Sunteți pe pagina 1din 20

TEMA ANUALĂ:

,,CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT ?’’


TEMA SĂPTĂMÂNII:
„VIEŢUITOARELE PĂDURII”

EDUCATOARE:
GRUPA
GRĂDINIŢA

GRUPA :
TEMA ANUALĂ : ,,CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI, PE PĂMÂNT ?’’
SUBTEMA : „Vieţuitoarele pădurii”
TEMA ACTIVITĂŢII : „Micii exploratori”
TIPUL ACTIVITĂŢII : Consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

I. ADP: ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


Întâlnirea de dimineaţă cu tema : “Aş vrea să fiu pentru o zi animalul …”
Tranziţii:” “Bat din palme …”
II. ALA 1 : JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE :
Bibliotecă: „Cărticica mea cu animale sălbatice”
Construcţii : ,, Adăposturi pentru animale”
Artă :,, Animalul meu preferat’’-colorare respectând conturul

III. ADE : ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


Domeniul ştiinţă( activitate matematică) - ,,Ursuleţul cel isteţ ’’- joc didactic
Domeniul om şi societate (activitate practică) – “Ursuleţul Martinică”

IV. ALA 2 : JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE :


 ,,Ursul doarme’’ -joc distractiv
 ,,Cursa iepuraşilor’’ - concurs

I.Activități de dezvoltare personală( A.D.P.)

Întâlnirea de dimineaţǎ: „Aş vrea să fiu pentru o zi animalul ....”

Obiective operaţionale:

- Sǎ utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;


- Sǎ identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp, poziţia în
succesiunea zilelor sǎptǎmânii)
- Să manipuleze corect materialele specifice calendarului naturii dupa indrumari verbale;
- Să comunice impresii şi idei referitoare la tema propusă;

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia;


Mijloace şi materiale didactice: calendarul naturii,imagini cu animale sălbatice
Forma de organizare: Frontală
Strategia de evaluare: Formativă
Durata: 20 min.
Locul de desfăşurare: Sala de grupă
Bibliografie:
Ilie, E. (2016). Ziua buna incepe la intalnirea de dimineata. Bucuresti: Editura Tehno Art.
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă în cadrul căreia fiecare preşcolar va fi
aşezat în semicerc şi va povesti ce activităţi ar desfăşura dacă ar fi pentru o zi un animal sălbatic.
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi
membrii grupei. Educatoarea pentru a constitui un model de comportament, zâmbeşte, îi priveşte,
transmite căldură şi încurajare prin toate formele de comunicare – verbală şi nonverbală.
Educatoarea rosteşte următoarele versuri:

SALUTUL:
„Dimineaţa a sosit
La grădiniţă toţi copii au venit
În semicerc să ne aşezăm
Cu toţii să ne salutăm
A început o nouă zi
Bună dimineaţa, copii!”
,,Bună dimineaţa!”-copiii se vor saluta în sensul acelor de ceasornic, unul după altul

PREZENŢA ŞI CALENDARUL NATURII:


Fiecare copil îşi alege fotografia şi o aşază la panoul prezenţei. Un preşcolar numără copiii
şi stabileşte câte fete şi câţi băieţi sunt prezenţi la grădiniţă. Se va completa calendarul naturii cu
simbolurile corespunzătoare făcându-se referire la vreme, zi, dată şi anotimp.

NOUTATEA ZILEI:
Se va prezenta sub formă de surpriză ursuleţul Martinică din povestea ,,Ursul păcălit de
vulpe’’: ,,Eu sunt ursul Martinică
De vulpe am fost păcălit
Şi acum sunt tare supărat
Pentru că mi-am rupt coada în lac ’’

,,Am venit astăzi la voi să învăţ multe lucruri, ca să nu mai fiu pacălit de nimeni. Mă primiţi la
voi în clasă? Mă ajutaţi?’’

