Sunteți pe pagina 1din 10

Seminar_POC

1. Atenţie:
Fiecare echipă va lua spre rezolvare, în ordine, câte o aplicaţie. Astfel, echipa 1 va rezolva aplicaţiile 1
si 10, echipa 2 – aplicaţiile 2 si 11, etc (grupa 1)
Pentru că grupa 2 are 10 echipe, echipa 1 va rezolva aplicațiile 1 si 11, etc.
Rezolvaţi aplicaţiile pe o pagină pe care ulterior, la seminar, o veţi arăta colegilor.
Spor!!

1.O societate comercială achiziţionează o linie de producţie, cheltuielile legate de achiziţie fiind:
preţul de cumpărare 55.000 lei; costuri de montaj 10.000 lei; onorariile inginerilor care montează
linia 7.000 lei. Întreprinderea estimează că la terminarea producţiei va efectua cheltuieli cu
mutarea, demontarea şi restaurarea amplasamentului în valoare de 13.000 lei. Înainte ca activul să
atingă parametrii planificaţi s-au înregistrat pierderi din exploatare în valoare de 6.000 lei.
Determinati costul de achiziţie

- Pret de cumparare 55.000


- Costuri de montaj 10.000
- Onorariile inginerilor 7.000
- Cheltuieli cu demontarea, mutare si restaurarea amplasamentului 13.000

Pierderile initiale din exploatare efectuate înainte ca activul să atingă parametrii planificaţi sunt recunoscute
drept cheltuială a perioadei.

Cost achizitie: 85.000

2131 = % 85.000

404 72.000

1513 13.000

2. O societate comercială importă pe data de 31 decembrie anul N o instalaţie pentru extracţia


gazelor naturale, cheltuielile legate de achiziţie fiind: preţul de cumpărare 45.000 lei; taxa vamală
4.950lei; cheltuieli cu montajul 12.000lei; cheltuieli de desfacere 15.000lei; pierderi iniţiale din
exploatare înregistrate înainte ca activul să atingă parametrii planificaţi 7.000lei. Societatea
estimează că la terminarea extracţiei, respectiv în anul 7, cheltuielile cu demonarea şi mutarea
activului se vor ridica la 18.050 lei. Instalaţia este amortizată prin metoda accelarată în 5 ani. La
sfârşitul anului N+3 ea este vândută, preţul încasat 32.000 lei exclusiv TVA. Inregistrati achizitia,
amortizarea si vanzarea instalatiei

Cost de achizitie
Pret de cumparare 45.000
+ taxa vamala 4.950
+cheltuieli cu montajul 12.000
+cheltuieli estimate cu demontarea si mutarea activului 18.050

=Cost de achizitie 80.000

A. se inregistrează achiziţia instalaţiei


2131 = % 80.000
404 57.000
446 4.950
1513 18.050
Seminar_POC
B.
An Valoarea intrare Amortizarea Valoarea neta
imob. Anuala Cumulata contabila
1 80.000 40.000 40.000 40.000
2 80.000 10.000 50.000 30.000
3 80.000 10.000 60.000 20.000
4 80.000 10.000 70.000 10.000
5 80.000 10.000 80.000 0

6811 = 2813 40.000 ( amortizarea in primul an)

6811 = 2813 10.000 ( amortizarea anuala in urmatorii 4 ani)

C. 461 = % 38.080

7583 32.000

4427 6.080

3. O întreprindere deţine un echipament tehnologic achiziţionat la 31 decembrie N la costul de


achiziţie este de 90.000 de lei. Conducerea estimează durata de utilitate la 8 ani iar valoarea
reziduală la 10.000 de lei. Calculați amortizarea anuală dacă întreprinderea utilizează: metoda
degresivă

