Sunteți pe pagina 1din 6

c c

  cc
   

BNR stabileste si conduce politica monetara si de credit in cadrul politicii economice si


financiare a statului cu scopul de a mentine stabilitatea monetara. l1f9fe

Operatiunile pe care le desfasoara BNR se pot grupa in 4 categorii:

1.Operatiuni cu banci si alte institutii de credit;

2.Operatiuni cu trezoraria statului;

3.Operatiuni cu aur si valuta;

4.Infiintarea pietei valutare interbancare.

1.De regula, acestea sunt: creditarea bancilor pe termen scurt, deschiderea de conturi
curente pentru fiecare banca, coordonarea si supravegherea sistemului de plati, atragerea
de depozite de la banci, stabilirea regimului rezervelor minime obligatorii in lei si valuta pe
care bancile trebuie sa le mentina in contul deschis la BNR, colectarea de date si informatii
privind incidentele de plati si riscurile de creditare, acordarea de credite societatilor bancare
si institutiilor de credit. BNR actioneaza ca un imprumutator de ultima instanta pentru
societatile bancare aflate temporar in dificultati de plati.

2.BNR tine evidentele sale despre contul curent al trezorariei, actioneaza direct sau prin
intermediul altor banci la emisiunea obligatiunilor de stat, vanzarea si rascump ararea
acestora, acorda bugetului de stat credite pentru acoperirea nevoilor temporare ivite pe
parcursul executiei bugetare.

3.De asemenea, BNR raspunde de elaborarea reglementarilor referitoare la operatiunile cu


aur si valuta in scopul protejarii leulu i, intocmirea balantei de plati externe, a balantei
angajamentelor si creditelor cu strainatatea, stabilirea si publicarea cursului de schimb
valutar, pastrarea si administrarea rezervelor internationale ale statului, autorizarea si
retragerea autorizatiilor date persoanelor juridice care au ca obiect activitati valutare.
Totodata, BNR cumpara, vinde si efectueaza tranzactii cu moneda si lingouri de aur si alte
metale pretioase.

4.Piata internationala romaneasca s-a realizat si infaptuit in urma obiectivel or stabilite prin
memorandumul incheiat cu FMI. BNR exercita controlul valutar prin reglementarile
transmise in ordine si in circulare privind efectuarea si controlul tranzactiilor valutare,
emiterea autorizatiei pentru transferurile valutare in strainatat e. BNR prin activitatea sa,
constituie cel mai important organism al activitatii financiar-valutare din tara.

Functiile BNR: a.Functia de emisiune monetara: BNR detine monopolul emisiunii monetare,
ia masuri pentru pastrarea in siguranta a monedelor si ba ncnotelor care nu sunt puse in
circulatie, precum si pentru distrugerea bancnotelor retrase din circulatie. BNR este unica
autorizata sa emita insemne monetare. Bancnotele emise trebuie sa fie rezistente si dificil
de imitat, sa contina elemente de protectie impotriva falsificarii: fir de siguranta, filigram,
cerneala autocopiere, fibre invizibile flourescente, etc. b.Functia de supraveghere a
sistemului bancar: BNR decide care societati pot opera ca banci si stabileste reguli de
emitere a autorizatiei de functionare a bancilor, monitorizeaza activitatea bancilor
comerciale, cerandu-le periodic raporturi financiare si statistice sau efectuand controale la
sediul acestora. c.Politica monetara si de credit: - controleaza nivelul masei monetare si
ratele dobanzilor din economie, ca parte a politicii generale macroeconomice a Guvernului.
De regula BNR colaboreaza cu Ministerul de Finante. caile prin care BNR acorda
imprumuturi sunt:

-creditarea trezorariei publice;

-interventii pe pietele valutare.

Pe plan extern banca poate participa la organizatii internationale cu caracter financiar,