MESAJUL ZILEI este prezentat de educatoare ,,Astăzi ne vom juca şi vom rezolva toate
sarcinile aduse de Martinică pentru a-l ajuta să înveţe de la noi să fie deştept şi curajos ca să nu îl
mai păcălească nimeni’’

CAPTAREA ATENŢIEI :
Se prezintă copiilor ursul de pluş, Martinică care a sosit din pădure la grădiniţă aducând 3 cutii
cu surprize. El nu are prieteni de la care să înveţe, de aceea îi va ruga pe copii să-i arate cât de
multe lucruri ştiu ei, pentru a-l învăţa şi pe puiul său când se întoarce acasă.
TRANZIŢIE: ,,Către centre noi plecăm
Şi frumos o să lucrăm
O să ne jucăm
Apoi lecţia o s-o-nvăţăm.‘’

Copiii sunt anunţaţi că pot alege să se joace acolo unde doresc ei: la construcţii, la artă
sau la bibliotecă. Se explică sarcinile pe care le au de îndeplinit copiii în timpul activităţii.
La centru ARTĂ vor colora imagini cu animale sălbatice. La centrul BIBLIOTECĂ vor
“citi”cărţi cu animalele din pădure, iar la centrul CONSTRUCŢII vor construi adăposturi pentru
animale din lego.
Fiecare copil îşi poate alege sectorul la care doreşte să participe, iar după ce a terminat
sarcina se poate îndrepta spre un alt sector. În timp ce copiii lucrează, educatoarea îi va
supraveghea, purtând discuţii cu copiii şi oferind îndrumări şi ajutor acolo unde este nevoie.
Trecerea de la activităţile liber alese la cele pe domenii experienţiale se va face cu ajutorul
tranziţiei:
,,Câte unul, câte doi
Frumos alergăm şi noi
Pe băncuţă ca să stăm
Lecţia să o învăţăm! ”

,, Ursuleţul cel isteţ ’’este prima activitate pe domenii experenţiale, care aparţine
domeniului ştiinţă şi va fi realizată cu ajutorul unui joc didactic . În cadrul acestei activităţi li se
va explica copiilor de către educatoare sarcinile jocului didactic. Ursuleţul Martinică doreşte să
înveţe de la copii să recunoască cifrele şi animaluţele din pădure şi să numere.
Se va trece la activitatea practică în care copiii vor fi așezați la masă și vor asambla
părţile corpului ursuleţului obținându-l la final pe Martinică.
Se va efectua evaluarea activităţii şi se vor expune lucrarile la panou.

Încheierea activităţii se realizează prin jocul distractiv: ,,Ursul doarme’’ şi concursul


,,Cursa iepuraşilor’’
PROIECT DIDACTIC - Activităţi liber alese ALA I

DATA:
GRĂDINIŢA:
GRUPA:
EDUCATOARE:
TEMA: ,,CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI, PE PĂMÂNT ?’’
SUBTEMA: ,,Vieţuitoarele pădurii”
ACTIVITATEA: Jocuri şi activităţi liber-creative, la alegerea copiilor –ALA I
TIPUL DE ACTIVITATE: Dobândire de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi

TEMA ACTIVITĂŢII:

Bibliotecă: „Cărticica mea cu animale sălbatice”


Construcţii : ,, Adăposturi pentru animale”
Artă :,, Animalul meu preferat’’-colorare respectând conturul

Obiective de referinta:

 Să inițieze jocuri și activități folosindu-și propria imaginație și creativitate ;


 Să folosească materialele din centre bazându-se pe priceperile şi deprinderile însușite
anterior;
 Să lucreze independent sau în grupuri mici în centrele alese;

Obiective operationale:

Bibliotecă: „Cărticica mea cu animale sălbatice”


- Să răsfoiască cărţi cu animale sălbatice;
- Să rezolve ghicitori despre animalele sălbatice;
- Să recunoască animalele, locul unde trăiesc şi hrana pe care o consumă;

Artă :,, Animalul meu preferat’’-colorare respectând conturul


- Să coloreze într-un contur dat;
- Să utilizeze în mod creativ culorile;
- Să păstreze o poziție corporală corectă în timpul activității;

Construcţii : ,, Adăposturi pentru animale”


- Să construiască folosindu-şi imaginaţia adăposturi pentru animalele sălbatice
- Să colaboreze cu colegii pe parcursul activității

STRATEGIA DIDACTICĂ:

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.


MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: : cărticele cu animale sălbatice, culori, cuburi, jetoane,
recompense.
ORGANIZATORICE: pe centre de interes, individual, frontal.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă
DURATA: 30 minute
BIBLIOGRAFIE:

- „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Ediţia a II-a


revizuită şi adăugită, Editura „V&I Integral”, Bucureşti, 2005;
- „Veniţi să ne jucăm, copii!” – Antologie de jocuri didactice, 1995;
- „Jocuri didactice pentru grădiniţa de copii”, E.D.P., Bucureşti, 1976.

ORGANIZAREA JOCURILOR

● Crearea unui mediu stimulativ, interesant, îmbogăţit cu materiale noi şi atractive;


● Sosirea copiilor – se urmăreşte formarea deprinderilor de dezbrăcare, salutul adresat
educatoarei şi colegilor;
● Alegerea centrului de interes, a jocurilor şi a partenerilor de joc;
● Stabilirea temei, alegerea materialelor, a jucăriilor;
● Stârnirea curiozităţii pentru sectoarele: Bibliotecă, Artă, Contrucţii,.
● Fixarea grupurilor care participă la sectoare.

BIBLIOTECĂ: preşcolarii pot să descopere animalele sălbatice pe baza cărţilor, să


identifice caracteristicile acestora şi mediul lor natural şi să manifeste spirit cooperant în
activitatea de grup

CONSTRUCŢII: copiii pot să construiască din cuburi sau piese lego „Adăposturi pentru
animale”, să manifeste spirit cooperant în activitatea de grup, să comunice cu partenerii
de joc pentru realizarea sarcinii comune;

ARTĂ: cei mici vor colora ursuleţul, utilizând în mod creativ culorile pentru a realiza
lucrări cât mai frumoase.

FIXAREA ŞI EVALUAREA
Printr-un semnal sonor, se anunţă încheierea activităţii. Se propune copiilor să spună cu
ce s-au jucat, ce au realizat şi se fac aprecieri colective.
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:
GRĂDINIŢA:
GRUPA :
EDUCATOARE:
TEMA ANUALA: : ,,CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI, PE PĂMÂNT ?’’
SUBTEMA: ,,Vieţuitoarele pădurii”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Științe- Activitate matematică
TEMA ACTIVITĂȚII: „Ursuleţul cel isteţ”
FORMA DE REALIZARE: joc didactic
TIPUL ACTIVITĂŢII : Consolidare și verificare
SCOPUL ACTIVITĂȚII: informativ- consolidarea cunoştinţelor cu privire la numeraţia 1-3 şi
animale sălbatice
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:

-Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date, grupare,
comparare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
-Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiectele într-un spaţiu dat ori
să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;
-Să numere de la 1 la 3 recunoscând grupele cu 1-3 obiecte şi cifrele corespunzătoare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
Cognitive:
O1: să grupeze animalele din pădure după criteriu dat ;
O2: să numere corect în limitele 1-3 elementele mulţimii nou formate;
O3:să raporteze corect numărul la cantitate şi cantitatea la număr;

Afectiv – atitudinale:

04: - să participe activ la activitate;


O5: - să manifeste interes pentru activităţile desfăşurate

Psiho- motorii:
O6:să aşeze fiecare jeton la locul care i se potriveşte în funcţie de pozitia spatială;
O7: - să adopte o poziţie corectă pe scăunel pe tot parcursul zilei
O8:-să execute diverse variante de mers în cadrul jocurilor

STRATEGIA DIDACTICĂ :

METODE ŞI PROCEDEE : Conversaţia, observarea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,


problematizarea.
RESURSE MATERIALE : : Ursuleţul de pluş, cutii cu materiale, jetoane ilustrate, minge,
clopoţel, recompense.
FORME DE ORGANIZARE : Frontal,individual;
FORME DE EVALUARE : Continuă
LOCUL DE DESFĂŞURARE : Sala de grupă
DURATA :20-25 min.
ELEMENTE DE JOC: Ursuleţul Martinică, clopoţelul, aplauzele, aruncarea mingii, închiderea şi
deschiderea ochilor.

