Sunteți pe pagina 1din 2

Teză – semestrul I, anul școlar 2021-2022

 Se acordă zece puncte din oficiu.


SUBIECTUL I. Pe foaia de teză încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect 30 puncte
5p 1. Fie mulţimea A={x x ℕ , 2 < x  3}. Elementele mulțimii sunt:
a) {3} b) {2,3,4,5,6,7,8,9} c) {5,6,7,8,9} d) {2,3}
5p 2. Cel mai mare număr întreg din intervalul  3; 6  0; 9 este egal cu ...
a) 9 b) 0 c) 6 d) 5
5p 3. Determinați mulțimea B={x x ℝ , 1 <2 x +1  9} ca interval de numere reale...
a) (1; 3 b) (0;4 c) (1; 4 d) (0; 3
5p 4. Rezultatul calculului (3 x  2 ) 2 este egal cu ...
2
a) 9 x 2  3x  2 b) 9 x 2  2 c) 9x 2  6 2 x  2 d) 3x 2  12 x  4
5p 5. Expresia algebrică E ( x)  4(2 x 2  1)  (4 x  1)7( x  4)  3( x  9) este divizibilă cu ...
a) 4 b) 2 c) 5 d) 3
5p 6. Forma descompusă a expresiei algebrice E ( x)  x 2  5x  6 este egală cu...
a) ( x  1)( x  5) b) ( x  1)( x  6) c) ( x  1)( x  5) d) ( x  2)( x  3)

SUBIECTUL II. Pe foaia de teză încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect 30 puncte
5p 1. În figura alăturată este reprezentată o piramidă triunghiulară
regulată SABC. Elementul SM se numește ...
a) muchie laterala
b) latura bazei
c) înălțimea piramidei
d) apotema piramidei

5p 2. În figura alăturată sunt reprezentate dreptele a∥b. Măsura


unghului format de cele două drepte este egal cu …
a) 00
b) 900
c) 450
d) 300

5p 3. Desfășurarea suprafetei laterale a unui cilindru este ….


a) un cerc
b) un triunghi
c) un con
d) un dreptunghi
Rprezentați prin desen raspunsul ales.
5p 4. În figura alăturată este reprezentat un cub ABCDA`B`C`D`
unde AC∩BD={O}și A`C∩B`D`={O`}. Măsura unghiului
format de OB cu A`O` este de …

a) 300
b) 900
c) 600
d) 450
5p 5. În figura alăturată avem un plan α, A α, B  α, BB`┴α,
B` α. Dacă AB=4 cm și < (AB, α)=450 atunci AB` este
egal cu …

a) 2 2 cm
b) 4 cm
c) 4 2 cm
d) 2 cm

5p 6. În figura alăturată este reprezentat un cub ABCDEFGH.


Perechea de plane paralele este …

a) (ABC) și (BCF)
b) (ADH) și (BCG)
c) (ABH) și (CDE)
d) (AFG) și (BCG)

SUBIECTUL III. Pe foaia de teză scrieți rezolvările complete 30 puncte


15p 1. Fie expresia E ( x)  x3x  1  x  2  x  1  5 , xℝ.
2 2

5p a) Să se arate că E ( x)  x 2  3x , pentru orice număr real x


b) Calculați E (3)  E (2)  E (1)  .
2
5p
5p c) Demonstrați că E (n) este număr natural par, oricare ar fi n număr natural .

15p 2. Fie ABCDA`B`C`D` o prismă patrulateră regulată cu AB = 6 cm și AA` = 6 2 cm și

AC∩BD={O}.
5p a) Arătați că patrulaterul ACC`A` este pătrat.
5p b) Aflați măsura unghiului format de dreptele A`C` și BB`.
5p c) Demonstrați că dreapta C`O este paralelă cu
planul (AB`D`).