Sunteți pe pagina 1din 3

ANUL III

Semian A (unic)
3A1 3A2 3A3 3A4 3A5 3A6 3A7 3A8 3A9 3A10

Dr. civil. Contracte-


Seminar: Lect. dr.
8--10 M.C. DOBRILĂ: Psihologie judiciară-Seminar: Conf.dr. D. NASTAS: S6
amf. III.9

Sãpt.parã | Sãpt.imparã |
Dreptul Dr. civil. Contracte- Dreptul
familiei- Seminar: Lect. dr. familiei-
10--12 Seminar: Dr. M.C. DOBRILĂ: Seminar: Dr.
A. GOLDAN: amf. III.9
A. GOLDAN:
amf. I.1 amf. I.1
Sãpt.parã | Sãpt.imparã |
Dreptul Dreptul
familiei- familiei-
12--14 Seminar: Dr. Seminar: Dr.
A. GOLDAN: A. GOLDAN:
LUNI

amf. I.1 amf. I.1

14--16
Teoria relațiilor internaționale-Curs Optional: Prof.dr. C. TURLIUC: amf. III.9 + Ms
Teams

16--18 Dr. penal – partea specială I: Prof.dr. T. TOADER : amf. I.1 + Ms Teams

Dr. procesual
penal-partea
18--20 generală-Seminar:
Jud. M. Chirita:
amf. I.1

Dr. civil. Sãpt.parã |


Dr. procesual Dreptul Dr. penal –
Contracte- Dr. civil. Contracte- Sãpt.imparã |
penal-partea partea specială
Seminar: Lect. Seminar: Lect. dr. Dreptul familiei-
8--10 dr. C. M.C. DOBRILĂ:
generală-Seminar:
Seminar: Drd.
I-Seminar: Drd.
Drd. M. Apostol: familiei- D. MICU-
MACOVEI : S5 R. Antohie: S4
RTC Seminar: Drd. CHEPTINE: S6
amf. III.9 R. Antohie: S4
Dr. penal –
Dr. penal – Dr. procesual
partea specială Dr. civil. Contracte-
partea specială penal-partea
I-Seminar: Seminar: Lect. dr.
10--12 Asist. Dr. A. M.C. DOBRILĂ:
I-Seminar: Drd. generală-Seminar:
D. MICU- Drd. M. Apostol:
Crisu-Ciocinta: amf. III.9
CHEPTINE: S6 RTC
S5

Dr. procesual
Dr. civil. Contracte-
penal-partea
Seminar: Lect. dr.
12--14 M.C. DOBRILĂ:
generală-
amf. III.9 Seminar: Drd.
MARŢI

M. Apostol: S6

Dr. civil. Contracte-


Seminar: Lect. dr.
14--16 M.C. DOBRILĂ:
amf. III.9

16--18
Dr. procesual penal-partea generală-Curs Obligatoriu: Lect.dr. D. ATASIEI : amf. III.9
+ Ms Teams
Dr. procesual
penal-partea Dr. procesual
generală- penal-partea
18--20 Seminar: generală-Seminar:
Lect.dr. D. Jud. M. Chirita:
amf. P10
ATASIEI: Lab.
crim.

8--10 Dr. civil. Contracte-Curs Obligatoriu: Lect. dr. C. MACOVEI : amf. III.9 + Ms Teams

Sãpt.imparã | Sãpt.parã |
Dreptul Dreptul
familiei- familiei-
10--12 Seminar: Dr.
Seminar: Dr.
A. GOLDAN: A. GOLDAN:
amf. III.9 amf. III.9
Sãpt.parã |
Dreptul
familiei-
12--14 Seminar: Dr.
MIERCURI

A. GOLDAN:
amf. III.9

14--16 Dreptul familiei-Curs Obligatoriu: Conf. dr. L. IRINESCU : amf. III.9 + Ms Teams

Dr. procesual
Dr. penal – partea penal-partea
specială I-Seminar:
16--18 Asist. Dr. A. Crisu-
generală-
Ciocinta: amf. III.9 Seminar: amf.
P10

