Sunteți pe pagina 1din 3

Platforme e-learning 2.

Platformele e-learning sunt aplicații care permit dezvoltarea şi transmiterea de trasee


didactice complexe, făcând uz de posibilitățile de comunicare și interacțiune oferite de rețea.
Prin aceste servicii de comunicare, platforma e-learning permite crearea de comunități
virtuale, promovează colaborarea și reproduce, la distanță , aceeași dimensiune socială a
instruirii tradiționale” (T.Savu, G. D’Angelo, A. Dumitrescu, 20101 , p201).
Platformele e-learning au fost dezvoltate pentru a facilita învăţământul online. Platformele
e-learning sunt infrastructuri de învăţare controlate de un program de calculator, care încearcă să
reproducă ceea ce profesorii fac în sala de curs, la lecţiile faţă-în-faţă. Aceste platforme sunt în
mod normal situate pe un computer conectat la Internet (sau Intranet) şi sunt, de obicei, accesate
prin intermediul unui browser web. Permit cursanţilor şi profesorilor să desfăşoare procesele
unui mediu educaţional.
De exemplu secţiunea privată a unui profesor implicat în activitatea didactică trebuie să
includă facilități pentru:
• Editarea online a materialelor didactice (cursuri, teste, teme de laborator)
• Adaugarea / eliminarea de studenţi la un curs predat
• Plasarea de anunţuri generale sau interne cursului
• Stabilirea calendarului desfăşurării cursului, seminariilor sau laboratoarelor
• Fixarea temelor de lucru (editarea informaţiilor privitoare la cerinţe, punctaje, moduri
de realizare, resurse aferente)
• Planificarea datelor pentru prelegeri virtuale sau videoconferinţe
• Indicarea resurselor utile cursului
• Gestionarea examenelor
• Managementul informaţiilor privitoare la catalogul online
• Generarea de statistici (numerice sau grafice) referitoare la cursurile pe care le ţine
(continând de exemplu proporţiile de accesare de către studenţi a materialelor aferente
cursului sau graficul notelor)

Figura nr. 1 - Nor de cuvinte- e-Learning2.0


Ce este e-Learning 2.0 ?
• e-Learning 2.0 este bazat pe tehnologii Web 2.0 şi tendinţele emergente în e-Learning;
• aplicatiile Web 2.0 pot fi utilizate ca bază în activitatile de învățare;
• propune mecanisme diferite pentru achiziţionarea cunoştinţelor şi reutilizarea acestora în
activitățiile curente;
• apar noi oportunități de integrare, partajare şi transfer de informaţii şi cunoştinţe prin
intermediul aplicatiilor de colaborare şi inteligenţa colectivă.

Platformele e-Learning 2.0 permit profesorilor care nu au cum să gestioneze o platformă


(din punct de vedere administrativ - nu au acces la un server) să creeze școli virtuale, clase și
chiar grupuri, să gestioneze clase de elevi pe serverul principal. Principalul dezavantaj al acesor
platforme este că nu avem controlul mentenaței platformei (serverul pe care este instalată
platforma poate fi inactiv timp de câteva ore, timp în care profesorii/ studenții/elevii nu au acces
la informații).
Sistemele e-Learning 2.0 permit profesorilor şi studenţilor activi să facă schimb de idei,
informaţii şi cunoştinţe, de oriunde, folosind multiple moduri de comunicare.
Aceste medii stimuleaza participarea la activitatiile propuse, susţine performanţa în
activitatiile formale şi informale, sprijina dinamic procesul de învăţare.
Sistemele e-Learning 2.0 pot fi folosite în paralel cu reţelele sociale pentru a îmbunătăţi
procesul de învăţare.
Cele mai cunoscute sunt:
- EctoLearning
- Edu 2.0
- E-LearningCommunity 2.0
- LearnHub
- LectureShare
- Nfomedia
- Tutorom (Eduslide)
O prezentare comparativă a instrumentelor oferite de către aceste platforme 2.0 sunt
prezentate în următorul tabel:
Figura nr. 2- Analiză comparativă platforme e-Learning 2.0

S-ar putea să vă placă și