monetar si de plati. d.Functia de banca a bancilor: BNR actioneaza ca un bancher al
celorlalte banci. Societatile comerciale bancare pastreaza disponibilitati la banca centrala
sub forma de rezerve, ca depozite nepurtatoare de dobanzi sau cu o dobanda mica.
Prudenta, necesitatea asigurarii lichiditatilor motiveaza orice banca sa -si constituie depozite
la BNR. Aceste depozite reprezinta rezerve potentiale ce ar putea fi utilizate in cazuri
imprevizibile. Tot in functia de banca a bancilor, BNR se afirma ca un supraveghetor al
comertului de banca, supunand unui control specific inscrierea, functionarea si orientarea
activitatii bancilor. e.Functia de banca a statului: - asigurator de fonduri pentru Guvern, BNR
actioneaza ca trezorarie a statului, tinand in evidentele sale contul curent al trezorariei
statului prin care se reflecta impozitele percepute si alte plati efectuate in numele
trezorariei statului. BNR gestioneaza datoria pub lica, rambursand valoarea obligatiunilor si a
celorlalte titluri de valoare, cand acestea ajung la scadenta si sunt inlocuite cu noi emisiuni
de valori mobiliare. BNR poate acorda bugetului statului credite pentru acoperirea nevoilor
temporare intre venituri si cheltuieli bugetare. f.Functia de administrator al rezervelor
valutare: la BNR sunt pastrate rezervele tarii in aur, valuta convertibila si alte rezerve
recunoscute pe plan international. BNR le utilizeaza atunci cand intervine pe pietele valutare
pentru a controla evolutia cursului de schimb al monedei nationale. Totodata BNR
intocmeste balanta de plati externa, balanta creantelor si angajamentelor, incheie acorduri
de clearing si de plati cu institutii publice si private din strainatate, vinde si cu mpara aur si
alte metale pretioase, tranzactioneaza bonuri de tezaur si alte titluri emise sau garantate de
guverne straine. BNR este corespondentul bancilor centrale straine si al diverselor institutii
financiare. g.Functia de asigurare a legaturilor cu organizatiile financiar-bancare
internationale. Banca Centrala gestioneaza si tine evidenta operatiilor financiare ale tarii cu
organismele internationale: FMI, Banca Mondiala, etc. o institutie financiara internationala
de importanta deosebita este Banca Reglementarilor Internationale din Basel (1930) Elvetia,
pentru a se ocupa de transferurile legate de datoriile internationale. Acesta banca a ajuns sa
fie considerata ca banca centrala a bancilor centrale, intrucat se ocupa de problemele
privind cooperarea bancara, de acordurile privind reguli ce trebuie sa guverneze tranzactiile
financiare internationale.

CONTROLUL BANCAR

Bancile, prin implicarea in viata economica si sociala constituie un element structural


deosebit in viata societatii a carei buna or ganizare, permanenta si eficienta conditioneaza
intreaga viata economica.

Ca atare, buna organizare si functionare a bancilor nu poate fi lasata in voie, iar comertul de
banca nu poate fi exercitat pe deplin liber.

O dereglare in activitatea bancara, fie ea cat de mica, creeaza mari impedimente miilor de
societati comerciale creditate si poate pune in panica milioane de depunatori.

Ca urmare, supravegherea bancara este una din functiile de baza ale BNR. Conferita prin
lege, BNR realizeaza supravegherea activitatii tuturor societatilor bancare, are competenta
exclusiva de autorizare a functionarii bancilor si raspunde de supravegherea prudentiala a
bancilor pe care le autorizeaza.

Acesta functie de supraveghere bancara se realizeaza prin intermediul direc tiei generale de
autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare.

BNR este autorizata sa controleze si sa verifice pe baza raporturilor primite sau prin
inspectii la fata locului, registrele conturilor si alte documente ale ban cii autorizate, pe care
le considera necesare pentru indeplinirea atributiilor sale de supraveghere.

Pentru supravegherea bancilor romanesti care functioneaza in strainatat, BNR coopereaza


cu autoritatile de supraveghere bancara ale tarilor respective, acestea in baza acordului de
la Basel, pe de alta parte si sucursalele sau filialele bancilor straine, care functioneaza in
Romania. In echipele de control pot fi inclusi si reprezentantii autorizati din tara de origine a
bancii respective.

In cadrul supravegherii bancare globale exercitata de BNR se desprinde supravegherea


prudentiala bancara care presupune stabilirea unor norme si indicatori de prudenta bancara
si urmarirea respectarii acestora in scopul prevenirii si limitarii riscurilor bancare.

Activitatea de supraveghere prudentiala a societatilor bancare se impune din urmatoarele


motive:

-limitarea riscului fata de deponenti;


-mentinerea increderii publice in sistemul financiar;

-protejarea infrastructurii financiare;

-mentinerea stabilitatii globale a sistemului financiar.

Supravegherea prudentiala bancara cuprinde activitatea de reglementare, priveste


domeniile monetar, valutar, de credit, de plati.

Activitatea de reglementare a BN in domeniul supravegherii prudent iale se materializeaza


printr-o serie de norme si circulare referitoare la autorizarea societatilor bancare, capitalul
minim al societatii bancare, registrele societatii bancare, deschiderea de unitati teritoriale
ale societatii bancare, fondurile proprii, constituirea si utilizarea rezervei, stabilirea
societatilor bancare, raporturi financiare, contabile, utilizarea provizioanelor specifice, etc.

Activitatea de urmarire prudentiala desfasurata la societatile bancare se realizeaza prin


directii de specialitate din cadrul BNR.

Parghiile si resursele utilizate de catre autoritatea de supraveghere bancara pentru


urmarirea activitatii societatilor bancare pot fi: tangibile (urmarirea ͙, indicatorilor de
sovabilitate, rentabilitate, lichiditate, etc.) si intan gibile (portofoliul de norme interne).

