Sunteți pe pagina 1din 2

SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

1. Introducere (jumătate de pagină)


- Motivație: detaliați de ce ați ales această idee de afacere
- Sustenabilitate: descrieți de ce considerați că ideea d-voastră de afaceri este cea mai bună.

2. Descrierea afacerii (produsul, piața, echipa) (o pagină și jumătate)


- Denumire firmă
- Scurtă descriere a firmei, viziune, misiune, strategie
- Forma de organizare
- Localizare
- Descrieți, pe scurt, produsele și/sau serviciile pe care le veți oferi
- Obiectivele firmei – cum vedeți evoluția firmei (până la 5 ani)

3. Produsul / serviciul (o pagină și jumătate)


În acest capitol, descrieți și explicați, în detaliu, produsul / serviciul pe care îl veți oferi.
- Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, formă, culoare, design), tehnologia utilizată
în producerea / dezvoltarea lui
- Descrierea serviciului : ce reprezintă, ce nevoi satsiface
- Evidențiați calitățile/avantajele produsului/serviciului d-voastră față de cel al competitorilor

4. Piața (două pagini)


Descrieți piața pe care activați sau pe care intenționați să intrați:
- Aria geografică de acoperire a produsului/serviciului
- Care sunt categoriile de clienți și nevoile/dorințele lor? Câți astfel de clienți sunt în piața în care
vrei să lansezi?
- Analiza stadiului actual al pieței – nevoi și tendințe
- Care sunt principalii competitori din piața pe care vrei să activezi? Care sunt avantajele lor? Care
sunt avantajele tale față de ei?

5. Marketing (două pagini)


Descrieți strategia de introducere a produselor și serviciilor pe piață:
- Care este poziționarea produsului? Ce le vei comunica clienților tăi despre produsele/serviciile
tale?
- Cum vor fi prețurile tale față de restul pieței?
- Promovare – cum vor afla clienții despre produsul/serviciul tău? Care sunt canalele de
comunicare?

6. Operațiuni: producție & distribuție


- Producție – cum și unde vei produce/realiza oferta ta?
- Distribuție – cum ajung clienții la produsele/serviciile tale?
- Ce resurse, parteneriate și activități sunt necesare?
- Cum veți folosi tehnologia informațională (TIC) în activitatea afacerii?

7. Planul de lansare. Activități și rezultate așteptate


- Care sunt activitățile pe care le vei face în următoarele 24 luni (înainte și după lansare)?

1
- Ce vei face pentru a atrage clienții în primele 24 luni? Care sunt rezultatele așteptate pe parcursul
următoarelor 24 luni?

8. Echipa: schema organizatorică și politica de resurse umane


- Care sunt roluri necesare în echipă?
- Cum vei atrage, păstra și pregăti angajații?

9. Buget
- Detaliați cheltuielile pentru un an de zile, pentru fiecare tip de cheltuială în parte
- La ce sumă/câte unități vândute atingi pragul de rentabilitate? Când va fi atins?

10. SWOT
- Care sunt punctele tari ale afacerii? Care sunt punctele slabe ale afacerii?
- Care sunt oportunitățile afacerii? Care sunt riscurile afacerii?

11. Dezvoltare durabila.


- Cum se va asigura eficiența în utilizarea de resurse si energie (de către dvs, furnizori și clienți)?
- Care va fi impactul de mediu al afacerii și cum îl veți reduce?

12. Inovare
- Ce elemente de inovare există în activitatea afacerii (în produsele oferite? În modul de
promovare? În felul în care derulați activitatea?)
- Ce elemente de proprietate intelectuală (patente, brevete, licențe) dezvoltați/folosiți în afacerea
dvs.

S-ar putea să vă placă și