Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURESTI 19.06.

2020
FACULTATEA DE DREPT
RESTANTA LA DREPT FINANCIAR si FISCAL
Seria a IV-a
Cadru didactic: lector univ.dr. Herling Aurelia

Nume si prenume student : PETRESCU


BELCIU VALENTINA COSMINA
An si forma de invatamant : AN 3, ID
Grupa: 303

Test-grilă

Precizari :
- se acorda 1(un) punct din oficiu;
- intrebarile 1-5 se noteaza cu cate 1 punct fiecare(au o singura varianta de
raspuns corecta);
- intrebarile 6-9 se noteaza cu cate 1 punct fiecare(intrebările cu variante
multiple de răspuns: o variantă , 2 variante , 3 variante corecte de răspuns,
nicio varianta corecta).

1. Moneda universală circulă sub forma:


a. lingoului;
b. aurului;
c. cardului

Răspuns: b

2. Între consecinţele sociale ale inflaţiei monetare regăsim şi:


a. deprecierea monetară, creşterea preţurilor şi tarifelor, creşterea
ratei pauperizării;
b. scăderea nivelului de trai, scăderea salariilor;
c. transferul inechitabil de valori de la un grup social la altul.
Răspuns: a
3. Activitatea financiară a statului se realizează de:
a. Parlament, Camera Deputaţilor, Senat, Preşedinţie, Consiliile
locale
b. Ministerul Finanţelor Publice, celelalte ministere.
c. Parlament, Guvern, Puterea Judecătorească
Răspuns: b
4. Deflaţia monetară mai este denumită:
a. stagflaţie;
b. megainflaţie;
c. criză de supraproducţie;
Răspuns: c

5. Formele circulaţiei monetare sunt:


a. legală şi ilegală;
b. internă şi externă;
c. legală şi paralelă.

Răspuns: c

6. În execuţia de casă bugetară, Ministerul Finanţelor Publice este sprijinit


de:

a. trezoreria statului ;
b. Banca Naţională a României;
c. societăţile bancare care funcţionează pe teritoriul statului nostru

Răspuns: b,c

7. Controlul financiar preventiv se exercită :


a. asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale,
înainte ca acestea să devină acte juridice;
b. numai asupra operaţiunilor care afectează patrimoniul public;
c. pe baza actelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi
legalităţii, de către conducătorii compartimentelor juridice şi/sau financiar-
contabile;
Răspuns: a,b,c
8. Titlul de creanta fiscala este:
a. un act constitutiv de drepturi si obligatii;
b. un act executoriu prin el insusi;
c. un act care poate fi atacat doar pe cale administrativa.

Răspuns: a,b

9. Inspecţia electronica :
a. este o metodă de control prin intermediul careia se realizeaza inspectia
fiscala;
b. constă în activitatea de verificare a contabilităţii şi a surselor acesteia,
prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiză, evaluare şi testare
asistate de instrumente informatice specializate;
c. constă în activitatea de verificare electronica selectivă a perioadelor
impozabile, documentelor şi operaţiunilor semnificative, care stau la baza modului
de calcul, de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscal.

Răspuns: a,b