- costul de achiziţie este de 90.000 de lei


- durata de utilitate de 8 ani
- valoarea reziduală la 10.000 de lei
- cota linieara => cl=1/8*100 = 12.5%
- calculam cota degresiva utilizand coeficientul 2,deoarece durata de folosinta este
intre 5 si 10ani=> cd = 12.5% * 2 = 25%
- Calculam amortizarea primului an
Amortizarea = valoarea amortizabila * rata amortizari degresve
Valoarea amortizabila = valoarea de intrare – valoarea reziduala 90.000-10.000=
80.000
A1 = 80.000*25% =20.000
An 2 :
Al= 60.000/7 ani = 8.571.43
Ad = 60.000* 25%= 15.000
Seminar_POC
Ad > Al => Ad= 15.000
An 3
Al = 45.000/ 6 ani = 7.500
Ad = 45.000* 25% = 11.250
Ad> Al => Ad=11.250
An 4
Al = 33.750*5ani= 6.750
Ad = 33.750*25%= 8 437.5
Ad>Al=> Ad=8.437.8
An 5
Al= 25312.5/4ani=6.328.13
Ad=2512.5*25%=6.328.13
Pt ca Al=Ad => pt urmatori 4 ani Al = 6.328.13

461= %
7583 10.000(valoare reziduala)
4427

4. La 31.12.N compania QW avea o clădire care a costat 1.600.000 lei la 01.01.N-10. Clădirea a fost
amortizată liniar cu 2% pe an. La 31.12.2006 a fost efectuată o reevaluare şi noua valoare rezultată
de 2.000.000 a fost înregistrată în contabilitate. La data reevaluării durata rămasă de viaţă este de
40 de ani. În urma reevaluării, arătaţi care este mărimea cheltuielii cu amortizarea pentru anul
încheiat la 31.dec. N+1 şi care este mărimea rezervei din reevaluare înregistrată la 31. dec. N?
Comentaţi impactul reevaluării activelor asupra situaţiilor financiare.

Val bruta =1.600.000 (N)

Amortizare anuala = 32.000/an (2%/an)

Anul N

Ac= 32.000 x 10 = 320.000

Val justa = 2.000.000

Val contabila neta = 1.600.000 - 320.000 = 1.280.000

Se compara Valoare justa cu Valoarea neta contabila


Seminar_POC
Val Justa > Val neta contabila =>

Crestere de valoare = 2.000.000 - 1,280.000 = 720.000

Anul N+1

Val bruta = 2.000.000

Durata de utilizare ramasa = 40 ani

Amortizarea = Val amortizabila/durata utilizare ramasa

Amortizare anuala = 2.000.000/40 = 50.000

Cheltuilei cu Amortizarea N+1 = 50.000

Rezerve din reevaluare N = 720.000

In urma reevaluarii de la data de 31.12.N, cladirea a avut o valoare justa mai mare decat cea initiala, ceea ce
rezulta intr-o creste de valoare. In anul N+1 in contul de profit si pierdere cheltuielile cu amortizarile vor fi mai
mari cu 18.000 lei (50.000-32.000, ceea ce inseamna o diminuare de rezultat cu aceeasi suma).

5. În exerciţiul N se efectuează reparaţia capitală a unui echipament tehnologic al întreprinderii.


Costul reparaţiei este de 70.000 de lei şi este format din:
-cheltuieli cu consumurile materiale 20.000 de lei;
-cheltuieli cu salariile 30.000 de lei;
-cheltuieli cu amortizarea 15.000 de lei;
-cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 5.000 de lei;
Expertiza tehnică atestă o creştere a duratei de utilitate a echipamentului cu 3 ani.

Cheltuielile cu reparatia se capitalizeaza.

213=302 20.000
213=421 30.000
213=2813 15.000
213=401 5000

6. O întreprindere deţine un echipament tehnologic achiziţionat la 1 iunie N la costul de achiziţie


este de 90.000 de lei. Conducerea estimează durata de utilitate la 8 ani iar valoarea reziduală la
10.000 de lei.
Calculați amortizarea anuală dacă întreprinderea utilizează: metoda liniară

