Sunteți pe pagina 1din 3

Controlul calitatii

1. Introducere

Organizarea pe baze stiintifice a controlului de calitate necesita o buna


pregatire tehnica a realizarii lui prin elaborarea tehnologiei de control tehnic si
proiectarea , executarea echipamentului de control.
Elaborarea tehnologiei de control tehnic pentru un anumit produs necesita
precizarea tuturor operatiilor de control tehnic care trebuie efectuate ,
succesiunea lor , elementele care trebuie controlate , punctele unde se va
efectua controlul metodele cele mai potrivite de efectuare a controlului precum si
mijloacele tehnice care trebuie folosite pentru realizarea unui control eficient.
Organizarea moderna a controlului calitatii necesita extinderea
mecanizarii si a automatizarii acestuia precum si folosirea celor mai noi realizari
ale stiintei si tehnicii in acest scop.O extindere tot mai mare o capata in conditiile
actuale organizarea unui control activ al calitatii produselor , integrat in procesul
tehnologic , care sa asigure conducerea si controlul procesului tehnologic cu
ajutorul instalatiilor automate de control
Efectuarea controlului de calitate se realizeaza pe baza documentelor
tehnice , normative care definesc calitatea produselor industriale.Documentele
tehnice care definesc calitatea produselor industriale sunt standardele , normele
tehnice interne , caietele de sarcini.In cadrul acestora se stabilesc conditiile
tehnice de calitate , constructive , functionale si de fiabilitate , regulile si metodele
de verificare a calitatii , prescriptiile speciale de ambalare , marcare , depozitare
si transport ale tuturor produselor precum si regulile de protectie specifice
conditiilor de clima si mediu ale tarilor in care urmeaza a fi expediate.Pentru
masini , utilaje si instalatii precum si pentru alte bunuri de folosinta indelungata
se intocmeste o Carte tehnica care cuprinde descrierea , parametrii , domeniile
de utilizare ,modul de intretinere si conditiile de pastrare a acestuia , perioadele
de revizie tehnica , precum si alte date privind functionarea la parametrii
proiectati a produsului.
2. Sisteme de management al calitatii
Operatiile de control trebuie efectuate in cadrul unui sistem bine
organizat , subordonat conditiilor concrete de desfasurare a procesului de
productie.
In tarile dezvoltate , puternic industrializate s-au dezvoltat si implementat
sisteme de management al calitatii.Analizand evolutia sistemelor calitatii din
punct de vedere al modului de abordare si gestionare a calitatii si a complexitatii
si eficientei acestora se poate face urmatoarea clasificare :
a) sistem al calitatii prin inspectia finala
b) sistem al calitatii prin controlul calitatii
c) sistem al calitatii prin asigurarea calitatii
d) sistem al calitatii totale
Sistemul calitatii prin inspectia finala a produsului are dezavantajul ca
stabilirea calitatii se face tardiv , doar dupa ce produsul finit a iesit din instalatia
sau linia de prelucrare , adica atunci cand produsul este fie bun , fie trebuie
eliminat si considerat rebut.Este un sistem costisitor , ineficient si depasit.
Sistemul calitatii prin controlul calitatii reprezinta un progres fata de
sistemul calitatii prin inspectia finala , deoarece introduce verificari ale calitatii si
in timpul procesului de fabricatie.Acest sistem are insa limitele de a aborda , de
regula , exclusiv faza de productie , adica de realizare a procesarii sau prelucrarii
materialelor prime pentru a obtine produsul finit.
Sistemul calitatii prin controlul calitatii se practica inca , pe scara larga , in
multe intreprinderi din multe tari , inclusiv in tara noastra.
Aplicarea si in continuare a acestui tip de sistem al calitatii fara a fi
completat cu celelalte elemente necesare ale sistemelor moderne de
managementul calitatii reprezinta un handicap din ce in ce mai greu de depasit ,
in conditiile concurentiale ale pietei.
Sistemul calitatii prin asigurarea calitatii are ca baza conceptul de
“asigurare a calitatii” si pe langa activitatea de productie a intreprinderii
respective se au in vedere si alte activitati care au implicatii directe asupra
calitatii produselor , respectiv marketingul , cercetarea stiintifica , proiectarea ,
aprovizionarea , desfacerea si serviciile post-vanzare acordate clientului.Acest
sistem de managementul calitatii este aplicat pe scara larga in foarte multe
intreprinderi din diverse tari , inclusiv in Romania dar si in unele intreprinderi din
tarile dezvoltate tehnologic.
Sistemul calitatii totale are la baza conceptul de “spirala a calitatii” care
exprima permanenta atentie acordata cerintelor clientului si pietei.Conceptul de
“spirala a calitatii” conduce la acceptarea unei durate de viata a produsului la
sfarsitul careia organizatia trebuie sa aiba deja pregatit si sa lanseze un alt
produs solicitat.Este cel mai modern si eficient sistem de managementul calitatii
deoarece abordeaza toate activitatile dintr-o organizatie ca pe niste procese si le
considera responsabile pentru calitate pe toate acestea.In acest fel
managementul calitatii totale ia in considerare toate procesele distincte dintr-o
organizatie :
• marketingul
• cercetarea stiintifica si inovarea
• proiectarea si transferul tehnologic
• aprovizionarea
• productia (fabricarea de produse sau prestarea de servicii)
• desfacerea-vanzarea
• asistenta sau service-ul
• controlul si asigurarea calitatii
• activitatea contabila – financiara
• activitatea de resurse umane
In schema de mai jos sunt redate cele patru categorii de sisteme ale
calitatii , precum si modul in care acestea au evoluat in timp.