Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA: 2.06.2021

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă „Rudolf Steiner” Hunedoara

CLASA: a IX – a DMS

PROFESOR - EDUCATOR GEORGIANA MARIA – GREU

ARIA CURRICULARĂ: TERAPIE EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ

DISCIPLINA: Socializare

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Comportamente independente

SUBIECTUL: ”La magazin”

FORMA DE REALIZARE: Joc de rol

SCOP: Dezvoltarea comportamentelor independente si responsabilizarea elevilor.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) cognitive

O1- să utilizeze formule de adresare politicoasă în situaţii diverse

O2- să respecte succesiunea operaţiilor într-un proces de vânzare-cumpărare

b) afective

O3 – să manifeste interes pentru lecție.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE: problematizarea, conversaţia, demonstrația, observaţia, exercițiul recunoașterea


lucrării.

MIJLOACE: Rechizite, cărţi, jucării, bani, bonuri

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual

TIMP ALOCAT: 45 minute

Bibliografie:

 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani,M.E.C.T.-


U.M.P.I.P.,2008;

 Taiban, Maria (coordonator), Jocuri didactice pentru grădinițele de copii, Editura


Didactică și Pedagogică, București, 1976
DEMERS DIDACTIC:
NR. SECVENŢELE OB. CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV Strategia didactică EVALUARE
CRT ACTIVITĂŢII
. DIDACTICE Metode şi Mijloace Forma de
procedee didactice organizare
1. MOMENT Se stabileşte liniştea în clasă. Conversaţia; Rechizite, Frontal
ORGANIZATORIC Se pregătesc materialele necesare pentru cărţi, jucării,
activitate. bani, bonuri
2. CAPTAREA ATENŢIEI O3 Pentru captarea atentiei le pun elevilor Conversaţia Rechizite, Frontal
întrebări legate de materialele folosite. cărţi, jucării,
bani, bonuri
3. Prezentarea, Se discută despre proveniența acestora. Frontal
explicarea şi
valorizarea Elevilor li se aduce la cunoştinţă ca vor
juca un joc „ De-a magazinul universal”, în
conţinutului nou:
care vor trebui să se adreseze politicos şi
a) Introducere în să respecte succesiunea logică a
tema nouă operaţiunilor din procesul de vânzare-
b) Anunţarea temei cumpărare. Conversaţia Evaluez
şi obiectivelor capacitatea
c) Dirijarea învăţării Iniţial un elev trebuie să prezinte copiilor de a se
propriu-zise comportamentul pe care trebuie să îl aibă adresa politicos
la cumpărături
d) Fixarea temei
Se explică modalitatea de organizare a
O2 jocului: copiii vor fi împărţiţi în vânzători Conversaţia Individual
şi cumpărători
Explicaţia
Sarcina didactică: elevii trebuie să
respecte succesiunea logică
corespunzătoare procesului de Frontal
cumpărare: informare asupra mărfii
necesare, consultarea vânzătorului, Convesaţia Pe grupe
cercetarea mărfii, achitarea, solicitarea
O1 bonului

Regulile jocului: copilul- cumpărător


trebuie să salute politicos, să privească
atent marfa expusă, să ceară informaţii Rechizite Evaluez
cu un ton adecvat, să îndeplinească toate Explicaţia respectarea
formalităţile până la achiziţionarea Cărţi etapelor în
produselor. Dacă unul dintre ei vânzător/ desfăşurarea
O3 cumpărător nu îndeplineşte regulile nu se Jucării jocului
mai face cumpărarea
Joc didactic Bani
Se face jocul de probă în faţa clasei, după
care se trece la desfăşurarea propiu-zisă
Bonuri
Complicarea jocului: Câte un copil va Convesaţia
deveni responsabil de magazin şi va Frontal
controla corectitudinea modului în care
se face cumpararea şi vânzarea
produselor

4. EVALUARE În etapa de evaluare responsabilul de Conversaţia Stimulente Frontal Voi face


magazin va desemna cel mai politicos aprecieri
cumpărător şi cel mai politicos vânzător, generale și
motivându-şi alegerea. individuale

S-ar putea să vă placă și