Valoarea amortizabila= Costul de achizitie – Valoarea reziduala


Valoarea amortizabila= 90.000 - 10.000 = 80.000

Valoarea amortizabila 80.000


Amortizarea anuala = = 8 = 10.000
Durata de utilitate
Seminar_POC

7. O întreprindere deţine un echipament tehnologic achiziţionat la 10 ianuarie N la costul de


achiziţie este de 90.000 de lei. Conducerea estimează durata de utilitate la 8 ani iar valoarea
reziduală la 10.000 de lei.
Calculați amortizarea anuală dacă întreprinderea utilizează: metoda accelerată

Val amortizabila = 90.000-10.000 = 80.000

Amortizare accelerate in primul an:

A1 = 80.000*50% = 40.000

Amortizarea anilor ramasi:

Al an2-an8 = 40.000/7 = 5.714,28571

8. O întreprindere deţine un echipament tehnologic achiziţionat la 21 decembrie N la costul de


achiziţie este de 90.000 de lei. Conducerea estimează durata de utilitate la 8 ani iar valoarea
reziduală la 10.000 de lei. Echipamentul este utilizat pentru obtinerea produsului H, astfel: an 1 –
12.000 buc, an 2- 9.500 buc, an 3 – 13.500 buc, an 4 – 14.200 buc, an 5 – 15.000 buc, an 6 – 14.500
buc, an 7 – 13.000 bus si an 8 – 11.500 buc. Calculați amortizarea anuală dacă întreprinderea
utilizează: volumul productiei

9. Societatea ALFA S.A. achiziţionează pe data de 5 august anul N un utilaj: durata de viaţă utilă 5
ani, costul de achiziţie 187.500 lei, amortizare liniara. Pe data de 1 ianuarie anul N+2, în vederea
creşterii capacităţii de producţie a acestuia, utilajul este modernizat prin înlocuirea unei
componente în valoare de 5.000 lei, modificare care conduce la creşterea duratei de viaţă utilă
rămasă la 6 ani. Calculați amortizarea

10. O întreprindere deţine un utilaj industrial care are un cost de achiziţie de 20.000.000 lei şi este
amortizabil pe o durată de 5 ani în regim linear, începând cu 1.01.N. La data punerii în funcţiune a
bunului, managerii firmei estimează că acesta va putea fi vândut la finele duratei de viaţă la un preţ
de 20.000 lei şi vor fi efectuate cheltuieli cu cesiunea bunului de 4000 lei. Calculați amortizarea
a) Metoda liniară

Anul V.i. Am/an Am cumul Val rămasă

N 20.000.000 4.000.000 4.000.000 16.000.000

N+1 20.000.000 4.000.000 8.000.000 12.000.000

N+2 20.000.000 4.000.000 12.000.000 8.000.000

N+3 20.000.000 4.000.000 16.000.000 4.000.000

N+4 20.000.000 4.000.000 20.000.000 0

11. Dispuneţi de următoarele date legate de o instalaţie: în urma unei prime reevaluări s-a
înregistrat o diferenţă pozitivă egală cu 9.000 lei; în urma celei de a doua reevaluări s-a înregistrat
Seminar_POC
o diferenţă negativă egală cu 11.000 lei; în urma celei de a treia reevaluări s-a înregistrat o
diferenţă pozitivă egală cu 6.000 lei. Care sunt inregistrarile din contabilitate facute cu ocazia celei
de a 3-a reevaluari?

R1. 105 = +9000

R2. 105= -9.000 , 6552=2.000

R3. 7552=2.000 105=+4.000

Reevaluarea prin cresterea valorii nete

2131 = % 6.000

755 2.000

105 4.000

12. În anul N o societate A achiziţionează de la o altă societate B o linie tehnologică pentru extracţia
petrolului. Cheltuielile legate de achiziţie sunt: preţul de cumpărare 72.000 lei; taxa vamală 6.600
lei; cheltuieli cu punerea în funcţiune 32.000 lei; întreprinderea estimează că la terminarea
extracţiei costurile cu demontarea şi mutarea linei recunoscute printr-un provizion pentru riscuri şi
cheltuieli se ridică la 9.000 lei; cheltuieli cu reclama 6.000 lei; pierderi iniţiale din exploatare
înregistrate înainte ca activul să atingă parametrii planificaţi 7.000 lei; reducere comercială primită
2.000 lei. Determinati costul de achiziţie

Costul de achiziție :
Preț de cumpărare 72.000
+ taxă vamală 6.600
+cheltuieli cu punerea în funcțiune 32.000
+cheltuieli estimate cu montarea, demontarea liniei 9.000
- Reducere comecială primită 2.000

= cost de achiziție 117.600

Pierderile initiale din exploatare efectuate înainte ca activul să atingă parametrii planificaţi sunt
recunoscute drept cheltuială a perioadei.

