Sunteți pe pagina 1din 2

TESTE ŞI ÎNTREBĂRI PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR

Capitolul 4 – Fierul și aliajele fier-carbon –– (partea II – fonte albe)

1) Descompunerea, la o temperatură constantă, a unei soluții solide de o anumită compoziție,


rezultând un amestec mecanic de două faze solide, se numește transformare:
a) eutectică;
b) peritectică;
c) eutectoidă.

2) Transformarea eutectoidă se definește ca fiind:


a) transformarea care constă în reacția feritei cu lichidul;
b) transformarea care constă în descompunerea izotermă a fazei lichide şi formarea unui
amestec mecanic de austenită şi cementită primară, amestec mecanic numit ledeburită;
c) transformarea care constă în descompunerea izotermă a austenitei şi formarea unui
amestec mecanic de ferită şi cementită secundară, amestec mecanic numit perlită.

3) Transformarea eutectică se definește ca fiind:


a) transformarea care constă în reacția feritei cu lichidul;
b) transformarea care constă în descompunerea izotermă a fazei lichide şi formarea unui
amestec mecanic de austenită şi cementită primară, amestec mecanic numit ledeburită;
c) transformarea care constă în descompunerea izotermă a austenitei şi formarea unui
amestec mecanic de ferită şi cementită secundară, amestec mecanic numit perlită.

4) Care dintre următoarele reacții este de tip eutectic:


a) L → ( A + Ce I ); (Ce I - cementită primară, Ce II - cementită secundară, L - lichid)
b) A → ( F + Ce II );
c) ( F + Ce II ) → A.

5) În ce puncte ale diagramei Fe-Fe3C au loc transformările eutectică şi, respectiv, eutectoidă?
a) E şi, respectiv, C;
b) C şi, respectiv, S;
c) P şi, respectiv, S.

6) Amestecul mecanic format din ferită (F) şi cementită secundară (CeII) se numește:
a) ledeburită (Le);
b) perlită (P);
c) austenită (A).

7) În funcție de conținutul de carbon în raport cu punctele diagramei de echilibru Fe-Fe3C, oțelurile


se împart în următoarele categorii (în ordinea crescătoare a conținutului de carbon):
a) hipoeutectice, eutectice şi hipereutectice;
b) hipoeutectice, eutectoide şi hipereutectoide;
c) hipoeutectoide, eutectoide şi hipereutectoide.

8) În funcție de conținutul de carbon în raport cu punctele diagramei de echilibru Fe-Fe3C, fontele


albe se împart în următoarele categorii (în ordinea crescătoare a conținutului de carbon:
a) hipoeutectoide, eutectice şi hipereutectoide;
b) hipoeutectice, eutectoide şi hipereutectice;
c) hipoeutectice, eutectice şi hipereutectice.

9) Dintre următoarele faze constitutive ale aliajelor Fe-C, care are cea mai mare duritate?
a) austenita (A);
b) ferita (F);
c) cementita (Ce).

10) Din ce este formată structura metalografică (de echilibru) a unui oțel carbon cu 1,2%C?
a) ferită (F) + perlită (P) în rețea;
b) perlită (P) + cementită secundară (CeII) în reţea continuă;
c) perlită (P) + ferită (F) în reţea discontinuă.

11) Care dintre elementele chimice însoțitoare din oțelurile nealiate, determină (în această ordine):
fragilitatea la roșu, fibrajul, îmbătrânirea?
a) S, P, N;
b) P, N, S;
c) N, P, S.

S-ar putea să vă placă și