REGULILE JOCULUI:
Educatoarea a pregătit în prealabil cutiile cu materiale. Aceasta va atinge cu ursuleţul
Martinică un copil care va extrage un jeton din coşuleţ. Preşcolarul va privi imaginea, o va
descrie şi va număra pe macheta care reprezintă pădurea câte animale sunt la fel ca cel de pe
jetonul ales (exemplu: Am extras un ursulet , iar pe machetă se află 3 ursuleţi). Un alt copil, ales
tot cu ajutorul ursului de pluş, caută cifra corespunzătoare numărului de elemente şi o aşază în
dreptul locului unde este formată mulţimea.
La semnalul educatoarei, copiii închid ochii, iar din mulţimea formată, se va lua sau
adăuga unul sau două elemnte, la o bătaie din palme, copiii vor deschide ochii.Copilul atins cu
ursuleţul de pluş, la afirmaţia educatoarei: ,,Ursuleţul cel isteţ răspunde’’, va observa
modificările apărute în mulţime şi va preciza numărul de elemente ce necesită a fi adăugate sau
eliminate pentru a forma mulţimea cu numărul iniţial de elemente.

Varianta I:
Câte un preşcolar ales prin aruncarea unei mingi va lua un jeton întors cu faţa spre masă, va
identifica cifra şi va alege de pe tablă tot atâtea elemente cât indică cifra.
După rezolvarea sarcinii, copiii, vor închide ochii, iar la auzul sunetului de clopoţel îi vor
deschide şi vor corecta greşelile apărute în cadrul grupelor nou formate.

Varianta II:

Unul dintre preşcolari la afirmaţia ,,Ursuleţul cel isteţ răspunde’’, va extrage din coşuleţ o
felicitare în interiorul căreia se află o cifră. Va trebui să rostească cuvantul ,,morrr’’ de atâtea ori
de câte îi indică cifra.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
1. Moment organizatoric Se aeriseşte sala de clasă, se pregăteşte observare
materialul didactic, se aranjează mobilierul curentă
în clasă pentru desfăşurarea jocului didactic.
2. Captarea atenţiei observarea
Se prezintă copiilor ursul de pluş, Martinică Conversația comporta-
care a sosit din pădure la grădiniţă aducând mentului
cutii cu surprize. El nu are prieteni de la care copiilor
să înveţe, de aceea îi va ruga pe copii să-i
arate cât de multe lucruri ştiu ei, pentru a-l
învăţa şi pe puiul său când se întoarce acasă.

3. Reactualizarea Se va purta o discuţie referitoare la numere Conversaţia Răspunsurile


cunoştinţelor în concentrul 1-3, se vor ordona crescător şi copiilor
descrescător şi se vor compara ee

Se anunţă copii că vor desfăşura o activitate Conversaţia


4. Anunţarea temei şi a „Micii exploratori” în care vom vorbi despre Explicaţia
obiectivelor animalele sălbatice, vor executa un joc
didactic „Ursuleţul cel isteţ”, joc în care ei
vor sorta animalele din pădure, le vor observare
număra şi vor alege cifrele corespunzătoare. curentă
Va trebui să fie foarte atenţi pentru a
răspunde corect, deoarece ursuleţul are mai
multe surprize pentru ei.
5. Desfăşurarea jocului Se desfăşoară jocul didactic la Copiii ascultă
matematică „Ursuleţul cel isteţ”. Conversaţia cu atenţie
Educatoarea prezintă regulile şi sarcinile modul de
copiilor. Pe masă se află macheta cu Explicaţia desfăşurare a
animalele din pădure şi un coşulet cu jetoane jocului.
care prezintă cifre.
Ursuleţul Martinică va atinge un copil
care va extrage un jeton din coşuleţ, va
identifica animalul şi îl va căuta pe machetă. Explicaţia
Va număra câte animale la fel cu cele de pe Demonstraţia
jeton a găsit pe machetă.Un alt copil va Expunerea Copiii rezolvă
aşeza cifra corespunzătoare numărului de sarcinile, iar
animale găsite anterior. ceilalţi
Se vor verbaliza acţiunile desfăşurate: apreciază
,,Am extras un jeton cu urs. Pe machetă am corectitudinea
găsit un urs. Am aşezat cifra unu pentru că rezolvării
este un singur urs.’’ acestora
Jocul de probă:
Se desfăşoară o dată pentru a verifica Exerciţiul
înţelegerea sarcinilor. Copii
Un copil ales de ursuleţul Martinică iese în verbalizează
faţa grupei, urmând să demonstreze modul şi motivează
de desfăşurare al jocului. Jocul răspunsurile
Desfăşurarea jocului propriu- zis: Exerciţiul
Se va continua jocul până la Conversaţia Copiii
epuizarea materialului, fiecare acţiune fiind apreciază
verbalizată. Preşcolarul va privi imaginea, o corectitudinea
va descrie şi va număra pe macheta care rezolvării
reprezintă pădurea câte animale sunt la fel ca sarcinilor
cel de pe jetonul ales (exemplu: Am extras
un ursulet , iar pe machetă se află 3 ursuleţi).
Un alt copil, ales tot cu ajutorul ursului de
pluş, caută cifra corespunzătoare numărului
de elemente şi o aşază în dreptul locului
unde este formată mulţimea.
La semnalul educatoarei, copiii
închid ochii, iar din mulţimea formată, se va
lua sau adăuga unul sau două elemnte, la o
bătaie din palme, copiii vor deschide
ochii.Copilul atins cu ursuleţul de pluş, la
afirmaţia educatoarei: ,,Ursuleţul cel isteţ
răspunde’’, va observa modificările apărute
în mulţime şi va preciza numărul de
elemente ce necesită a fi adăugate sau
eliminate pentru a forma mulţimea cu
numărul iniţial de elemente
Exemplu:,, -Ce observăm? Ce s-a întâmplat
în pădure?’’
,,-Câţi urşi sunt în mulţime?’’
,,-Câţi urşi au fost în total?’’
,,-Câţi urşi au plecat?’’
,,-Câţi trebuie să mai punem pentru a avea
tot atâtea elemente câte indică cifra?’’
Fiecare răspuns corect va fi aplaudat.