Dr. procesual
penal-partea
18--20 generală-Seminar:
Jud. M. Chirita:
amf. III.9
Sãpt.parã |
Dr. procesual Dr. penal – Dr. civil. Dreptul familiei-
penal-partea partea specială Contracte- Seminar: Drd. R.
8--10 generală- I-Seminar: Drd. Seminar: Antohie: V.Pella
Seminar: Jud. D. MICU- Drd.O.MUNTE
M. Chirita: T.I. CHEPTINE: S5 ANU: amf. III.9

Dr. civil. Dr. penal –


Dr. penal – Dr. procesual
partea specială I-
Contracte- partea specială penal-partea
Seminar: Asist.
10--12 Seminar:
Dr. A. Crisu-
I-Seminar: Drd. generală-
Drd.O.MUNTE D. MICU- Seminar: Jud.
Ciocinta: amf.
ANU: amf. III.9 M.E. CHEPTINE: S5 M. Chirita: T.I.

Dr. civil.
Contracte-
12--14 Drept exe. penal-Curs Optional: Lect. dr. M. DUNEA : amf. III.9 Seminar:
Drd.O.MUNTE
ANU: S6
JOI

Dreptul
familiei-
14--16 Seminar: Dr.
A. GOLDAN:
amf. III.9

Dr. penal – partea

16--18
specială I-
Seminar: Asist.
Tehnologie Web pentru juriști-Curs Optional: Conf. dr. S. LUCHIAN : amf.
Dr. A. Crisu-
Ciocinta: S6
III.9

Sãpt.parã | Tehnologie Web pentru juriști-


Sãpt.imparã | Tehnologie Web pentru Seminar: Conf. dr. S. LUCHIAN : amf. III.9
18--20
juriști-Seminar: Conf. dr. S. LUCHIAN :
amf. III.9
Psihologie
judiciară-
8--10 Seminar: Drd.
A. Aiftincai: S5

Sãpt.parã | Instruire asistată de calculator- Psihologie


10--12 Seminar: Conf. dr. C. Nițucă: T.I. / Sãpt.imparã | Instruire asistată de judiciară-
Seminar: Drd.
Sãpt.imparã | Instruire asistată de calculator-Curs Facultativ: Conf. dr. C. A. Aiftincai: S3
Nițucă: T.I.
calculator-Curs Facultativ: Conf. dr. C.
Sãpt.parã | Drept exe. penal-Seminar:
12--14 Lect. dr. M. DUNEA : amf. III.9 /
Sãpt.imparã | Drept exe. penal: Lect. dr. Sãpt.imparã | Instruire asistată de
VINERI

M. DUNEA : amf. III.9 calculator-Seminar: Conf. dr. C. Nițucă:


Sãpt.parã | Psihologie
judiciară-Seminar: Dr. penal – partea
Sãpt.imparã |
specială I-Seminar:
14--16 Drd. A.URZICĂ: S3 Asist. Dr. A. Crisu-
Psihologie
Ciocinta: amf. III.9 judiciară-Seminar:
Drd. A.URZICĂ: Psihologie judiciară-
S3
Sãpt.parã |
Seminar: Drd. A.
Sãpt.parã | Teoria
Psihologie Aiftincai: S5
relațiilor internaționale- judiciară-Seminar: Dr. penal – partea
Sãpt.imparã | Sãpt.imparã | Teoria
specială I-Seminar:
16--18 Seminar: Dr. D. Drd. A.URZICĂ:
Asist. Dr. A. Crisu-
Psihologie relațiilor internaționale-
S4 judiciară-Seminar:
Prisacaru: T.I. Ciocinta: amf. III.9
Drd. A.URZICĂ:
Seminar: Dr. D.
S4 Prisacaru: T.I.
Psihologie Sãpt.parã | Teoria relațiilor
Sãpt.imparã | Teoria relațiilor
judiciară- internaționale-Seminar: Dr. D.
18--20 Seminar: Drd.
internaționale-Seminar: Dr. D. A. Aiftincai: Prisacaru: amf. III.9
T.I.
Prisacaru: amf. III.9
Psihologie
judiciară-
8--10 Seminar: Drd.
A. Aiftincai:
T.I.

10--12
Psihologie
judiciară-
Seminar: Drd.
A. Aiftincai:
T.I.
12--14
SÂMBĂTĂ

14--16

16--18

18--20

8--10
8--10

10--12

12--14
DUMINICĂ

14--16

16--18

18--20