13. Două societatii A si B, schimbă între ele mijloacele de transport pe care le detin. Cunoastem:

Societatea A Societatea B
Valoare de intrare = 80.000 lei Valoare de intrare = 90.000 lei
Amortizare înregistrată în contabilitate = 20.000 Amortizare înregistrată în contabilitate = 18.000
lei lei
Valoarea justă = 66.000 lei Valoarea justă = 74.000 lei

Societatea A
:Intreprinderea va achita suma de 8.000lei pentru a compensa diferenta
-anularea amortizării cumulate a autoturismului cedat 20.000lei
Seminar_POC
- scăderea valorii autoturismului cu suma 6.000lei (80.000-74.000) si creste venitul din cedarea
activelor cu suma de 6.000
2813A = % 20.000
2131A 6.000 ( 80.000-74000)

7583 14.000 (diferenta de valoare =val justa a bunului primit – valoarea neta a bunului
cedat =>74.000-(80.000-20.000)

14. Dispuneţi de următoarele date legate de o instalaţie: cost de achiziţie 50.000 lei; durata de viaţă
utilă 10 ani; metoda de amortizare liniară. Prima reevaluare are loc după 3 ani, valoare justă
42.000 lei. A doua reevaluare are loc după 3 ani de la prima, valoare justă 16.000 lei. Sa se
inregistreze in contabilitate cele 2 reevaluari

Reevaluarea se face la valoare neta

Prima reevaluare dupa 3 ani:

Val bruta.(cost initial) 50.000

Amortizarea anuala 50.000/10ani 5.000

Amortizarea cumulate (5.000*3) 15.000

Valoarea contabila neta 35.000

Valoarea justa 42.000

Valoarea justa este mai mare decat valoare neta contabila, rezulta o crestere a valorii activului.

Cresterea de valoare 42.000 - 35.000 = 7.000

Se elimina valoarea amortizarii in vederea aducerii imobilizarii la valoarea ramasa.

2813=2131 15.000

Rezulta in contul 2131 ramane valoarea neta contabila.

2131=1058 7.000

Valoarea reevaluata 42.000

Durata de utilizare ramasa 10-3=7

Amortizarea anuala 42.000/7 = 6.000

6811=2813 6.000
Seminar_POC
A doua reevaluare dupa 3 ani de la prima reevaluare:

Valoarea bruta 42.000

Amortizarea anuala 6.000

Amortizarea cumulate pe 3 ani (6.000*3) 18.000

Valoarea neta contabila 42.000-18.000 24.000

Valoarea justa 16.000

Valoarea justa este mai mica decat valoarea neta contabila, rezulta o depreciere .

Descrestere de valoare : 18.000 -24.000= -6.000

2813=2131 18.000

1058=2131 6.000

15. Intreprinderea A schimba un echipament F care are o valoare justa de: 23.000 lei cu o instalatie
K a intreprinderii B, evaluata la valoarea justa de 25.000 lei (imobilizarile sunt de natura diferita).
Echipamentul F are o valoare de intrare de 50.000 lei si o amortizare cumulata de 30.000 lei. Se
achita 2.000 lei

Cedez 213F
Vj=23.000
Vi=50.000
Ac=-30.000
Plata=2.000

Primesc 213K
Vj=25.000

55.000 % = % 55.000
30.000 281F 213F 50.000
25.000 213K 5121 2.000
7583 3.000

16. Intreprinderea A schimba un echipament F care are o valoare justa de: 15.000 lei, cu o instalatie
K a intreprinderii B, evaluata la valoarea justa de 25.000 lei (imobilizarile sunt de natura diferita).
Echipamentul A are o valoare de intrare de 50.000 lei si o amortizare cumulata de 30.000 lei. Se
convine plata sumei de 10.000 lei

