Sunteți pe pagina 1din 1

Regimul politic democratic se caracterizează prin 

- separaţia puterilor în stat,

- respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,

- existenţa mai multor partide şi ideologii politice (pluripartidism),

- dreptul de vot universal.

Cea mai veche democraţie modernă a fost S.U.A., unde votul universal s-a introdus treptat în toate
statele în secolul XIX. Majoritatea statelor europene care avuseseră regimuri politice liberale în
secolul al XIX-lea, devin, după 1918, state democratice, prin introducerea dreptului de vot universal,
mai întâi pentru bărbaţi, apoi, treptat şi pentru femei.

O altă caracteristică a democraţiei interbelice o reprezintă alăturarea partidelor socialiste la sistemul


democratic. Partidele socialiste fac presiuni pentru realizarea de către guverne a unor reforme care
să asigure protecţie socială: acordarea de ajutoare de şomaj, de pensii, concedii plătite, creşterea
salariilor.

România a devenit stat democratic în 1918, prin introducerea dreptului de vot universal. În 1919 au
loc primele alegeri conform votului universal. Noua constituţie prevedea egalitatea tuturor
cetăţenilor în faţa legii fără deosebire de origine etnică, limbă şi religie. Alte drepturi şi libertăţi
prevăzute în constituţie erau: libertatea persoanei, libertatea presei si libertatea
învăţământului.Principalele partide politice în perioada interbelică au fost Partidul Naţional Liberal şi
Partidul Naţional Ţărănesc deoarece ele s-au aflat mai mult timp la guvernare.

In concluzie :

O politica democratica asigura dreptul la viata personala a fiecarei persoane , libertatea gindirii ,
exprimarii , alegerea reprezentantilor poporului prin alegeri libere , prin vot universal, ega si direct ;
egalitatea in fata legii a tuturor cetatenilor idiferent de natiune ,sex , limba sau credinta . Democratia
ca cultura politica este necesara pentru cunoastera problemelor politice de catre cetateni si
implicarea lor in problemele funtamentale ale vietii sociale si politice .