Sunteți pe pagina 1din 1

Reacții ale compușilor organici

Schema generală:
Substrat + reactant  produși de reacție
Reacția de substituție constă în înlocuirea unui atom sau a unei grupe de atomi din molecula
substratului cu un atom sau o grupă de atomi din molecula reactantului.
Reacția de adiție este reacția în care se desface legătura π a dublei sau a triplei legături din molecula
substratului și fiecare atom implicat în legătura multiplă se unește printr-o nouă legătură sigma  de un
fragment al reactantului.
Reacția de eliminare constă în expulzarea de la doi atomi de carbon vecini a unor atomi sau grupe de
atomi care pot forma împreună o moleculă stabilă ( apă, HCl, etc ) și realizarea unei legături multiple
între cei doi atomi de carbon.
Reacția de transpoziție constă în migrarea unor atomi sau a unei grupe de atomi dintr-o parte a
moleculei în alta.