,
Sănătatea mediului, Sanatatea alimentara, Sanatatea mentala, Sanatatea reproducerii) 2
studenti
6. Consumul şi abuzul de substanţe toxice – drogurile, alcoolul, tutunul; Violenta in familie si
abuzul asupra copilului 2 studenti
7. Pregătirea, asistarea şi efectuarea explorărilor specifice ale bolnavilor cu afecţiuni ale
aparatului respirator: explorarea radiologică (bronhografia, CT, RMN),
8. Pregătirea, asistarea şi efectuarea explorărilor specifice ale bolnavilor cu afecţiuni ale
aparatului respirator: explorarea funcţională (spirometria), bronhoscopia, puncţia pleurala;
I.D.R. la tuberculină sau alte investigatii de actualitate pt TBC 2 studenti
9. Oxigenoterapia – ventilaţie asistată, exerciţii respiratorii, aerosoli, tehnici de relaxare,
monitorizare
10. Pregătirea, asistarea şi efectuarea explorărilor specifice ale bolnavilor cu afecţiuni ale
aparatului cardiovascular – explorarea radiologică (Angiocardiografia); /// explorarea
funcţională - explorarea cordului: E.K.G. de Repaus Şi de Effort , Monitorizarea Holter ; //
Explorările Aparatului Circulator: Oscilometria 3 studenti
11. Pregătirea, asistarea şi efectuarea explorărilor specifice ale bolnavilor cu afecţiuni ale
aparatului digestiv şi afecţiuni hepatobiliare – Alimentarea activă; pasiva; Tubajul nazogastric,
Spălătura gastric, Tubajul duodenal, paracenteza abdominal, biopsia hepatică, transit baritat,
esofagogastroduodenoscopie, colonoscopie, Îngrijirea pacientului colostomizat-schimbarea
pungii 3 studenti
12. Pregătirea, asistarea şi efectuarea explorărilor specifice ale bolnavilor cu afecţiuni ale
aparatului renal: renala simpla si urografia, ecografia aparatului renal, sondajul şi spălătura
vezicală, autosondajul, tipuri de sonde urinare; punctia renala/prostatica, explorarea
endoscopica; pregătirea preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie imediata, dializa (epurarea)
extrarenală . 3 studenti

4
13. Pregătirea, asistarea şi efectuarea explorărilor specifice ale bolnavilor cu afecţiuni ale
aparatului genital - Spălătura vaginală, curba menotermică şi ovulaţia, Tehnica general a
pansamentului; Examinarea endoscopică: histeroscopia şi colposcopia, Examinarea
radiologică–histerosalpingografia 3 studenti
14. Pregătirea, asistarea şi efectuarea explorărilor specifice ale bolnavilor cu afecţiuni endocrine
şi reumatismale - explorarea funcţională, examenul radiologic,/// Glicemia capilară, Testul
toleranţiei la glucoza orală (TTGO), Determinarea hemoglobinei glicozilate (glicata),
Administrarea insulinei, puncţia articulară, puncţia osoasă, , testarea mobilităţii articulare. 3
studenti
15. Pregătirea, asistarea şi efectuarea explorărilor specifice ale bolnavilor cu afecţiuni neurologice,
hematologice, anemii – Electroencefalografia, Electromiografia, Scorul Glasgow, examenul
radiologic al sistemului nervos central, teste de hemostază, anemie..si altele. . 3 studenti
16. Durerea: tehnici de evaluare şi îngrijiri; managementul durerii;
17. Îngrijirea pacientului cu afecţiuni multiple;
18. Îngrijiri în afecţiuni oftalmologice: Determinarea acuităţii vizuale; Tonometria oculară ;
Determinarea câmpului vizual ; Determinarea simţului cromatic 2 studenti
19. Îngrijiri în O.R.L.: Manevra Heimlich; Spălătura auriculară ; Teste auditive (audiometria) 2
studenti
20. Îngrijiri în afecţiuni chirurgicale: Tehnica generală a pansamentului; Ablaţia firelor de sutură
sau a agrafelor; Drenajul; Instrumentar chirurgical 2 studenti
21. Anamneza pacientului psihiatric: tehnici de examinare anamnestică şi obiectivă a pacientului:
aplicarea de scale de evaluare; investigaţii prin testare psihologică; jocuri de rol; protocoale şi
tehnici psihoterapeutice, tehnici de relaţionare 2 studenti
22. Ingrijirea pacientului cu afecţiuni multiple in ATI;
23. Ingrijirea bolnavilor critici ATI,
24. Ingrijiri paliative (pe diferite diagnostic oncologice);
25. Ingrijirea pacientului varstnic
26. Nursingul pacientului muribund;
27. Implementarea si evaluarea de catre asistentul medical a diferitelor chestionare (ex satisfactia
pacientului)
28. Îngrijirea pacientului cu durere acuta
29. Îngrijirea pacientului cu durere cronica
30. Protocoale si masuri de siguranta pt pacient in blocul operator
31. Îngrijirea specifică în hipoglicemie,
32. Îngrijirea specifică în cetoacidoza diabetica,
33. Îngrijirea specifică în obezitate, / sau malnutriție
34. Îngrijirea specifică în ulcer de gambă.