In Romania, in conformitate cu practica internationala in materie, activitatea de urmarire


prudentiala a activitatii desfasurate de societatile bancare se realizeaza pe 2 caI:
a.Supravegherea off site; b.Supravegherea on site. a.Consta in analiza indicatorilor raportati
de catre banci pornind de la continutul normelor de prudenta bancara emise de BNR, care
urmareste respectarea termenelor de raportare a indicatorilor financiari-contabili, a
modalitatii de calcul a acestora de catre bancile comerciale.

Bancile, fiind societati comerciale trebuie sa-si conduca evidenta contabila in baza Legii
contabilitatii si a reglementarilor specifice de aplicare a acelora date de BNR si aprobate de
Ministerul Finantelor. Bilantul co ntabil al unei banci este valabil numai dupa ce a fost
verificat si semnat de cenzorii bancii respective.

Printre principalii indicatori economico -financiari raportati de societatile bancare si analizati


de BNR, se numara:

1.solvabilitatea, respectiv gradul de acoperire a riscului de credit prin resursele proprii


disponibile la un momnet dat;

2.evaluarea expunerii valutare: se urmareste evaluarea riscului valutar in limitele de


prudenta pentru inregistrarea de pierderi din diferente de curs valuar;

3.evaluarea si urmarirea incadrarii expunerilor mari din credite acordate unul singur debitor
in limitele legale. Unul singur debitor i se poate acorda credit numai in limita a 20% din
fondurile proprii ale bancii.
4.evaluarea calitatii portofolilui de credite al societatilor bancare si a gradului de acoperire
a riscului de credite. Acesta evaluare se face pe baza clasificarii creditelor si a provizioanelor
de risc constituite;

5.lichiditatea societatilor bancare, respectiv capacitatea unei societati bancare de a deconta


obligatiile curente din disponibilitatile proprii;

6.rentabilitatea si profitabilitatea societatilor bancare, respectiv eficienta activitatii


desfasurate de fiecare societate bancara calculata in baza rezultatelor financiare obtinute.
b.Supravegherea are ca obiectiv examinarea la sediul societatii bancare prin inspectii la fata
locului de catre inspectorii BNR a situatiei acestora. In baza acestei supravegheri principiile
de prudenta bancara in efectuarea operatiunilor se realizeaza prin siste mul ͞CAMEL͟.

C: organele de supraveghere urmaresc constituirea si utilizarea capitalului, modul de


utilizare a fondurilor proprii existenta actionarilor si modificarile intervenite in drepturile de
vot.

A: calitatea activelor:

-evaluarea portofoliului d e credite si gradul de acoperire a riscului;

-acordarea de imprumuturi mari;

-acordarea de imprumuturi persoanelor aflate in relatii speciale cu societatea bancara;

-constituirea garantiilor pentru creditele acordate.

M: managementul -; calitatea conducerii pe baza situatiei constatate la sediul societatilor


bancare.

E: profitabilitatea si rentabilitatea, in baza datelor inscrise in evidentele contabile.

L: lichiditatea :

-capacitatea societatilor bancare de a acoperi obligatiunile curente de plata c u


disponibilitatile existente;

-raportul dintre resurse si plasamente in functie de termenele scadente.

CONTROLUL VALUTAR

Agentii economici, indiferent de forma de proprietate, care efectueaza operatiuni de


import-export sunt obligati sa efectueze operatiuni cu valuta prin bancile comerciale
autorizate.
BNR emite reglementari in acest sens cu privire la:

-efectuarea si controlul tranzactiilor valutare;

-emiterea autorizatiei pentru transferul in strainatate;

-tranzactiile pe pietele valutare.

Principalele obiective:

-platile externe, livrari in cadrul acreditivelor documentare si scrisorile de garantie;

-plati externe pentru marfuri sosite in tara;

-plati externe pentru marfuri destinate revanzarii;

-operatiuni efectuate in valuta efectiva;

-operatiuni de schimb efectuate pentru p.f.

Tot BNR efectueaza si controlul activitatii caselor de schimb valutar, urmarind:

-desfasurarea activitatii in spatii autorizate;

-efectuarea operatiunilor numai de catre personalul autorizat;

-intocmirea curenta a documentelor;

-tinerea curenta a registrelor;

-verificarea concordantei intre solduri;

-existenta documentelor justificative.

Controlul asupra operatiunilor de casa efectuate de societatile comerciale bancare.


Obiective:

-verificarea autorizatiei de functionare;

-amplasarea si dotarea tehnica;

-asigurarea securitatii incaperii;

-organizarea si functionarea caselor de circulatie;

-organizarea si functionarea caselor operative , etc.