Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume...............................................................................................................................

Clasa ............................data ................................................

Fișă de lucru
I. Completează fiecare dintre afirmaţiile:
1) În reacţiile ................................................ se absoarbe căldură.
2) În reacţiile ................................................ se degajă căldură.
3) Căldura de reacţie este căldura ............................................................................ în reacţiile chimice.
4) Reprezintă condiţii standard ..................................................
5) Entalpia molară de formare are unitatea de măsură ……………………
6) O substanţă este cu atât mai stabilă cu cât entalpia de formare standard a ei este mai ...............
7) Un proces exoterm este cel pentru care Q ............................ ( 0 /  0 /  0)
8) Un proces endoterm este cel pentru care Q ............................ ( 0 /  0 /  0)
9) Unitate de măsură pentru căldura de reacţie …………………..
10) Convenţia de semn pentru variaţia de entalpie şi căldura de reacţie este Q = ..........( ─H /+H )
11) Reacţia de ardere este o reacţie ……….……................…….
12) Două exemple de combustibili: ...................................................................................................................
II. Rezolvă:
1) Precizaţi tipul (exotermă / endotermă) următoarelor reacţii termodinamice:
a) 2Al(s) + 3/2 O2 (g)  Al2O3 (s) + 1672 kJ ..................................................

b) N2 (g) + O2 (g)  2NO (g) – 89,87 kJ ..................................................

2) Se dau entalpiile de formare standard:


H2O(l) : fH0 = – 285,8 kJ/mol CO2 (g): fH0 = – 393,5 kJ/mol
substanţa cea mai stabilă este .......................................... deoarece .........................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

3) Calculează H cunoscând entalpiile de formare:


C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(l) ∆H = ?

H2O(l) : fH0 = – 285,8 kJ/mol


CO2 (g): fH0 = – 393,5 kJ/mol
O2(g) : fH0 = 0
C3H8 (g): fH0 = – 103,85 kJ/mol

Nume şi prenume...............................................................................................................................
Clasa ............................data ................................................

Fișă de lucru
I. Completează fiecare dintre afirmaţiile:
1) În reacţiile ................................................ se absoarbe căldură.
2) În reacţiile ................................................ se degajă căldură.
3) Căldura de reacţie este căldura ............................................................................ în reacţiile chimice.
4) Reprezintă condiţii standard ..................................................
5) Entalpia molară de formare are unitatea de măsură ……………………
6) O substanţă este cu atât mai stabilă cu cât entalpia de formare standard a ei este mai ...............
7) Un proces exoterm este cel pentru care Q ............................ ( 0 /  0 /  0)
8) Un proces endoterm este cel pentru care Q ............................ ( 0 /  0 /  0)
9) Unitate de măsură pentru căldura de reacţie …………………..
10) Convenţia de semn pentru variaţia de entalpie şi căldura de reacţie este Q = ........ ( ─H /+H )
11) Reacţia de ardere este o reacţie ……….……................…….
12) Două exemple de combustibili: ...................................................................................................................
II. Rezolvă:
1) Precizaţi tipul (exotermă / endotermă) următoarelor reacţii termodinamice:
a) 2Al(s) + 3/2 O2 (g)  Al2O3 (s) + 1672 kJ ..................................................

b) N2 (g) + O2 (g)  2NO (g) – 89,87 kJ ..................................................

2) Se dau entalpiile de formare standard:


H2O(l) : fH0 = – 285,8 kJ/mol CO2 (g): fH0 = – 393,5 kJ/mol
substanţa cea mai stabilă este .......................................... deoarece .........................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

3) Calculează H cunoscând entalpiile de formare:


C6H6(l) + 15/2 O2(g) → 6CO2(g) + 3H2O(l) ∆H = ?

H2O(l) : fH0 = – 285,8 kJ/mol


CO2 (g): fH0 = – 393,5 kJ/mol
O2(g) : fH0 = 0
C6H6 (g): fH0 = 49,04 kJ/mol