Varianta 1:
Educatoarea va alege un copil prin aruncarea
unei mingi.
Acestea va lua de pe masă un jeton întors cu
faţa în jos. Va identifica cifra şi o va asocia
cu cartonaşul expus pe tablă, pe care sunt
ilustrate tot atâtea elemente. Răspunsurile
corecte vor fi aplaudate.
După rezolvarea sarcinii, copiii vor închide
ochii, timp în care educatoarea strecoară
anumite greşeli. Vor deschide ochii şi pe
rând vor corecta greselile apărute,
argumentând. Prin aruncarea unei mingi se
va alege un copil, care va aşeza pe tablă în
ordine crescătoare, jetoanele cu cifre aflate
pe masă.
După rezolvarea sarcinii, vor închide iar
ochii, se vor amesteca cifrele, iar la un
semnal de clopoţel, copiii vor deschide ochii
şi vor corecta greşelile, pe rând, după care
vor fi apreciaţi şi aplaudaţi.
Varianta 2:
Unul dintre preşcolari la afirmaţia
,,Ursuleţul cel isteţ răspunde’’, va extrage
din coşuleţ o felicitare în interiorul căreia se
află o cifră. Va trebui să rostească
cuvantul ,,morrr’’ de atâtea ori de câte îi
indică cifra.
La rândul lui, copilul va alege un coleg
care să răspundă la întrebări:
,,-De câte ori am bătut din palme? De ce?’’
,,-Ai bătut din palme de 3 ori pentru că pe
felicitare este cifra 3’’
Răspunsurile corecte vor fi recompensate.

6. Obţinerea performanţei Pentru a fixa momentele cheie ale activităţii Conversaţia Copiii rezolvă
vom discuta despre tot ceea ce am învăţat pe sarcinile
parcursul activităţii, iar un preşcolar va primite
repeta titlul activităţii şi va povesti cum l-a
ajutat pe ursuleţ să nu mai fie păcălit de
nimeni.
7. Asigurarea retenţiei şi a Prescolarii vor fi solicitaţi să ii dea numite Problematizarea
transferului sfaturi ursuleţului pentru a nu mai fi păcălit
pe viitor de nimeni şi pentru a se descurca la
matematică învăţându-l mai apoi şi pe fiul
său.
8. Încheierea activităţii Educatoarea face aprecieri generale şi Se stabilesc
individuale. câştigătorii
Educatoarea recompensează copiii pentru Conversaţia
bucuria cu care auparticipat la joc.
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:
GRĂDINIŢA:
GRUPA :
EDUCATOARE:
TEMA ANUALA: : ,,CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI, PE PĂMÂNT ?’’
SUBTEMA: ,,Vieţuitoarele pădurii”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Om şi Societate
CATEGORIE DE ACTIVITATE : activitate practică
TEMA ACTIVITĂȚII: „ Ursuleţul Martinică”
MIJLOC DE REALIZARE: lipire
TIPUL ACTIVITĂŢII : Formare de priceperi si deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂȚII:

