Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE MANAGEMENT
Compartimentul de specialitate……………………………
Nr…………../Data…………………..

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii……………………………………………..
Lista documentelor justificative:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Nr./Data angajamentului legal………………………………..
Lei/Valuta…………………………………………………….
Suma datorata beneficiarului…………………………………
Avansuri acordate beneficiarului……………………………..
Suma de plata…………………………………………………

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

Subdiviziunea Disponibil Suma de plata Disponibil dupa Sursa de


clasificatiei inaintea efectuarea platii finantare
bugetare efectuarii platii
0 1 2 3=1-2 4

Numele beneficiarului……………………………….
Casierie/ Banca
Numarul de cont banca…………………………

Compartiment Compartiment Control financiar preventiv


de specialitate contabilitate C.F.P.
Data……….. Data……….. Data………..
Semnatura………….. Semnatura………….. Semnatura…………..

Ordonator de credite,
Data.……………….
Semnatura…………
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE MANAGEMENT
Compartimentul de specialitate
Nr…………../Data…………….

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI


CHELTUIELI
În limita creditelor bugetare

Scopul:…………………………..
Beneficiar:…………………………………………

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea Credite Credite Disponibil Suma angajata Disponibil Sursa de


clasificatiei bugetare bugetare de credite (ROL/EUR/USD) de credite finantare
bugetului aprobate angajate ce mai ramas de
aprobat poate fi angajat
angajat
0 1 2 3=1-2 4 5=3-4 6

TOTAL………………………………….

Compartiment Compartiment Control financiar preventiv


de specialitate contabilitate C.F.P.
Data……….. Data……….. Data………..
Semnatura………….. Semnatura………….. Semnatura…………..

Vizat, Vizat,
Director general Serviciul Achiziţii
(pentru achizitii produse, lucrari si servicii)

Ordonator de credite,
Data.……………….
Semnatura…………