Bibliografie minimală – din fisa disciplinei

1. Florentina Bealcu, Minerva Claudia Ghinescu. Concepte și tehnici în nursing general.


Editura Etna, 2020, ISBN 978-973-1985-54-1
2. M.Ghinescu. Esenţialul în nursing comunitar - Principii de practică integrată. Editura
Renaissance Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-8922-30-3
3. Barbara Kuhn Timby - Fundamental Nursing Skills and Concepts - Wolters Kluwer
Health Lippicott Wiliams&Wilkis, 2009, ISBN 978-0-7817-7909-8
4. HelenC.Cox (Ed) Aplications cliniques des diagnostics infirmiers - De Boeck&larcier
2004, ISBN 2-8041-4596-4

5
5. M.CL.Guillemin, ChMichel, C.Paitrault, Fiches techiniques de soins - Ed. Lamarre,
2007, ISBN 2-7573-0047-4
6. Titircă L. Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corespunzătoare nevoilor
fundamentale, vol. I Editura: Viaţa Medicală Românească, 2008, ISBN 978-973-160-
009-3
7. NANDA Internațional, Inc. NURSING DIAGNOSES: Definitions & Classification
2018–2020, Eleventh Edition Edited by T. Heather Herdman, PhD, RN, FNI and
Shigemi Kamitsuru, PhD, RN, FNI, Thieme Publishers: New York, Stuttgart, Delhi,
Rio de Janeiro, ISBN 978-1-62623-929-6, Also available as an e-book: eISBN 978-1-
62623-930-2
8. http://www.nanda.org/
9. http://kb.nanda.org/article/AA-00266/0/What-is-the-difference-between-a-medical-
diagnosis-and-a-nursing-diagnosis-.html
10. Vasile Baghiu Teoria și practică Nursing. Volumul I, II. 50 de planuri de îngrijire pe
baza diagnosticelor NANDA-I, Editura: Viață Medicală Românească, 2017, ISBN 978-
973-160-105-2
11. Vasile Baghiu. Teoria și practică nursing. Vol III. Preocesul de îngrijire a pacientului.
Editura Cartea Medicală, 2019, ISBN 978-973-160-106-9;
12. Vasile Baghiu. Teoria și practică Nursing volumul IV - V. Tehnici Nursing și
administrarea medicamentelor - Editura Cartea Medicală, 2020, ISBN 5948489301230
13. Maria Dorina Paşca. Comunicarea în relaţia medic – pacient. Târgu-Mureş: University
Press, 2012, ISBN 978-973-169-177-0
14. Liliana Rogozea, Oglindă Tatiana. Tehnici și manopere pentru asistenții medicali, Ed.
Libris; 2017, ISBN 978-606-8814-43-8
15. Asociaţia de nursing. Proceduri de nursing – partea I, Ed. Ex Ponto Constanţa; 2007,
ISBN 978-973-644-702-2
16. Asociaţia de nursing. Proceduri de nursing – partea a II a. Ed. Ex Ponto Constanţa;
2009, ISBN 978-973-644-883-6
17. Carmen-Adella Sîrbu. Vademecum în cariera medicală. Editura Universitară,
Bucureşti, 2016, ISBN 978-606-28-0466-4
18. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al
asistentului medical din România din 09.07.2009 Monitorul Oficial nr. 560/august
2009, https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2013/10/HOTARARE-ADOPTARE-
COD-DE-ETICA.pdf
19. Titircă L. Dicţionar de termeni pentru asistenţi medicali. Viaţa Medicală Romanească
Bucureşti, 2008, ISBN: 978-973-160-004-8
20. Elizabeth A. Martin, Tany McFerran. Dicţionar de nursing. Editura All, 2011, ISBN:
978-973-571-919-7
21. Thierry Crouzet. Mâinile Curate Salvează Vieţi. (cc) by-nc-nd, 2014, ISBN-10:
1500984744, ISBN-13: 978-1500984748
https://www.spcin.ro/uploads/4/8/5/8/48586791/mainile_curate_salveaza_vieti.pdf
22. Decizia UE 945 din 22 iunie 2018 privind bolile transmisibile și problemele de sănătate
speciale conexe care trebuie să facă obiectul supravegherii epidemiologice, precum și
definițiile de caz relevante (include Definiţiile de caz utilizate pentru supravegherea
infecţiilor asociate asistenţei medicale)
https://www.cnscbt.ro/index.php/legistatie/960-decizia-ce-nr-945-din-22-iunie-2018-
def-caz-ro/file
23. Ordinul MS nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică
pentru asistenți medicali generaliști. https://www.oamr.ro/proceduri-de-practica-si-
protocoale-de-ingrijiri-pentru-asistentii-medicali-generalisti/

S-ar putea să vă placă și