 FORMATIV: Formarea unor abilitati practice specific nivelului de dezvoltare motrica;

 EDUCATIV: Educarea capacităţii de cunoaştere, înţelegere şi stimulare a curiozităţii


despre mediul înconjurător;

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
 Să recunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realiyarea unei activităţi
practice;
 Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei
propuse în cadrul activităţilor practice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

Cognitive:

O1: să denumească materialele de lucru puse la dispozitia lor;


O2: să lipească corect fâşiile de hârtie;
O3: să aplice algoritmul de lucru conform explicaţiilor date;
O4: să execute exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii;

Afectiv – atitudinale:

05: - să participe activ la activitate;


O6: - să manifeste interes pentru activităţile desfăşurate
O7: să lucreze ordonat păstrând acurateţea lucrarii;
O8: să analizeze pe baza unor criterii clare lucrarea proprie şi pe cele ale colegilor;

Psiho- motorii:
O9: - să adopte o pozitie corectă pe scăunel pe tot parcursul activităţii
O10: - Să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
STRATEGIA DIDACTICĂ :
METODE ŞI PROCEDEE : explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, observarea;
RESURSE MATERIALE : coli A4 pe care sunt imprímate imagini cu părţile corpului
ursuleţului, lipici, coli colorate pe care va f asamblat ursuleţul .
FORME DE ORGANIZARE : Frontală , independentă-individual;
FORME DE EVALUARE : Continuă
LOCUL DE DESFĂŞURARE : Sala de grupă
DURATA : 10-15 min.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
1. Moment organizatoric Se aeriseşte sala de clasă, se pregăteşte observare
materialul didactic, se aranjează mobilierul curentă
în clasă pentru activitateade pictură.
2. Captarea atenţiei Se realizează prin prezentarea modelului ce observarea
a fost realizat în prealabil. Observarea comporta-
mentului
copiilor

3. Anunţarea temei şi a Se anunţă copiii ca azi îl vor confecţiona pe observare


obiectivelor Ursuleţul Martinică care i-a ajutat pe tot Expunerea curentă
parcursul zilei.

Preşcolarii se vor aşeza la mese îndrumaţi de Copiii ascultă


4. Desfăşurarea activităţii educatoare şi vor fi atenţi la indicaţiile cu atenţie
acesteia. modul de
Educatoarea prezintă copiilor planşa model. desfăşurare a
Conversaţia jocului.
Intuirea materialului utilizat:
Se denumeşte materialul utilizat pentru
realizarea planşei model (,,-Ce aţi primit pe
măsuţe?’’)
Demonstrarea modului de lucru:
Educatoarea va prezenta copiilor etapele de Explicaţia
lucru şi va demonstra modul de realizare:
Copiii rezolvă
,,-Vom aplica lipici pe părţile corpului Observarea sarcinile, iar
ursuleţului şi le vom asambla astfel încât la ceilalţi
finalul lucării să obţinem cel mai frumos apreciază
ursuleţ’’ corectitudinea
Înainte de începerea lucrului, un copil va rezolvării
expune pe scurt etapele de lucru, iar apoi se acestora
realizează exerciţii de încălzire a muşchilor
mici ai mâinii: Explicaţia
,,Mâinile nu stau deloc, Demonstraţia
Ci se pregătesc de joc,
Degetele-mi sunt petale
Se deschid ca şi o floare.
Ploaia cade neîncetat Conversaţia
Degetele le-am mişcat. Explicaţia
Degetele răsfirăm Exerciţiul
Şi la pian noi cântăm.
Hai acum să aplaudăm
Şi la lucru ne aşezăm’’

Copiii lucrează individual pentru a realiza


ursuleţul.
Se va urmări modul de lucru al copiilor, se
vor da explicaţii suplimentare, iar acolo
unde este cazul, se va acorda ajutor.
Se vor face aprecieri verbale privind modul
de realizare al lucrărilor.

