Sunteți pe pagina 1din 1

Z/fAPRoB

Svetlana Nicolaescu
Secretar de Stat
Ministerul Sdn6tdfii
Data:06.01,2022

Lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a infec(iei


CovrD-19, pentru care se solicitd
prezentarca rezultatului negativ al unui test RT-PCR
la traversarea f:rontierei de staipe sensul de intrare in
Republica Moldova

1. Andona 34. Insulele Feroe


2. Anguilla 35. Insulele Turks gi Caicos
J. Argentina 36. Insulele Virgine Britanice
4. Aruba 37. lrlanda
5. Australia 38. Islanda
6. Austria 39. Israel
7. Bahamas 40. Italia
8. Barbados 41. Letonia
9. Belgia 42. Liban
10. Belize 43. Liechtenstein
11 Bermude 44. Lituania
12. Bolivia 45. Luxembure
13. Bonaire Sint Eustatius qi Saba 46. Malta
T4, Botswana 47. Marea Britanie gi Irlanda de Nord
15. Canada 48. Monaco
t6. Capul Verde 49. Montserrat
17. Cehia 50. Muntenegru
18. Cipru 51. Norvesia
19. Croafia 52. Oceania
20. Curacao 53. Olanda
2l Danemarca 54. Portusalia
22. Dominica 55. Saint Kitts qi Nevis Federatia
23. Elvefia 56. San Marino
24. Estonia 57, Seychelles
25. Finlanda 58. Slovacia
26. Franta 59. Slovenia
27. Georgia 60. lpqiu
28. Gibraltar 61. Statele Unite ale Americii
29. Grecia 62. Suedia
30. Grenada 63. Surinam
3l Groenlanda 64. Turcia
32. Insula Man 65. Uruguay
33. Insulele Cayman

Lista este elaborati in conformitate cu p.10, Anexa I din Hotdrdrea


nr. 62 din 22.0g.2021a Comisiei Nafionale
Extraordinare de Sdnitate publici;
Lista se actualizeaz'o dat6 la 7 zileinziuadevineri qi intrd in vigoare
dinziuade luni a s6pt6m6nii viitoare;
Lista se publicd pe pagina web a MAEIE, MAI, MS qi eNsr in zlua
aprobdrii;
Indicatorul aplicat este inciden{a cumulativI pentru ultimele 7 zile
a cazurilor de infec{ie cu SARS-cov-2 > 350 la 100.000 popula{ie.