1. Anularea amortizarii cumulate cu suma de 30.000 lei.


2. Scaderea valorii echipamentului cu 25.000 (adica Vi- Val. justa instalatie = 50.000-25.000)
Inregistrarea cheltuielilor din cedarea activelor cu 5.000,adica 25.000-( 10.000 + 20.000)]

60.000 % = % 60.000
Seminar_POC
30.000 2813F 2131F 50.000
25.000 2131K 5121 10.000
5.000 6583

17. Intreprinderea A schimba un echipament F care are o valoare justa de: 26.000 lei, cu o instalatie
K a intreprinderii B, evaluata la valoarea justa de 25.000 lei (imobilizarile sunt de natura diferita).
Echipamentul A are o valoare de intrare de 50.000 lei si o amortizare cumulata de 30.000 lei. Se
convine incasarea sumei de 1.000 lei

Cedam 213 F

Vj F = 26.000

Vi F = 50.000

Amortizare cumulata = 30.000

Incasare = 1.000

Primim 213 K

Vj = 25.000

56.000 % = % 56.000

30.000 2813 F 213 F 50.000

25.000 213 K

1.000 5121 7583 6.000

18. Conducerea unei întreprinderi decide să reevalueze construcţiile sale. Activele în cauză au fost
achiziţionate la un cost de 80.000 lei şi sunt amortizate pentru suma de 20.000 lei. Valoarea justă a
construcţiilor determinată de experţi este de 90.000 lei. Să se contabilizeze operaţia de reevaluare
ştiind că, în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizări corporale”, se foloseşte ca procedeu de
reevaluare reevaluarea simultană a valorilor brute şi a amortizărilor cumulate.

19. Se reevaluează pentru prima dată o clădire care are valoarea de intrare de 300.000 lei, iar
valoarea justă de 150.500 lei. Amortizarea cumulată a clădirii la data reevaluării este de 100.000 lei.
Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii, dacă se utilizează procedeul reevaluării valorii
rămase.

20. La 30.06.N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziţie fără TVA
de 10.000 lei, TVA 19%. Acest mijloc de transport este supus unui regim de amortizare linear, în
funcţie de o durată normală de utilizare de 5 ani.
La 31.12.N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la 10.500 lei (valoarea netă reevaluată).
Să se facă înregistrările contabile pentru:
1. achiziţionarea mijlocului de transport şi amortizarea pentru anul N;
Seminar_POC
 Înregistrarea achiziției utilajului, la prețul de 10.000 lei, TVA 19%:
% = 404 11.900 lei
2133 „Furnizori de imobilizări” 10.000 lei

4426     1.900 lei


„TVA deductibilă”

A=10.000/5=2.000
 amortizarea pentru anul N
6811 = 2813 2.000
Chelt. De expl. Amort. Mijl. fixe
Privind amort.
imobilizarilor

2. amortizarea pentru anul N+1 şi reevaluarea pentru anul N+1 prin metoda reevaluării
valorii rămase.
Situația înaintea Situația după
Indicatori
reevaluării reevaluare
Valoare contabilă brută 10.000 10.500
Amortizare contabilă cumulată (N și N+1)   4.000             0
Valoare contabilă netă la 31.12.N+1   6.000 10.500

2813 = 2133 4.000

2133 = 1052 6.000


Rez din reev.
Imob. corporale

Înainte de reevaluare Reevaluare După reevaluare Diferențe

Valoare contabilă (VC = VCB – AC) 8.000 Înlocuire cu VJ (VJ=) 10.500 2.500

Valoare contabilă brută (VCB) 10.000 Înlocuire cu VJ (VJ=) 10.500 500

Amortizare cumulată (AC) 2.000 Eliminare 0 -12.000

S-ar putea să vă placă și