6. Evaluarea După finalizarea lucrărilor, acestea vor fi Copiii


performanţei aşezate pe panou, pentru a realiza o analizează
expoziţie. Pe rând, fiecare copil va observa Turul galeriei obiectiv
celelalte lucrăr şi o va alege pe cea care îi lucrarea
place cel mai mult, motivând alegerea
făcută. Vor ţine cont în apreciere de
acurateţea lucrării şi de respectarea etapelor
de lucru.
7. Încheierea activităţii Educatoarea face aprecieri generale şi Se stabilesc
individuale. câştigătorii
Educatoarea recompensează copiii pentru Conversaţia
dărnicia cu care au realizat lucrările.
PROIECT DIDACTIC - Activităţi liber alese ALA II

DATA:
GRĂDINIŢA:
GRUPA :
EDUCATOARE: Preda Beatrice Iuliana
TEMA ANUALA: : ,,CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI, PE PĂMÂNT ?’’
SUBTEMA: ,,Vieţuitoarele pădurii”
CATEGORIE DE ACTIVITATE : Jocuri şi activităţi liber alese ALA II
TEMA ACTIVITĂȚII:
 ,,Ursul doarme’’ -joc distractiv
 ,,Cursa iepuraşilor’’ – concurs

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicatia, demonstratia, exercitiul,jocul;
MATERIAL DIDACTIC: ursuleţ, casetofon, CD, recompense.
DURATA: 25 – 30 de minute.
LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani”, MECT, 2008
 ,,Revista Învăţământului preşcolar nr.1-2/2008 şi nr.3- 4/2009”
 „ Antologie de jocuri – II-“, Silvia Dima, Editura Lumea copiilor, Bucuresti,
1993.

Jocul distractiv “Ursul doarme"


 Copiii stau în cerc, în picioare, tinandu-se de maini. Un copil este ales să fie ursul şi va sta în
mijlocul cercului pe sezut cu ochii închişi ( doarme), în timp ce copii se învârt încet în jurul lui
cântând: 
« Ursul doarme,/ Ursul doarme ,
Şi-a uitat de mult de foame. » 
Apoi copii se opresc şi bătând din palme cântă: 
“Ursule hop,/ Ursule hop ,
Ieşi afară din bârlog!”. 
Atunci ursul se ridică şi cu ochii închişi trebuie să atingă pe cineva din cerc. Copilul care este
atins, va fi ursul. 

,,Cursa iepuraşilor’’ – concurs


Câte 3 copii, se vor aşeza la linia de start. La semnalul ,,Start’’, se vor deplasa în patru labe până
la semnalul aşezat de educatoare. Va câştiga cursa copilul care se deplasează cel mai repede în
patru labe. Iepuraşul câştigător este apaudat.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENTUL CONTINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGIILE EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
1.Moment Se realizează climatul propice
orgzanizatoric activităţii: se aeriseşte sala de
grupă, se aranjează mobilierul, se
pregăteşte materialul.

2.Captarea atenţiei Se face printr-o scurtă


conversaţie asupra activităţii Conversaţia Frontal
desfăşurate în timpul zilei şi
anunţarea jocurilor.
3.Anunţarea temei şi a
obiectivelor Se anunţă copiii că se vor juca
nişte jocuri frumoase care au Conversaţia Frontal
legătură cu tema zilei de astăzi. Se
precizează şi obiectivele propuse.

Se va juca mai întâi jocul „ Ursul


doarme”. Se vor explica regulile
4.Desfasurarea şi sarcinile jocului. Apoi se va
activității realiza jocul de probă.
Desfăşurarea propriu-zisă a Demonstraţia Apreciere
jocului: jocul se execută de mai comporta-
multe ori; se urmăreşte buna Explicaţia mentului
desfăşurare a jocului, respectarea
regulilor şi a corectitudinii. Jocul
Se va desfăşura apoi cel de-al
doilea joc-concurs “Cursa
iepuraşilor”.
Se fac aprecieri stimulative asupra
5.Încheierea modului de executare şi Frontal
activităţii respectare a regulilor de joc; se Apreciere
acordă stimulente; verbală

S-ar putea să vă placă și