Sunteți pe pagina 1din 2

Determinarea și colectarea impozitului pe venit

(și a contribuțiilor sociale)

Impozit pe venit
(și contribuții sociale)
Sistem de
Sistem de colectare a
determinare a bazei
impozitului la buget
impozabile Reținere la
Autoimpunere
sursă
Real Autoimpunere
(declarativ în
persoana proprie) Real Real (regula)
Real atenuat

Forfetar Reținere la sursă Prin excepție,


Real atenuat
real atenuat
Pentru veniturile din drepturi de
proprietate intelectuală plătite de
persoane juridice sau alte entități care
au obligația de a conduce evidență
contabilă
Forfetar

Drept financiar – UAIC – Drept 2020-2021


Impozitul pe venit
Faptul juridic generator al Lichidarea și colectarea
Subiectul impunerii Obiectul impunerii Cota de impunere
impunerii impunerii

Cine? De ce? (din) Ce? Cât? Cum?

Forma impozitului pe Titularul impunerii și, Definirea venitului Baza impozabilă și Cota de impunere Sistemul de colectare
venit dacă există, plătitorul sistemul de a impozitului
(venituri din:) impunerii determinare a bazei
impozabile
Persoana fizica care se bucura de un Sume primite din urma prestarii unor Real = Total venit - cheltuieli deductibile 10% Sistem de autoimopunere: sistem decla
1. Activități venit profesional / din profesii liberale activitati derulate in mod independent, Forfetar = (estimare) norma de venit rativ real sau sistem forfetar (exceptie:
independente Contribuabilul pe riscul propriu. retinere la sursa)
Contribuabilii care realizeaza venituri Sume primite din urma proprietatii Venit - 40% venit cheltuiala deductibila 10% Retinere la sursa
2. Drepturi de din drepturi de proprietate intelectuala. intelectuale. Declarativ in persoana prorpie - real
proprietate intelectuală atenuat

Persoana fizica rezidenta ori nerezi- Venit realizat in baza unui contract de Cumularea salariului si a altor beneficii 10% Retinere la sursa
3. Salarii și asimilate denta ce desfasoara o activitate in baza munca / act asimilat (functii de demni- patrimoniale. Impozitul este impozit final
salariilor unui contract individual de munca / act tate publica etc.) Deducere - contributii sociale + o dedu-
asimilat. cere pro forma - deducerea de baza
Proprietar, uzufructar sau alt detinator Sume primite in urma cedarii folosintei Sub-sistem real atenuat (venituri - 40% 10% Sistem declarativ real
4. Cedarea folosinței legal al bunului. bunurilor. din venit stabilit ex lege ca si che. ded.) Impozitul este impozit final
bunurilor Sub-sistem real: pe baza de contabilitate
(venituri - cheltuieli deductibile)
? Venituri din activitati de plasare a capi- 10% Sistem de retinere la sursa (dividende, dobanzi)
5. Investiții Valoarea dividendelor / dobanzilor /
talului personal (dividende, dobanzi, Impozitul este impozit final
diferenta negativa dintre pretul de cum 5% dividende
lichidarea unei persoane juridice, trans- Sistem real de declaratie de impunere
parare si pretul de vanzare pentru
ferul aurului financiar, transf. titlurilor de valoare) anuala
transferul de tituluri de valoare
6. Pensii - titular: pensionarul (fără pf - sume primite ca pensii de - sistem real 10% - reținere la sursă
cu handicap grav/accentuat) la fondurile înființate din CS - baza impozabilă = venit - - plătitor: plată către BS
- plătitor: orice plătitor de obligatorii făcute către un 2.000 lei (neimpozabili) până pe 25 a lunii urm. celei
pensii (CNPP, admin. sistem de asigurări sociale, pentru care se face plata
fondului facultativ) inclusiv cele din fonduri de
pensii facultative și cele
finanțate de la BS, diferențe
de venituri din pensii
Venituri din cultivarea produselor agri-
Individul sau o forma de asociere. Sistem forfetar: norme de venit sau pe 10% Declarativ - sub sistem forfetar
7. Activități agricole, cole vegetale, exploatarea plantatiilor
viticole, pomicole, arbustilor fructiferi etc.,unitate de suprafata (ha)/cap de animal/ Impozitul este impozit final
silvicultură și piscicultură cresterea si exploatarea animalelor, familie de albine pt. produsele vegatale
silvicultura si piscicultura. si pt. animale.
Organizatorul concursului sau jocului <=66.750 - 1% Retinere la sursa
8. Premii și jocuri de de noroc. Sume primite din urma premiilor sau
Specifica este existenta unei sume
>66.750 - <=445.000 - 667,5 + 16% Impozitul este impozit final.
neimpozabile de 600 lei.
noroc din castiguri. >445.000 - 61.187,5 +25%

Persoana fizica titular al dreptului de Venituri din transferul proprietatilor Valoare contractului. 3% Retinere la sursa
9. Transferul proprietate asupra imobilului. imobiliare din patrimoniul personal. Suma neimpozabila 450.000 lei Impozitul este impozit final.
proprietăților imobiliare
din patrimoniul personal