Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA DE

ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Bratovoești


DATA: 29.11.2016
CLASA: pregătitoare
PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar Boborel Maria - Antoaneta
ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii
DISCIPLINA: Muzică și mișcare
UNITATEA TEMATICĂ: “Iarna veselă”
SUBIECTUL:Melodia - Genuri muzicale: Folclorul copiilor; Cântecul : Țara mea
FORMA DE REALIZARE : activitate integrată (MM, CLR, DP, AVAP)
TIPUL LECŢIEI: exersare de capacități
COMPETENȚE SPECIFICE:
MM:
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-La, cu o structură ritmico-melodică
asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
COMPETENȚE INTEGRATE SPECIFICE:
CLR
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
DP
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare
AVAP
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
a) cognitive:
Oc1 - să execute cât mai corect exerciţiile de respiraţie, de dicţie, ritmice şi de tactarea duratei sunetelor
muzicale;
Oc2 - să interpreteze cât mai corect cântecele în cor, pe grupe cu solist şi cor;
Oc3 - să asocieze textul cântecelor interpretate cu mişcări sugestive corespunzătoare, în ritmul melodiei;
Oc4 - să se acompanieze corect cu ajutorul mişcărilor de percuţie corporală şi a jucăriilor muzicale;
Oc5 - să își exprime impresia față de muzica audiată prin limbaj oral,în scris sau prin desen
b) psiho - motorii:
OPM1 - să păstreze poziția și respirația corectă în timpul cântatului.
OPM2 – să-și dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învăţătoare;
c)afectiv- atitudinale:
OA1 - să participe activ în desfășurarea scenariului didactic;
OA2 - să dezvolte atitudinii positive față de colegi și lecție pe toată durata orei
RESURSE : umane -20 elevi
temporale- 45 minute
STRATEGII DIDACTICE:
a ) Metode și pocedee: conversatia euristică, explicația, exercițiul, munca independentă, munca în echipă,
turul galeriei,jocul didactic,
b) Mijloace didactice: fișă de lucru, laptop, Cd, Harta Romaniei
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
d) Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale
BIBLIOGRAFIE:
 ***Curriculum Naţional- Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.N., 2013;
 ***Suport de curs “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor
cheie la şcolarii mici “ – 2012;
 Marian Palade, Dorin Şcheiul: „Hai la joac-afară!” – culegere de cântece, jocuri şi numărători
muzicale pentru preşcolari şi şcolari mici”, Editura „George Tofan”, Suceava, 2006;
 Avram Florea: „Educaţia muzicală şi didactica muzicii”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Proiectul
pentru Învăţământul Rural, 2007
Momente le C. s. OB. Elemente de conţinut Metode Mijloace Forme de Evaluare
lecţiei organizare
1. Moment - Se asigură un climat educaţional favorabil.
organizatoric - Reamintesc poziţia corectă de cânt (spatele
(1min.) drept, lipit de spătar, picioarele pe podea,
mâinile pe bancă).

2. Discuţii CLR OC5 Conversaţie introductivă: Conversaţia Frontal Capacitatea


pregătitoare 2.3 - Pentru ce oră ne-am pregătit? euristică de a
( 5 min) - Ce facem la ora de muzică și mișcare? răspunde la
- Ce este cântecul? întrebări
- Ce fel de cântece cunoaşteţi?
- De ce cântă oamenii? Cu ce cântă ei?
- Cu ce mai cântă oamenii în afară de vocea
lor?
- Ce credeţi că vom face astăzi la ora de
educaţie muzicală?
- Ce trebuie să facem pentru a putea cânta
bine şi frumos?
3.Pregătirea MM OC1 Exerciţii de respiraţie Conversația Frontal Observarea
vocală 2.1 OPM1 Se vor realiza exerciţii prevocale de Demonstrația sistematică
( 5 min) OA1 respiraţie şi dicţie: Exercițiul a comporta-
OA2 - Oftatul (offff!) – înainte de a inspira se scoate Jocul didactic mentului
aerul din plămâni muzical elevilor
-„Stingeţi toate lumânările de pe tort”- Proba orală
inspiraţie puternică şi expiraţie forţată, prin
scoaterea a tot aerul din plămâni;
3. „Suflăm să răcim ceaiul fierbinte!”–
inspiraţie lungă, profundă şi expiraţie controlată,
cu buzele apropiate;
- Bătaia vântului (vjjjj) – inspiraţie amplă şi
expiraţie lungă
Demonstrez exerciţiul de respiraţie pe versurile:
„Nasul sus cu toţii,
Capul înclinat,
Respirăm acuma
Aerul curat.”
- inspir profund 1, 2;
- expir lent, gradat 3, 4, 5, 6.
Repet exerciţiul împreună cu copiii de 2 – 3
ori.
- Joc didactic muzical – Ce frumos miroase
floarea! – inspiră nazal şi expiră bucal pe